Loci Theologici

Prooemium De natura theologia
CAP I. De Onomatologia Scripturae sacrae
CAP. II. De causa efficiente Scripturae sacrae
CAP. III. De divina Scripturae sacrae auctoritate
CAP. IV. De materia Scripturae sacrae
CAP. V. De divisionibus librorum biblicorum
CAP. VI. de libris canonicis et apocryphis in genere
CAP. VII. De canonicis V. T. libris in specie
CAP. VIII. de apocryphis V. T. Ubris in specie
CAP. IX. de libris N. T. canonicis primi ordinis
CAP. X. de libris N. T. canonicis secundi ordinis
CAP. XI. de, apocryphis ac rejectitiis N. T. libris
CAP. XII. de forma Scripturae sacrae
CAP. XIII. de authentico Scripturae textu
CAP. XIV. de textus hebraici in V. T. integritate
CAP. XV. de punctis vocalibus, an sint codici biblico coaeva
CAP. XVI. de integritate textus Graeci in N. T.
CAP. XVII. de fine et effectu Scripturae sacrae
CAP. XVIII. de perfectione Scripturae sacrae
CAP. XIX. de traditionibus ayodyoig
CAP. XX. de Scripturae perspicuitate
CAP. XXI. de norma ac regula dogmatum et controversiarum in ecclesia
CAP. XXII. de judice controversiarum in ecclesia
CAP. XXIII. de objecto Scripturae sacrae
CAP. XXIV. de versionibus Scripturae sacrae
CAP. XXV. de interpretatione Scripturae sacrae
CAP. XXVI. de usu hujus loci
CAP. XXVII. de Scripturae definitione
FROOEMJUM
CAP. I. de hvpoXoy(q nominum divinorum
CAP. II. de ofitawfxCtf 'vocifl
CAP. III. de ovvtovvfilq
CAP. IV. de quaestione, an sit Deus?
CAP. V. quis sit Deus?
CAP. VI. de divinae essentiae unitate
CAP. VII. de attributis divinis in genere
CAP. VIII. de attributis divinis in specie
CAP. I. Prooemialis noofatoQta
CAP. II. de 6rofi«Toloyftf
CAP. III. Xjrenerale argumentum pro adstrueudo, trinitatis mysterio
CAP. IV. Primum argumentum ex^N. T. pro adstruendo triuitatis raysterio deductum
CAP. V. Secundum argumentum ex N. T. pro 1 adst. tr. etc.
CAP. VI. Tertium argumentum ex N. T. pro I adst. tr. etc.
CAP. VII. Quartum argumentum ex N. T. pro adst. tr. etc.
CAP. VIII. Primum argumentum ex V. T. pro adat. tr. etc.
CAP. IX. Secundum argumentum ex V. T. pro adst. tr. etc.
CAP. X. Tertium argumentum pro adstruendo trinitati8 mysterio ex V. T. deductum
CAP. XI. Quartum argumentum ex V. T. pro adst. tr. etc.
CAP. XII. Reliqua argumenta, quae pro adstruendo trinitatis mysterio ex V. T. produci possunt
CAP. XIII. Responsio ad Photinianorum argumenta
PROOEMrUM
CAP. I. de hvfjioloytq
CAP. II. de ofioivvalff
CAP. III. de auvwvvfitq
CAP. IV. de duabus Christi naturis in genere
CAP. V. de divina Christi natura
CAP. VI. de humana Christi natura
CAP. VII. de unione personali
CAP. VIII. de communicatione naturarum
CAP. IX. De propositionibus personalibus
CAP. X. de communicatione idiomatum in genere
CAP. XI. de jprimo genere communicationis idiomatum in specie
CAP. XII. Jde [secundo genere communicationU idiomatum
CAP. XIII. de tertio genere communicationii idiomatum*
CAP. XIV. de statu exinanitionis et exaltationis
CAP. XV. de Christi officio
PROOEMIUM
CAP. I. de significatione vocabuli
CAP. II. de causa efficiente creatronis
CAP. III. de materia creationis
CAP. IV. de ordine creationis
CAP. V. de fine creationis
CAP. VI de creationis definitione
PEOOEMIUM
CAP. J. de vocabulo providentiae
CAP. II. quos actus providentia Dei includat
CAP. III. de Dei praesentia
CAP. IV. de secundo providentiae actu, sc. noo{ou
CAP. V. de tertio providentiae actu, sc. fooixyou
CAP. VI. de priore tiioixjoeajs actu, sc. conserva- tione
CAP. VII. de posteriore dioixrjomg actu , sc. gu-bernatione
CAP. VIII. de modo divinae providentiae
CAP. IX. quomodo concurrat divina providentia in malis hominum actionibus
CAP. X. peum non esse causam peccati
CAP. XI. * solutio argumentoruni , quibus providentia oppugnatur
CAP. XII. de casuali et fortuito
CAP. XIII. de fato
CAP. XIV. usus hujus loci
CAP. XV. definitio providentiae proponitur
FROOEMIUM
CAP. I. an de praedestinatione in ecclesia tractandum
CAP. II. explicatio terminorum
CAP. III. sciagraphia totius negotii
CAP. IV. de universali Dei misericordia et bene-fica erga omnes voluntate
CAP. V. de creatione omnium in Adamo ad imagiuem Dei
CAP. VI. de universalitate meriti Christi
CAP. VII. de universalitate vocationis
CAP. VIII electionem factam esse intuitu meriti Christi
CAP. IX. intuitum fidei ingredi electionis decretum
CAP. X. reprobationem non esse absolutam
CAP. XI. Scholasticorum et Pontificiorum de hoc loco sententia
CAP. XII. Origenis, Praedestinatorum et Huberi de hoc loco sententia
CAP. XIII. responsio ad quasdam quaestiones in hoc mysterio
CAP. XIV. usus doctrinae et definitio electionis
PEOOEMIUM
CAP. I. in quo consistat imago Dei, in quam homo conditus
CAP. II. imago Dei in homine non fuit donum aliquod supernaturale
CAP. III. imago Dei non fuit ipsa hominis substantia
CAP. IV. de immortalitate, divinae illius imaginis parte
CAP. V. an etiam in corpore hominis imago Dei quaerenda
CAP. VI an etiam mulier ad imaginem Dei condita
CAP. VII. de paradiso
CAP. VIII. de propagatione animae
CAP. IX. de amissione imaginis divinae per lapsum
CAP. X. usufl loci et definitio imaginis divinae
PROOEMIUM
CAP. I. de caasa lapsus Adami
CAP. II. quaestiones quaedam de primo protoplastorum lapsu
CAP. III. de illis, quae lapsum primorum parentum secuta sunt
CAP. IV. an sit peccatum originis
CAP. V. to ilvai peccati originalis explicatur
CAP. VI. de subjecto peccati originalis
CAP. VII. de modo, quo peccatum originis propagatur
CAP. VIII. de effectibus peccati originalis
CAP. IX. modus liberationis ab hoc peccato
CAP. X. Usus loci et definitio peccati originalis
PEOOEMIUM
CAP. I. de natura peccati actualis
CAP. II. onomatologia hujus peccati
CAP. III. de causis actualium peccatorum
CAP. IV. de effectibus peccatorum actualium
CAP. V. de variis speciebus peccatorum actua- lium
CAP. VI. de peccatis voluntariis et involuntariis
CAP. VII. de peccatis commissionis et omissionis
CAP. VIII. de peccatis in aversione a Deo et conversione ad creaturas
CAP. IX. de peccatis, quae simul sunt causa et poena peccatorum
CAP. X. de peccatis interioribus et exterioribus, item de peccatis cordis, oris et operis
CAP. XI. de concupiscentia in renatis, an sit peccatum
CAP. XII. de peccatis contra Deum, contra proximum et contra nos ipsos commissis
CAP. XIII. de peccatis in corpus et extra corpus commissis
CAP. XIV. de peccatis carnis et spiritus
CAP. XV. de peccatis manifestis et occultis
CAP. XVI. de peccatis clamantibus in coelam
CAP. XVII. de peccatis capitalibus
CAP. XVIII. de peccati8, quae aliis sunt graviora
CAP. XIX. de participatione peccatorum alienorum
CAP. XX. de peccatis venialibus et mortalibus
CAP. XXI. de peccatis regnantibus et non regnantibus
CAP. XXII. de peccatis per se et per accideos
CAP. XXIII. de peccato mortuo et vivente
CAP. XXIV. de peccato manente et remisso
CAP. XXV. de peccato in Spiritum sanctum
CAP. XXVI. usus loci et definitio peccatorum actualium
PROOEMIUM
CAP. I. de distinctione libertatis
CAP. II. de consideratione liberi arbitrii secundum quadruplicem statum hominis
CAP. III. de vero controversiae statu
CAP. IV. de amisso libero arbitrio post lapsum
CAP. V. errantes de libero arbitrio in excessu
CAP. VI. Refutatio errorum Bellarmini de libero arbitrio
CAP. VII. errantes de libero arbitrio in defectu
CAP. VIII de operibus non renatorum
CAP. IX. de libertate arbitrii post lapsum reliqua
CAP. X. usus doctrinae
CAP. XI. explicatio quarundam quaestionum de libero arbitrio
CAP. XII. avaxeyakataiOis hujus loci
FROOEMIUM
CAP. I. De appellationibus sacrae coenae
CAP. II. De vaticiniis ac typis sacrae coenae
CAP. III. De causa efficiente principali sive auctore hujus sacramenti
CAP. IV. De ministro seu dispensatore hujus sacramenti
CAP. V. De externis symbolis sive re terrena in hoc sacramento
CAP. VI. An panie eucharisticus azymus vel fermentatus esse debeat
CAP. VII. De placentulis orbicularibus , quas hostias vocant
CAP. VIII. De cramate eucharistico
CAP. IX. De communione sub una specie
CAP. X. De retinendo r$ ^ijKp in verbis sacrae coenae
CAP. XI. De vera, reali et substantiali corporis et sanguinis Christi in s. coena praesentia
CAP. XII De transsubstantiatione
CAP. XIII. De consecratione eucharistiae
CAP. XIV. De fractione panis
CAP. XV. De distributione benedicti panis et vini
CAP. XVI. De manducatione et bibitione sacramentali
CAP. XVII. De repositione sacramentali
CAP. XVIII. De circumgestatione sacramenti
CAP. XIX. De veneratione sacramenti
CAP. XX. De fine et fructu s. coenae
CAP. XXI. De convivis, qui ad hoc coeleste epulum admittendi sunt
CAP. XXII. De manducatione indignorum
CAP. XXIII. De vera et salutari praeparatione I ad dignum s. coenae usum
CAP. XXIV. De circumstantia temporis
CAP. XXV. De circumstantia loci
CAP. XXVI. De ceremoniis hujus sacramenti
CAP. I. De hv[ioXoy(q vocabuli ecclesiae
CAP. II. De vocabuli o/uajyv/utq
CAP. III. De ow(uvvfji((f vocabuli sive de aliis ecclesiae appellationibus
CAP. IV. An sit ecclesia
CAP. V. De causa efficiente principali et instrumentali ecclesiae
CAP. VI. De materia ecclesiae, hoc est ex quibus hominibus ecclesia constet
CAP. VII. De distinctione inter ecclesiam visibilem et invisibilem
CAP. VIII. An ecclesia possit deficere
CAP. IX. An ecclesia possit errare
CAP. X. De notis ecclesiae in genere
CAP. XI. De notis ecclesiae a Bellarmino assignatis in specie
CAP. XII. De causa finali ecclesiae
CAP. XIII. De usu hujus loci
PMOOEMIUM
CAP. I. *Orofutioloy(a vocabuli ministerii
CAP. II. Tb St§ pertractatur, an scilicet detur ministerium ecclesiasticum
CAP. III. De causa efficiente ministerii ecclesiastici
CAP. IV. De causa materiali ministcrii
CAP. V. De forma ministerii
CAP. VI. De fine et effectu ministerii ac ministrorum
CAP. VII. De adjunctifl ministerii
CAP. VIII. De pugnantibus cum ministerio
CAP. IX. De usu hujus loci
CAP. X. Definitio ministerii ecclesiastici
PROOEMIUM
CAP. I. De dyopntoloyitf hujus articuli
CAP. II. Tu ou pertractatur, an scilicet detur! magistratus politicus
CAP. III. De causa efficiente magistratus politici I
CAP. IV. De cauaa materiali magistratus
CAP. V. De causa formali magistratus
CAP. VI De fine et effectu magistratus
CAP. VII. De adjunctis magistratus
CAP. VIII. De contrariis magistratui adversantibus
PROEMIUM
CAP. I. ^OvofxnioXoylttv doctrinae de conjugio explicat
CAP. II. An sit conjugium?
CAP. III. Quid sit conjugium?
CAP. IV. De causa efficiente conjugii
CAP. V. De causa materiali conjugii
CAP. VI. De causa formali conjugii
CAP. VII. De causa finali conjugii
CAP. VIII. De effectis conjugii
CAP. IX. De adjunctis conjugii
CAP. X. De pugnantibus sive contrariis conjugio adversantibus
CAP. XI. De usu hujus loci
CAP. XII. De definitione conjugii
CAP. I. De bvofjtaroloyiq
CAP. II. De causis mortifl
CAP. III. De materia mortis
CAP. IV. De forma mortis
CAP. V. De fine mortis
CAP. VI. De objecto mortia
CAP. VII. De adjunctis mortis
CAP. VIII. De contrariis mortis
CAP. IX. De usu hujus loci
CAP. X. Definitionem mortis proponit
PROOEMIUM
CAP. I. T>e w 6vofiaToloyfq
CAP. II. An sit resurrectio mortuorum?
CAP. III. De causa efficiente resurrectionis
CAP. IV. De materia resurrectionis
CAP. V. De forma resurrectionis
CAP. VI De fine resurrectionis
CAP. VII. De effectis resurrectionis
CAP. VIII. De subjecto resurrectionis
CAP. IX. De adjunctis reeurrectionis
CAP. X. De cognatis resurrectionis
CAP. XI. De pugnantibus cum resurrectione
CAP. XII. De usu hujus doctrinae
CAP. XIII. Definitionem resurrectionis proponit
PROOEMIUM
CAP. I. De ovofiaroXoyttf
CAP. II. De rtu ori, an sit judicium
CAP. III. De causa efficiente eztremi judicii
CAP. IV. De materia judicii novissimi
CAP. V. De forma judicii eztremi
CAP. VI. De fine et effectu eztremi judicii
CAP. VII. De adjunctis eztremi judicii
CAP. VIII. De cognatis eztremi judicii
CAP. IX. De pugnantibus cum extremo judicio
CAP. X. De usu hujus loci
CAP. XI. Definitionem eztremi judicii proponit
PROOEMIUM
CAP. I. De QVofiuToXoytq
CAP. II. De Ttji Sti, an secutura sit aliquando mundi consummatio
CAP. III. De causa efficiente destructionis munndi
CAP. IV. De materia conflagratioois
CAP. V. De forma consummatiouis
CAP. VI. De fine consummatiouis seculi
CAP. VII. De adjunctis consummationis secuP
CAP. VIII. De cognatis consummationis seculi
CAP. IX. De pugnantibus
CAP. X. De usu bujus loci
CAP. XI. Definitionem hujus novissimi subjungit
PROOEMIUM.
CAP. I. De ovofiaroXoyttf
CAP. IL De to> ot*, an sit infernus
CAP. III. De r$ r/ t quid sit infernus
CAP. IV. De causa efficiente inferni
CAP. V. De materia inferni
CAP. VI. De forma inferni
CAP. VII. De causa finali inferni
CAP. VIII. De objecto inferni
CAP. IX De subjecto inferni
CAP. X. De adjunctis inferni
CAP. XI De cognatis et pugnantibus
CAP. XII. De usu hujus articuli
CAP. XIII Definitionem inferni proponit
PROOEMIUM
CAP. I. De ovofiaToXoylo}
CAP. II. De rp oTt, an sit vita aeterna
CAP. III. De t«j r/, quid sit vita aeterna
CAP. IV. De causa efficiente vitaeaeternae
CAP. V. De materia et forma vitae aeternae
CAP. VI. De fine vitae aeternae
CAP. VII. De objecto vitae aeternae
CAP. VIII. De subjecto vitae aeternae
CAP. IX. De adjunctis vitae aeternae
CAP. X. De cognatis et pugnantibus vitae aeternae
CAP. XI. De usu hujus articuli
CAP. XII. Definitionem vitae aeternae continet

About

No Description Available
Is Part Of Loci communes
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt