Gerard of Siena Commentary

Liber I, Prologus, Quaestio 1 Utrum cognitio divinae veritatis acquisita in Theologia possit haberi per scientias a philosophis adinuentas.
Liber I, Prologus, Quaestio 2 Utrum veritas Theologiae contineatur sub obiecto adaequato nostrae potentiae intellectivae.
Liber I, Prologus, Quaestio 3 Utrum cognitio veritatis Theologicae tantam habeat certitudinem, quantam habent scientiae humanitus inventae.
Liber I, Prologus, Quaestio 4 Utrum cognitio veritatis Theologicae compatiatur secum aenigma fidei, et evidentiam scientiae.
Liber I, Prologus, Quaestio 5 Utrum cognitio veritatis Theologiae sit finis in hac scientia, vel alium habeat finem.
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 1 Utrum fruitio sit essentialiter unus actus. Quid importetur per hoc nomen fruitio.
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 2 Utrum obiectum fruitionis ordinatae, et proprie dictae sit unum tantum.
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 3 Utrum obiectum fruitionis obiiciat se intellectui sub eadem ratione, qua obiicit se voluntati ad fruendum.
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 4 Utrum obiectum fruitionis possit movere voluntatem ad actum fruendi, non movendo intellectum ad actum videndi.
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 5 Utrum uti sit actus necessario distinctus ab ipso frui.
Liber I, Distinctio 2, Quaestio 1 Utrum sit tantum unus Deus.
Liber I, Distinctio 2, Quaestio 2 Utrum cum unitate divinae essentiae stet pluralitas perfectionum attributalium.
Liber I, Distinctio 2, Quaestio 3 Utrum cum unitate essentiae stet pluralitas personarum.
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 1 Utrum Deus cognoscatur a nobis aliquo communi conceptu cum creaturis.
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 2 Utrum Deus sit primum cognitum ab intellectu nostro.
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 3 Utrum primum cognitum ab intellectu nostro sit aliquod universale.
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 4 Utrum Trinitas personarum repraesentetur in creatura, tam per vestigium, quam per imaginem.
Liber I, Distinctio 4, Quaestio 1 Utrum in divinis sit generatio
Liber I, Distinctio 5, Quaestio 1 Utrum divina essentia sit generans
Liber I, Distinctio 5, Quaestio 2 Utrum divina essentia sit formalis terminus generationis
Liber I, Distinctio 5, Quaestio 3 Utrum divina essentia sit subiectum generationis
Liber I, Distinctio 5, Quaestio 4 Utrum filius generetur de substantia patris
Liber I, Distinctio 6, Quaestio 1 Utrum pater generet filium naturali necessitate
Liber I, Distinctio 6, Quaestio 2 Utrum pater generet filium voluntate
Liber I, Distinctio 7, Quaestio 1 Utrum potentia generandi in Deo sit aliquid absolutum
Liber I, Distinctio 8, Quaestio 1 Utrum in Deo sit aliqua realis compositio
Liber I, Distinctio 8, Quaestio 2 Utrum in Deo sit aliqua compositio secundum rationem
Liber I, Distinctio 8, Quaestio 3 Utrum anima rationalis sit ita simplex, quod possit esse tota in toto corpore, et in suis partibus absque sui extensione, et divisione
Liber I, Distinctio 9, Quaestio 1 Utrum generatio in divinis distinguat filium a patre
Liber I, Distinctio 9, Quaestio 2 Utrum sit aliquis ordo in divinis inter patrem, et filium
Liber I, Distinctio 10, Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat per modum voluntatis
Liber I, Distinctio 11, Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat a filio
Liber I, Distinctio 11, Quaestio 2 Utrum si Spiritus Sanctus non procederet a filio, distingueretur ab eo
Liber I, Distinctio 12, Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat a patre, et filio per mutuum amorem
Liber I, Distinctio 13, Quaestio 1 Utrum generatio filii, et processio Spiritus Sancti sint realiter distincta
Liber I, Distinctio 14, Quaestio 1 Utrum detur duplex processio Spiritus Sancti, scilicet aeternae, et temporalis
Liber I, Distinctio 15, Quaestio 1 Utrum missio sit communis toti Trinitati
Liber I, Distinctio 16, Quaestio 1 Utrum in divinis sit missio visibilis
Liber I, Distinctio 17, Quaestio 1 Utrum charitas sit habitus creatus in anima necessarius ad eliciendum actum meritorium, et ad esse gratuitum
Liber I, Distinctio 17, Quaestio 2 Utrum charitas possit augeri
Liber I, Distinctio 18, Quaestio 1 Utrum id, quod significatur nomine doni, in divinis sit quid essentiale
Liber I, Distinctio 19, Quaestio 1 Utrum divinae personae sint aequales
Liber I, Distinctio 19, Quaestio 2 Utrum detur aliqua veritas praeter divinam
Liber I, Distinctio 20, Quaestio 1 Utrum filius sit aequalis patri in potentia
Liber I, Distinctio 21, Quaestio 1 Utrum dictio exclusiva addita patri excludat filium, et e converso, vel Spiritum Sanctum
Liber I, Distinctio 22, Quaestio 1 Utrum Deus sit nominabilis a nobis aliquo nomine significante suam essentiam
Liber I, Distinctio 23, Quaestio 1 Utrum nomen personae in divinis significet intentionem rei, vel rem intellectam
Liber I, Distinctio 24, Quaestio 1 Utrum in Deo sit unitas
Liber I, Distinctio 24, Quaestio 2 Utrum in Deo sit aliquis numerus
Liber I, Distinctio 25, Quaestio 1 Utrum illud, quod significatur nomine personae, sit quid abstrahibile ab his de quibus dicitur, et quid plurificabile in eis
Liber I, Distinctio 26, Quaestio 1 Utrum divinae personae constituantur in esse personali per aliquas proprietates, et abinuicem distinguantur per easdem
Liber I, Distinctio 27, Quaestio 1 Utrum verbum mentis nostrae habeat aliquam similitudinem cum verbo increato
Liber I, Distinctio 28, Quaestio 1 Utrum innascibilitas in divinis dicat rationem positivam
Liber I, Distinctio 29, Quaestio 1 Utrum principium dicatur secundum unam rationem in Deo, et creaturis
Liber I, Distinctio 30, Quaestio 1 Utrum relationes dictae de Deo ex tempore sint reales.
Liber I, Distinctio 31, Quaestio 1 Utrum aequalitas, et similitudo sint nomina relationum realium.
Liber I, Distinctio 32, Quaestio 1 Utrum pater, et filius diligant se Spiritu Sancto.
Liber I, Distinctio 33, Quaestio 1 Utrum aliqua relatio in creaturis sit verum ens reale extra animam.
Liber I, Distinctio 33, Quaestio 2 Utrum proprietates personales in divinis sint relationes reales distinctae ab essentia.
Liber I, Distinctio 33, Quaestio 3 Utrum proprietates relativae sint idem quod origines.
Liber I, Distinctio 34, Quaestio 1 Utrum persona sint aeque simplex sicut essentia.
Liber I, Distinctio 35, Quaestio 1 Utrum Deus habeat scientiam de aliis a se
Liber I, Distinctio 36, Quaestio 1 Utrum in Deo sint Ideae.
Liber I, Distinctio 37, Quaestio 1 Utrum Deus sit ubique.
Liber I, Distinctio 38, Quaestio 1 Utrum futura contingentia in divina essentia immutabiliter repraesententur.
Liber I, Distinctio 39, Quaestio 1 Utrum divina providentia ad omnia se extendat.
Liber I, Distinctio 40, Quaestio 1 Utrum Deo conveniat aliquas praedestinare, vel reprobare.
Liber I, Distinctio 41, Quaestio 1 Utrum praedestinatio habeat causam.
Liber I, Distinctio 42, Quaestio 1 Utrum in Deo sit potentia.
Liber I, Distinctio 43, Quaestio 1 Utrum Deus sit omnipotens.
Liber I, Distinctio 44, Quaestio 1 Utrum Deus possit facere universum melius quam fecit.
Liber I, Distinctio 45, Quaestio 1 Utrum voluntas divina convenienter distinguatur in voluntatem signi, et beneplaciti.
Liber I, Distinctio 46, Quaestio 1 Utrum voluntas divina necessario semper impleatur.
Liber I, Distinctio 47, Quaestio 1 Utrum illud, quod est contra voluntatem antecedentem, obsequatur voluntati consequenti.
Liber I, Distinctio 48, Quaestio 1 Utrum voluntas nostra debeat conformari voluntati divinae.

About

No Description Available
Is Part Of Sentences commentaries
Supported by ERC-THESIS project n° 313339
Supported by IRHT
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Kjerstin B. Burdiek