Quaestiones in duodecim libros Metaphysicorum

Quaestio 1 Utrum felicitas humana consistat in sapientia
Quaestio 2 Utrum metaphysica sit prior aliis scientiis
Quaestio 3 Utrum ens secundum quod ens sit subiectum de quo est metaphysica
Quaestio 4 Utrum omnes homines naturaliter scire desiderent
Quaestio 5 Utrum omnes homines appetant unam scientiam
Quaestio 6 Utrum visus maxime diligatur
Quaestio 7 Utrum visus sit maxime cognoscitivus
Quaestio 8 Utrum aliqua animalia bruta sunt prudentia et disciplinabilia
Quaestio 9 Utrum animalia bruta habeant experimentum
Quaestio 10 Utrum ex sensu fiat memoria
Quaestio 11 Utrum experimentum fiat ex memoriis
Quaestio 12 Utrum ars et scientia generentur ab experimento
Quaestio 13 Utrum aliquis posset habere artem et scientiam sine experimento
Quaestio 14 Utrum artifex sine experientia magis proficiat quam expertus sine arte
Quaestio 15 Utrum ars sit universalium
Quaestio 16 Utrum universale sit principio et per se generabile et corruptibile
Quaestio 17 Utrum habitus speculativi sint honorabiliores practicis
Quaestio 18 Utrum philosophi pure speculativi sint permittendi in politica philosophia
Quaestio 19 Utrum metaphysicus debeat scire omnia
Quaestio 20 Utrum metaphysica sit scientia certissima
Quaestio 21 Utrum metaphysica sit maxime principalis
Quaestio 22 Utrum metaphysica sit scientia libera
Quaestio 23 Utrum sapientia sit possessio hominis
Quaestio 1 Utrum cognitio veritatis sit possibilis
Quaestio 2 Utrum principia sint naturaliter cognita
Quaestio 3 Utrum difficultas cognitionis fiat ex parte intellectus
Quaestio 4 Utrum intellectus noster coniunctus magnitudini possit intelligere substantias abstractas et Deum
Quaestio 5 Utrum substantie eterne alie a prima dependeant a prima tamquam ab aliquo agente et efficiente
Quaestio 6 Utrum in causis efficientibus sit processus in infinitum
Quaestio 7 Utrum in causis materialibus procedatur in infinitum
Quaestio 8 Utrum sit processus in infinitum in causis finalibus
Quaestio 9 Utrum in causis formalibus sit processus in infinitum
Quaestio 10 Utrum partes diffinitionis logice, ut genus et differentia, sint diverse forme realiter et per se
Quaestio 11 Queritur circa istam partem seu capitulum, quia dicit Aristoteles quod consuetum notius est inconsueto. Et Commentator dicit ibi quod consuetudo in pueritia est fortissimum impedimentum a cognitione veritatis: utrum hoc sit verum.
Quaestio 12 Utrum logica sit prior aliis scientiis ordine doctrine
Quaestio 1 Utrum ad inquisitionem veritatis necessarium sit predubitare
Quaestio 2 Utrum una scientia possit considerare omnia quattuor genera causarum
Quaestio 3 Queritur circa hanc partem, ubi Aristoteles dicit quod in immobilibus non est finis et bonum: utrum hoc sit verum
Quaestio 4 Circa hanc partem queritur per quam causam res magis cognoscatur perfecte
Quaestio 5 Utrum prima principia sint de consideratione alicuius scientie
Quaestio 6 Utrum ad unam scientiam pertineat consideratio omnium substantiarum
Quaestio 7 Utrum preter substantias sensibiles sint alique alie que sint eiusdem speciei, sicut Plato posuit ideas
Quaestio 8 Utrum mathematica, ut linee et magnitudines, sint abstracte a sensibilibus secundum esse
Quaestio 9 Utrum genera et universalia sint principia rerum
Quaestio 10 Utrum omnium entium sit unum principium numero
Quaestio 11 Utrum eadem sint principia corruptibilium et incorruptibilium
Quaestio 12 Utrum genus predicetur de differentia per se
Quaestio 13 Utrum unum et ens separata sint principia et substantie rerum, ut Plato voluit
Quaestio 14 Utrum numeri et magnitudines sint principia et substantie rerum
Quaestio 15 Utrum principia sint actu vel potentia
Quaestio 16 Utrum principia sint universalia aut singularia
Quaestio 1 Utrum unum ens sit unius rationis ad decem predicamenta
Quaestio 2 Utrum negatio habeat distinctam formalitatem ab affirmatione
Quaestio 3 Utrum in rebus causatis esse sit aliud ab essentia
Quaestio 4 Utrum ens et unum sint idem et unum in substantia ita quod unum nihil addat realiter super ens
Quaestio 5 Queritur circa eandem partem, quia ibi Commentator digreditur loquendo contra Avicennam, qui dixit quod ens et unum significant dispositiones superadditas nature rei
Quaestio 6 Utrum metaphysica et dialectica versentur circa idem
Quaestio 7 Utrum istud sit primum principium complexum: impossibile est idem simul esse et non esse secundum idem et ad idem et similiter
Quaestio 8 Utrum principium complexum sit omnibus notissimum ita quod intelligentem quemcumque sit necesse ipsum habere
Quaestio 9 Utrum primum principium possit demonstrari
Quaestio 10 Utrum negans vocem aliquid significare ponat vocem aliquid significare
Quaestio 11 Utrum vox possit plura significare
Quaestio 12 Utrum opiniones contradictoriorum sint contrarie
Quaestio 13 Utrum intellectus possit intelligere plura simul
Quaestio 14 Utrum hec sit vera: homo est animal bipes, quia hoc significat
Quaestio 15 Utrum Socrate corrupto adhuc Socrates sit homo
Quaestio 16 Utrum ponentes contradictoria simul esse non tollant predicationem essentialem
Quaestio 17 Utrum accidens possit esse subiectum alterius accidentis
Quaestio 18 Utrum sit verum simpliciter
Quaestio 19 Utrum in rebus sit entitas determinata et habet locum questio super illam partem: habet autem opinionis causa qui de entibus quidem veritatem intendebant
Quaestio 20 Utrum omnia sint in continuo motu
Quaestio 21 Utrum in nobis sit certa cognitio et determinata de rebus
Quaestio 22 Utrum omnia entia referantur ad sensum vel intellectum
Quaestio 23 Utrum aliquis habens rationem sophysticam ad aliquam conclusionem debeat propter hoc credere illam conclusionem
Quaestio 1 Utrum ad istam scientiam pertineat distinctio nominum
Quaestio 2 Utrum sit in re primum in magnitudine
Quaestio 3 Utrum primum dicatur per prius de principio magnitudinis
Quaestio 4 Utrum finis sit causa
Quaestio 5 Utrum dicatur per prius de materia prima
Quaestio 6 Utrum forme elementorum remaneant in mixto
Quaestio 7 Utrum ad transmutationem naturalem oporteat agens esse intrinsecum passo et mobili
Quaestio 8 Utrum natura per prius dicatur de generatione nascentium vel de forma
Quaestio 9 Queritur circa capitulum de necessario, quia Aristoteles dicit: necessarium est quod est impossibile aliter se habere, utrum ista diffinitio necessarii sit bona
Quaestio 10 Utrum sit aliquid ens ex se necessarium
Quaestio 11 Utrum continuum sit secundum se unum
Quaestio 12 Utrum natura specifica sit una realiter et actualiter extra animam distincta ab unitate numerali
Quaestio 13 Utrum ens secundum se prima divisione dividatur in 10 praedicamenta
Quaestio 14 Utrum accidens sit ens secundum se
Quaestio 15 Utrum terminus concretus accidentalis significet primo formam vel subiectum vel aggregatum ex forma et subiecto
Quaestio 16 Utrum substantia dicatur de composito forma et quidditate
Quaestio 17 Utrum identitas qua aliquid dicitur idem sibi sit relatio
Quaestio 18 Utrum in loco et tempore sit dare prius et posterius
Quaestio 19 Utrum motus sit quantitas
Quaestio 20 Utrum quantitas per se sit divisibilis in partes eiusdem rationis
Quaestio 21 Utrum differentia substantie sit qualitas
Quaestio 22 Utrum bis tria sint sex
Quaestio 23 Utrum relatio sit ens reale
Quaestio 24 Utrum relatio realiter distinguatur a fundamento suo
Quaestio 25 Utrum relatio sit unum predicamentum
Quaestio 26 Utrum scientia et scibile referantur una relatione numero vel diversis relationibus
Quaestio 27 Utrum intellectus referatur ad illud cuius est intellectus
Quaestio 28 Utrum perfectiones omnium entium sint in Deo
Quaestio 29 Utrum diffinitio vel partes diffinitionis predicentur per se de diffinito
Quaestio 30 Utrum ista sit per se: callias est homo
Quaestio 31 Utrum accidens per se predicetur de subiecto
Quaestio 32 Utrum ista 'homo est homo' sit per se
Quaestio 33 Utrum positio sit ordo habentis partes
Quaestio 34 Utrum species realiter sit composito ex genere et differentia
Quaestio 35 Utrum conceptus speciei sit realiter compositus ex conceptu generis et differentie
Quaestio 36 Utrum accidentia eiusdem speciei diversa numero possint esse simul in eodem subiecto
Quaestio 37 Utrum cuilibet potentie active correspondeat potentia passiva et econtra
Quaestio 38 Utrum actus et potentia sint in quolibet predicamento
Quaestio 1 Utrum aliqua specialis scientia habeat facere rationem de quod quid est subiecti
Quaestio 2 Utrum practictum et speculativum sint essentiales differentie habitus intellectivi et philosophie
Quaestio 3 Utrum divisio scientie immo philosophiae speculativae in naturalem mathematicam et divinam sit sufficiens
Quaestio 4 Utrum philosophia speculativa sit genus ad naturalem scientiam divinam et mathematicam
Quaestio 5 Utrum logica sit speculativa
Quaestio 6 Utrum de ente per accidens possit esse scientia
Quaestio 7 Utrum per accidens causetur ab agente ut in pluribus
Quaestio 8 Utrum omnia de necessitate eveniant
Quaestio 9 Utrum entia rationis sunt in predicamento
Quaestio 10 Utrum preter differentiam realem et preter differentiam rationis sit aliqua alia differentia vel diversitas tertia que nec sit differentia realis nec rationis
Quaestio 1 Utrum inherentia accidentis sit essentia eius
Quaestio 2 Utrum hoc verum est possit predicari de accidente in abstracto
Quaestio 3 Utrum substantia sit prior accidente notitia
Quaestio 4 Utrum substantia precedat accidentia diffinitione
Quaestio 5 Utrum substantia precedat accidens tempore
Quaestio 6 Utrum materia distinguatur essentialiter ab actu et privatione
Quaestio 7 Utrum per substantias sensibiles possumus devenire in cognitionem substantiarum abstractarum
Quaestio 8 Utrum ad quod quid est substantie pertineat accidens
Quaestio 9 Utrum accidens habeat quod quid est vel diffinitionem abstractam ita quod non diffiniatur ex additione
Quaestio 10 Utrum dicendo nasus simus sit nugatio
Quaestio 11 Utrum quod quid est in compositis sit idem cum eo cuius est
Quaestio 12 Consequenter quia suppositum fuit in precedenti questione quod forma sit tota quidditas rei et materia non sit pars quidditatis substantie composite: utrum hoc sit verum
Quaestio 13 Utrum animalia generata per putrefactionem possint fieri a casu
Quaestio 14 Utrum animalia omnia que fiunt ex semine possint etiam fieri sine semine
Quaestio 15 Utrum animalia generata cum semine et sine semine sint eiusdem speciei atome sicut mures generati ex semine et sine semine, et hoc si generentur sine semine
Quaestio 16 Utrum forma vel compositum primo et per se sit terminus generationis
Quaestio 17 Quid sit principium individuationis
Quaestio 18 Utrum ante generationem rei naturalis, ut ignis vel alterius, oporteat preexistere aliquam partem forme ignis quam formam alique vocant inchoationem forme, alique rationem seminalem que facit ad hoc quod res fiat
Quaestio 19 Utrum motus sit generativus caloris
Quaestio 20 Utrum diffinitio sit ratio habens partem et partem
Quaestio 21 Utrum partes sint priores toto
Quaestio 22 Utrum genus significet unam naturam vel suas species
Quaestio 23 Utrum ex partibus diffinitionis sicut ex genere et differentia fiat unum per se
Quaestio 24 Utrum universalia realiter sint separata a singularibus, sensibilibus, et corruptibilibus
Quaestio 25 Utrum universale sit substantia vel accidens
Quaestio 26 Utrum singularium proprie sit diffinitio
Quaestio 27 Utrum questio propter quid habeat locum circa substantiam querendo propter quid est homo
Quaestio 28 Utrum substantia composita sit aliud realiter a materia et forma
Quaestio 1 Utrum materia sit separabilis secundum esse a forma
Quaestio 2 Utrum forma naturalis sit separabilis a materia secundum esse
Quaestio 3 Utrum nomen speciei significet formam per prius vel substantiam compositam
Quaestio 4 Utrum numeri differant specie
Quaestio 5 Utrum forma substantialis suscipiat magis et minus
Quaestio 6 Questio 6 habetur 1 Physicorum disputata a doctores, ideo hic omittitur
Quaestio 7 Utrum celum sit compositum ex materia et forma
Quaestio 8 Utrum accidentia habeant materiam ex qua fiant
Quaestio 9 Utrum immediate ex aceto possit fieri vinum et ex mortuo vivum
Quaestio 10 Utrum ex materia et forma fiat unum per se
Quaestio 1 Utrum potentia activa et passiva sint in diversis subiectis
Quaestio 2 Utrum una scientia sive potentia sit duorum contrariorum
Quaestio 3 Utrum potentia activa precedat actum
Quaestio 4 Utrum diffinitio possibilis sit bene data
Quaestio 5 Utrum aliquid possit possibile in rerum natura quod nunquam erit
Quaestio 6 Utrum potentia rationalis que est ad opposita determinetur ad unum per voluntatem et proheresim
Quaestio 7 Utrum materia prima vel illa materia que transmutatur ad formam multis transmutationibus sit in potentia ad formam
Quaestio 8 Utrum potentia precedat actum secundum rationem et cognitionem
Quaestio 9 Utrum actus sit prior potentia tempore
Quaestio 10 Utrum actus prior sit potentia secundum perfectionem et dignitatem
Quaestio 11 Utrum aliqua actio sit immanens in agente
Quaestio 12 Utrum malum sit in re
Quaestio 13 Utrum aliqua potentia sit melior actu
Quaestio 14 Utrum veritati et falsitati intellectus correspondeat in re compositio vel divisio
Quaestio 15 Utrum deceptio contingat circa quod quidam est
Quaestio 1 Utrum uni quod est principium numeri debeatur ratio mensure
Quaestio 2 Utrum minimum in unoquoque genere sit mensura omnium illius generis
Quaestio 3 Utrum illud quod est mensura in aliquo genere sit principium et causa aliorum que sunt in illo genere
Quaestio 4 Utrum scientia et sensus sint mensure rerum
Quaestio 5 Utrum prima causa, sicut deus, sit mensura omnium in genere substantie
Quaestio 6 Utrum unum et multa opponantur
Quaestio 7 Utrum unum sit prius multitudine
Quaestio 8 Utrum omne ens comparatum omni enti sit idem vel diversum
Quaestio 9 Utrum contrarietas sit maxima distantia
Quaestio 10 Utrum unum sit contrarium uni
Quaestio 11 Utrum contraria habeant fieri circa idem
Quaestio 12 Utrum prima contrarietas sit privatio et habitus
Quaestio 13 Utrum equale contrarietur parvo et magno
Quaestio 14 Utrum unum sit paucum
Quaestio 15 Utrum multitudo sit in plus quam numerus
Quaestio 16 Utrum media sint in eodem genere cum extremis
Quaestio 17 Utrum omnium oppositorum sint media
Quaestio 18 Utrum media secundum formam, ut pallidum et rubeum, componantur ex extremis
Quaestio 19 Utrum contrarietas sit inter species alicuius generis ita quod diverse species sint contrarie
Quaestio 20 Utrum genus et species generis sint eadem vel diversa specie et posset specificari ad genus generalissimum et speciem specialissimam
Quaestio 21 Utrum omnis contrarietas faciat diversitatem in specie
Quaestio 22 Utrum corruptibile et incorruptibile differant genere
Quaestio 1 Utrum metaphysica consideret substantiam
Quaestio 2 Utrum substantia sensibilis sit de consideratione metaphysice
Quaestio 3 Utrum naturalis habeat probare substantias abstractas esse
Quaestio 4 Utrum intellectus possit manere semper corrupto homine
Quaestio 5 Utrum omnium sit unum principium
Quaestio 6 Utrum necessarium sit ponere aliquam substantiam sempiternam efficientem
Quaestio 7 Utrum substantia eterna prima sit semper movens et operans
Quaestio 8 Utrum prima substantia sit in potentia
Quaestio 9 Utrum prima substantia sit omnino immaterialis
Quaestio 10 Utrum prima substantia sit immobilis
Quaestio 11 Utrum primum movens moveat per modum appetibilis sive finis
Quaestio 12 Utrum celum sit animatum
Quaestio 13 Utrum intelligentia movens orbem sit coniuncta orbi secundum esse ut forma substantialis sue materie
Quaestio 14 Utrum in primo principio sit delectatio et vita
Quaestio 15 Utrum primum principium sit infiniti vigoris intensive
Quaestio 16 Utrum virtus infinita possit esse in magnitudine finita
Quaestio 17 Utrum primum movens moveat immediate primum mobile
Quaestio 18 Utrum primum principium sit summe simplex
Quaestio 19 Utrum motores corporum celestium sint ordinati secundum ordinem corporum celestium in magnitudine et in loco
Quaestio 20 Utrum ecentrici orbes et epicycli sint plures in corporibus celestibus secundum naturam rei
Quaestio 21 Utrum deus intelligat aliquid aliud a se
Quaestio 22 Utrum in toto universo sit unus deus et non plures

About

Is Part Of Metaphysics commentaries
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Luciana Cioca