Lambertus Commentary

Book 1, prologue, question 1 Utrum theologia sit scientia
Book 1, prologue, question 2 De quo est tamquam de subiecto
Book 1, distinction 1, question 1 Utrum solo Deo sit fruendum et omnibus aliis utendum
Book 1, distinction 2, question 1 Utrum Deus sit cognoscibilis
Book 1, distinction 3, question 1 Utrum vestigium creatoris sit in omni creatura
Book 1, distinction 3, question 2 De medio quod est imago, secundum quod in homine imago Dei reperitur
Book 1, distinction 5, question 1 Utrum divinae generationis essentia potest esse terminus a quo vel ad quem
Book 1, distinction 6-7, question 1 Utrum potentia qua Pater generat sit in Filio
Book 1, distinction 8, question 1 Utrum divina essentia sit summe simplex et in fine simplicitatis
Book 1, distinction 9, question 1 Utrum aeternitas reperitur in Deo
Book 1, distiontion 9-11 question 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat a Patre et Filio per modum amoris
Book 1, distinction 14-15, question 1 Utrum Spiritus Sanctus temporaliter procedit solum a Patre et Filio
Book 1, distinction 17, question 1 Utrum caritas qua diligimus Deum et proximum sit Spiritus Sanctus
Book 1, distinction 17, question 2 Utrum caritas potest augeri et minui
Book 1, distinction 19-20, question 1 Utrum in divinis sit aequalitas
Book 1, distinction 22, question 1
Book 1, distinction 23, question 1 Utrum persona significet substantiam vel proprietatem in divinis
Book 1, distinction 24-25, question 1 Utrum in divinis personis sit numerus
Book 1, distinction 26, question 1 Utrum in divinis sit relatio
Book 1, distinction 28-29, question 1 Utrum tantum quinque sunt notiones scilicet innascibilitas, paternitas, filiatio, spiratio activa et passiva
Book 1, distinction 30, question 1 Utrum temporaliter aliquid de Deo dicatur
Book 1, distinction 32, question 1 Utrum Pater sapiens sit sapientia genita
Book 1, distinction 33-34, question 1 Utrum notiones sive proprietates similiter personae sint divina essentia
Book 1, distinction 35, question 1 Utrum scientia Dei sit univoca scientiae nostrae
Book 1, distinction 37, question 1 Utrum Deus sit in omnibus rebus essentialiter, potentialiter et praesentialiter
Book 1, distinction 38-39, question 1 Utrum praescientia Dei infallibilis sit causa rerum
Book 1, distinction 40-41, question 1 Utrum praedestinatio habeat aliquam causam meritoriam
Book 1, distinction 42, question 1 Utrum Deus dicitur omnipotens quia universaliter omnia potest aut quia potest efficere quaecumque vult
Book 1, distinction 43, question 1 Utrum potentia Dei sit infinita aut limitanda aut coartanda
Book 1, distinction 44, question 1 Utrum bonitatem quae resultat ex ordine universi Deus potuit meliorem facere
Book 1, distinction 45, question 1 Utrum voluntas Dei sit causa rerum
Book 1, distinction 46, question 1 Utrum malum sit expediens universo et conferens ad completum universi
Book 1, distinction 48, question 1 Utrum omnes teneamur conformare voluntatem nostram voluntati divinae
Book 2, distinction 1, question 1 Utrum mundus sit aeternus
Book 2, distinction 2, question 1 Utrum caelum empireum sit corpus
Book 2, distinction 3, question 1 Utrum angeli fuerint creati in gratia
Book 2, distinction 3, question 2 Utrum angeli intelligant per species
Book 2, distinction 5, question 2 Utrum angeli boni sint confirmati in bono, et mali in malo
Book 2, distinction 6, question 1 Utrum in angelis tam bonis quam malis sit praelatio
Book 2, distinction 7, question 1 Utrum demones possunt transmutare corpora
Book 2, distinction 8, question 1 Utrum substantialiter demones et etiam angeli boni intrent corpora nostra
Book 2, distinction 9-10, question 1 Utrum angeli loquantur
Book 2, distinction 11, question 1 Utrum custodia angelorum in via sit homini necessaria
Book 2, distinction 12-13, question 1 Utrum omnia creata sunt simul in materia et specie
Book 2, distinction 14, question 1 A quo movetur caelum et praecipue primum caelum
Book 2, distinction 16-17, question 1 Utrum anima rationalis sit ex traduce, hoc est educta de potentia materiae, ita quod anima sit ex anima
Book 2, distinction 18-19, question 1 Utrum formatio Evae ex costa fuerit miraculosa aut naturalis
Book 2, distinction 21, question 1 Utrum temptatio una sola fuerit qua temptatus fuit primus homo vel plures
Book 2, distinction 23, question 1 Utrum primus homo ante peccatum habuit suae creationis claram cognitionem
Book 2, distinction 24-25, question 1 Utrum liberum arbitrium una ratione reperitur in omni intellectuali natura
Book 2, distinction 26, question 1 Utrum gratia qua Deo grati sumus sit creatura
Book 2, distinction 28-29, question 1 Utrum voluntas et ratio sine gratia possint non peccare damnabiliter, aut necesse sit damnabiliter peccare
Book 2, distinction 30, question 1 Quid sit peccatum originale, an fomes, an culpa, an concupiscentia, an reatus, an pena
Book 2, distinction 32, question 1 Utrum tota veritas humanae naturae quae propagata est in omnes homines fuit in Adam secundum corpulentam substantiam
Book 2, distinction 33, question 1 Utrum omnium praecedentium peccata traiciantur in parvulos
Book 2, distinction 34, question 1 An malum sit
Book 2, distinction 35, question 1 Utrum peccatum bene diffiniatur secundum Augustinum: peccatum est dictum vel factum vel concupitum contra legem Dei
Book 2, distinction 36-37, question 1 Utrum omnis actus sive actio sit a Deo
Book 2, distinction 38-39, question 1 Utrum voluntatis qualitas pensetur ex fine
Book 2, distinction 40-41, question 1 Utrum secundum theologum aliquid sit indifferens in operibus voluntatis deliberativae
Book 2, distinction 42, question 1 In quo fundatur reatus sicut in causa
Book 2, distinction 43, question 1 Utrum peccatum in Spiritum Sanctum sit spirituale peccatum et distinctum contra alia peccata
Book 3, distinction 1, question 1 Utrum conveniebat Deum incarnari
Book 3, distinction 2, question 1 Utrum sola natura rationalis sit assumptibilis prout natura rationalis distincta contra naturam irrationalem et etiam contra naturam pure intellectualem, sicut est natura angelica
Book 3, distinction 3, question 1 Utrum Christus fuit in lumbis Abrahae sicut et alii homines
Book 3, distinction 4, question 1 Utrum virgo gloriosa fuerit vere mater Christi
Book 3, distinction 5, question 1 Utrum assumere primo convenit divinae personae aut naturae
Book 3, distinction 6, question 1 Utrum iste propositiones sint vere: Filius Dei factus est homo; Deus factus est homo; similiter, Deus est homo; Filius Dei est homo; quia in omnibus videtur eadem ratio
Book 3, distinction 6-7, question 1 Utrum Christus sit unum tantum aut duo
Book 3, distinction 8, question 1 Utrum in Christo sit tantum una filiatio vel plures
Book 3, distinction 9, question 1 Utrum Christi humanitas adoranda sit latria
Book 3, distinction 10, question 1 Utrum Christi secundum quod homo sit persona
Book 3, distinction 12, question 1 Utrum Christus potuit peccare
Book 3, distinction 13, question 1 Utrum Christus a conceptione habuit plenitudinem sapientiae et gratiae
Book 3, distinction 14, question 1 Utrum anima Christi scit omnia quae Deus scit
Book 3, distinction 15, question 1 Utrum Christus assumpsit omnes defectus nostros
Book 3, distinction 16, question 1 Utrum Christi passio omnes passiones omnium excesserit
Book 3, distinction 17, question 1 Utrum in Christi voluntatibus fuerit contrarietas
Book 3, distinction 18, question 1 Utrum Christus sibi mereri aliquid potuit
Book 3, distinction 19, question 1 Utrum iustificatio nostra a peccato sit opus passionis Christi
Book 2, distinction 28-29, question 1 Utrum nostrae redemptionis alius modus sit possibilis
Book 3, distinction 21, question 1 Utrum Christus in triduo fuerit homo
Book 3, distinction 23, question 1 Utrum fides sit virtus
Book 3, distinction 24, question 1 Utrum idem possit esse simul scitum et creditum
Book 3, distinction 25, question 1 Utrum umquam suffecerit credere de Deo quia Deus est et inquerentibus se remunerator sit
Book 3, distinction 26, question 1 Utrum spes sit virtus specialis
Book 3, distinction 27, question 1 Utrum caritas sit forma omnium virtutum
Book 3, distinction 28, question 1 Utrum omnia sint diligenda ex caritate
Book 3, distinction 32, question 1 Utrum aliquis scriptus in libro vitae possit deleri
Book 3, distinction 33, question 1 Utrum quatuor sunt virtutes cardinales, scilicet prudentia, iustitia, fortitudo et temperantia
Book 3, distinction 34, question 1 Utrum dona sint virtutes
Book 3, distinction 35, question 1 Utrum donum sapientiae sit distinctum ab aliis donis et virtutibus, et specialiter a fide et intellectu et scientia
Book 3, distinction 36, question 1 Utrum virtutes theologicae sint adinvicem connexae, ita quod qui habet unam, habeat omnes
Book 3, distinction 37, question 1 Utrum tantum decem sint praecepta
Book 3, distinction 38, question 1 Utrum omne mendacium sit peccatum mortale
Book 3, distinction 39, question 1 Utrum omne periurium sit peccatum mortale
Book 4, distinction 1, question 1 Utrum sacramenta novae legis efficiant quod significant, hoc est conferant gratiam quam significant, et hoc ratione operis operati
Book 4, distinction 3, question 1 Utrum baptismus essentialiter constat tamquam ex materiali et formali, ex aqua et verbo per Christum expresso
Book 4, distinction 4, question 1 Quare magis virtute baptismi remittitur pena culpae actualis quam originalis
Book 4, distinction 5, question 1 De potestate baptismi, quam retinuit et dare potuit, utrum fuerit potestas purgandi a peccato
Book 4, distinction 6, question 1 Utrum intentio baptizantis necessario requiratur in baptismo
Book 4, distinction 7, question 1 Utrum ad hoc quod roboretur gratia baptisimalis requiritur gratia confirmationis, vel gratia baptisimalis potest seipsam confirmare et roborare
Book 4, distinction 8, question 1 Utrum in consecratione corporis Christi huius sacramenti eucharistiae forma sit conveniens: Hoc est corpus meum
Book 3, distinction 10, question 1 Utrum Christus totus, scilicet Deus et homo, in tota quantitate sua sit sub forma totali et totus sub qualibet eius 101 witnesse
Book 4, distinction 12, question 1 Utrum in sacramento eucharistiae accidentia sint sine subiecto
Book 4, distinction 14, question 1 Utrum poenitentia sit virtus specialis
Book 3, distinction 16-17, question 1 Utrum sacramentum poenitentiae habeat witnesses et quales
Book 4, distinction 18, question 1 Utrum in Ecclesia Dei sint claves
Book 4, distinction 18, question 2 Utrum tantum duae sunt claves
Book 4, distinction 18, question 3 Utrum relaxatio sive indulgentia habeat effectum an non
Book 4, distinction 18, question 4 Utrum in aliquem ferenda sit excommunicatio
Book 4, distinction 23, question 1 Utrum extrema unctio sit sacramentum
Book 4, distinction 24, question 1 Utrum ordo sit sacramentum unum vel plura
Book 4, distinction 25, question 1 Utrum haeretici ab ecclesia recisi sacros ordines conferre possunt
Book 3, distinction 26, question 1 Utrum matrimonium sit infirmis in remedium
Book 4, distinction 29, question 1 Utrum consensus efficiens matrimonium sit in copulationem carnalem
Book 4, distinction 31, question 1 Utrum bona matrimonii, scilicet proles, fides et sacramentum, conveniunt sibi inquantum est in officium vel in remedium
Book 4, distinction 32, question 1 Utrum petenti semper solvendum sit debitum
Book 4, distinction 35, question 1 Utrum causa fornicationis liceat viro uxorem dimittere
Book 4, distinction 38, question 1 De quibus est votum, an de hiis quae cadunt sub praecepto, an de hiis quae cadunt sub consilio
Book 4, distinction 38, question 2 Utrum votum continentiae respicit dispensationem
Book 4, distinction 42, question 1 Utrum cognatio spiritualis impedit matrimonium
Book 4, distinction 43, question 1 Utrum resurrectio mortuorum erit
Book 4, distinction 43, question 2 Utrum corporum gloriosorum sint quatuor dotes, scilicet impassiiblitas, claritas, subtilitas et agilitas

About

No Description Available
Is Part Of Sentences commentaries
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt