Strasbourg Commentary

Liber I, Prologus, Quaestio 1 Utrum Deus sub ratione abyssali vel absoluta subiiciatur in sacra scriptura
Liber I, Prologus, Quaestio 2 Utrum theologia si scientia?
Liber I, Prologus, Quaestio 3 Utrum certa scientia et evidens notitia eorum quae ponit fides catholica, per divinam potentiam possit communicari viatori, infra terminos viae simpliciter permanenti?
Liber I, Prologus, Quaestio 4 Utrum sacrae scripturae scientia proprie dicatur affectiva?
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 1 Utrum obiectum ordinatae fruitionis possit esse aliquid citra Deum?
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 2 Utrum secundum ordinem, quem nunc credimus a Deo institutum, obiecto fruibili apprehensio per intellectum, necesse sit ipsam voluntatem frui?
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 3 Utrum beatus in obiectum fruibile sive beatificum tendat sub una tantummodo ratione
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 4 Utrum uti proprie conveniat voluntati?
Liber I, Distinctio 2, Quaestio 1 Utrum possit demonstrative probari unum tantum deum esse
Liber I, Distinctio 2, Quaestio 2 Utrum trinitas personarum et divinae essentiae summa unitas sint compossibilia
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 1 Utrum notitia, qua deus esse cognoscitur, sit humano intellectui naturaliter inserta
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 2 Utrum imago trinitatis divinae reperiatur in homine?
Liber I, Distinctio 4, Quaestio 1 Utrum generatio proprie dicta sit in divinis
Liber I, Distinctio 5, Quaestio 1 Utrum filius generatur in divinis de substantia patris
Liber I, Distinctio 6, Quaestio 1 Utrum scientia, et voluntas, ac caeterae perfectiones quae formaliter in deo dicuntur esse, differant inter se formaliter ex natura rei
Liber I, Distinctio 6, Quaestio 2 Utrum pater genuerit filium necessitate, vel voluntates
Liber I, Distinctio 7, Quaestio 1 Utrum potentia generandi in divinis dicatur notionaliter, sive relativa
Liber I, Distinctio 8, Quaestio 1 Utrum in deo sit aliqua compositio
Liber I, Distinctio 8, Quaestio 2 Utrum anima intellectiva sit tota in toto corpore, et tota in qualibet parte corporis
Liber I, Distinctio 9, Quaestio 1 Utrum pater si prior filio
Liber I, Distinctio 10, Quaestio 1 Utrum spiritus sanctus procedat per modum voluntatis
Liber I, Distinctio 11, Quaestio 1 Utrum spiritus sanctus producatur a solo patre
Liber I, Distinctio 11, Quaestio 2 Utrum spiritus sanctus distingueretur a filio si non procederet ab eo
Liber I, Distinctio 12, Quaestio 1 Utrum generatio filii sit prior spiratione spiritus sancti
Liber I, Distinctio 12, Quaestio 2 Utrum spiritui sancto conveniat temporalis processio
Liber I, Distinctio 15, Quaestio 1 Utrum cuilibet divinae personae conveniat mitti
Liber I, Distinctio 16, Quaestio 1 Utrum species in quibus spiritus sanctus temporaliter missus apparuit fuerint imaginariae vel vere reales, seu corporales
Liber I, Distinctio 17, Quaestio 1 Utrum aliquis existens in caritate possit evidenter cognoscere se esse in caritate
Liber I, Distinctio 17, Quaestio 2 Utrum habitus caritatis augmentum possit suscipere
Liber I, Distinctio 18, Quaestio 1 Utrum hoc nomen donum in divinis dicatur notionailter
Liber I, Distinctio 19, Quaestio 1 Utrum una persona sit in alia
Liber I, Distinctio 20, Quaestio 1 Utrum omnipotentia divina perfecte conveniat filio
Liber I, Distinctio 21, Quaestio 1 Utrum haec sit vera, solus pater est deus
Liber I, Distinctio 22, Quaestio 1 Utrum aliquod nomen ab homine deo impositum propriae conveniat deo
Liber I, Distinctio 23, Quaestio 1 Utrum hoc nomen persona praedicetur pluraliter in divinis
Liber I, Distinctio 24, Quaestio 1 Utrum in divinis sit verus numerus
Liber I, Distinctio 25, Quaestio 1 Utrum hoc nomen persona de deo et creaturis dicatur aequivoce
Liber I, Distinctio 26, Quaestio 1 Utrum personae divinae relationibus distinguantur
Liber I, Distinctio 27, Quaestio 1 Utrum tot debeamus ponere res esse in divinis, quot ponimus relationes
Liber I, Distinctio 28 et 29, Quaestio 1 Utrum hoc nomen principium per comparationem ad intra debeat admitti in divinis
Liber I, Distinctio 30, Quaestio 1 Utrum relatio dei ad creaturam sit prior relatione creaturae ad deum vel econverso
Liber I, Distinctio 31, Quaestio 1 Utrum aequalitas in divinis sit relatio realis
Liber I, Distinctio 32, Quaestio 1 Utrum pater diligat se spiritu sancto
Liber I, Distinctio 33, Quaestio 1 Utrum proprietas relativa in divinis realiter differat ab essentia
Liber I, Distinctio 33, Quaestio 1 Utrum persona divina differat realiter ab essentia divina
Liber I, Distinctio 35, Quaestio 1 Utrum primum obiectum divinae cognitionis sit ipsa divina essentia
Liber I, Distinctio 36, Quaestio 1 Utrum mali habeant ideam in deo
Liber I, Distinctio 37, Quaestio 1 Utrum omnis substantia spiritualis sit in loco
Liber I, Distinctio 38 et 39, Quaestio 1 Utrum scientia dei sit causa rerum ad extra productarum
Liber I, Distinctio 40, Quaestio 1 Utrum possibile sit praedestinatum ad salutem finaliter non salvari
Liber I, Distinctio 40, Quaestio 1 Utrum reprobatio possit impediri praecibus sanctorum
Liber I, Distinctio 42 et 43, Quaestio 1 Utrum in Deo sit potentia proprie dicta
Liber I, Distinctio 44, Quaestio 1 Utrum in Deo sit potentia proprie dicta
Liber I, Distinctio 45 et 46, Quaestio 1 Utrum voluntas Dei sit immediata causa creaturarum
Liber I, Distinctio 47 et 48, Quaestio 1 Utrum si Deus aliquid de novo vellet, quod non voluit ab aeterno, ex hoc realiter mutaretur
Liber II, Distinctio 1, Quaestio 1 Utrum possit evidenti ratione probari esse unum principium primum
Liber II, Distinctio 1, Quaestio 2 Utrum ab isto primo principio non ex necessitate naturae agente, sed libera voluntate potuerit mundus ab aeterno produci
Liber II, Distinctio 2, Quaestio 1 Utrum aevum et tempus realiter differant
Liber II, Distinctio 2, Quaestio 2 Utrum coelum empyreum sit luminosum
Liber II, Distinctio 3, Quaestio 1 Utrum Angeli sint aliquo modo compositi
Liber II, Distinctio 3, Quaestio 2 Utrum omnes Angelis sint unius speciei
Liber II, Distinctio 4 et 5, Quaestio 1 Utrum Angeli fuerint creati beati
Liber II, Distinctio 6, Quaestio 1 Utrum Angeli fuerint creati beati
Liber II, Distinctio 7, Quaestio 1 Utrum daemones cognoscant occulta cordium, sive cognationes mentis humanae
Liber II, Distinctio 8, Quaestio 1 Utrum Angelus possit causare motum transeuntem rem exteriorem
Liber II, Distinctio 9, Quaestio 1 Utrum Angeli superiorum ordinum illuminent Angelos inferiorum ordinum
Liber II, Distinctio 10 et 11, Quaestio 1 Utrum aliqui Angeli mittantur ad homines existentes in ecclesia militante
Liber II, Distinctio 12, Quaestio 1 Utrum in principio creationis mundi informis materia praecesserit duratione omnem formam materialem
Liber II, Distinctio 13, Quaestio 1 Utrum lumen in medio sit forma realis
Liber II, Distinctio 14, Quaestio 1 Utrum coelum per motum suum sit causa effectuum istorum inferiorum
Liber II, Distinctio 15, Quaestio 1 Utrum res mixtae de quarum productione tractat magister in XV distinctione sint productae de terra et aqua
Liber II, Distinctio 16, Quaestio 1 Utrum imago Dei reperiatur in aliqua pura creatura
Liber II, Distinctio 17, Quaestio 1 Utrum anima intellectiva sit forma substantialis hominis
Liber II, Distinctio 18, Quaestio 1 Utrum corpus Evae praefuerit potentialiter in costa Adae
Liber II, Distinctio 19, Quaestio 1 Utrum primus homo ex virtute creationis divinae acceperit esse immortale
Liber II, Distinctio 20, Quaestio 1 Utrum si homo mansisset in paradiso sine peccato filios genuisset
Liber II, Distinctio 21, 22, 23, Quaestio 1 Utrum peccatum primi hominis fuerit irremissibile
Liber 2, Distinctio 42
Liber II, Distinctio 42, Quaestio 1
Liber 2, Distinctio 42 Utrum actus interior a voluntate elicitus et actus exteriora voluntate imperatus, puta, concupiscere rem alienam, et secundum illam concupiscentiam de fato furari, sint duo peccata, vel unum tantum?
Liber II, Distinctio 42, Quaestio 1 Utrum actus interior a voluntate elicitus et actus exteriora voluntate imperatus, puta, concupiscere rem alienam, et secundum illam concupiscentiam de fato furari, sint duo peccata, vel unum tantum?
Liber II, Distinctio 24, Quaestio 1 Utrum intellectus agens pertineat ad liberum arbitrium
Liber 2, Distinctio 43 et 44
Liber II, Distinctio 43 et 44, Quaestio 1
Liber 2, Distinctio 43 et 44 Utrum aliquod peccatum sit simpliciter irremissibile
Liber II, Distinctio 43 et 44, Quaestio 1 Utrum aliquod peccatum sit simpliciter irremissibile
Liber II, Distinctio 25, Quaestio 1 Utrum liberum arbitrium possit cogi
Liber II, Distinctio 26 et 27, Quaestio 1 Utrum gratia sit idem, quod virtus
Liber II, Distinctio 28 et 29, Quaestio 1 Utrum homo existens in peccato mortali sine dono supernaturali possit se ad gratiam sufficienter praeparare
Liber II, Distinctio 30 et 31, Quaestio 1 Utrum peccatum originale habeat rationem culpae
Liber II, Distinctio 32 et 33, Quaestio 1 Utrum poenae ex originali peccato inflictae sint aequaliter in omnibus hominibus
Liber II, Distinctio 34, Quaestio 1 Utrum malum causetur bono
Liber II, Distinctio 35 et 36, Quaestio 1 Utrum omne peccatum consistat in aliquo actu positivo
Liber II, Distinctio 37, Quaestio 1 Utrum actio peccati inquantum est actio sit a Deo effective
Liber II, Distinctio 38, Quaestio 1 Utrum voluntas ex sua libertate possit simul plures fines intendere
Liber II, Distinctio 39, Quaestio 1 Utrum peccatum magis proprie dicatur esse in intellectu vel in voluntate
Liber II, Distinctio 40 et 41, Quaestio 1 Utrum aliquis actus si indifferens possit esse quod neque bonus sit neque malus
Liber 2, Distinctio 42
Liber II, Distinctio 42, Quaestio 1
Liber 2, Distinctio 42 Utrum actus interior a voluntate elicitus et actus exteriora voluntate imperatus, puta, concupiscere rem alienam, et secundum illam concupiscentiam de fato furari, sint duo peccata, vel unum tantum?
Liber II, Distinctio 42, Quaestio 1 Utrum actus interior a voluntate elicitus et actus exteriora voluntate imperatus, puta, concupiscere rem alienam, et secundum illam concupiscentiam de fato furari, sint duo peccata, vel unum tantum?
Liber 2, Distinctio 43 et 44
Liber II, Distinctio 43 et 44, Quaestio 1
Liber 2, Distinctio 43 et 44 Utrum aliquod peccatum sit simpliciter irremissibile
Liber II, Distinctio 43 et 44, Quaestio 1 Utrum aliquod peccatum sit simpliciter irremissibile

About

No Description Available
Is Part Of Sentences commentaries
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt