Quaestiones et Notae

Questio de sacerdote Utrum quilibet sacerdos possit subditum suum ab excommunicatione absolvere
Questio de sapientia divina Utrum sapientia divina possit esse rationalibus mentibus sapientia formaliter
Questio de Dei communicatione Utrum Deus possit tante se communicare ad extra quam se communicavit ad intra
Nota de presentia
Questio de creatura Utrum aliqua pura creatura satisfacere potuerit pro tota humana natura
De diligendo Deum Utrum omnis creatura rationalis necessario obligetur ad diligendum Deum et alia propter eum
De fruitione et usu Utrum perversius sit fruendis uti quam utendis frui
De essentia divina Utrum essentia divina distinguatur a persona realiter
Nota de simplicitate Dei
De fruitione et usu Utrum omnis nolitio sit usus et nullo fruitio
De essentia divina Utrum esse suppositatum trine sit proprietas essentie divine
De potentia intellectiva Utrum potentia intellectiva ut sic sit neutralis respectu active et passive
De potentia intellectiva Utrum potentia intellectiva ut sic sit neutralis respectu active et passive
De diligendo Deum Utrum sit magis meritorium diligere Deum quam diligere creaturam propter eum
De Deo Utrum Deus sit simpliciter conceptibilis et proprie diffinibilis
De emanatione in divinis Utrum emanationes in divinis sint eiuisdem rationis
De Christo Utrum sub tempore gratie et plenitudinis possibile sit Christum dupliciter esse natum enarrari a doctis
De corpore humano Utrum in statu innocentie corpus humanum si immortale perstetisset onus legis evangelice gravius onere legis Moysi successisset
De indulgentia Utrum sicut sub speciebus panis et vini corpus et sanguis Christi continetur realiter, ita indulgentie de eius festo date valeant ut sonant veraciter
Nota de differentia peccati mortalis a veniali Nota quod una ymaginatio de differentia peccati mortalis a veniali est
De libero arbitrio Utrum liberum arbitrium se eque habeat ad bonum et ad malum
De productione ad extra Utrum dispositio Dei eterna sit antecedens neccesitas ad producibilia ad extra
De quaternitate Utrum in divinis ponenda sit quaternitas
Nota quod Christus est rex et capud ecclesie Utrum Christus capud et sponsus militantis ecclesie possit ab aliqua creatura rationali non diligi meritorie
De gradibus in divinis Utrum in divinis sit aliquid prius vel posterius, maius vel minus, superius vel inferius
De trinitate Nota quod potest esse una persuasio quare solum sint tres persone divine
De trinitate Utrum in qualibet re create entitatis reperiatur vestigium benedicte trinitatis
De Spiritu Sancto Utrum missio Spiritus Sancti eterna differat ab eius missione temporali
De fruitione Utrum duplex sit fruitio ponenda, scilicet naturalis et supernaturalis
De gratia Utrum homo precise ex se possit se ad gratiam disponere
De unitate essentiali Utrum attributa in divinis aut distinctio personalis repugnent summe simplicitati unitatis essentialis
De reprobato Utrum reprobatus dampnabiliter possit agere meritorie finaliter
De Deo esse Utrum sit tantum unus Deus
De divina essentia Utrum divina essentia realiter distinguatur a persona
De voluntate humana Utrum voluntas humana contradictione libera mortalis peccati conscia quolibet actu suo libero nova letalis reatus illaqueetur macula
De peccato Utrum peccati mortalis a veniali possit in qualibet specie differentia sciri
Nota de obiecto beatitudinis Nota quod in Patre est omnis fecunditatis beatifice fontalis affluentia
De paupertate Quare apostolus mundi rector electos suos velit potius esse pauperes quam divites
Nota de visionibus Nota de triplici fantasmatum origine
De essentia divina Utrum esse suppositatum trine sit propria proprietas essentie divine
Circa secundum librum Sententiarum Utrum Deus possit se tante communicare ad extra quante ad intra
De latitudine creabilium Utrum sit dare supremam speciem in latitudine creabilium
Nota quod duplex est beatitudo Utrum beatorum beatitudo et dampnatorum dampnatio augeatur
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum Deus sit subiectum theologie
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum veritates theologice ex apparentibus in lumine naturali sufficienter possint convinci et defendi
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum scientia theologica in regimine ecclesie sit precipua
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum scientia theologica sicut precedit alias dignitate sic et tempore
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum sacra theologia sicut aliarum scientiarum est rectrix sic sit earum genitrix
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum omnis error veritati katholice oppositus sit censendus hereticus
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum voluntas utendo et fruendo feratur necessario in incognitum et utrum cognitio communicet volitionem
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum voluntatis obiectum sit semper incomplexe significatum
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum solo Deo sit fruendum
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum tribus personis divinis sit equaliter fruendum
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum sit ponenda duplex fruitio, videlicet naturalis et supernaturalis
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum omne malum sit propter se odibile
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum unumquodque sit tantum diligibile quante est bonum
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum perfectio actuum sit proportionalis perfectioni obiectorum
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum illuminare et loqui conveniat angelis
Questio disputata in stuba collegii domini ducis Utrum omnis carentia boni sit mala
In aula fuerunt disputata Utrum quecumque corpora glorificata vel non glorificata secundum suas qualitates sint sensuum immutativa
De spiratio Spiritus Sancti Utrum Pater et Filius sint unum principium spirans Spiritum Sanctum
De peccato originali Utrum quilibet homo conceptus sit in originali peccato
De fruendo et diligendo Deum Utrum creatura rationalis teneatur solo Deo frui et ipsum super omnia diligere et utrum Deus clare visus necessario diligatur
De sacramentis Utrum sacramenta sint gratie productiva
De trinitate Utrum anima rationalis sit ymago trinitatis
De die iudicii Utrum post diem iudicii sole rationales creature sint remansure
De beatis Utrum beati habebunt equales visiones in Verbo et equales fruitiones
De beatitudo angelorum Utrum beatitudines angelorum augeantur et utrum unus sit maior alio in beatitudine
De prescito Utrum prescitus possit salvari
De unione ypostatica Utrum ypostatica sit unionem maxima
De caritate Utrum caritas viatorum requisita ad merendum possit attingere gradum caritatis Christi
De bene agere Utrum ex rectitudine naturali quis possit sine gratia moraliter bene agere
De spiritu angelico Utrum spiritus angelici cogitationes hominum possint intueri
De creatura rationali Utrum esse liberum contradictione sit essentiale rationali creature
De potentia creandi Utrum potentia creandi sit communicabilis creature
De animis separatis Utrum anime separate cognoscant res in proprio genere
De pluribus deis Utrum esse plures deos sit a contradictione apparenti defensibile
De voluntate Utrum voluntas respectu cuiuslibet actus sui eliciti contradictione libera peccati mortalis conscia peccet quolibet actu suo mortali culpa
De libero arbitrio Utrum liberum arbitrium eque se habeat ad bonum et ad malum
De dispositione Dei Utrum dispositio Dei eterna sit necessitas antecedens producibilium ad extra
De Deo Utrum Deus ad omnem effectum concurrat causaliter effective et conservative
De viatore Utrum purus viator indiget gratia
De causis Utrum quelibet causa possit se plene communicare ad extra in ymagine in qua reluceat
De distinctione formali Utrum distinctio formalis sit in divinis
De notione in divinis Utrum notiones sint in divinis
De notitia beatorum Utrum notitia intuitiva beati in patria possint Deum videre
De gratia viatori Utrum gratia viatori necessaria sit nobilior substantia
De aversione a Deo Utrum in solo mortali fiat aversio a Deo ignoranter
De spiritibus Utrum spiritus sint motivi et mobiles sicut substantie corporee
De gratia Utrum quilibet cuilibet alteri possit gratiam mereri
Nota de creatura Creatura non dicitur peccare eo quod est libera, sed eo quia est libera cum potentia plene cognitiva adiuuncta
Questio Scoti super Primo, distinctione 37 Utrum Deum esse ubique per poentiam inferat eum necessario esse ubique per essentiam
De resurrectione Utrum resurectio finalis hominum fiat secundum differentias etatum et sexuum
De recte vivere Utrum aliqua gens virtute legis nature possi iuste et recte vivere
Nota quod duplices fuerunt philosophi
De penitentia Utrum opera penitentialia facta in peccato mortali sint satisfactoria
De anima Christi Utrum anime Christi collata fuerit summa gratia possibilis creature
De recte vivere Utrum aliqua gens virtute legis nature possit iuste et recte vivere
Tabula questionis
De peccato originali Utrum aliquem dampnari pro culpa originali sit consonum divine iustitie et misericordie
Nota de peccato originali
Nota de peccato originali Utrum peccatum originale ante baptismum sit mortale
Nota de primis motibus Quare primi motus sint peccatum
De peccato originali Utrum veniale peccatum sit maius originali
Nota de anima Utrum anima creetur in corpore vel extra
De fide Utrum fides katholica stare possit cum creditorum clara apparentia
Utrum anima creetur in corpore vel extra
De vita eterna Utrum sola intentio sine opere exteriori sufficiat ad meritum vite eterne
De cupiditate et caritate Utrum crescente cupiditate decrescat caritas et econverso
De essentia Utrum essentia generat vel generatur
De Filio Utrum Filius sit sapiens sapientia genita
De notionibus in divinis Utrum sint tantum quinque notiones in divinis
Nota de predestinatione Quare Deus creavit unum quem scit et prescivit dampnandum
Nota Qui confidant in illum intelligent veritatem
De vita eterna Utrum homo adiutus gratia posset mereri vitam eternam ex condigno
De unione ypostatica Utrum cum unione ypostatica nature humane ad divinam stare possit ipsam humanam carere divina visione
Nota de anima Nota quod cum anima sit actus corporis, suum esse non est perfectum separata a corpore
De potentia sensitiva Utrum omnis potentia sensitiva sit alicuius obiecti elicitive cognitiva
Nota Repugnat infinite potentie divine
Nota Agens quod voluntarie et libere producit effectum
Nota Nota quod sicut ignis est ex natura sua
Divisio quaestionis Utrum qualiter Christus ascendit in celum taliter †
Nota de notitia conclusionis Nota quod genus notitiarum conclusionum ex primis principiis deducibilium videtur se habere in esse notitiarum
De angelo Dubium est an angelus possit moveri a se per se primo
De angelo Dubium utrum angelus possit etiam se anime unire secundum suam essentiam sanctificative eadem specie unionis qua Spiritus Sanctus unit se ei vel alia persona divina
De voluntate Utrum voluntas creata tam fruitione quam usu immediate per rationes obiectales distinctas in aliqua rem que non est Deus licite possit ferri
Nota de obiecto dilectionis
Nota quod penes aliud attenditur intensio actus
Nota de incarnatione Christi
Nota ad venandum sensum litteralem sacre Scripture
De divinis personis Utrum divinis personis conveniant distincte rationes fruitatis vel tantum una que ipsis et essentie sit communit
De unione ypostatica Utrum cum unione ypostatica nature humane ad divinam possit stare ipsam humanam carere beatifica visione
De reprobatione et praedestinatione Utrum reprobatio et predestinatio sint opposita respectu rationalis creature immediata
Nota de obiecto
Nota de libertate voluntatis Utrum aliquod creatum posset agere Deo non coagente, sed solum conservante
De voluntate Utrum voluntas possit peccare sine previo iudicii errore
De voluntate Utrum voluntas humana contradictione libera mortalis conscia quolibet actu suo libero nova letalis reatus illaqueatur mala
De peccato originali Utrum pro originali culpa debeatur sola carentia divine visionis pro pena
De peccato originali Peccatum originale est macula anime secundum doctorem
De vita eterna Utrum sola intentio sine exteriori opere sufficiat ad meritum vite eterne
De matrimonio
De matrimonio Utrum actus matrimonialis possit fieri virtuose
Nota quod triplex est liberum
Dubium Dubitatur quomodo voluntas dicatur efficax vel inefficax
Notae et tituli quaestionum
Responsio (continuatio)
Nota
De caritate Utrum caritas decrescat ad crementum cupiditatis et econverso
De voluntate Utrum voluntas possit peccare sine previo iudicii errore
De erroribus Origeni
Nota quid sit meritum
Nota quot requiruntur ad hoc quod aliquis mereatur de condigno
Nota de unione ypostatica
De numero librorum Biblie
De Christo Utrum Christus ab instanti conceptionis sue omne premium suum meruerit
De angelis
De angelis Utrum angeli proficiunt in merito
De hominibus Utrum in nomine proprio lateant conditio et eventus hominum
De sacramento ordinis
Versus librorum Biblie
Nota de divisione secundum Hebreos
De sacerdotibus
Nota bene hec sequentia Utrum absque speciali Spiritus Sancti motione possit homo se ad gratiam disponere
De angelis Utrum angeli in primo instanti potuerint peccare vel mereri
De salute Utrum in qualibet secta possit esse salus quibusdam secundum ipsam viventibus
Nota quod triplices sunt denominationes perfectionis
De salute Utrum in qualibet secta possit esse salus quibusdam viventibus secundum ipsam
De Christo Utrum Christus sit vere ex divina et humana naturis compositus
Contra secundam conclusionem et eius corollaria Deus voluntarie providet omnia opera voluntaria
Nota quod anima nostra dicitur creari
Nota de peccato
De Deo Utrum Deus debeat dici divisibilis
Prepositinus circa principium Summe sue
Notae
Notae
De angelo Utrum angelus possit aliquod corpus assumere in quo exerceat opera vite
De iustitia Dei Utrum infinita Dei iustitia iuste permittat in hoc munda fieri mala
De superstitione Utrum liceat uti Christianis aliqua specie superstitionis
De productione creaturae Utrum ad productionem cuiuscumque creature requiratur concursus principii accidenti virtutis infinite
De productione Queritur an Deus producendo ad extra concurrat productive finite vel infinite
De Deo et creatura Utrum nobis implicat creaturam agere aliquem effectum et Deum non coagere
De essentia divina Utrum esse suppositatum trine sit propria proprietas essentie divine
De divinis Utrum debeat concedi quod in divinis sint tres subsistentes
De sacramentis Utrum malicia ministri impediat veritatem sacramenti
De sacramentis Utrum omnia sacramenta sint eque efficacia in producendo gratiam
De sacramentis Utrum certitudo fidei sit ex evidentia vel ex speciali Dei influentia
De studio philosophie Utrum philosophie studium sit et fuerit apud Deum meritorium
Nota de ingenio Utrum quod natura de ingenio non dedit vel aliis viribus per exercitium vel studium attingi possit
De diversitate ingeniorum Utrum diversitas ingeniorum se teneat ex parte corporis solum vel etiam partim ex parte anime
Nota de quintuplici impugnatione fidei
De causa prima An omnis actio create nature sit de intensione cause prime
De indulgentia Utrum indulgentie tantum valeant quantum sonant
De indulgentia Utrum indulgentie valeant existenti in peccato mortali
De indulgentia Utrum indulgentie valeant religiosis
De indulgentia Utrum indulgentie valeant facienti vel danti ipsas
De indulgentia Utrum indulgentie valeant solum in hac vita degentibus aut etiam in purgatorio existentibus
De indulgentia Utrum episcopus possit indulgentias facere
De indulgentia Utrum malus episcopus possit indulgentias facere
De indulgentia Utrum prelatus non sacerdos possit indulgentias dare
De indulgentia Utrum quilibet prelatus possit suis subditis indulgentias facere
De indulgentia Utrum pro subsidio temporali liceat indulgentias facere
Nota Necesse est sequi causa secunda producit aliquem effectum
De angelo Utrum quilibet angelus possit facere bonos et malos actus
De libero arbitrio Utrum quilibet homo habens usum liberi arbitrii teneatur suam voluntatem in volito conformare divine voluntati
Notae
Dubitatio An sancti sic suam voluntatem divine voluntati conformaverint
Nota de pseudo falsis prophetis
Nota de amicitia Utrum similitudo specifica sit amicitie causa
Notae
Notae
Nota
Nota de igne purgatorii
Nota de igne purgatorii
Notae
De trinitate Utrum in mente hominis reperiatur distincte ymago trinitatis
Nota
Contra tertiam conclusionem (continuatio)
De preceptis Utrum impletio precepti negativi sit facilior quam precepti affirmativi
Dubium An in Adam et Eva tres potentie spirituales fuerint usque ad nudum spoliante
Dubium An Deus per se spoliaverit primos parentes et spoliatos dictis modis vulneraverit
De trinitate Utrum quelibet creatura rationalis videns clare divinam essentiam videat ex hoc benedicte trinitatis quamlibet personam
De prescientia Utrum Deus sit omnium futurorum prescius
De divina essentia Utrum divina potentia potuerit facere aliquam creaturam rationalem impeccabilem per naturam
De divina essentia Utrum creator et creatura sint similiter adorandi
De divina essentia Utrum voluntas divina sit respectu omnium producibilium primaria causa
De divina essentia Utrum potentia creandi potuerit ab eterno creature communicari
Notae
Replicationes Utrum quelibet creatura rationalis videns clare divinam essentiam videat ex hoc benedicte trinitatis quamlibet personam
Nota quod duplex est institutio coniugii
Nota de triplici precepto
De tribus bonis matrimonii
De prophetia Danielis
De Ysaia
Nota de filiis Iacob
Nota bene
Nota quod Christus sit rex et sacerdos
Nota de Christo et eius ortu
De uxore Utrum aliquando fuit licitum similes simul habere uxores
Collatio dominice 3 adventus
Dominica 3 adventus
De fide Utrum fides katholica stare possit cum creditorum clara apparentia
Nota de obiecto fidei
De fide Utrum fides compatiatur secum visionem sensibilem, opinionem vel scientiam
De operatione spirituum
Nota de specibus intellectualibus et quid requiratur ad cognitionem
Nota de bono et malo
Nota de musica
Nota de astronomia
De astrologia Utrum astrologia quantum ad huiusmodi sit scientiis prohibitis commiseranda
Contra positionem magistri Petri de Walse
Nota de conceptibus Utrum astrologia quantum ad huiusmodi sit scientiis prohibitis commiseranda
Nota de anunciatione virginis Marie
Nota de tribulatione
De humilitate virginis Marie
De ipsius virginitate
De passione Christi
Nota pro scribendo alicui
Nota de reversione anime
Nota de secunda feria post Iudica Domine
Nota epytafium ad Heliodorum episcopum
Nota de passione Christi
Bernardus in libro De libero arbitrio
Nota de passione Christi
Nota de sacramento eukaristie
Sanctus Thomas in Quarto Sententiarum, distinctione 12 Utrum qualibet die sit communicandum
Nota quomodo aliquis potest coniecturari esse absque peccato
Nota de contemplatione
De theologia Utrum theologia existens scientia practica sit in omnibus aliis scientiis consona
De veritate katholica Utrum omnis error veritati katholice oppositus sit censendus hereticus
De divinis Utrum in divinis sit aliquid prius vel posterius, maius aut minus, superius vel inferius
De voluntate Utrum voluntas utendo et fruendo necessario feratur incognitum
De Scriptura Utrum in Scriptura sacra sit aliqua propositio de virtute significationis falsa
De fide Utrum fides sit medium inter scientiam et opinionem
De studio theologico Utrum studium theologicum sit ceteris studiis magis meritorium
De theologia Utrum theologia in regimine ecclesie sit precipua
De principiis theologie Utrum principia theologice veritatis repugnent principiis naturalis luminis
Nota de remissione peccati
Nota de misericordia Dei
Nota quomodo verbum Dei est ubique
Nota de temptatione
Nota quomodo mors possit appeti
Nota de tribulatione
Nota de timore domini
Nota de multitudine mimicorum invisibilium
Nota de temptatione
Nota de temptatione
Nota de temptatione
Nota de cultu Dei
Nota quod dyabolus habet suos in omni facto
Nota de temptatione
De temptatione Utrum utilius sit habere temptationes vel carere
Nota de adventu Christi ad iudicium
Nota de perseverantia in bonis operibus
Nota de pacientia Christi
Nota bene de matrimonio
Crisostomus de temptatione
Nota de progressu virtutum
Nota de proportionibus
Nota de transitu virtutum
Nota de ambulantibus ad patriam
Nota de ambulatione spirituali
Nota de penitentia
Nota de Sancto Thoma
Nota de triplici effectu sacramenti ipsum digne sumentibus
Nota de passione Christi
Nota bene
Nota de cognitione ymaginis Dei in se ipso
De concupiscentia Si quis viderit meliorem ad concupiscendum eam
Nota de virtute
Nota de passione Christi
Nota de oblatione Christi
Nota de duplici desiderio
Nota de voluntate divina
Nota quomodo ignis caritatis debet attendi in nobis
Nota quod Deus non exaudit hominem propter 6
Nota de caritate
Nota contra avariciam
Nota de generatione Marie et Ioseph
Nota de ordine illorum duorum nominum
Nota de beata virgine
Nota de clericis
Nota de timore domini
Nota de refrigeratione mentis
Nota de rebus sacerdotum
Nota de iudicio iusto
Nota de fide
Nota de misterio sancte crucis
Nota de modis temptationis
Nota
Nota de ultima cena post resurrectionem Christi
Nota pro inpetratione gratie
Nota de proprietate personali
De speciebus Utrum quodlibet genus sit divisibile in duas species sibi immediatas
Nota quod Iohannes evangelista fuit martir
Nota de ineffabilitate incarnationis Christi
Nota unam considerationem pro conservatione humilitatis
Nota quid sit petere in nomine Ihesu
Nota de conservatione virtutum
Nota quod preciositas vestium est peccatum
Nota quare Deus permiserit Petrum cadere
Nota de cognitione divinarum personarum

About

Is Part Of Uncategorized
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Luciana Cioca