Sentences Commentary

Quaestio 1 Utrum ad habendam supernaturalem cognitionem de deo requiratur altius lumen lumine naturali
Quaestio 2 Utrum ad habendam cognitionem de deo requiratur lumen supernaturale
Quaestio 3 Utrum deus sit subiectum theologiae
Quaestio 1 Utrum fruitio sit circa ultimum finem in ratione causae finalis
Quaestio 2 Utrum pater possit habere aliquam actum essentialem aut notionalem praecedentem
Quaestio 1 Utrum attributa eo modo quo ponuntur esse in deo eo modo ponantur esse distincta
Quaestio 2 Utrum attributa distinguantur in Deo per intellectum aut ex natura rei
Quaestio 1 Utrum primum obiectum cognitionis naturalis intellectus
Quaestio 2 Utrum convenienter Deus dicatur infinitus constitutivo personae Patris
Quaestio 3 Utrum imago convenientius accipiatur penes potentiae animae aut penes habitus vel actus aut penes essentiam
Quaestio 1 Utrum in generatione divina essentia habeat rationem potentiae subiectivae per modum materiae aut formae
Quaestio 1 Utrum essentiae sit formale principium et terminus generationis
Quaestio 1 Utrum ordo originis per modum intellectus et voluntatis includat prius et posterius
Quaestio 1 Utrum possit demonstrari Patrem et Filium nullum alium Filium generari
Quaestio 1 Utrum revelationes formales praedicamentales Deo conveniant
Quaestio 1 Utrum Deus possit poni in genere per formales rationes praedicamentorum
Quaestio 1 Utrum generatio actio et spiratio differant ex natura rei
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus proceat de necessitate naturae et cum hoc per modum voluntatis
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus necessario sit per se a duobus
Quaestio 1 Utrum si Spiritus Sanctus non procederet a filio distingueretur ab eo
Quaestio 1 Utrum qualitas suscipiat magis et minus sicuti alias qualitates
Quaestio 1 Utrum minimus gradus charitatis corrumpatur in adventu maioris
Quaestio 1 Utrum novus gradus constituat novum individuum
Quaestio 1 Utrum ad habendam caritatem requiratur necessario
Quaestio 1 Utrum donum Spiritus Sancti sit proprietas constitutiva
Quaestio 1 Utrum veritas quo ad esse formale sit aliquid reale
Quaestio 2 Utrum ex scriptura Iohannes 14 cogimur ponere una personam esse in aliam reali inexistentia
Quaestio 1 Utrum efficaciter salvari posset quod filius sit omnipotens licet non possit generare
Quaestio 1 Utrum demonstrative probare possimus Dei unitatem
Quaestio 1 Utrum Deus sub eadem ratione formali obiectiva possit nominari in habitudine ad intellectum et voluntatem
Quaestio 1 Utrum res quae importatur per hoc nomen persona dicat perfectiorem infinitam
Quaestio 1 Utrum hoc nomen Relatio vel Deus vel Persona sit universale
Quaestio 1 Utrum aliquid praedicetur de Deo et creaturis maiori unitate quam univocationis
Quaestio 1 Utrum relatio sub ratione proprietatis constituat primam personam in divinis
Quaestio 2 Utrum esse genitum dicat relationem realem per quam filius formaliter constituatur
Quaestio 1 Utrum verbum aliquod idolum formatum per actum intellectus
Quaestio 1 Utrum relationes partium imaginis differant realiter ab ipsa essentia animae fundante ipsos secundum philosophiam
Quaestio 2 Utrum ex philosopho habere possumus determinationem de identitate relationis et fundamenti
Quaestio 1 Utrum Dei ad creaturas sit relatio realis
Quaestio 1 Utrum Dei ad creaturam possit esse relatio realis ex tempore
Quaestio 1 Utrum relatio aequalitatis in divinis sit realis
Quaestio 1 Utrum aequalitas fundata super duo similia eiusdem speciei sint eadem
Quaestio 1 Utrum salvata contradictione inter communicabile et incommunicabile sufficit quod relatio sit eadem essentiae
Quaestio 1 Utrum relatio comparata ad essentiam differat totaliter aut ex natura rei
Quaestio 1 Utrum possit probari Deum habere scientiam
Quaestio 1 Utrum ad scientiam Dei praeexigatur pluralitas idearum
Quaestio 1 Utrum in divinis ideae distinguantur ex natura rei
Quaestio 1 Utrum opinio Commentatoris sit nobis via ad cognoscendum idearum et attributarum et personarum distinctionem
Quaestio 1 Utrum cum praescientia divina stet contingentia rerum
Quaestio 1 Utrum praedestinatus possit damnari
Quaestio 1 Utrum solus Deus possit attingere essentiam materiae primae
Quaestio 1 Utrum ratione demonstrativa possit probari potentiam infinitam in vigore
Quaestio 1 Utrum rationes philosophi de infinito in vigore sint demonstrativae
Quaestio 1 Utrum infinita virtus in vigore sit in rerum natura extra magnitudinem
Quaestio 1 Utrum augumentum nostrae salutis sit in infinitum
Quaestio 1 Utrum peccatum veniale diminuat caritatem
Quaestio 1 Utrum peccatum veniale possit diminuere caritatem quo ad honorem
Quaestio 1 Utrum philosophi negarent omnia dependere a Deo in esse sicut ab efficiente
Quaestio 2 Utrum creatio passio sit mutatio in creato realiter differens
Quaestio 3 Utrum creatura sit eadem cum sua dependentia de Deum
Quaestio 4 Utrum convenienter ponatur praecessisse creationem creaturarum essentiam ab aeterno
Quaestio 5 Utrum rationes Philosophi et Commentatori de aeternitate mundie sint probabiles
Quaestio 6 Utrum positio philosophorum de mundi aeternitate sit vera de possibili
Quaestio 1 Utrum tempus quo ad esse formale sit aliquod extra animam
Quaestio 2 Utrum enim quod est mensura angeli possit includere prius
Quaestio 1 Utrum simplici angeli repugnet compositio intentionum ex genere et differentia
Quaestio 2 Utrum possibile angelo poni in loco et moveri localiter
Quaestio 1 Utrum angelus per essentiam suam naturaliter intelligit Deum sicut seipsum
Quaestio 1 Utrum per philosophiam d?remietur de modo cognitionis angelorum in omni cognoscibile
Quaestio 1 Utrum sit alius modus cognoscendi angeli quam per essentiam
Quaestio 1 Utrum daemones sint ita acutae intelligentiae quod si non haberent species impressas possint acquirere scientiam a rebus
Quaestio 1 Utrum angeli superiores intelligant per species pauciores
Quaestio 1 Utrum cum cognitione vespertina et matutina beati cognoscant plura ut plura sine discursa
Quaestio 1 Utrum angelus intelligendo res in proprio genere simul possit habere duas intellectiones
Quaestio 1 Utrum tot sunt angeli quot sunt homines custoditi
Quaestio 1 Utrum materia habeat aliquem gradum actualitatis ut per se existens
Quaestio 1 Utrum lumen vel species habeat aliquod esse reale in medio
Quaestio 1 Utrum caelum componatur ex materia et forma
Quaestio 1 Utrum corpora caelestia efficienter agant in ista inferiora
Quaestio 1 Utrum angeli vel forma caeli moveant orbes vel forma sive anima eorum
Quaestio 1 Utrum anima intellectiva sit compositior natura angelica
Quaestio 1 Utrum rationes seminales in materia sint realiter ipsemet formae differentes a materia
Quaestio 1 Utrum forma substantialis hominis sit naturaliter incorruptibilis
Quaestio 1 Utrum sit unus intellectus in omnibus ut posuit Commentator
Quaestio 1 Utrum in Adam in statu innocentiae potuit esse error in ratione
Quaestio 1 Utrum aliqua creatura potuit peccare in instanti creationis
Quaestio 1 Utrum pars liberi arbitrii arbitretur arbitrium agendo vel patiendo
Quaestio 1 Utrum ad hoc quod 2a pars liberi arbitrii ad hoc quod sit libera active eligat
Quaestio 2 Utrum actus liberi arbitrii consistat in pura actione sine omni passione
Quaestio 1 Utrum homo sit liberi arbitrii plusquam alia animalia bruta
Quaestio 1 Utrum caritas et gratia gratum faciens realiter differant
Quaestio 1 Utrum habitus faciat ad substantiam actus aut sola potentia
Quaestio 1 Utrum voluntas sine omni gratia infusa limitetur ad sequendum iudicium rationis
Quaestio 1 Utrum peccatum originale transeat in posteros per rationem culpae et non reatus tantum
Quaestio 1 Utrum peccatum originale possit probari fore culpae
Quaestio 1 Utrum actus propagationis transfundatur originaliter in propagato
Quaestio 1 Utrum Deus possit facere novum mundum simile huic
Quaestio 1 Utrum circumscripto a natura peccabili peccato ipsa in se sit aliqua perfectio
Quaestio 1 Quid sit subiectum immediatum respectu peccati
Quaestio 1 Utrum Deus posset facere creaturam impeccabilem per naturam
Quaestio 1 Utrum primordialis distinctio peccatorum accipiatur ex parte materiae vel formae
Quaestio 1 Utrum homo post peccatum cogatur necessario peccare contra conscientiam
Quaestio 1 Utrum omnium bonarum voluntatum sit unus finis
Quaestio 1 Utrum actus elicitus ab habitu in voluntate seu bona conscientia augeat habitum
Quaestio 1 Utrum peccatum omissionis semper consistat in aliquo actu
Quaestio 1 Utrum possibilitas unionis naturae humanae ad verbum possit probabiliter declarari
Quaestio 1 Utrum proprietas personalis possit dare subsistentiam
Quaestio 2 Utrum ratio assumendi naturam humanam in Verbo sit essentia vel relatio
Quaestio 1 Utrum solum verbum possit assumere quamcumque naturam in unitate suppositi et personare eam
Quaestio 2 Utrum oppositio, quae est inter culpam et gratiam impediat quod beata virgo non potuit fuisse in peccato originali
Quaestio 1 Utrum beata virgo aliquid active egerit ad generationem Filii, aut quo quomodo ad similationem Filii ad ipsam
Quaestio 1 Utrum personae omnes possent assumere unam numero naturam
Quaestio 1 Utrum ex scriptura veteri possit probari unitatem humanae naturae et verbi Dei ita quod sit verus deus et homo
Quaestio 1 Utrum Christus habeat plura esse
Quaestio 1 Utrum Christo facto homine relationes consequentes assumptionem fundentur in substantia
Quaestio 2 Utrum singulare addat aliquid super naturam speciei
Quaestio 1 Utrum esse subsistentiae addat rem super essentiam
Quaestio 1 Utrum suppositum subsistens addat supra naturam
Quaestio 2 Utrum principium quo individuum constituitur et quo distinguitur et quo addit aliquid super naturam sit unum et idem
Quaestio 1 Utrum anima christi sola vi unionis ad verbum fuerit beatifica
Quaestio 1 Utrum anima christi potest actualiter videre omnia quae videt verbum
Quaestio 2 Utrum anima Christi videat ea visione qua videtur essentia divina
Quaestio 1 Utrum creaturae sint entia ita nobilissima quod ut praecesserunt generationem verbi in memoria Patris quod habuerint aliquam causalitatem ad productionem verbi
Quaestio 1 Utrum anima Christi in aliquo gradu substantiali sit perfectior anima Iudae
Quaestio 1 Utrum formae elementales suscipiant magis et minus sicut accidentales
Quaestio 1 Utrum anima Christi sensitiva fuerit extensa per totum corpus passibile
Quaestio 1 Utrum possint solvi rationes dicentes animam intellectivam extendi in homine
Quaestio 2 Utrum corporeitas quae fuit in Christo ante mortem fuerit forma realiter differens ab anima intellectiva
Quaestio 1 Utrum homo redimendus erat via iustitiae
Quaestio 2 Utrum ex sacra scriptura probari possit adventum Christi iam praeterisse
Quaestio 3 Utrum ex Iudaeorum auctoritatibus probari possit passionem Christi iam praeteriisse
Quaestio 1 Utrum totus Christi sanguis effusus in passione redierit ad corpus in sua resurrectione
Quaestio 1 Utrum dos agilitatis fuit causa sufficiens monis ascensionis Christi in caelum
Quaestio 1 Utrum trinitas personarum in unitate essentiae possit probari per sacram scripturam
Quaestio 1 Utrum fides generaliter accepta possit stare cum scientia
Quaestio 2 Utrum scientia et fides specialiter accepta possit stare simul
Quaestio 1 Utrum fides possit stare simul cum scientia et actus fidei cum actu scientiae, etiam si inevidentia sit de eius essentia
Quaestio 1 Utrum spes sit virtus theologica differens ab aliis
Quaestio 1 Utrum habitus fidei sit virtuosus sine charitate
Quaestio 1 Utrum praecisa caritate plus debeamus diligere deum quam nosipsos
Quaestio 1 Utrum Deus sub ratione suiipsius sit obiectum caritatis
Quaestio 1 Utrum habens caritatem certitudinaliter possit se scire esse in caritate
Quaestio 1 Utrum actus amoris meritorii cadat sub praecepto
Quaestio 1 Utrum Deus contulit tantam gratiam alicui quod potuit mereri in primo instanti conceptionis suae ex actu meritorio
Quaestio 1 Utrum habitus virtuosi vel virtutis sine formaliter relativa
Quaestio 2 Utrum habitus intellectualis sit in intellectu subiective
Quaestio 3 Utrum appetitus sensitivus aut intellectivo sit subiectum virtutis moralis
Quaestio 1 Utrum dona spiritus sancti cum ipsis virtutibus moralibus sint idem
Quaestio 1 Utrum in appetitu sensitivo possit in esse a natura quaedam medietas extremarum passionum quae fieret virtus superveniente prudentia
Quaestio 1 Utrum prudentia uniat et connectat omnes virtutes morales
Quaestio 1 Utrum perfectio virtutum atu praeceptorum Dei consistat in actu interiori aut exteriori
Quaestio 1 Utrum omne mendacium sit peccatum
Quaestio 1 Utrum periurium sit peccatum mortale
Quaestio 1 Utrum lex vetus cohibeat animum an solum manum
Quaestio 2 Utrum lex vetus fuerit bona
Quaestio 1 Utrum ex scripturis veteris testamenti certum sit Christum iam venisse
Quaestio 2 Utrum per sacram scripturam Iudaei debeant credere praedicationi apostolorum
Quaestio 3 Utrum miracula facta per Christum (ut Mattheus refert) concordent cum prophetiis, ut probari possit ipsum Christum iam venisse
Quaestio 4 Utrum miracula Christi quae refert Ioannes ita concordent cum prophetis quod probent ipsum esse Deum
Quaestio 5 Utrum lex Christi sit omnino perfecta et cuiuslibet praecedentis evacuativa et in se omnium aeternaliter consummativa
Quaestio 6 Utrum fides Christi sit indubitanter tenenda vel non
Quaestio 7 Utrum ex supradictis quae tunc temprois antechristus confutari possit
Quaestio 8 Utrum exercitatio sophistica in theologia sit ianua ad haereses
Quaestio 9 Utrum astronomia sit ianua ad haeres magicas
Quaestio 10 Utrum papa possit leges condere super statum ecclesiae
Quaestio 11 Utrum papa habeat auctoritatem super temporalia
Quaestio 12 Utrum papa possit cogere infideles ad fidem vel de temporalibus eorum se intromittere
Quaestio 1 Utrum gratia sacramentorum sufficiat ad evitandum perplexitatem in fide et moribus
Quaestio 2 Utrum gratia sufficiat conscientiae ad evitandum peccatum in electione tentationum
Quaestio 3 Utrum gratia sufficiat in iudicialibus ad deponendum omnem conscientiam erroneam
Quaestio 4 Utrum ad praedestinationem sequatur Deus praescit hunc futurum iustum ergo necessario erit
Quaestio 5 Utrum confirmatus in gratia velit per se bonum immutabiliter et tamen libere
Quaestio 6 Utrum gratia Christi sic sit lex gratiae quod et lex iustitiae simul sit
Quaestio 1 Utrum sacramenta legis divulgata et quibus utitur ecclesia sint a Christo instituta
Quaestio 2 Utrum solus baptismus tollat culpam originalem
Quaestio 3 Utrum ex sacra scriptura possit convinci quod non omnis alia persona a Christo ex privilegio contraxit peccatum originale
Quaestio 4 Utrum beata virgo sit veneranda in die conceptionis
Quaestio 1 Utrum antecedentia ad baptismum sint necessaria
Quaestio 2 Utrum melius sit Christianis benefacere quam in cathecumino
Quaestio 3 Utrum cathecumini parvuli possint se ex voto obligare
Quaestio 4 Utrum aliquod votum solemne dirimat matrimonium contractum
Quaestio 5 Utrum votum in cathecismo sit dispensabile sicut alia
Quaestio 1 Utrum quaelibet aquae possint esse materia baptismi
Quaestio 2 Utrum invocatio trinitatis sit forma baptismi
Quaestio 3 Utrum alia sacramenta possunt recipi sine baptismatae
Quaestio 1 Utrum malitia baptizantis impediat sacramentum
Quaestio 2 Utrum prius ab utero egredi debeat puer quam baptizetur
Quaestio 1 Utrum baptismus praecesserit Christi passionem
Quaestio 2 Utrum baptismus imprimat characterem initerabilem
Quaestio 1 Utrum sacramentum confirmationis sit convenienter institutum
Quaestio 2 Utrum confirmatio canonicae electionis convenienter sit instituta
Quaestio 3 Utrum confirmatio electi sive electionis possit negari
Quaestio 4 Utrum consuetudo possit relevare defectum electionis
Quaestio 1 Utrum panem converti in corpus Christi cadat necessario sub fide
Quaestio 2 Utrum eucharistiae sit materia aliqua determinata
Quaestio 3 Utrum sit aliqua forma consecrationis
Quaestio 4 Utrum apponenda sit aqua in calice ad consecrationem et quomodo
Quaestio 5 Utrum mutatio panis et vini in corpus et sanguis Christi
Quaestio 6 Utrum dicendum sit corpus Christi manibus sacerdotum
Quaestio 1 Utrum quotidie sit communicandum
Quaestio 2 Utrum omnes communiter debeant eucharistiam sumere
Quaestio 1 Utrum aliquando sacerdos incepta missa possit desistere ne prosequatur
Quaestio 2 Utrum missa semper debeat in loco sacro celebrari
Quaestio 1 Utrum altare aut cimiterium aliquo casu sint reconsecranda
Quaestio 1 Utrum ecclesia debeat gaudere immunitate
Quaestio 1 Utrum indifferenter ecclesia poterit salvare omnes malefactores
Quaestio 1 Utrum poenitentia debeat imponi impoenitenti
Quaestio 2 Utrum poenitentia habeat partes
Quaestio 3 Utrum poenitentia sit arbitraria
Quaestio 4 Utrum fraude durante sit poenitentia iniungenda
Quaestio 5 Utrum peccata semel dimissa redeant
Quaestio 1 Utrum sola contritio sit satisfactoria apud deum pro peccato
Quaestio 2 Utrum de iure divino accipi possit oris confessio necessaria fore
Quaestio 3 Utrum propter indiscretionem parrochiani possit quis alteri confiteri sine licentia eius
Quaestio 1 Utrum circumstantiae confessionis et peccatorum sint considerandae et quomodo
Quaestio 2 Utrum omne quod traditur sub sigillo confessionis possit revelari
Quaestio 1 Utrum in ecclesia sint claves secundum quod dicitur tibi dabo claves etc
Quaestio 2 Utrum sacerdos parrochialis habeat claves iurisdictionis, ut possit excommunicare
Quaestio 1 Utrum excommunicatio iniusta liget et obliget
Quaestio 2 Utrum excommunicatio iniusta eo quod non fruatru ordo liget excommunicatum
Quaestio 3 Utrum aliqua sententia iniusta sit nulla quandoque
Quaestio 4 Utrum possit extra ecclesia tamquam ethnicus possit ad communionem recipi
Quaestio 1 Utrum secundum iuris solemnitatem sit procedendum semper ad correctionem fraternam
Quaestio 2 Utrum ex necessitate praecepti admonitio secreta debeat praecedere correctionem
Quaestio 1 Utrum ieiunium sit immobiliter servandum
Quaestio 2 Utrum melius sit facere elemosyuas in communi quam in speciali
Quaestio 3 Utrum oratio communis tantum valeat sicut specialis
Quaestio 1 Utrum satisfactio restitutionis convenienter exponatur ad ecclesiasticos
Quaestio 1 Utrum satisfactio restitutionis sit convenienter exposita quoad saeculares
Quaestio 1 Utrum consultores auxiliatores et similes etc teneantur restitutioni de illicite acquisitis
Quaestio 2 Utrum usura semper sit peccatum
Quaestio 3 Utrum sola intentio possit facere quod esset usura aut non
Quaestio 4 Utrum pecunia simoniaco restituenda sit danti aut alteri
Quaestio 5 Utrum pluribus modis potest contrahi simonia
Quaestio 6 Casus dubitabiles et frequenter occurrentes in simonia
Quaestio 7 Utrum super poenam simoniaci cadat dispensatio
Quaestio 1 Utrum extrema unctio sit sacramentum instinctum a Christo
Quaestio 2 Utrum indulgentiae concessae a parrochiali sacerdote cum inungit in extremis valeant
Quaestio 3 Utrum indulgentiae sint principaliter date ut liberemur a penis purgatorii in hac vita vel post
Quaestio 1 Utrum sint plures ordines sacri ecclesiasticorum
Quaestio 2 Utrum episcopatus et psalmistatus possint dici ordines
Quaestio 3 Utrum bigamia impediat ad ordines promoveri
Quaestio 4 Utrum servitus impediat ad sacros ordines promoveri
Quaestio 5 Utrum servitus eadem ratione impediat sumptionem aliorum sacramentorum qua et ordinis
Quaestio 6 Utrum illegitimatio impediat ordinis susceptionem
Quaestio 7 Utrum praelatus cooperator homicidii aut mutillator sit inhabilis ad susceptionem ordinis
Quaestio 8 Utrum ad ordinis susceptionem sint tempora statuta
Quaestio 9 De poena suscipientium aut furtim vel saltim et ministrantium
Quaestio 10 Utrum in voto castitatis religiosorum aut clericorum sit dispensatio
Quaestio 11 Utrum Christus et apostoli habuerint aliquid in communi
Quaestio 12 Utrum Christus et apostoli habuerint aliquid in communi secundum viam perfectionis
Quaestio 13 Utrum abdicatio temporalium quantum ad possessiones sit perfectio
Quaestio 14 Utrum obedientia astringat non solum religosos sed et clericos saeculares
Quaestio 15 Utrum quodlibet exemptus intelligatur eximi ab obedientia ordinarii
Quaestio 16 Utrum in privilegio conservatorio procedendum sit secundum formam iuris
Quaestio 1 Utrum consensus extortus timore excuset matrimonium ne tenet
Quaestio 1 Utrum matrimonium sit necessarium ut vitetur peccatum luxuriae
Quaestio 1 Utrum sponsalia obligent utrumque scilicet sponsum et sponsam
Quaestio 1 Utrum sponsalia per verba de praesenti possunt solvi per ingressum religionis aut per susceptionem ordinis
Quaestio 1 Utrum sponsalia faciant ad matrimonium ut non dissolvatur
Quaestio 1 Utrum matrimonium contrahatur per verba de futuro
Quaestio 1 Utrum verba sint semper necessaria in contractu matrimonii
Quaestio 1 Utrum matrimonium clandestinum teneat
Quaestio 1 Utrum matrimonium contractum possit dirimi per aliquod impedimentum
Quaestio 1 De impedimentis matrimonii contrahendi et non dirimentibus contractum
Quaestio 1 Utrum inter servos teneat matrimonium invitis dominis
Quaestio 1 Utrum matrimonium consummatum impediat religionis ingressum
Quaestio 1 Utrum detur aliquis gradus consanguinitatis in quo licet contrahere
Quaestio 1 Utrum affinitas impediat matrimonium
Quaestio 1 Utrum cognatio spiritualis impediat matrimonium
Quaestio 1 Utrum quis possit habere duas commatres uxores
Quaestio 1 Utrum cognatio legalis impediat matrimonium
Quaestio 1 Utrum benedictio in secundis nuptiis debeat iterari
Quaestio 1 Utrum limbus sit locus cruciatus vel damni tantum
Quaestio 1 Utrum detur purgatorium post hanc viam
Quaestio 1 Utrum anima decedens in peccato patiatur cruciatum realem ab igne.
Quaestio 1 Utrum ex scriptura habeatur caelum beatorum esse locus realis
Quaestio 1 Utrum animae per poenitentiam purgatae statim volent ad caelum
Quaestio 1 Utrum animae plene purgatae videant deum facie ad faciem
Quaestio 1 Utrum possit probari quod animae purgate vident Deum immediate

About

No Description Available
Is Part Of Sentences commentaries
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt