Quodlibetal Questions

Quaestio 1 Utrum ens sit univocum deo et creaturae
Quaestio 2 Utrum Deus possit conservare caelum et terram in esse per subtractionem influentiae suae adnihilans intermediis
Quaestio 3 Utrum Christus potuit aliter redemisse genus humanum quam per mortem
Quaestio 4 Utrum esse actualis existentiae addat rem aliquam super essentiam creaturae
Quaestio 5 Utrum principium individuationis vel unitas numeralis quod idem est sit quantitas tamquam prima et per se causa eius
Quaestio 6 Utrum sit alia unitas realis praeter unitatem numeralem
Quaestio 7 Utrum respectus vestigialis fundatur in aliqualitate vel quidditate vel ratitudine rei
Quaestio 8 Utrum privatio sit essentia materiae
Quaestio 9 Utrum aliqua forma creata sit intensive et in se formaliter infinita
Quaestio 10 Utrum in omni substantia subsistente a Deo producta sit compositio formae et materiae
Quaestio 11 Utrum corpora caelestia sunt eiusdem speciei
Quaestio 12 Utrum intellectus viatoris possit intelligere per species quas penes se habet absque conversione ad phantasmata
Quaestio 13 Utrum voluntas possit inclinari in aliquid
Quaestio 14
Quaestio 15
Quaestio 16 Utrum sacerdos revelans peccatum sibi confessum mentiatur perniciose
Quaestio 17
Quaestio 18 Utrum privilegiati promittentes se servare interdictum et non servantes incurrant irregularitatem
Quaestio 19 Utrum religiosi privilegiati et exempti in interdicto generaliter vel locali omittendo missam dicere vel audire die quo tenentur et hunc oportunitatem dicendi vel audiendi, peccent mortaliter
Quaestio 20 Utrum recipere eleaemoysnas sit perfectionis religione
Quaestio 21 Utrum motus differat realiter a suo termino
Quaestio 22
Quaestio 23 Utrum locus sit immobilis
Quaestio 24 Utrum idem instans maneat in tota tempore
Quaestio 25 Utrum intellectus possibilis sit potentia activa vel passiva
Quaestio 26 Utrum libertas formaliter et principaliter sit in intellectu
Quaestio 27 Utrum sit habitus idem caritas diligitur Deus et proximus
Quaestio 28 Utrum relatio secundum suam formalem rationem sit actus subiecti
Quaestio 29 Utrum sit ponere duas tantum primas species dividentes genus relationis
Quaestio 30 utrum esse in hoc et esse ad hoc constituunt formaliter actionem et passionem
Quaestio 31 Utrum aliquod agens actione unita simul posset producere diversos effectus
Quaestio 32 Utrum consuetudo mentiendi faciat et mendacium peccatum mortale
Quaestio 33 Utrum peccatum omissionis consistat in aliquo actu
Quaestio 34 Utrum eadem accidentia numero maneant in generato et corrupto
Quaestio 1 Utrum bonum quod respicit ens commune sicut convertibile sit synonymum enti
Quaestio 2 Utrum inter ens et nihil quod respicit ens tamquam eius oppositum sit distantia infinita
Quaestio 3 Utrum supposito quod transsubstantio sit possibilis quidlibet possit converti in quolibet
Quaestio 4 Utrum omne movens naturaliter de necessitate moveatur
Quaestio 5 Utrum circumscripto omni creato sit in Deo realis distinctio intellectus et voluntatis
Quaestio 6 Utrum ad eliciendum actum intelligendi aliud a se sufficiat sola idoneitas naturae angelicae absque omni specie
Quaestio 7 Utrum corpora caelestia moveantur vel in pleno vel in vacuo
Quaestio 8 Utrum planetae moveantur secundum epicyclos
Quaestio 9 Utrum possibile sit ponere actum incompletum in materia res formae substantialis inducente
Quaestio 10 Utrum materia habeat aliquam quantitatem quae maneat in adventa formae
Quaestio 11 Utrum aliqua qualitas manet inseparabiliter in materia
Quaestio 12 Utrum forma quae est altera pars compositi et forma consequens totum compositum sint ad ipsum per essentiam
Quaestio 13 Utrum forma accidentalis suscipiat magis et minus per essentiam
Quaestio 14 Utrum forma possit redire eadem numero
Quaestio 15 Utrum illud quod formaliter determinat aliquem actum productum sit simile vel distinctum
Quaestio 16 Utrum relatio habeat realitatem aliquam aliam a realitate sui fundamenti
Quaestio 17 Utrum posito vacuo et quod grave descenderet per illud et quod ille motus descendi foret subitus vel successivus
Quaestio 18 Utrum anima intellectiva sit in qualibet parte corporis
Quaestio 19 Utrum species quae ponit principium intelligendi differat secundum essentiam ab actione intellectus
Quaestio 20 Utrum differat re absoluta ab actu intellectionis
Quaestio 21 Utrum formatio verbi sit tantum sequela actionis et passionis et non ipsa actio vel passio
Quaestio 22 Utrum electio sit actus rationis
Quaestio 23 Cuius de duabus mulieribus hereditatem habere debuisset puer pro quo litigant mulieres coram rege Salomone si rex non iudicasset cuius filius fuisset
Quaestio 24 Utrum debeat amputari manus arida vel utilis
Quaestio 25 Utrum Beatus Virgo aliquid active operata fuerit in formatione corporis Christi
Quaestio 26 Utrum sacerdos in die qua est propria missa possit auctoritate pro celebrare missam peculiarem
Quaestio 27 Utrum confessor possit inducere confitentem ad eligendum sibi sepulturam
Quaestio 28 Utrum ista poenitentia fuerit erronea
Quaestio 29 Utrum liceat sacerdoti fugere
Quaestio 30 Utrum in iustificatione impii sit eadem mutatio numero qua expellitur culpa et infundatur gratia
Quaestio 31 Utrum conceptio beatae virginis fuerit celebranda
Quaestio 32 Utrum ieiunium beati Nicolai quo legitur feria quarta et feria sexta solum semel bibere mammas fuerit meritorium
Quaestio 33 Utrum idem opus factum ex voto sit magis meritorium quam factum sine voto
Quaestio 34 Utrum religiosus mortuus et resurgens teneatur ad votum primum
Quaestio 35 Utrum in apparitione qua beatus Nicolaus legitur apparuisse diversis ipse in propria persona apparuit
Quaestio 36 Utrum de necessitate resurget idem homo numero
Quaestio 37 Utrum sensus in patria habent proprios actus
Quaestio 38 Utrum beatus possit frui uno attributo non fruendo alio

About

No Description Available
Is Part Of Quodlibeta
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt