Scriptum in libros sententiarum

Quaestio 1 Utrum sit possibile intellectum viatoris habere notitiam evidentem de veritatibus theologiae
Quaestio 2 Utrum notitia evidens veritatum theologiae sit scientia proprie dicta
Quaestio 3 Utrum passio scibilis de aliquo scientia proprie dicta differat ab eo realiter
Quaestio 4 Utrum omnis passio sit demonstrabilis de suo subiecto primo a priori
Quaestio 5 Utrum in omni demonstratione definitio sit medium demonstrandi
Quaestio 6 Utrum sola propositio per se secundo modo dicendi per se sit scibilis scientia proprie dicta
Quaestio 7 Utrum theologia quae de communi lege habetur a theologis sit scientia proprie dicta
Quaestio 8 Utrum habitus theologiae sit realiter unus secundum numerum
Quaestio 9 Utrum Deus sub propria ratione deitatis sit subiectum theologiae
Quaestio 10 Utrum sola operatio potentiae sensitivae sit praxis
Quaestio 11 Utrum notitia practica et speculativa distinguantur per fines vel per obiecta
Quaestio 12 Utrum habitus theologicus sit speculativus vel practicus
Quaestio 1 Utrum tantum omni alio a Deo sit utendum
Quaestio 2 Utrum frui sit actus solius voluntatis
Quaestio 3 Utrum fruitio sit qualitas realiter distincta a delectatione
Quaestio 4 Utrum solus Deus sit debitum obiectum fruitionis
Quaestio 5 Utrum voluntas possit frui essentia non fruendo persona
Quaestio 6 Utrum voluntas contingenter et libere fruatur fine ultimo
Quaestio 1 Utrum sit omnimoda identitas inter essentiam divinam et perfectiones attributales
Quaestio 2 Utrum perfectiones attributales sint ipsa divina essentia
Quaestio 3 Utrum aliquid reale possit distingui secundum rationem ab aliquo reali
Quaestio 4 Utrum universale sit vera res extra animam
Quaestio 5 Utrum universale sit vera res realiter distincta ab individuo
Quaestio 6 Utrum universale sit realiter extra animam, non distinctum realiter ab individuo
Quaestio 7 Utrum universale et commune univocum sit quomodocumque realiter a parte rei extra animam
Quaestio 8 Utrum universale et commune univocum sit aliquid reale exsistens alicubi subiective
Quaestio 9 Utrum aliquod universale sit univocum Deo et creaturae
Quaestio 10 Utrum sit tantum unus Deus
Quaestio 11 Utrum cum unitate divina stet pluralitas personarum
Quaestio 1 Utrum primum cognitum ab intellectu nostro sit divina essentia
Quaestio 2 Utrum divina essentia sit a nobis cognoscibilis
Quaestio 3 Utrum de Deo possimus habere plures conceptus quidditativos
Quaestio 4 Utrum Deum esset sit per se et naturaliter notum
Quaestio 5 Utrum universale communissimum sit primum cognitum a nobis
Quaestio 6 Utrum prima notitia intellectus primitate generationis sit notitia intuitiva alicuius singularis
Quaestio 7 Utrum singulare possit distincte cognosci ante cognitionem entis vel cuiuscumque universalis
Quaestio 8 Utrum ens commune sit obiectum primum et adaequatum intellectus nostri
Quaestio 9 Utrum in omni creatura sit vestigium trinitatis
Quaestio 10 Utrum creatura rationalis sit imago trinitatis
Quaestio 1 Utrum haec sit concedenda: Deus generat Deum
Quaestio 2 Utrum haec sit concedenda: Deus est Pater et Filius et Spiritus Sanctus
Quaestio 1 Utrum essentia divina generet vel generetur
Quaestio 2 Utrum Filius generetur de substantia Patris
Quaestio 3 Utrum essentia sit terminus formalis generationis
Quaestio 1 Utrum Pater genuit Filium natura vel voluntate
Quaestio 1 Utrum potentia generandi in Patre sit aliquid absolutum vel respectivum
Quaestio 2 Utrum absolutum sub ratione essentiae vel sub ratione aliqua attributali sit potentia generandi
Quaestio 3 Utrum potentia generandi possit communicari Filio a Patre
Quaestio 1 Utrum simplicitati divinae repugnat esse in aliquo genere praedicamentali
Quaestio 2 Utrum aliquod simpliciter simplex possit esse in genere
Quaestio 3 Utrum omne genus dividatur in suas species per differentias constitutivas specierum et divisivas ipsius
Quaestio 4 Utrum genus et differentia importent eandem rem primo
Quaestio 5 Utrum Deus possit definiri definitione non data per additamentum
Quaestio 6 Utrum in omni definitione completissima debeant poni omnes differentiae essentiales cum genere primo generalissimo
Quaestio 7 Utrum solus Deus sit immutabilis
Quaestio 1 Utrum Filius vere generetur a Patre
Quaestio 2 Utrum generatio in divinis sit univoca vel aequivoca
Quaestio 3 Utrum generatio Filii sit aeterna
Quaestio 1 Utrum voluntas sit principium productivum Spiritus Sancti
Quaestio 2 Utrum Spiritus Sanctus libere producatur
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat a Patre et Filio
Quaestio 2 Utrum Spiritus Sanctus posset distingui a Filio si ab eo non procederet
Quaestio 1 Utrum Pater et Filius sint unum principium spirans Spiritum Sanctum
Quaestio 2 Utrum Pater et Filius spirent Spiritum Sanctum in quantum sunt unum vel in quantum sunt distincti
Quaestio 3 Utrum Pater et Filius spirent omnino uniformiter Spiritum Sanctum
Quaestio 1 Utrum generatio Filii sit spiratio Spiritus Sancti
Quaestio 1 Utrum Spiritui Sancto competat duplex processio
Quaestio 2 Utrum Spiritus Sanctus detur in propria persona vel tantum secundum dona sua
Quaestio 1 Utrum quaelibet persona possit mittere et mitti
Quaestio 1 Utrum divina persona visibiliter mittatur
Quaestio 1 Utrum praeter Spiritum Sanctum necesse sit ponere caritatem absolutam creatam, animam formaliter informantem
Quaestio 2 Utrum actus voluntatis posset esse meritorius sine caritate formaliter animam informante
Quaestio 3 Utrum omni actui meritorio caritas creata praesupponatur
Quaestio 4 Utrum caritas possit augeri
Quaestio 5 Utrum caritas praeexsistens remaneat in fine augmentationis
Quaestio 6 Utrum in augmentatione caritas aliquid realiter differens a priori sibi adveniat
Quaestio 7 Utrum in augmentatione caritatis illud quod additur sit eiusdem speciei specialissimae cum caritate praecedente
Quaestio 8 Utrum sit dare summam caritatem cui repugnet augmentari
Quaestio 1 Utrum donum dicat proprietatem personalem Spiritus Sancti
Quaestio 1 Utrum personae divinae sint secundum magnitudinem perfecte aequales
Quaestio 2 Utrum quaelibet persona sit in alis per circumincessionem
Quaestio 1 Utrum personae divinae sint aequales secundum potentiam
Quaestio 1 Utrum haec sit concedenda de virtute sermonis 'Solus Pater est Deus'
Quaestio 1 Utrum viator possit aliquod nomen imponere ad distincte significandum divinam essentiam
Quaestio 1 Utrum hoc nomen 'persona' sit nomen primae intentionis vel secundae
Quaestio 1 Utrum unitas qua Deus dicitur unus sit aliquid additum Deo
Quaestio 2 Utrum Trinitas personarum sit verus numerus
Quaestio 1 Utrum 'persona' in divinis dicatur secundum substantiam vel secundum relationem
Quaestio 1 Utrum personae divinae constituantur et distinguantur per relationes originis
Quaestio 2 Utrum divinae personae constituantur et distinguantur per relationes sub ratione relationum vel per aliquam aliam rationem
Quaestio 3 Utrum omnes relationes divinae sint constitutivae personarum divinarum
Quaestio 1 Utrum in eadem persona sint plures proprietates
Quaestio 2 Utrum verbum intellectus creati sit vera qualitas subiective producta in mente
Quaestio 3 Utrum solus Filius sit Verbum
Quaestio 1 Utrum innascibilitas sit proprietas constituva Patris
Quaestio 1 Utrum principium dicatur univoce de omnibus illis in Deo de quibus vere praedicatur
Quaestio 1 Utrum Deus realiter vel secundum rationem referatur ad creaturam
Quaestio 2 Utrum respectus extrinsecus advenientes importent res distinctas ad absolutis
Quaestio 3 Utrum de intentione Philosophi fuerit ponere quemcumque respectum a parte rei distinctum ab omnibus absolutis
Quaestio 4 Utrum secundum rei veritatem respectus distinguatur a parte rei ab absolutis
Quaestio 5 Utrum relatio temporalis Dei ad creatum sit relatio realis
Quaestio 1 Utrum identitas, similitudo et aequalitas sint relationes reales in divinis
Quaestio 1 Utrum Pater sit sapiens sapienta genita
Quaestio 2 Utrum Pater et Filius diligant se Spiritu Sancto
Quaestio 1 Utrum proprietas divina sit realiter tam essentia quam persona
Quaestio 1 Utrum persona sit realiter divina essentia
Quaestio 1 Utrum in Deo sit scientia ex natura rei
Quaestio 2 Utrum Deus intelligat omnia alia a se distincte
Quaestio 3 Utrum divina essentia sit primum obiectum intellectus sui
Quaestio 4 Utrum in Deo necessario requirantur distinctae relationes rationes rationis ad ipsa intelligibilia
Quaestio 5 Utrum Deus intelligat omnia alia a se per ideas eorum
Quaestio 6 Utrum ideae in mente divina sint practicae vel speculativae
Quaestio 1 Utrum perfectiones creaturarum in Deo distinguantur inter se realiter et a divina essentia
Quaestio 1 Utrum esse ubique et in omnibus rebus per essentiam, praesentiam, potentiam sit proprium soli Deo
Quaestio 1 Utrum Deus habeat scientiam determinatam et necessariam omnium futurorum contingentium
Quaestio 1 Utrum Deus possit scire plura quam scit
Quaestio 1 Utrum sit possibile aliquem praedestinatum damnari et praescitum salvari
Quaestio 1 Utrum in praedestinato sit aliqua causa suae praedestinationis et in reprobato aliqua causa suae reprobationis
Quaestio 1 Utrum Deus possit facere omne possibile fieri a creatura
Quaestio 1 Utrum Deus possit facere aliqua quae non facit nec faciet
Quaestio 2 Utrum prius conveniat Deo non posse facere impossibile quam impossibili non posse fieri a Deo
Quaestio 1 Utrum Deus posset facere mundum meliorem isto mundo
Quaestio 1 Utrum voluntas Dei sit cause immediata et prima omnium eorum quae fiunt
Quaestio 1 Utrum voluntas divina per quamcumque potentiam creaturae possit impediri
Quaestio 2 Utrum per rationem naturalem possit probari quod voluntas divina semper impletur
Quaestio 1 Utrum Deus possit praecipere malum fieri
Quaestio 1 Utrum quaelibet voluntas creata teneatur se conformare divinae voluntati
Quaestio 1 Utrum creatio actio qua Deus denominatur formaliter creans differat ex natura rei a creatore
Quaestio 2 Utrum creatio passio differat a creatura
Quaestio 3 Utrum Deus sit prima causa et immediata omnium
Quaestio 4 Utrum Deus sit agens naturale vel liberum
Quaestio 5 Utrum Deus sit causa omnium secundum intentionem philosophorum
Quaestio 6 Utrum contradicat creaturae habere potentiam creandi
Quaestio 7 Utrum motus sit vera res extra animam differens realiter a mobili et a termino
Quaestio 8 Utrum duratio angeli differat ab essentia vel exsistentia angeli
Quaestio 9 Utrum mensura sit semper notior et nobilior mensurato
Quaestio 10 Utrum tempus habeat esse reale extra animam
Quaestio 11 Utrum tempus sit mensura angelorum
Quaestio 12 Utrum angelus intelligat alia a se per essentiam suam vel per species
Quaestio 13 Utrum angelus superior intelligat per pauciores species quam inferior
Quaestio 14 Utrum angelus accipiat cognitionem a rebus spiritualibus vel corporalibus
Quaestio 15 Utrum angelus malus semper sit in actu malo
Quaestio 16 Utrum angelus possit loqui intellectualiter alteri angelo
Quaestio 17 Utrum actus rectus et reflexus sint idem realiter aut diversi actus
Quaestio 18 Utrum in caelo sit materia eiusdem rationis cum materia istorum inferiorum
Quaestio 19 Utrum creatura aliqua sit cause productionis animalium
Quaestio 20 Utrum memoria, intellectus et voluntas sint potentiae realiter distinctae
Quaestio 1 Utrum solus Filius univit sibi naturam humanam in unitate suppositi
Quaestio 2 Utrum sensibile imprimat speciem suam in medio realiter distinctam ab eo
Quaestio 3 Utrum in potentia sensitiva vel in organo causetur aliqua species praeter actum sentiendi praevia naturaliter ipsi actui sentiendi
Quaestio 4 Utrum potentiae sensitivae differant realiter ab ipsa anima sensitiva et inter se
Quaestio 5 Utrum in beata Virgine fuerit fomes peccati
Quaestio 6 Utrum beata Virgo debeat dici parens Christi secundum naturam humanam
Quaestio 7 Utrum habitus sit qualitas absoluta effectiva actus
Quaestio 8 Utrum anima Christi habuit summam gratiam possibilem haberi
Quaestio 9 Utrum necesse sit ponere in viatore tres virtutes theologicas quae possunt remanere in patria
Quaestio 10 Utrum haec sit concedenda: Deus factus est homo
Quaestio 11 Utrum habitus virtuosus sit in parte intellectiva subiective
Quaestio 12 Utrum omnis habitus virtuosus generetur ex actibus
Quaestio 1 Utrum sacramenta Novae Legis sint causae effectivae gratiae
Quaestio 2 Utrum cuilibet digne recipienti Baptismum character imprimatur
Quaestio 3 Utrum quilibet digne recipiens sacramentum Bapismi recipiat gratiam et omnes virtutes necessarias ad salutem
Quaestio 4 Utrum Baptismus tollat omnem culpam
Quaestio 5 Utrum omnis poena in Baptismo remittatur
Quaestio 6 Utrum corpus Christi realiter sub speciebus panis contineatur
Quaestio 7 Utrum omnis actio et passio et omne accidens possit inesse corpori Christi exsistenti in Eucharistia
Quaestio 8 Utrum substantia panis transubstantietur in corpus Christi
Quaestio 9 Utrum accidentia separata a subiecto in Eucharistia uniformiter se habeant ad actionem et passionem sicut quando erant coniuncta
Quaestio 10 Utrum sine Poenitentia possit deleri peccatum mortale
Quaestio 11 Utrum cuilibet poenitenti per sacramentum Poenitentiae gratia et virtutes infundantur
Quaestio 12 Utrum omnes homines resurgent incorruptibiles
Quaestio 13 Utrum idem homo numero resurget qui prius vixit
Quaestio 14 Utrum anima separata habeat memoriam tam actualem quam habitualem illorum quae novit coniuncta
Quaestio 15 Utrum quilibet videns divinam essentiam necessario comprehendat divinitatem et omnes creaturas
Quaestio 16 Utrum voluntas beata necessario fruatur Deo

About

No Description Available
Is Part Of Sentences commentaries
Question Listed edited by
Question Listed encoded by

Author Related Articles

Bibliography