Quodlibeta

Quaestio 1 Utrum Beatus Benedictus in visione qua vidit totum mundum divinam essentiam viderit
Praeambulum
Articulus 1 Utrum fuerit in Christo una filiatio qua referretur ad patrem et matrem, an duae
Articulus 2 Utrum Christus in cruce mortuus fuerit
Praeambulum
Articulus 1 Utrum angelus dependeat a loco corporali secundum suam essentiam an sit in loco secundum operationem tantum
Articulus 2 Utrum angelus possit moveri de extremo in extremum sine medio
Praeambulum
Articulus 1 Utrum anima adveniente corpori, corrumpantur omnes forme quae prius inerant, et substantiales et accidentales
Articulus 2 Utrum homo absque gratia possit se ad gratiam praeparare
Articulus 3 Utrum homo in statu innocentiae dilexerit Deum plus quam omnia et supra se ipsum
Quaestio 5 Utrum contritus teneatur velle magis esse in inferno quam peccare
Praeambulum
Articulus 1 Utrum sufficiat quod aliquis scripto confiteatur verbo
Articulus 2 An aliquis teneatur statim confiteri, habita oportunitate, vel possit exspectare usque ad quadragesimam
Articulus 3 Utrum presbyter parochialis debeat credere suo parochiano dicenti se esse alteri confessum, et dare ei Eucharistiam vel non
Praeambulum
Articulus 1 Utrum ille qui est praebendatus in duabus ecclesiis, in die quo diversum officium fit in utraque ecclesia, debeat utrumque officium dicere
Articulus 2 Utrum aliquis teneatur dimittere studium theologiae, etiam si aptus ad alios docendum, ad hoc quod intendat saluti animarum
Praeambulum
Articulus 1 Utrum religiosus teneatur obedire suo praelato ut revelet sibi aliquod secretum quod fidei sue est commissum
Articulus 2 Utrum teneatur sibi obedire ut revelet occultam culpam fratris quam novit
Praeambulum
Articulus 1 Utrum peccatum sit natura aliqua
Articulus 2 Utrum periurius sit gravius peccatum quam homicidium
Articulus 3 Utrum peccet qui propter ignorantiam constitutionem Papae non servat
Articulus 4 utrum monachus peccet mortaliter comedendo carnes
Praeambulum
Articulus 1 Utrum corpus gloriosum naturaliter possit esse cum alio corpore non glorioso in eodem loco
Articulus 2 Utrum corpus gloriosum cum alio corpore non glorioso in eodem loco esse possit fieri miraculo
Praeambulum
Articulus 1 Utrum Christus in triduo mortis fuerit idem homo numero
Articulus 2 Utrum quaelibet passio Christi suffecisset ad redemptionem humani generis sine morte
Praeambulum
Articulus 1 Utrum angelus substantialiter sit compositus ex essentia et esse
Articulus 2 Utrum in angelo sit aliud suppositum et natura
Quaestio 3 Utrum sit idem cum tempore quod mensurat motus corporalium rerum
Praeambulum
Articulus 1 Utrum aliquis credere teneretur Christo visibilia miracula non facienti
Articulus 2 Utrum parvuli Iudaeorum sint baptizandi invitis parentibus
Articulus 3 Utrum aliquis propter consuetudinem possit excusari ne decimas solvat
Praeambulum
Articulus 1 Utrum filius teneatur obedire parentibus carnalibus in indifferentibus
Articulus 2 Utrum venditor teneatur dicere emptori vicium rei vendite
Praeambulum
Articulus 1 Utrum peccatum sit appetere praelationem
Articulus 2 Utrum peccatum sit praedicatori habere oculum ad rem temporalem
Praeambulum
Articulus 1 Utrum anima separata possit pati ab igne corporeo
Articulus 1 Utrum duorum qui eadem pena sunt digni, unus diutius moretur in purgatorio quam alius
Praeambulum
Articulus 1 Utrum peccatum in Spiritum sanctum sit irremissibile
Articulus 2 Utrum crucesignatus qui moritur ante quam iter arripiat transmarinum plenam habeat peccatorum remissionem
Praeambulum
Articulus 1 Utrum Deus possit facere quod materia sit sine forma
Articulus 2 Utrum possit facere quod idem corpus simul localiter sit in duobus locis
Praeambulum
Articulus 1 Utrum anima Christi sciat infinita
Articulus 2 Utrum oculus Christi post mortem dicatur aequivoce oculus, vel univoce
Articulus 3 Utrum post resurrectionem Christus vere comederit incorporando sibi cibum
Praeambulum
Articulus 1 Utrum aliquo modo angelus sit causa anime rationalis
Articulus 2 utrum angelus influat in animam humanam
Articulus 3 Utrum angelus malus, id est diabolus, inhabitaret substantialiter hominem in quolibet peccato mortali
Praeambulum
Articulus 1 Utrum liceat quod aliquis pro se petat licentiam in theologia docendi
Articulus 2 Utrum auditores diversorum magistrorum theologiae habentium contrarias opiniones excusentur a peccato, si sequantur falsas opiniones magistrorum suorum
Praeambulum
Articulus 1 Utrum liceat iuvenes inducere ad religionis ingressum per obligationem voti uel iuramenti
Articulus 2 Utrum sic obligati voto vel iuramento possint absque peccato in seculo remanere
Articulus 3 Utrum liceat peccatores ad religionem inducere
Articulus 4 Utrum peccent qui aliquem iurare faciunt ne religionem ingrediatur
Praeambulum
Articulus 1 Utrum religiosus qui nihil debet habere in proprio vel communi, possit eleemosynam facere de his quae sibi ab aliis in eleemosynam dantur
Articulus 2 Utrum aliquis in religione existens, sciens patrem suum gravi necessitate opprimi, possit exire absque licentia praelati sui ut subveniat patri
Articulus 3 Utrum status religionis sit perfectior quam status sacerdotum parrochialium et archidiaconum
Praeambulum
Articulus 1 Utrum scilicet mulier quae post votum continentiae emissum contraxit matrimonium in facie ecclesiae, possit absque peccato viro suo carnaliter commisceri
Articulus 2 Utrum aliquis possit licite retinere illud quod acquirit licitis mercimoniis de pecunia usuraria
Quaestio 8 Utrum animae substantia sit composita ex materia et forma
Praeambulum
Articulus 1 Utrum anima separata a corpore cognoscat aliam animam separatam
Articulus 2 Utrum liceat ab aliquo moriente exigere ut statum suum post mortem denuntiet
Praeambulum
Articulus 1 Utrum anima possit pati ab igne corporeo
Articulus 2 Utrum dampnati in inferno gaudeant de penis inimicorum suorum quos vident secum puniri
Quaestio 11 Utrum si primus homo non peccasset, tot fuissent nati mares quod femine
Praeambulum
Articulus 1 Utrum conscientia possit errare
Articulus 2 Utrum conscientia erronea liget
Praeambulum
Articulus 1 Utrum si aliquis sacerdos poenitenti dicat : Quicquid boni feceris, sit tibi in remissionem peccatorum, sit satisfactio sacramentalis
Articulus 2 Utrum ei qui praetermisit divinum officium dicere cum teneretur ad ipsum, possit imponi alia poenitentia pro tali omissione, vel sit ei imponendum quod iteret quod omisit
Praeambulum
Articulus 1 Utrum arcus nubium qui dicitur iris sit signum diluvii non futuri
Articulus 2 Utrum possit demonstrative probari quod mundus non sit aeternus
Quaestio 1 Utrum in Deo sit plures ideae
Praeambulum
Articulus 1 Utrum in Deo sit virtus
Articulus 2 Utrum aquae sint super caelos
Praeambulum
Articulus 1 Utrum Deus possit aliquid in nihilum redigere
Articulus 2 Si aliquid esset in nihilum redactum, utrum Deus posset illud reparare idem numero
Praeambulum
Articulus 1 Utrum Pater eodem verbo dicat se et creaturam
Articulus 2 Utrum filius sua filiatione distinguatur a Spiritu Sancto
Quaestio 5 Utrum sit unum numero corpus Christi affixum cruci et iacens in sepulcro
Quaestio 6 Utrum Deus semper faciat novam gratiam
Praeambulum
Articulus 1 Utrum per absolutionem sacerdotis remittatur culpa
Articulus 2 Utrum vir possit accipere crucem, si timeatur de incontinentia uxoris non valentis virum sequi
Praeambulum
Articulus 1 Utrum religiosus teneatur obedire praelato suo praecipienti ei in virtute obedientiae quod revelet ei crimen fratris occultum
Articulus 2 Utrum Papa possit dispensare in bigamia
Articulus 3 Utrum aliquis teneatur vitare excommunicatos illos de quorum excommunicatione etiam inter peritos est diversa sententia
Articulus 4 Utrum praelatus ecclesiae licite possit dare beneficium consanguineo suo idoneo existenti
Praeambulum
Articulus 1 Utrum possit aliquis sine peccato appetere scire sententias magicas
Articulus 2 Utrum enuntiabile quod semel est verum, semper sit verum
Articulus 3 Utrum magister determinando questiones theologicas magis debeat uti ratione vel auctoritate
Praeambulum
Articulus 1 Utrum aliquis absque perfecta caritate possit se ad martyrium offerre
Articulus 2 Utrum sustinere martyrium pro Christo sit in praecepto
Praeambulum
Articulus 1 Utrum primi motus semper sint peccata
Articulus 2 Utrum in infidelibus sint peccata mortalia
Praeambulum
Articulus 1 Utrum pueri non exercitati in praeceptis sint recipiendi vel obligandi voto vel iuramento vel beneficiis alliciendi ad ingressum religionis
Articulus 2 Utrum consilia ordinentur ad praecepta

About

No Description Available
Is Part Of Quodlibeta
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt