Summa aurea

Prologus
Tractatus 1 Hic probatur quod Deus est
Tractatus 2 Quod Deus est omnibus modis simplex
Cap. 1 De generatione Filii
Cap. 2 Probatio processionis Spiritus sancti a Patre . .
Cap. 3 Alia probatio quomodo potest ostendi Trinitas personarum.
Cap. 4 Quare oportet tres personas esse in deitate tantum
Cap. 1 Quomodo Deus dicitur habere nomen cum sit innominabilis .
Cap. 2 Quid est principale nomen Dei
Cap. 3 Quid significet hoc nomen 'Deus'
Cap. 4 De suppositione huius nominis 'Deus'
Cap. 5 De diversis significationibus huius nominis 'Deus'
Cap. 6 Utrum hoc nomen 'Deus' in prima significatione possit habere plurale
Cap. 7 Queritur de hac propositione: Deus est trinus et unus
Cap. 8 Utrum divina essentia possit supponi per prommina masculini generis
Cap. 1 De multiplicitate adiectivorum dictorum de Deo et modis praedicandi eorumdem
Cap. 2 De nominibus adiectivis relative dictis de Deo
Cap. 3 Utrum aliquod nomen dicatur univoce de Deo et de creatura
Cap. 4 Utrum divisione nominum dictorum de Deo
Cap. 1 De hoc nomine "persona" quid significet
Cap. 2 Utrum persona dicatur univoce de personis creatis et increatis
Cap. 3 Utrum hoc nomen "persona" dicatur de Deo secundum essentiam vel secundum relationem
Cap. 4 Utrum persona sit essentia et utrum Deus sit deitas
Cap. 5 De abstracta personalitate a persona
Cap. 6 Quid significet hoc adiectivum numerale tres
Cap. 1 Distinguendae sunt diverse opiniones de notionibus
Cap. 2 De quinario notionum
Cap. 3 Contrariae opiniones de notionibus
Cap. 4 Quod adiectiva essentialia dicuntur de notionibus
Cap. 5 Quod Deus est qualis sine qualitate quantus sine quantitate
Cap. 6 Quomodo possit sustineri opinio quae dict quod notio non differet a persona nisi in modo loquendi
Cap. 1 Utrum paternitas aliquo sit Pater
Cap. 3 Utrum paternitas praedicetur de Patre per essentiam vel per participationem
Cap. 3 De potentia generandi utrum sit in Filio
Cap. 4 Utrum paternitas sit potentia generandi active
Cap. 5 De innascibilitate
Cap. 6 De communi spiratione
Cap. 7 De spiratione qua Spiritus sanctus spiratur a Patre et Filio
Cap. 8 De notionibus quae appropriate singulis personis conveniunt
Cap. 1 Qualiter Deus scit omnia
Cap. 2 Quod hoc verbum "scire" dictum de Deo multipliciter accipitur
Cap. 3 De praedestinatione et reprobatione
Tractatus 10 Quaeritur utrum sit bona vel mala divina providentia
Cap. 1 Quod Deus est omnipotens
Cap. 2 Utrum possibile dicatur simpliciter secundum causas inferiores vel superiores
Cap. 3 Quod dicatur miraculum quod Deus mutavit aquam in vinum
Cap. 4 Utrum miraculosum fuit quod magi virgas suas mutaverunt in serpentes
Cap. 5 Utrum Deus posset dampnare Petrum et salvare Iudam
Cap. 6 Utrum Deus possit facere de corrupta incorruptam
Cap. 7 Utrum possit aliquid melius facere quam faciat
Cap. 1 Quid sit voluntas Dei secundum quod dicitur beneplacitum Dei aut signum beneplaciti
Cap. 2 Utrum Deus velit mala fieri
Cap. 3 Utrum mala fieri sit verum a prima Veritate
Cap. 4 Utrum teneamur velle quicquid scimus Deum velle
Cap. 1 Utrum omnia opera Domini generaliter sint ex misericordia vel iustitia
Cap. 2 Utrum Deus possit punire aliquem quantum meruit
Cap. 3 Utrum Deus agat misericordius cum uno quam cum alio
Cap. 4 De adaequatione praemii ad meritum
Cap. 5 Utrum tam iuste puniatur aliquis a Deo quantum meruit
Cap. 6 Utrum iustificare sit opus misericordiae vel iustitiae
Cap. 7 Utrum poena quam infligit Deus ad maiorem coronam vel ad cautelam sit opus iustitiae
Cap. 1 Quod Deus sit ubique
Cap. 2 Queritur quot modis Deus sit in rebus
Cap. 3 De loco angelorum et animarum
Cap. 4 Qualiter Deus est semper
Cap. I Quid sit exemplar
Cap. II Utrum Filius Dei sit mundus archetipus
Cap. III Qualiter res fluant ab exemplari
Cap 1 Utrum angelus habuerit caritatem in primo statu
Cap 2 Utrum angelus naturali dilectione frueretur se
Cap 3 Utrum illa dilectione de via faceret finem
Cap 4 Utrum angelus in primo statu diligebat Deum
Cap 5 De naturali dilectione qua angelus in primo
Cap 1 Utrum angelus potuit scire suum casum
Cap 2 De primo peccato Luciferi, utrum fuerit peccatum omissionis vel superbiae
Cap 3 De causa prima peccati
Cap 4 Quare Lucifer non perseveraverit in bono statu
Cap 5 Quod fuit peccatum illorum qui fuerunt cum eo
Cap 6 Quare peccatum angeli fuerit irremedicabile
Cap 7 Utrum omnis actio diaboli est peccatum
Cap 1 De ordinibus et distinctionibus et nominibus angelorum
Cap 1 Utrum angelus qui deputatus est ad custodiam hominis semper custodiat hominem cum effectu
Cap 2 Utrum angelus malus datus est homini a Deo ad exercitium
Cap 3 Utrum angelus bonus frustretur a desiderio suo
Cap 4 Utrum Christus habuit angelum ad custodiam sui
Cap 5 Utrum diabolus intret in cor hominis et utrum sit immissor malarum cogitationum
Cap 6 Utrum angelus datus homini ad custodiam ipsius aliquando ipsum deserat propter peccatum
Cap 7 Utrum angelus malus aliquando relinquat hominem ad cuius excercitium est deputatus
Cap 8 Quaeritur de illo verbo Iob: Qui facit concordiam in sublimibus sui
Cap 9 De merito angeli boni
Cap 10 Utrum bonos angelus teneatur velle quicquid scit Deum velle
Cap I Utrum angeli melius cognoscant res in Verbo sive in speculo aeternitatis quam in proprio genere
Cap II Quaeritur quid sit dictum angeli vident in speculo
Cap III Utrum aliquis angelus adeo habet limpidum visum
Cap IV De visione angelorum
Cap V Quaeritur de hoc quod dicit Apostolus quod multiformis est sapientia Dei
Cap VI Utrum cognitio angelorum in verbo sit necessaria
Cap 1 Quid sit prophetia
Cap 2 De speciebus prophetiae
Cap 3 Utrum prophetia evacuabitur
Cap 4 De officio prophetarum
Cap 1 De primo creatis et eorum principiis
Cap 2 De sex operibus sex dierum per ordinem
Cap 1 Quomodo factus est ad imaginem et similitudinem Dei
Cap 2 Quaeritur de primo statu Adae
Cap 3 De praecepto disciplinae
Cap 1 Cum liberum arbitrium se habeat ad bonum et ad malum, quare potius dicatur bonum quam malum
Cap 2 De essentia et diffinitione liberi arbitrii
Cap 3 De motu liberi arbitrii
Cap 4 De libertate liberi arbitrii
Cap 5 De potestate liberi arbitrii
Cap 6 Utrum superior pars rationis possit peccare
Cap 1 An sit malum
Cap 2 Quid sit malum
Cap 3 Unde malum sit
Cap 1 De peccato veniali utrum corrumpat vel non
Cap 2 De quantitate peccati
Cap 3 De divisione trimembri
Cap 4 De septimembri divisione quae est in capitalia vicia quorum omnium superbia dicitur regina
Cap 5 De inani gloria
Cap 6 De filiabus inanis gloriae
Cap 7 De invidia
Cap 8 De ira
Cap 9 De accidia
Cap 1 Utrum liberum arbitrium per se possit se movere ad opera de genere bonorum
Cap 2 De potentia credendi, utrum ipsa sit naturalis et idem quod liberum arbitrium
Cap 3 De operibus malis, utrum sint ex solo arbitrio ita quod non a Deo
Cap 4 De effectu peccati
Cap 1 Utrum peccatum originale sit aliquid
Cap 2 Quid sit peccatum originale, et quomodo deletur in baptismo
Cap 3 Utrum peccatum original sit maius alio
Cap 4 Qua iustitia anima quae non peccavit contrahat originale peccatum
Cap 5 Utrum peccatum originale ante baptismum sit mortale
Cap 6 Utrum plura originalia sint in homine
Cap 1 Utrum primi motus sint peccatum
Cap 2 De primis motibus
Cap 3 De peccato veniali
Cap 1 Utrum ignorantia sit peccatum
Cap 2 Utrum ignorantia legis divinae sit peccatum sacerdotibus
Cap 3 Utrum teneamur scire de quolibet mortali utrum sit mortale
Cap 4 De diversitatibus ignorantiae
Cap 1 Utrum omissio sit peccatum actuale vel non
Cap 2 Utrum aliquis teneatur ad impossibile
Cap 3 Utrum dormiens possit omittere
Cap 4 Quicquid tenemur facere, teneamur facere ex caritate
Cap 5 De negligentia
Cap 1 De diffinitione peccati actualis
Cap 2 Utrum omne peccatum sit voluntarium
Cap 3 De fine actionis
Cap 4 Utrum opus commensuretur secundum intentionem
Cap 5 Utrum eventus sequens aggravet peccatum
Cap 6 Utrum intentio et opus sint idem peccatum
Cap 7 Utrum meritum vel demeritum possint esse in intellectu sicut in voluntate
Cap 8 De contemptu
Cap 1 De circumstantia peccati, quid sit
Cap 2 Utrum peccatum mensuretur per circumstantias
Cap 3 Utrum magis peccet fidelis quam infidelis in eodem genere peccati
Cap 4 Utrum theologus aliquis existens in mortali magis peccat quam vetula quae cadit a caritate aliis circumstantiis paribus
Cap 5 De circumstantia temporis
Cap 6 Utrum iste qui furatur unum nummum minus peccet quam ille qui centum furatur, aliis circumstantiis paribus
Cap 7 Utrum ille qui habuit diutius caritatem magis peccaret si caderet a caritate quam alter, aliis circumstantiis paribus
Cap 1 Utrum gravius sit aperte peccare quam occulte
Cap 2 Utrum hypocrisis sit speciale peccatum
Cap 3 Utrum velle videri bonus sit malum in se
Cap 4 Quare Dominus frequentius reprehendit hypocritas potius quam alios peccatores
Cap 5 Quomodo intelligitur haec: "A fructibus eorum cognoscere eos"
Cap 6 Utrum aliquis possit simulare se esse malum
Cap 7 Utrum aliquis possit simulare se esse hypocritam
Cap 8 Utrum aliquis potest appetere sine peccato quod videatur bonus, ut dentur temporalia ad sustentationem tantum
Tractatus 21 De pravis iudiciis
Cap 1 Utrum ira per zelum sit virtus
Cap 2 In qua vi sit ira per zelum
Cap 3 De ira per vicium
Cap 1 Utrum propter honores et divitias sit aliquis magis honorandus sine acceptione personarum
Cap 2 Utrum dare praebendam consanguineo sit acceptio personarum
Cap 3 Utrum propter nobilitatem unus sit alteri praeferendus
Cap 4 Utrum minus dignus possit praeferri magis digno
Cap 1 Quid sit peccatum in Spiritum Sanctum
Cap 2 Cur peccatum in Spiritum Sanctum dicitur irremissibile
Cap 3 De finali impoenitentia
Cap 1 Utrum et qualiter peccatum sit poena peccati
Cap 2 Quomodo Deus puniat peccatum per peccatum
Cap 3 Utrum peccatum sit poena simpliciter et proprie
Cap 4 Utrum quia Deus permittit hominem peccare, ideo peccet vel e converso
Cap 1 Quare potius fuit Filius incarnatus quam vel Spiritus sanctus
Cap 2 De opinionibus circa Incarnationem Filii Dei
Cap 3 De prima opinione
Tractatus 2 De praedestinatione Filii Dei
Tractatus 3 Utrum Christus decimatus fuit in lumbis Abrahae
Cap 1 Utrum Ecclesia ceperit ab Abel
Cap 2 Quomodo et secundum quam naturam Christus dicatur caput Ecclesiae
Cap 3 Quomodo Abel fuit membrum Christi
Cap 4 Quomodo Christus methaphorice dicitur caput Ecclesiae potius quam cor
Cap 5 Duobus modis intelligitur corpus Christi
Cap 6 Quomodo sumus membra de membro
Cap 7 De deliciis Dei cum filiis hominum
Cap 8 De unitate corporis
Tractatus 5 De scientia Christi
Cap 1 De voluntate sensualitatis utrum fuerit contraria voluntati rationis
Cap 2 Quomdo Iesus cepit pavere
Cap 3 De petitione Christi
Cap 1 Quomodo omne meritum in voluntate consistit
Cap 2 Quomodo intelligendum sit: Christus est mortuus propter peccata nostra et resurrexit propter nostram iustificationem
Cap 3 Quare Abraham non intravit paradisum, cum meruerit paradisum et ita apertionem ianuae
Cap 4 Utrum Christus fuerit beatior post resurrectionem quam ante
Cap 5 Utrum Christus post resurrectionem habuit maiorem coronam quam ante
Cap 1 Utrum alio modo potest redimi genus humanum quam per mortem Filii Dei
Cap 2 Probatur quod non potuit aliter redimi genus humnanum nisi per mortem Filii Dei
Cap 3 Quomodo Deus redemit nos per iustitiam, non per potentiam
Cap 1 Utrum Christus fuerit homo in triduo
Cap 2 Quomodo intelligendum sit quod Christus fuerit totus in sepulcro, sed non totum
Cap 3 Utrum propositio sit concedenda: "In triduo Iesus est"
Cap 4 De intelligentia huius propositionis: "In triduo Filius Dei est redemptor vel mediator vel ostium"
Cap 1 De iustificatione impii
Cap 2 Utrum aliquis possit mereri nisi primam gratiam
Cap 3 Ad quid valeant opera facta extra caritatem
Cap 4 De natura boni
Cap 1 De diffinitione virtutis
Cap 2 De speciebus virtutum, scilicet, utrum sint una virtus
Cap 3 Qualiter sitae sint virtutes in viribus
Cap 1 Quid sit fides sive de diffinitione fidei
Cap 2 Utrum fides sit virtus
Cap 3 Utrum fides sit unica virtutis species an sit genus continens sub se multas species virtutum
Cap 4 Utrum idem sit scitum et creditum
Cap 5 De fide implicita et explicita
Cap 6 De fide distincta et indistincta
Cap 7 De articulis fidei
Cap 8 De cognitione Dei quam habebant Iudaei, gentiles, haeretici et etiam discipuli adhuc infirmi
Cap 1 Quid sit spes
Cap 2 In quo differat spes a fide et a caritate
Cap 3 De differentia spei et timoris
Cap 4 Utrum spes sit mercenaria
Cap 5 Utrum sancti habeant spem in patria
Cap 1 De diffinitione caritatis
Cap 2 Utrum virtus quae est caritatis sit species specialissima
Cap 3 Utrum eodem motu numero diligatur Deus et proximus
Cap 4 Utrum possibile sit quod aeque diligatur proximus et Deus
Cap 5 Utrum dilectio Dei prior sit quam dilectio proximi an e converso
Cap 6 Utrum caritas informet omnes virtutes
Cap 7 Quomodo sit intelligendum: diligere Dominum Deum tuum
Cap 1 Quid sit ordo caritatis
Cap 2 Quis ordo servandus sit in dilectione proximi
Cap 3 Utrum magis diligendi sunt parentes quam filii
Cap 4 Utrum magis diligendus sit proximus quam corpus proprium
Cap 5 Utrum ex caritate magis diligendi sint amici quam inimici
Cap 6 De ordine caritatis in via et in patria
Cap 1 De primo effectu caritatis
Cap 2 Utrum ex quantulacumque caritate potest resisti quantecumque temptationi
Cap 3 De secundo effectu caritatis, scilicet, de resurrectione qua aliquis resurgit a peccato per caritatem
Cap 4 De quantitate caritatis et quantitate motus eius
Cap 5 Utrum aliquis teneatur ad opera perfecte caritatis
Cap 6 Utrum perfectus magis diligat proximum quam imperfectus Deum
Cap 7 De hiis quae perficiunt caritatem, scilicet, de commisso et dimisso
Cap 8 Quaeritur de effectu caritatis post mortem
Cap 1 In qua vi animae situm sit desiderium quo desiderabat Apostolus dissolvi et esse cum Christo
Cap 2 Utrum Apostolus teneretur velle permanere in carne propter fratres
Cap 3 De contrarietate Augustini et Ambrosii
Cap 4 De eligentia illorum duorum, utrum fuit magis eligendum Apostolo
Cap 5 Utrum Apostolus voluit coniunctim vel divisim dissolvi et esse cum Christo
Cap 6 Utrum quilibet sciens se esse praedestinatum debet velle quantamlibet penam sibi infligi
Cap 1 Utrum omnia communia fuit praeceptum iuris naturalis
Cap 2 Utrum qui primo appropriavit aliquid peccaverit mortaliter
Cap 3 De differentia inter praecepta legis divinae et naturae
Cap 4 Quomodo ius naturale scriptum sit in corde
Cap 5 Utrum possit fieri dispensatio iuris naturalis
Cap 1 Quae sit unaquaeque virtus politica
Cap 2 De differentia virtutum politicarum
Cap 1 Utrum prudentia sit idem quod scientia
Cap 2 Utrum prudentia sit species specialissima
Cap 3 Utrum prudentia sit prima cardinalium virtutum
Cap 1 Quid destruit sobrietatem
Cap 2 Utrum primus motus ad gulam sit peccatus mortale
Cap 3 Quare omnis luxuria est peccatum mortale et non omnis ebrietas
Cap 4 Utrum inebrians alium peccet mortaliter
Cap 5 Utrum superfluitas et praeciositas vestium sit peccatum mortale
Cap 1 De institutione ieiunii
Cap 2 Utrum ieiunare sit mortus meritorius, cuius virtutis
Cap 3 De utilitate ieiunii
Cap 4 De temporibus ieiuniorum
Cap 5 Utrum electuaria solvant ieiunium
Cap 1 De continenti coniugali
Cap 2 De virginitate
Cap 1 Quid sit elemosina et quae utilitas eius
Cap 2 In quo articulo omittit aliquis, si non dat elemosinam
Cap 3 De electu personarum quibus danda est elemosina
Cap 4 De quantiate elemosinae, scilicet, quantum dandum sit
Cap 5 De quibus habeat fieri elemosina
Cap 1 De essentia obedientiae
Cap 2 Qualis virtus sit obedientia
Cap 3 An obedientia habeat aliquid de suo, et an sit species specialissima
Cap 4 In quibus obediendum sit praelatis, in quibus non
Cap 5 In quibus tenemur obedire Deo
Cap 1 Quid sit latria
Cap 2 Utrum idem sit latria et dulia
Cap 3 Utrum idolatira sit latria
Cap 4 De honore qui est exhibendus excellentibus creaturis
Cap 5 Utrum aliquis per ignorantiam sine peccato potest exhibere latriam creaturae
Cap 6 Utrum si aliquis credat alicui haeretico praedicanti
Cap 7 Sint hic duo, quorum unus adorat idolum, quod credit esse Deum etc
Cap 1 Utrum oratio sit virtus
Cap 2 Utrum oratio sit species satisfactionis
Cap 3 De efficacitate orationis
Cap 4 De oratione Pauli qua petiit stimulum removeri a se
Cap 5 Utrum temporalia sint petenda simpliciter
Cap 6 De oratione qua oramus sanctos
Cap 1 Utrum iustitia sit generalis virtus ad omnes virtutes
Cap 2 De iustitia secundum quod large vel stricte
Cap 1 De patientia
Cap 2 Utrum sancti meruerunt passiones uas
Cap 3 De perseverantia
Cap 1 ???
Cap 2 De numero donorum
Cap 3 De differentia donorum ad virtutes cardinales
Cap 4 Qualiter differunt a virtutibus theologicis, scilicet, fide, spe, caritate
Cap 1 De speciebus timoris
Cap 2 De usu servili timoris
Cap 3 Utrum timor servilis sit bonus
Cap 4 De annexis timoris servili
Cap 5 De secundis effectibus timoris servili
Cap 6 De timore initiali
Cap 7 De timore filiali
Tractatus 32 De dono pietatis
Cap 1 De contrarietate scientiae doni ad prudentiam carnis
Cap 2 De contrarietate scientiae doni ad sapientiam mundi
Cap 3 Quae sit differentia inter donum scientiae et donum consilii
Cap 1 Quid sit intellectus et quid sit sapientia
Cap 2 Utrum intellectus sit virtus
Cap 3 Utrum sint aliae virtutes contmeplativae quam sapientia et intellectus
Cap 4 De comparatione vitae contemplativae ad activam
Cap 5 Utrum virtus contemplativa habeat contrarium
Cap 1 De paupertate
Cap 2 De adaptatione donorum spiritus sancti et petitionum quae sunt in oratione dominica
Cap 1 Quae sit differentia inter frui et uti
Cap 2 Utrum fruendum sit virtutibus
Cap 3 Utrum fruendum sit personis, in quantum sunt personae
Cap. 1 Quomodo rapitur anima ad contemplandam Deum
Cap. 2 Utrum visio quam habuit in raptu fuit
Cap. 3 Utrum Apostolus raptu suo vidit Deum per medium vel sine medio
Cap 4 De raptione Apostoli usque ad tertium caelum
Cap 5 Quomodo Apostolus vidit archana Dei
Cap 1 Utrum una virtus sit naturaliter prior omnibus
Cap 2 Utrum fides vera sive formata sit prior naturaliter quam caritas
Cap 3 Utrum verum sit spem esse mediam inter fidem et caritatem
Cap 4 Utrum fides, spes, caritas sint primae omnium virtutum
Cap 1 In qua virtute sit prima vis merendi
Cap 2 Utrum aliquis ex condigno meretur vitam aeternam
Cap 3 Utrum ex condigno mereamur augmentum gratiae
Cap 4 De merito remissionis poenae
Cap 5 Utrum multitudo bonorum valet ad meritum
Cap 1 Utrum qui habet unam virtutem theologicam, habent omnes
Cap 2 Utrum verum sit in politicis quod qui habet unam, habet omnes
Cap 3 Utrum idem sit contrarium virtuti politicae et virtuti theologicae
Cap 1 Utrum omnes virtutes sint pares in eodem
Cap 2 De prerogativa virtutum
Cap 3 In qua sapientia et intellectus praeemineant caeteris donis
Cap 1 De transitu natura ad gratiam
Cap 2 De transitu naturae in gloriam
Cap 1 Utrum omnis virtus sit magis bona, quam aliquod malum sit malum
Cap 2 De haereticis qui ad subeundum poenam pro fide fallaciosa magis sunt proni, quam fideles pro fide vera
Cap 3 De contrarietate boni et mali
Cap 4 Utrum proportio virtutis ad vitium debeat admitti
Cap 1 De numero praeceptorum
Cap 2 De tribus primis praeceptis, quo modo adaptantur tribus Personis
Cap 3 De distinctione septem praeceptorum quae pertinent ad dilectionem proximi et scripta erant in secunda tabula
Cap 4 Super illud Apostoli: Littera occidit, spiritus autem vivificat
Cap 5 Quomodo adaptantur decem praecepta decalogi ad decem plagas Aegypti
Cap 5 De quatuor virtutibus cardinalibus et de septem donis Spiritus Sancti
Cap 1 Quid sit mendacium
Cap 2 Utrum omne mendacium sit mortale peccatum
Cap 3 De generibus mendaciorum
Cap 4 De quibusdam actionibus in quibus videtur antiquos patres mentitos fuisse
Cap 1 Utrum iurare in se sit malum
Cap 2 De forma iuramenti
Cap 3 Quod tria debent sequi ad iuramentum
Cap 4 Utrum omne periurium sit peccatum
Cap 5 De causis iuramenti
Cap 6 De coactis periuriis et iuramentis
Cap 1 Utrum omnes velint esse beati
Cap 2 Utrum aliquis sit beatus in praesent
Cap 3 Quomodo intelligendum sit quod mali quaerunt beatitudinem
Cap 4 Utrum diabolus appetat beatitudinem
Cap 1
Cap 2 Utrum ille qui accipit ad usuram peccet
Cap 3 In quibus contractibus sit usura
Cap 4 De restitutionibus usurarum
Cap 1 Quid sit symonia
Cap 2 De spiritualibus casibus in quibus habet esse symonia
Cap 3 De symonia quae subiacet iudicio Ecclesiae
Cap 1 Quid sit votum
Cap 2 De voto, qualiter obligat et utrum recipiat dispensationem
Cap 3 De specie voti
Cap 4
Cap 5 De voto Iepte
Cap 1 Quid sit decima et quot sint species decimae
Cap 2 Utrum praeceptum de decimis fuit morale an cerimoniale
Cap 3 De quibus habeat dari decima
Cap 4 Quae personae debeant habere decimas
Cap 5 Qualiter debeant sacerdotes praedicare solutionem decimarum
Cap 6 De redeptione decimarum
Cap 1 Quod sit scandalum et utrum omne candalum sit mortale peccatum
Cap 2 Utrum scandalum sit una species peccati per se
Cap 3 De verbo Apostoli: Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt
Cap 4 Quid sit omittendum propter scandalum
Cap 5 Quid faciendum est propter scandalum vitandum
Cap 6 De casu illo, in quo e diverso diversa concurrrunt scandala
Cap 1 Utrum praeceptum evangelicum pertinet ad omnes
Cap 2 De ordine corrigendi et quomodo procedendum sit secundum illum ordinem
Cap 3 Utrum idem ordo conservandus sit in notoriis et privatis
Cap 1 Quid sit perplexistas
Cap 2 De perplexitate spiritualium
Cap 3 De illis quae emergunt in actionibus corporalibus
Cap 1 De iudiciis quae pertinent ad effusionem sanguinis
Cap 2 De sacerdotibus qui benedicunt aquam et ferrum candens
Cap 3 Utrum praepositus peccet si mandato regis interficiat quem scit innocentem
Cap 1 Quid sit sacramentum
Cap 2 De causis institutionis sacramentorum
Cap 3 De tempore sacramentorum
Cap 1 Utrum sacramenta veteris legis iustificarent
Cap 2 De honore veteris legis
Cap 3 De numero sacramentorum veteris legis
Cap 4 De quibusdam sacramentis quae adhu retinet ecclesia
Cap 5 De circumcisione et primo de eius institutione
Cap 1 Qualiter sit verum quod dicit Dominus in evangelio
Cap 2 Utrum Dominus addidit aliqua legi in evangelio
Tractatus 4 De sacramentis novae legis
Cap 1 De baptismo Iohannis
Cap 2 De baptismo Christi
Cap 3 De forma baptismi
Cap 4 De baptismo parvulorum
Cap 5 Utrum haeretici conferant verum baptisma
Cap 6 De unico baptismo
Cap 1 De essentia confirmationis
Cap 2 Utrum in confirmatione imprimatur caracter
Cap 3 Utrum minores sacerdotes possint dare sacramentum confirmationis
Cap 4 Si detur confirmatio non baptizato, utrum prosit ei
Cap 1 De causa institutionis
Cap 2 De mutatione panis in corpus Christi
Cap 3 De modo sumendi sive manducandi corpus Christi
Cap 4 Quomodo Christus sumpsit corpus suum
Cap 5 Utrum corpus Christi sumptum cum magna quantitate satiet corporaliter
Cap 6 De forma sub qua est corpus Christi
Cap 7 De diversitate accipientium corpus Christi
Cap 8 De discordia quae est inter Graecos et Latinos in confectione eucharistiae
Cap 1 Quid sit poenitentia et an sit unum sacramentum an plura
Cap 2 Utrum confessio, contritio et satisfactio sint partes integrales poenitentiae an subiectivae
Cap 3 Utrum poenitentia sit virtus
Cap 4 Quam efficaciam habet poenitentia in remissionem peccatorum
Cap 5 Utrum poenitentia qua homo punitur post confessionem peccati sit de iustitia Dei
Cap 6 Utrum poenitentia sit iteranda
Cap 1 Quid sit contritio
Cap 2 Quid sit contritio et cuius virtutis sit motus
Cap 3 De effectu contritionis
Cap 4 De quantitate contritionis
Cap 5 De continuatione contritionis
Cap 6 Utrum motus contritionis sit successivus
Cap 1
Cap 2 Utrum teneamur confiteri ex caritate
Cap 3 De revelatione peccati
Cap 4 Quando possit aliquis differre confessionem
Cap 5 Utrum teneamur confiteri venialia
Cap 1 Quid sit satisfacere
Cap 2 De speciebus satisfactionis
Cap 3 Utrum poenitentia facta pro vivo valeat ei pro quo fit
Cap 4 De poenitentia maiori vel minori condigna
Cap 5 De sollempni poenitentia
Cap 6 De restitutione
Cap 1 Utrum peccata redeant
Cap 2 De ingratitudine
Cap 1 Utrum aliquis decedens cum fundamento portet secum lignum, fenum, stipulam
Cap 2 Quid sit aedificare lignum, fenum, stipulam, etc
Cap 3 Qualiter intelligitur illa aedificatio secundum Ambrosium
Cap 4 De igne purgatorio
Cap 1 Quid sit clavis et quot sint claves
Cap 2 Qualiter intelligendus sit generalis usus clavium
Cap 3 Quae personae habeant claves
Cap 4 De excommunicatione
Cap 1 Utrum tantum valeat relaxatio quantum ecclesia videtur promittere
Cap 2 Utrum aequalis sit conditionis pauper et dives in huiusmodi relaxationibus
Cap 1 Quid sit sacramentum extremae unctionis
Cap 2 Utrum hoc sacramentum debeat iterari
Cap 1 Quid sit ordo et quot ordines
Cap 2 Utrum episcopatus et archiepiscopatus sint ordines
Cap 3 Utrum idem sit sacerdotium novae et veteris legis
Cap 4 Utrum haeretici vere ordinent aut non
Cap 5 De aetate ordinandorum
Cap 1 Quid sit matrimonium
Cap 2 De causis matrimonii
Cap 3 Utrum matrimonium sit de iure naturali
Cap 4 De bonis matrimonii
Cap 5 De impedimentis matrimonii
Cap 1 De generali resurrectione
Cap 2 De resurrectione Christi
Cap 3 De dotibus resurgentium
Cap 4 De damnatione reproborum

About

No Description Available
Is Part Of Uncategorized
Question Listed edited by Jean Ribaillier
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt