Disputationes theologicae

L. I, D. 1, Quaestio 1 An theologia nostra sit vere, et proprie scientia, ac Theologiae Dei, et beatorum subalterna.
L. I, D. 2, Quaestio 1 An existentia sit praedicatum Dei quidditativum, vel attributale
L. I, D. 2, Quaestio 2 An et quomodo attributa, ac relationes originis ab essentia distinguantur
L. I, D. 2, Quaestio 3 De ordine naturae et originis in divinis. Quae prioritas, posterioritas in diviniis digne admitti possit
L. I, D. 2, Quaestio 4 De immutabilitate Dei. An Deus sit immutabilis, tam physicae, quam moraliter, et quomodo cum tali immutabilitate cohaereat divina libertas ad extra.
L. I, D. 2, Quaestio 5 De immensitate Dei. Quomodo Deus sit immensus, et an ex eeius omnipotentia formaliter inferatur immensitas
L. I, D. 2, Quaestio 6 De Aeternitate Dei. Quid sit aeternitas, et an creaturae communicari possit.
L. I, D. 2, Quaestio 7 An res temporales vere, et realiter coexistant praesentialiter aeternitati.
L. I, D. 2, Quaestio 8 De divina simplicitate. An divina simplicitas cohaereat cum pluralitate formalitatum in Deo, ubi examinatur sententia Pontii recentioris Scotistae
L. I, D. 3, Quaestio 1 An, et quomodo Deus cognoscat creaturas possibiles
L. I, D. 3, Quaestio 2 De divinis ideis. An divina essentia, vel potius ipsae creaturae cognitae habeant in Deo rationem Idae
L. I, D. 3, Quaestio 3 De futuris contingentibus absolutis. An Deus cognoscat futura contingentia absoluta, et quo medio
L. I, D. 3, Quaestio 4 De scientia futurorum conditionatorum
L. I, D. 4, Quaestio 1 An, et quomodo Deus velit creaturas possibiles, et actuales.
L. I, D. 4, Quaestio 2 An Deus decreto suo absoluto, et efficaci praedefiniat omnes actiones nostras liberas distinctae, et in particulari
L. I, D. 4, Quaestio 3 An actus nostri mali sit : a Deo praedefiniti
L. I, D. 4, Quaestio 4 An ad conciliandam efficaciam divini decreti cum libertate nostra opus sit illud concipere, ut nunc egrediens a divina voluntate
L. I, D. 4, Quaestio 5 Variae divinae voluntatis divisiones explicantur
L. I, D. 4, Quaestio 6 An voluntas efficax sit immediatum principium, quo Deus extra se physice operatur, vel praeter eam necessaria sit potentia executiva
L. I, D. 5, Quaestio 1 An in Deo sit vera, et propria voluntas salvandi omnes etiam non praedestinatos
L. I, D. 5, Quaestio 2 An electio efficax ad gloriam sit ante, vel post meritorum praevisionem.
L. I, D. 5, Quaestio 3 De Reprobatione. An detur causa reprobationis meritoria ex parte reprobi
L. I, D. 5, Quaestio 4 An reprobus possit salvari, et praedestinatus damnari.
L. I, D. 6, Quaestio 1 An sit possibilis species impressa intellectui creato clare, et distincte divinam essentiam repraesentans
L. I, D. 6, Quaestio 2 An visio beata sit supernaturalis secundum substantiam.
L. I, D. 6, Quaestio 3 De necessitate luminis gloriae ad beatam visionem de facto
L. I, D. 6, Quaestio 4 Ad quid lumen gloriae beatis deserviat, ubi de muneribus eius.
L. I, D. 6, Quaestio 5 An intellectus creatus possit divinitus elevari ad beatam visionem producendam absque lumine gloriae
L. I, D. 6, Quaestio 6 An intellectus creatus ad visionem concurrat per potentiam naturalem, vel potius obedientialem, et ut causa principalis, vel instrumentalis.
L. I, D. 6, Quaestio 7 An perfectior intellectus cum aequali lumine gloriae perfectiorem eliciat visionem
L. I, D. 6, Quaestio 8 An visio beata possit esse praecisiva, itaut possit per eam videri essentia non visis personis, vel attributis.
L. I, D. 6, Quaestio 9 An repugnet Beatum videre in Deo omnes creaturas tam futuras, quam possibiles.
L. I, D. 6, Quaestio 10 An Deus posset ab aliqua creatura intellectuali possibili naturali virtute videri
L. I, D. 6, Quaestio 11 An beata visio sit similitudo formalis expressa Dei, et Verbum mentis, vel in ea includatur.
L. I, D. 6, Quaestio 12 An beatitudo in sola visione consistat essentialiter, vel saltem magis principaliter, quam in fruitione.
L. I, D. 7, Quaestio 1 An relationes originis seu personales dicant perfectionem simpliciter formaliter inspectae
L. I, D. 7, Quaestio 2 An Verbum ex omnium cognitione, et Spiritus Sanctus pariter ex omnium amore prcedant, itaut huiusmodi actus amborum processioni supponantur
L. I, D. 7, Quaestio 3 Cur processio Spiritus Sancti non sit generatio, nec Spiritus Sanctus Filius.
L. I, D. 7, Quaestio 4 An si Spiritus Sanctus non procedert a Filio, adhuc realiter personaliter distingueretur ab eo.
L. II, D. 1, Quaestio 1 An potentia creandi creaturae communicari possit
L. II, D. 1, Quaestio 2 An gratia et alii supernaturales habitus in nobis proprie creantur.
L. II, D. 1, Quaestio 3 De concursu naturali Dei cum causis secundis Quomodo Deus concurrat cum causis secundis, an scilicet eas praedeterminando, vel tantum in effectus earum influendo.
L. II, D. 1, Quaestio 4 De natura actionis
L. II, D. 1, Quaestio 5 De natura eductionis
L. II, D. 2, Quaestio 1 An in angelis detur, vel saltem dari possit pluralitas, nedum specifica, sed etiam numerica
L. II, D. 2, Quaestio 2 An angeli sint ex natura sua incorruptibiles et immortales
L. II, D. 2, Quaestio 3 De loco angelorum. An angelus possit transire ab extremo in extremum non transeundo per medium
L. II, D. 2, Quaestio 4 De motu Angelorum. An angelus possit transire ab extremo in extremum, non transeundo per medium
L. II, D. 2, Quaestio 5 De intellectu angelico. An in angelis sit intellectus agens et possibilis
L. II, D. 2, Quaestio 6 An angelus cognoscat res ordinis naturalis per species concreatas vel potius acquisitas
L. II, D. 2, Quaestio 7 An una species possit plures quidditates distincte repraesentare, itaut superior angelus per pauciores ac universaliores species intelligat
L. II, D. 2, Quaestio 8 An angelus naturaliter cognoscat vel saltem cognoscere possit secreta cordium
L. II, D. 2, Quaestio 9 De angelica locutione. An unus angelus possit alium alloqui, vel audire, et quomodo.
L. II, D. 2, Quaestio 10 An angelus possit naturaliter cognoscerere effectus supernaturales et mysteria gratia
L. II, D. 3, Quaestio 1 An Daemones peccare potuerint in primo suae creationis instanti
L. II, D. 3, Quaestio 2 An daemones peccaverint ex aliquo defectu in intellectu praecedente
L. II, D. 3, Quaestio 3 An Lucifer peccaverit, vel peccare potuerit appetendo aequalitatem Dei
L. II, D. 3, Quaestio 4 An primum daemonis peccatum fuerit superbia, vel Philauthia
L. II, D. 3, Quaestio 5 Unde proveniat daemonum obstinatio
L. II, D. 3, Quaestio 6 Quo pacto daemones torqueantur ab igne corporeo
L. II, D. 4, Quaestio 1 An et quomodo primi homines fuerint in statu innocentiae impassibiles, et immortales
L. II, D. 4, Quaestio 2 An soli electi nascerentur in statu innocentiae
L. II, D. 4, Quaestio 3 An homo in statu innocentiae potuisset prius peccare venialiter, quam mortaliter
L. II, D. 4, Quaestio 4 An homo in statu naturae lapsae possit prius peccare venialiter, quam mortaliter
L. II, D. 4, Quaestio 5 De peccato originali. Quid sit peccatum originale a posteris Adae contractum
L. II, D. 4, Quaestio 6 Quae poena debeatur decedentibus cum solo originali
L. II, D. 5, Quaestio 1 Quid sit moralitas in actibus humanis
L. II, D. 5, Quaestio 2 De Conscientia probabili
L. II, D. 5, Quaestio 3 An conscientia probabilis possit esse regula sufficient nostrarum actionum in omni materia
L. II, D. 5, Quaestio 4 Unde actus humani bonitatem, et malitiam desumant moralem
L. II, D. 5, Quaestio 5 An actus externus addat aliquid bonitatis, vel malitiae actui interno
L. II, D. 5, Quaestio 6 An dentur actus indifferentes, tam in specie, quam in individuo, qui nec boni sint, nec mali.
L. II, D. 6, Quaestio 1 In quo consistat ratio formalis peccati actualis, an in positivo, vel in privativo
L. II, D. 6, Quaestio 2 In cuius boni privatione peccatum consistat
L. II, D. 6, Quaestio 3 An de ratione peccati sit esse contra legem, vel a lege prohibitum
L. II, D. 6, Quaestio 4 An possit dari peccatum omissionis absque omni actu
L. II, D. 6, Quaestio 5 Quo tempore peccatum omissionis contrahatur
L. II, D. 6, Quaestio 6 Quomodo differant peccatum mortale, et veniale, et qualis sit ista divisio, ac differentia
L. II, D. 6, Quaestio 7 An peccatum mortale importet gravitatem infinitam
L. II, D. 6, Quaestio 8 An veniale mortali coniunctum puniatur in inferno poena aeterna
L. II, D. 6, Quaestio 9 De macula, seu peccato habituali, quid sit, et in quo formaliter consistat
L. II, D. 7, Quaestio 1 An iustificatio sit effectus gratiae habitualis, et quomodo; num physice, vel solum moraliter.
L. II, D. 7, Quaestio 2 An gratia, et peccatum possint esse simul saltem de potentia Dei absoluta, ubi de eorum oppositione
L. II, D. 7, Quaestio 3 An peccatum mortale de potentia absoluta remitti possit absque infusione habitualis gratiae
L. II, D. 7, Quaestio 4 An peccatum mortale possit remitti per infusionem gratiae absque ullo peccatoris actu
L. II, D. 7, Quaestio 5 Quomodo se habeant adinvicem in iustificatione infusio gratiae, et expulso culpae.
L. II, D. 7, Quaestio 6 An gratiae habitualis sit ipsa virtus charitatis, vel potius habitus ab ea distinctus, ubi de earum immediato subiecto
L. II, D. 7, Quaestio 7 An proxima, et immediata dispositio ad gratiam habitualem ab eadem effective procedat
L. II, D. 7, Quaestio 8 An actus contritionis, aut dilectionis Dei super omnia, absque gratia inhaerente vim habeant iustificandi
L. II, D. 7, Quaestio 9 An ut opera Iustorum sint condigne meritoria apud Deum, oportet, ut procedant ex imperio Charitatis.
L. II, D. 7, Quaestio 10 De reviviscentia meritorum per subsequentem iustificationem.
L. II, D. 7, Quaestio 11 De augmento iustificationis, et gratiae, an fiat per actus etiam remissiores, et quomodo
L. III, D. 1, Quaestio 1 An divini Verbi incarnatio fuerit possibilis
L. III, D. 1, Quaestio 2 De natura unionis hypostaticae
L. III, D. 1, Quaestio 3 De subsistentia. An subsistentia naturae superaddita quid positivum importet, vel negativum, et quid sit illud
L. III, D. 1, Quaestio 4 An de facto Verbum immediate assumpserit partes naturae humanae essentiales
L. III, D. 1, Quaestio 5 An verbum immediate assumpserit omnes partes integrales humani corporis, etiam sanguinem et alios humores.
L. III, D. 1, Quaestio 6 An natura humana in Christo propriam habeat existentiam, vel potius existat existentia verbi
L. III, D. 1, Quaestio 7 An quaelibet natura potuerit a Verbo immediate assumi
L. III, D. 1, Quaestio 8 An plures personae simul assumere possint eandem numero naturam, et una persona plures naturas.
L. III, D. 1, Quaestio 9 An natura Divina potuerit immediate humanitatem assumere
L. III, D. 2, Quaestio 1 An gratia habitualis fuerit necessaria in Christo ad effectum sanctificationis
L. III, D. 2, Quaestio 2 An causa impeccabilitatis Christi sit gratia, an gloria, vel potius unio hypostatica
L. III, D. 2, Quaestio 3 An gratia habitualis Christo collata fuerit summa possibilis conferti creaturae et quomodo
L. III, D. 2, Quaestio 4 An Christus, ut homo, seu secundum humanitatem sit filius Dei adoptivus
L. III, D. 2, Quaestio 5 An Christus, ut homo, seu secundum humanitate sit Filius Dei naturalis
L. III, D. 2, Quaestio 6 An Christus sit Filius B. Virginis filiatione reali in ipso existente
L. III, D. 2, Quaestio 7 An Christus, ut homo, sit proprie servus Dei
L. III, D. 2, Quaestio 8 An potentia faciendi miracula in Christo fuerit physica vel potius moralis
L. III, D. 2, Quaestio 9 Quae adoratio debeatur Christo secundum quod homo
L. III, D. 2, Quaestio 10 Quae adoratio debeatur imagini Christi Domini
L. III, D. 2, Quaestio 11 De communicatione idiomatum inter Deum et hominem quid sit et quomodo fiat
L. III, D. 2, Quaestio 12 An Christus vere et proprie pro nobis nunc oret in caelo
L. III, D. 3, Quaestio 1 Quid sit meritum et quotuplex
L. III, D. 3, Quaestio 2 An ratio meriti conveniat actui tantum, itaut in pura omissione reperiri nequeat
L. III, D. 3, Quaestio 3 Quae et quot sint conditiones meriti de condigno
L. III, D. 3, Quaestio 4 An ad meritum de condigno requiratur promisso vel pactum Dei legale de praemio conserendo
L. III, D. 3, Quaestio 5 An Deus praemium reddat ex iustitia, et quomodo
L. III, D. 3, Quaestio 6 An opera iustorum sint magis meritoria ex eo quod procedant ex gratia data propter merita Christi quam essent alias, si talis gratia non esset per Christum
L. III, D. 3, Quaestio 7 An major dignitas personae ex majori gratia habituali caeteris paribus augeat meritum operis
L. III, D. 3, Quaestio 8 An infinita dignitas personae Christi meritum eius reddi derit simpliciter infinitum
L. III, D. 3, Quaestio 9 Quomodo Christus habuerit libertatem ad meritum sufficientem, salva eius impeccabilitate
L. III, D. 3, Quaestio 10 Quibus actibus Christus meruerit
L. III, D. 3, Quaestio 11 An sibi Christus de facto meruerit gloriam corporis et animae
L. III, D. 3, Quaestio 12 Quid Christus meruerit nobis
L. III, D. 4, Quaestio 1 An primaria et adaequata causa Incarnationis fuerit remedium vel satisfactio pro peccato, itaut si Adam non peccasset, Verbum non fuisset Incarnatum
L. III, D. 4, Quaestio 2 An peccando committamus iniustitiam in Deum, itaut ex iustitia teneamur ad satisfactionem
L. III, D. 4, Quaestio 3 An Christus satisfecerit ex condigno ratione valoris, ac dignitatis suorum operum, vel acceptationis divinae
L. III, D. 4, Quaestio 4 An Christus sicut condigne, et abunde pro nobis satisfecit, sic etiam ex iustitia satisfecerit, ex toto rigore iustitiae
L. III, D. 4, Quaestio 5 An pura Creatura potuerit Deo satisfacere de condigno, et ad aequalitatem
L. III, D. 5, Quaestio 1 An Christus per scientiam beatam cognoverit in Verbo seu in essentia divina omnia possibilia et futura
L. III, D. 5, Quaestio 2 Quid noverit Christus Dominus per scientiam infusam
L. III, D. 5, Quaestio 3 Quae fuerit scientia acquisita in Christo, et quae per eam noverit
L. III, D. 5, Quaestio 4 An voluntas humana Christi fuerit in omnibus actibus libera
L. III, D. 5, Quaestio 5 An voluntas humana Christi fuerit semper conformis divinae.
L. III, D. 5, Quaestio 6 An in Christo fuerit dolor, et tristitia voluntatis.
L. III, D. 6, Quaestio 1 Quid sit fides et quodnam eius obiectum, tam materiale, quam formale
L. III, D. 6, Quaestio 2 An revelatio ingrediatur obiectum formale fidei
L. III, D. 6, Quaestio 3 An obscuritas revelantis, vel rei revelatae pertineat ad obiectum formale fidei
L. III, D. 6, Quaestio 4 An fides et scientia possint simul esse de eodem obiecto
L. III, D. 6, Quaestio 5 Quare ultra fidem acquisitam necessaria sit fides infusa
L. III, D. 6, Quaestio 6 An assensus fidei infusae sit supernaturalis quoad substantiam
L. III, D. 6, Quaestio 7 An differentia inter actus naturales, et supernaturales
L. III, D. 6, Quaestio 8 An omnis fidei assensus necessario a voluntate dependeat
L. III, D. 6, Quaestio 9 An pia credibilitatis affectio sit supernaturalis et peculiarem in voluntate requirat habitum infusum
L. III, D. 6, Quaestio 10 An mysteria nostrae fidei sint evidenter credibilia, et tale iudicium praecedere debeat piam credendi affectionem
L. III, D. 6, Quaestio 11 An assensus fidei eliciatur per discursum, vel solum per simplicem adhaesionem ad primam veritatem
L. III, D. 6, Quaestio 12 An conclusio deducta ex duabus revelatis, vel ex una revelata, et altera naturaliter evidenti, sit de fide
L. III, D. 6, Quaestio 13 An fides sit una, vel multiplex, practica, vel speculativa
L. III, D. 6, Quaestio 14 An aliquis certo possit cognoscere se habere fidem
L. III, D. 6, Quaestio 15 An fides omni tempore fuerit necessaria ad salutem et iustificationem
L. III, D. 6, Quaestio 16 Quorum obiectorum fides explicita sit necessaria ad salutem adultorum
L. III, D. 6, Quaestio 17 De spe. Quid sit spes et quodnam eius obiectum tam materiale quam formale
L. III, D. 6, Quaestio 18 An spes theologica maneat in patria, ubi de amore amicitiae et concupiscentiae
L. III, D. 6, Quaestio 19 An possit Deus revelare damnationem reprobo hic eo casu posset licite desperare
L. III, D. 6, Quaestio 20 De caritate. Quid sit caritas et quodnam eius obiectum tam materiale quam formale
L. III, D. 6, Quaestio 21 An et quo pacto Deus sit super omnia diligendus
L. III, D. 6, Quaestio 22 An solus Deus sit ex caritate diligendus vel etiam proximus et quomodo
L. III, D. 6, Quaestio 23 An praeter caritatem infusam sit alia caritas nostris actibus acquisita
L. III, D. 6, Quaestio 24 An natura magis nos inclinet ad amandum Deum quam nos ipsos
L. III, D. 7, Quaestio 1 Quid sit virtus moralis et an sit habitus intrinsece et essentialiter in bonum inclinans
L. III, D. 7, Quaestio 2 An praeter theologicas virtutes dentur aliae morales per se infusae
L. III, D. 7, Quaestio 3 An virtus in medio consistat et quomodo
L. III, D. 7, Quaestio 4 An virtutes morales subiectentur in voluntate vel in appetitu sensitivo
L. III, D. 7, Quaestio 5 An virtutes morales sint inter se connexae
L. III, D. 7, Quaestio 6 De connexione virtutum moralium cum prudentia et contra
L. III, D. 7, Quaestio 7 An prudentia sit unica pro omnibus virtutibus moralibus, vel potius pro qualibet distincta
L. III, D. 7, Quaestio 8 De iustitia virtutum moralium praestantissima
L. III, D. 7, Quaestio 9 An fortitudo et temperantia sint virtutes ab aliis distinctae et quomodo
L. III, D. 7, Quaestio 10 An sint ponenda dona spiritus sancti a virtutibus distincta
L. 4, D. 1, Quaestio 1 De natura et essentia sacramenti in genere
L. 4, D. 1, Quaestio 2 An in lege naturae et veteri fuerint sacramenta vera et propria iuxta assignatam sacramenti definitionem
L. 4, D. 1, Quaestio 3 An sacramenta novae legis constent rebus et verbis tanquam materiae et forma et ut ex partibus componentibus
L. 4, D. 1, Quaestio 5 Quid sit character et in quo subiecto proxime imprimatur
L. 4, D. 1, Quaestio 6 An potuerit homini vel angelo communicari potestas instituendi sacramenta
L. 4, D. 1, Quaestio 7 Quae et qualis esse debeat intentio ministri ad sacramenti valorem requisita
L. 4, D. 1, Quaestio 8 An in statu innocentiae fuerint aliqua sacramenta vel saltem fuissent si perseverasset
L. 4, D. 1, Quaestio 9 An sacramenta aequaliter dispositis possint gratiam
L. 4, D. 1, Quaestio 10 In qua breviter expediuntur quaedam aliae difficultates
L. 4, D. 2, Quaestio 1 Quo tempore institutus fuerit baptismus et quando coeperit esse sub praecepto
L. 4, D. 2, Quaestio 2 Quid sit baptismus et in quo eius essentia consistat
L. 4, D. 2, Quaestio 3 An possint plures eundem hominem baptizare et unus plures
L. 4, D. 2, Quaestio 4 An liceat infidelium infantes invitis parentibus baptizare
L. 4, D. 2, Quaestio 5 Quae dispositio ex parte recipientis necessaria sit in adultis ad validitatem baptismi
L. 4, D. 2, Quaestio 6 An baptismus sine debita dispositione susceptus conferat suos effectus saltem postea homine se disponente
L. 4, D. 2, Quaestio 7 An sacramentum baptismi per contritionem et martyrium suppleri possit
L. 4, D. 2, Quaestio 8 De sacramento conformationis
L. 4, D. 3, Quaestio 1 An eucharistia sit sacramentum et in quo eius essentia consistat
L. 4, D. 3, Quaestio 2 An hoc sacramentum sit unum vel plura
L. 4, D. 3, Quaestio 3 An panis et vinum sit materia necessaria, ex qua conficiatur eucharistia
L. 4, D. 3, Quaestio 4 An aqua mixta vino immediate in sanguinem Christi converti possit
L. 4, D. 3, Quaestio 5 De necessitate consecrationis sub utraque specie et conditionibus necessariis ex parte materiae consecrandae
L. 4, D. 3, Quaestio 6 Quaenam sit forma consecrationis corporis in eucharistia
L. 4, D. 3, Quaestio 7 Quaenam sit forma consecrationis calicis seu sanguinis
L. 4, D. 3, Quaestio 8 Quomodo verba consecrationis a sacerdote proferantur et quid significent
L. 4, D. 3, Quaestio 9 De veritate et efficacia verborum consecrationis
L. 4, D. 3, Quaestio 10 Quid sit praesentia sacramentalis Christi in eucharistia
L. 4, D. 3, Quaestio 11 Qualis sit praesentia Christi in eucharistia et an haec dependeat a mado existendi naturaliter in seipso
L. 4, D. 3, Quaestio 12 An corpus et sanguis Christi ponantur sub speciebus panis et vini per veram et propriam conversionem substantialem quae sit transubstantiatio
L. 4, D. 3, Quaestio 13 An de potentia absoluta posset corpus christi esse praesens sub speciebus panis manente adhuc panis substantia et verborum veritate
L. 4, D. 3, Quaestio 14 Quod possit Christus agere et pati prout existens in eucharistia
L. 4, D. 3, Quaestio 15 An accidentia in eucharistia possint habere quamcunque actionem et pasionem quam potuerunt habere in subiecto
L. 4, D. 3, Quaestio 16 Quomodo Christus desinat esse sub speciebus et an per mixtionem desinere possit
L. 4, D. 3, Quaestio 17 Quinam sint effectus eucharistici et quomodo ac quando ab eucharistia causentur
L. 4, D. 4, Quaestio 1 Quid sit ordo et quos sint ordines in ecclesia
L. 4, D. 4, Quaestio 2 An omnes praedicti ordines sint vere sacramenta
L. 4, D. 4, Quaestio 3 De materia, forma, et officio cuiuscunque ordinis ac eorum effectu
L. 4, D. 4, Quaestio 4 An in missa Deo offerantur verum et proprium sacrificum et in quo eius essentia consistat
L. 4, D. 4, Quaestio 5 An essentia sacrificii missae utriusque speciei consecrationem necessario exigat, vel unius tantum sufficiat
L. 4, D. 4, Quaestio 6 An sacrificium missae valorem habeat infinitum
L. 4, D. 4, Quaestio 7 Quomodo hoc sacrificium defunctis prosit, et qualem applicationem in sacerdote requirat
L. 4, D. 5, Quaestio 1 An poenitentia sit specialis virtus a ceteris distincta et quo sit propria ratio eius
L. 4, D. 5, Quaestio 2 Quodnam sit obiectum formale poenitentiae ut est specialis virtus
L. 4, D. 5, Quaestio 3 Quae virtus sit poenitentia et an infusa vel acquisita
L. 4, D. 5, Quaestio 4 An actus poenitentiae christianae sint supernaturales quomodo
L. 4, D. 5, Quaestio 5 De actu contritionis poenitentiae perfectae
L. 4, D. 5, Quaestio 6 De actu attritionis poenitentiae imperfectae
L. 4, D. 5, Quaestio 7 De necessitate poenitentiae virtutis ad remissionem peccati mortalis
L. 4, D. 5, Quaestio 8 De efficacia poenitentiae virtutis ad tollendum peccatum mortale
L. 4, D. 5, Quaestio 9 De remissione peccatorum venialium
L. 4, D. 5, Quaestio 10 An merita per peccatum mortificata per poenitentiam reviviscant et peccata dimissa redeant formaliter per subsequens peccatum
L. 4, D. 5, Quaestio 11 De essentia et existentia sacramenti poenitentiae
L. 4, D. 5, Quaestio 12 De materia et forma sacramenti poenitentiae
L. 4, D. 5, Quaestio 13 De vi et effectu sacramenti poenitentiae
L. 4, D. 5, Quaestio 14 Num semper hoc sacramentum conferat suum effectum vel possit esse validum et informe
L. 4, D. 5, Quaestio 15 De interiori poenitentiae in confitente requisita et dispositione ad hoc sacramentum suscipiendum necessaria
L. 4, D. 5, Quaestio 16 De confessione sacramentali an sit ad salutem necessaria et quomodo
L. 4, D. 5, Quaestio 17 An ut confessio sit sacramentalis et valida debeat esse secreta
L. 4, D. 5, Quaestio 18 De integritate confessionis sacramentalis
L. 4, D. 5, Quaestio 19 De ministro sacramenti poenitentiae
L. 4, D. 5, Quaestio 20 De sigillo secreti in confessione servando
L. 4, D. 5, Quaestio 21 De satisfactione sacramentali
L. 4, D. 5, Quaestio 22 An poenitens teneatur satisfactionem sibi iniunctam acceptare et exequi
L. 4, D. 5, Quaestio 23 Quis possit satisfactionem impositam tollere vel mutare an talis satisfactio possit per alium adimpleri
L. 4, D. 6, Quaestio 1 An extrema unctio sit sacramentum novae legis et a Christo immediate institutum
L. 4, D. 6, Quaestio 2 De materia et forma huius sacramenti
L. 4, D. 6, Quaestio 3 De ritu et unitate huius sacramenti
L. 4, D. 6, Quaestio 4 Quinam sint huius sacramenti effectus et quis eorum praecipue
L. 4, D. 6, Quaestio 5 Quando hoc sacramentum suum conferat effectum
L. 4, D. 6, Quaestio 6 De subiecto huius sacramenti capaci
L. 4, D. 6, Quaestio 7 De ministro huius sacramenti idoneo
L. 4, D. 7, Quaestio 1 De essentia et institutione matrimonii
L. 4, D. 7, Quaestio 2 De materia, forma, et ministro matrimonii
L. 4, D. 7, Quaestio 3 De mutuo contrahentium consensu ad matrimonium necessaria
L. 4, D. 7, Quaestio 4 De libertate ad contractum coniugalem requisita
L. 4, D. 7, Quaestio 5 De qualitate matrimonii sub conditione contracti
L. 4, D. 7, Quaestio 6 De indissolubilitate et perpetuitate matrimonii
L. 4, D. 7, Quaestio 7 De matrimonii unitate
L. 4, D. 7, Quaestio 8 De matrimonio clandestino
L. 4, D. 7, Quaestio 9 De sponsalibus matrimonio praeviis
L. 4, D. 7, Quaestio 10 De dissolutione sponsalium
L. 4, D. 7, Quaestio 11 De impedimentis matrimonii in genere
L. 4, D. 7, Quaestio 12 De impedimentis non dirimentibus seu mere prohibentibus
L. 4, D. 7, Quaestio 13 De impedimentis matrimonium dirimentibus
L. 4, D. 7, Quaestio 14 De impedimento erroris et conditionis et violentiae et raptus
L. 4, D. 7, Quaestio 15 De impedimento impotentiae
L. 4, D. 7, Quaestio 16 De impedimentis ligaminis voti solemnis ordinis
L. 4, D. 7, Quaestio 17 De impedimento cognationis
L. 4, D. 7, Quaestio 18 De impedimento affinitatis et publicae honestatis
L. 4, D. 7, Quaestio 19 De impedimento criminis et disparitatis cultus
L. 4, D. 7, Quaestio 20 De dispensatione impedimentorum matrimonii
L. 4, D. 7, Quaestio 21 De matrimonii effectibus seu bonis
L. 4, D. 7, Quaestio 22 De divortio et separatione coniugum

About

No Description Available
Is Part Of Sentences commentaries
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt