Sentences Commentary (Redaction C)

Quaestio 1 Utrum theologia prout communiter traditur et habetur sit scientia proprie dicta
Quaestio 2 Utrum theologia sit scientia supposito quodam lumine quod quidam ponunt esse in doctoribus perfectioribus
Quaestio 3 Utrum virtute divina possit communicari puro viatori cognitio scientifica de articulis fidei
Quaestio 4 Utrum theologia sit una scientia
Quaestio 5 Quid sit subiectum in theologia, utrum Deus an aliud
Quaestio 6 Utrum theologia sit practica an speculativa
Quaestio 7 Utrum theologia subalternetur alteri scientiae
Quaestio 8 Utrum ipsa subalternetur alicuiu scientiae humanitus inventae ut metaphysicae
Quaestio 1 Utrum frui sit actus intellectus an voluntatis
Quaestio 2 Utrum solus Deus sit obiectum fruitionis an etiam aliquid aliud
Quaestio 3 Utrum uti sit actus intellectus an alterius potentiae
Quaestio 4 Utrum omnibus circa Deum sit utendum
Quaestio 1 Utrum sit tantum unus Deus
Quaestio 2 Utrum attributa divina differant aliquo modo ex natura rei circumscripta omni operatione intellectus
Quaestio 3 Utrum aliquis intellectus possit concipere distinctionem attributorum divinorum absque dicta operatione ad creaturas
Quaestio 4
Quaestio 1 Utrum possumus ex his quae sunt in creaturis probare Deum esse
Quaestio 2 Utrum possumus cognoscere de Deo quid est
Quaestio 3 Utrum Deum esse sit per se notum
Quaestio 4 Utrum in omni creatura sit vestigium trinitatis
Quaestio 5
Quaestio 1 Utrum in homine sit imago trinitatis
Quaestio 2 Utrum potentiae animae sint id quod essentia an aliquid additum
Quaestio 3 Utrum memoria et intelligentia sint una potentia an diversae
Quaestio 4 Utrum intellectus et voluntas sint eadem potentia
Quaestio 5 Utrum necessarium sit ponere intellectum agentem esse aliquam potentiam animae nostrae
Quaestio 1 Utrum in divinis sit generatio
Quaestio 2 Utrum ista sit vera Deus genuit Deum
Quaestio 1 Utrum essentia generet vel generetur
Quaestio 2 Utrum filius possit dici de substantia patris aut ex nihilo
Quaestio 1 Utrum pater genuerit filium necessitate
Quaestio 2 Utrum Pater genuerit filium natura
Quaestio 1 Utrum in divinis sit potentia generandi
Quaestio 2 Utrum potentia generandi dicat quid an solum ad aliquid
Quaestio 3 Utrum potentia generandi sit in filio
Quaestio 1 Utrum qui est vel esse conveniat Deo proprie
Quaestio 2 Utrum in solo Deo esse et essentia sint idem
Quaestio 3
Quaestio 1 Utrum Deus sit omnino simplex
Quaestio 2 Utrum anima rationalis sit composita ex materia et forma
Quaestio 3 Utrum tota anima sit in qualibet parte corporis vel extendatur quantitative extensione corporis
Quaestio 4 Utrum sola materia sit ratio retinendi quantitatem, vel sola forma vel compositum
Quaestio 1 Utrum Pater sit alius a Filio
Quaestio 2 Utrum Pater sit prior a Filio
Quaestio 3 Utrum Pater et Filius possint dici plures aeterni
Quaestio 4 Utrum generatio divina debeat exprimi per verbum praesentis temporis dicendo filius semper nascitur, an per verbum praeteriti dicendo Filius semper natus est
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus sit proprium nomen alicuius personae divinae
Quaestio 2 Utrum in divinis possunt esse plures personae quam tres
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat a Patre et Filio, an a Patre tantum
Quaestio 2 Utrum si Spiritus Sanctus non procederet a filis distingueretur ab ipso
Quaestio 3 Utrum Pater et Filius spirent Spiritum Sanctum inquantum sunt unum an inquantum sint plures
Quaestio 1 Utrum generatio filii sit prior processione Spiritus Sancti
Quaestio 2 Utrum Spiritus Sanctus plenius seu perfectius procedat a Patre
Quaestio 3 Utrum Spiritus Sanctus sit a Patre mediante Filio vel per Filium
Quaestio 1 Utrum in divinis sit aliqua processio
Quaestio 2 Utrum generatio Filii et processio Spiritus Sancti sint emanationes distinctae realiter
Quaestio 3 Utrum Spiritus Sanctus possit dici ingenitus
Quaestio 1 Utrum in divinis sit aliqua processio temporalis
Quaestio 2 Utrum processio temporalis ponat in numerum cum aeterna
Quaestio 3 Utrum per processionem temporalem ipsemet Spiritus Sanctus detur an tantum eius dona
Quaestio 4 Utrum Spiritus Sanctus detur a sanctis viris
Quaestio 1 Utrum mitti conveniat alicuius personae divinae
Quaestio 2 Utrum missio dicat aliquid notionale an essentiale
Quaestio 3 Utrum aliqua persona possit mitti a seipsa vel ab alia a qua non procedit
Quaestio 4 Utrum missio invisibilis competat Filio
Quaestio 1 Utrum Spiritui Sancto competat invisibilis missio
Quaestio 2 Utrum debuerit fieri visibilis misio ad Christum et ad quos debeat fieri
Quaestio 3 Utrum species in quibus factae fuerunt invisibiles missiones suae
Quaestio 4 Utrum Pater sit maior Filio
Quaestio 1 Utrum necessarium sit caritatem esse habitum creatum in homine ad hoc quod homo sit Deo carus
Quaestio 2 Utrum necessarium sit ponere caritatem habitualem ad hoc ut possimus aliquid mereri apud Deum
Quaestio 3 Utrum caritas detur secundum proportionem naturalium
Quaestio 4 Utrum ille qui est in caritate possit cognoscere certitudinaliter se habere caritatem
Quaestio 5 Utrum caritas possit augeri
Quaestio 6 Quae sit causa suscipiendi magis et minus an essentia
Quaestio 7 Utrum eadem forma numero possit esse intensa et remissa
Quaestio 8 Utrum caritas augeatur per quemlibet actum meritorium
Quaestio 9 Utrum possit augeri in infinitum
Quaestio 10 Utrum caritas possit diminui
Quaestio 1 Utrum donum in divinis sit aliquid essentiale an notionale
Quaestio 2 Utrum Spiritus Sanctus eo sit donum quo Deus
Quaestio 3 Utrum convenienter dicatur Spiritus Sanctus noster
Quaestio 1 Utrum inter personas divinas sit aequalitas
Quaestio 2 Utrum esse aeternum conveniat Deo
Quaestio 3 Utrum in divinis personis sit circuminsesio hoc est utrum una persona divina sit in alia
Quaestio 4 Utrum in divinis sit dare totum et patrem
Quaestio 5 Utrum veritas sit ens reale an rationis
Quaestio 6 Utrum veritas sit in rebus an in anima seu intellectu
Quaestio 1 Utrum Filius sit omnipotens sicut Pater
Quaestio 2 Utrum in divinis sit ordo naturae.
Quaestio 1 Utrum dictio exclusiva addita uni correlativorum excludat
Quaestio 2 Utrum dictio exclusiva possit vere addi termino essentiali respectu praedicati personalis
Quaestio 1 Utrum aliquod nomen conveniat Deo proprie
Quaestio 2 Utrum nomina dicta de Deo dicantur de eo secundum substantiam
Quaestio 1 Utrum nomen personae significet substantiam an relationem
Quaestio 2 Utrum haec nomina substantia, subsistentia, essentia, et persona sint idem an differant in divinis
Quaestio 1 Utrum termini numerales ponant aliquid in divinis
Quaestio 2 Utrum unum quod est principium numeri aliquid addat super ens et super unum quod convertitur cum ente et quod sit illud
Quaestio 1 Utrum nomen personae dicatur univoce de Deo et creaturis
Quaestio 2 Utrum persona sit aliquid commune in divinis
Quaestio 1 Utrum omnes personae divinae distinguantur per relationes
Quaestio 2 Utrum relationes distinguentes divinas sint reales
Quaestio 1 Utrum proprietates relativae praecedant actus notionales an econverso
Quaestio 2 Utrum verbum in nobis sit ipsemet actus intelligendi an sit aliqua forma producta differans realiter ab actu intelligendi
Quaestio 1 Utrum ingenitum vel innascibilitas sit notio patris
Quaestio 2 Utrum sit proprietas constitutiva personae patris
Quaestio 3 Utrum imago in divinis dicatur essentialiter an personaliter
Quaestio 1 Utrum una persona possit dici principium alterius
Quaestio 2 Utrum pater et filius sint unum principium spiritus sancti
Quaestio 3 Utrum pater et filius possint dici plures spiratores
Quaestio 1 Utrum aliquid dicatur de Deo ex tempore
Quaestio 2 Utrum in creaturis relatio differat realiter a suo fundamento
Quaestio 3 Utrum relationes Dei ad creaturam quae dicuntur de Deo ex tempore sint reales
Quaestio 1 Utrum aequalitas sit realis relatio in divinis
Quaestio 2 Utrum aequalitas dicatur positive an privative in divinis
Quaestio 3 Utrum essentialia attributa debeant appropriari aliquibus personis
Quaestio 1 Utrum Pater et Filius diligant se spiritu sancto
Quaestio 2 Utrum Filius sit sapiens sapientia genita
Quaestio 1 Utrum in divinis essentia et relatio differant aliquo modo realiter
Quaestio 2 Utrum proprietates relativae sint in essentia et personis
Quaestio 1 Utrum suppositum et natura differant realiter in creaturis
Quaestio 2 Utrum persona in divinis sit idem quod essentia
Quaestio 3 Utrum convenienter dicatur quod sint tres personae unius essentiae
Quaestio 4 Utrum aliqua nomina dicantur convenienter de Deo transiative
Quaestio 1 Utrum Deus cognoscat se tantum vel alia a se
Quaestio 2 Utrum Deus habeat propriam et distinctam cognitionem de aliis a se
Quaestio 3 Utrum cognoscat distincte singularia
Quaestio 4 Utrum scientia Dei sit universalis an particularis
Quaestio 1 Utrum Deus cognoscat mala
Quaestio 2 Utrum creaturae sint in Deo
Quaestio 3 Utrum in Deo sint aliquae ideae
Quaestio 4 Utrum in Deo sit pluralitas idearum
Quaestio 1 Utrum sit in omnibus rebus
Quaestio 2 Utrum Deus sit ubique
Quaestio 3 Utrum angelus sit in loco
Quaestio 4 Utrum moveatur localiter
Quaestio 1 Utrum scientia Dei sit causa rerum
Quaestio 2 Utrum Deus cognoscat infinita
Quaestio 3 Utrum omnia subsint divinae providentiae
Quaestio 4 Utrum providentia Dei sit idem quod fatum
Quaestio 1 Utrum Deus possit nescire quod scit, vel scire quod nescit
Quaestio 2 Utrum Deus cognoscat infinita
Quaestio 3 Utrum omnia subsint divinae providentiae
Quaestio 4 Utrum providentia Dei sit idem quod fatum
Quaestio 1 Utrum praedestinatio habeat certitudinem
Quaestio 2 Utrum pertineat ad Deum aliquem reprobari
Quaestio 1 Utrum electio praecedat praedestinationem an econverso
Quaestio 2 Utrum praedestinationis sit aliqua causa praeter Dei voluntatem
Quaestio 3 Utrum praedestinatio possit mutari precibus sanctorum
Quaestio 1 Utrum potentia sit in Deo
Quaestio 2 Utrum potentia Dei se extendat ad omnia quae sunt ab aliis possibilia
Quaestio 1 Utrum potentia Dei sit infinita
Quaestio 2 Utrum Deus possit aliquod infinitum actu
Quaestio 3 Utrum omnipotentia possit communicari creaturae
Quaestio 4 Utrum Deus agat ex necessitate naturae
Quaestio 5 Utrum Deus agat ex necessitate iustitiae
Quaestio 1 Utrum Deus possit facere unam et eandem creaturam numero meliorem quam fecerit
Quaestio 2 Utrum data quacunque creatura Deus possit facere aliam perfectiorem secundum speciem, ita quod non sit status in perfectionibus specificis sed sit processus in infinitum
Quaestio 3 Utrum Deus possit facere universum melius quam fecerit
Quaestio 4 Utrum Deus potuerit facere aliquid melius beata virgine vel Christi humanitate et utrum modo possit quicquid unquam potuit
Quaestio 1 Utrum Deus velit alia a se
Quaestio 2 Utrum Deus immediatius agat per intellectum per quam per voluntatem vel econverso
Quaestio 3 Utrum voluntas Dei congrue distinguatur in voluntatem signi et in voluntatem beneplaciti
Quaestio 1 Utrum voluntas Dei semper efficaciter impleatur
Quaestio 2 Utrum Deus velit mala fieri
Quaestio 1 Utrum aliquid possit fieri praeter voluntatem divinam
Quaestio 2 Utrum illud quod fit praeter voluntatem divinam vel contra eam obsequatur voluntati divinae
Quaestio 3 Utrum Deus possit praecipere quod fieri non vult
Quaestio 4 Utrum Deus possit praecipere malum fieri
Quaestio 1 Utrum voluntas nostra possit conformari voluntati divinae
Quaestio 2 Utrum omnes teneantur conformare voluntatem suam voluntati divinae quantum ad volitum
Quaestio 1 Utrum creatio sit possibilis
Quaestio 2 Utrum creatura habens esse fixum et permanens potuerit ab aeterno produci
Quaestio 3 Utrum essentia successiva ut motus et tempus potuerint fuisse ab aeterno
Quaestio 3 Utrum potentia creandi possit creaturae communicari
Quaestio 4 Utrum potentia creandi possit creaturae communicari
Quaestio 5 Utrum Deus agat immediate in omni actione creaturae
Quaestio 6 Utrum Deo competat agere propter finem
Quaestio 1 Utrum coelum empyreum sit locus corporeus
Quaestio 2 Utrum habeat aliquam influentiam in haec inferiora
Quaestio 3 Utrum in aevo sit successio
Quaestio 4 Utrum nunc aevi sit idem quod aevum
Quaestio 5 Utrum unam aevum sit mensura omnium aeviternorum
Quaestio 6 Utrum esse rei generabilis et corruptibilis mensuretur tempore
Quaestio 1 Utrum angeli sint compositi ex materia et forma
Quaestio 2 Utrum individuatio seu personalitas conveniat angelis
Quaestio 3 Utrum plures angeli possint esse sub una specie
Quaestio 4 Utrum angeli sint in aliquo magno numero
Quaestio 5 Utrum potentia cognoscitiva angeli sit idem quod sua essentia
Quaestio 6 Utrum angeli cognoscant per species an per suam essentiam
Quaestio 7 Utrum angelus cognoscat singularia
Quaestio 8 Utrum intellectus angelicus sit quandoque in potentia
Quaestio 1 Utrum angeli fuerint creati beati an miseri
Quaestio 2 Utrum omnes angeli fuerint creati in gratia
Quaestio 3 Utrum boni angeli fuerint praescii suae confirmationis et mali sui casus
Quaestio 1 Utrum angelus peccare potuerit
Quaestio 2 Utrum potuerit peccare in primo instanti suae creationis
Quaestio 3 Utrum angeli boni meruerint suam beatitudinem
Quaestio 1 Utrum primus angelus inter peccantes fuerit de supremo ordine angelorum
Quaestio 2 Utrum peccatum primi angeli fuerit aliis causa vel occasio peccandi
Quaestio 3 Utrum in daemonibus sit ordo praelationis
Quaestio 4 Utrum daemon semel victus possit postea tentare aliquem
Quaestio 1 Utrum angeli boni possint peccare
Quaestio 2 Utrum angeli mali possint aliquod bonum facere
Quaestio 3 Utrum daemones possint futura praedicere
Quaestio 4 Utrum materia corporalis obediat daemonibus ad nutum
Quaestio 5 Utrum angelus per intellectum moveat coelum vel quodcunque corpus per intellectum et voluntatem
Quaestio 1 Utrum angeli sint corpore
Quaestio 2 Utrum angeli in corporibus assumpti possint exercere opera vitae
Quaestio 3 Utrum daemon possit subintrare corpus hominis
Quaestio 4 Utrum daemones possint immutare sensus nostros
Quaestio 5 Utrum angeli cognoscant cogitationes et affectiones nostras
Quaestio 1 Utrum diffinitio Hierarchiae data a Dionysio sit bona
Quaestio 1 Utrum angeli omnes mittantur in ministerium
Quaestio 2 Utrum angeli omnes assistant
Quaestio 1 Utrum quilibet homo habeat angelum ad sui custodiam deputatum
Quaestio 2 Utrum angeli proficiant in cognitione per mutuam locutionem
Quaestio 3 Utrum unus angelus proficiat in cognitione per illuminationem alterius
Quaestio 1 Utrum omnium corporum corruptibilium et incorruptibilium sit eadem materia
Quaestio 2 Utrum Deus potuerit producere materiam primam absque omniforma
Quaestio 1 Utrum lumen sit corpus
Quaestio 2 Utrum lumen habeat esse reale in medio vel intentionale
Quaestio 1 Utrum aliquae aquae sint super coelos
Quaestio 2 Utrum motus coeli sit naturalis
Quaestio 3 Utrum stellae moveantur solum motu suae spherae
Quaestio 4 Utrum coelum sit figurae sphericae
Quaestio 1 Utrum corpora coelestia habeant aliquam causalitatem super haec inferiora
Quaestio 2 Utrum coelum habeat causalitatem super actus liberi arbitrii
Quaestio 3 Utrum coelum agat per motum
Quaestio 1 Utrum in solis creaturis intellectualibus sit imago Dei
Quaestio 2 Utrum imago Dei sit aequaliter in homine et in angelo
Quaestio 1 Utrum anima intellectiva uniatur corpori tanquam forma
Quaestio 2 Utrum anima primi hominis fuerit producta ante corpus
Quaestio 3 Utrum paradisus terrestris fuerit locus conveniens humanae habitationi
Quaestio 1 Utrum corpus mulieris fuerit formatum de costa viri sine additione materiae
Quaestio 2 Utrum in costa sint aliquae rationes seminales
Quaestio 3 Utrum anima intellectiva traducatur cum semine
Quaestio 1 Utrum immortalitas Adae in statu innocentiae fuerit naturalis
Quaestio 2 Utrum corpus Adae fuerit passibile
Quaestio 1 Utrum in statu innocentiae fuisset generatio
Quaestio 2 Utrum in actu matrimoniali fuisset amissio virginitatis
Quaestio 3 Utrum in statu innocentiae generassent pueros in utroque sexu
Quaestio 4 Utrum pueri fuissent nati perfecti secundum corpus
Quaestio 5 Utrum fuissent nati in iustitia originali
Quaestio 1 Utrum tentatio sit peccatum
Quaestio 2 Utrum tentatio sit appetenda
Quaestio 3 Utrum peccatum primorum parentum fuerit gravissimum
Quaestio 4 Utrum homo in statu innocentiae potuerit primo peccare venialiter.
Quaestio 1 Utrum primum peccatum primi hominis fuerit superbia
Quaestio 2 Utrum primus homo appetierit esse ut deus
Quaestio 3 Utrum ignorantia sit peccatum
Quaestio 4 Utrum ignorantia excuset peccatum
Quaestio 1 Utrum alicui creaturae possit conferri quod sit impeccabilis per naturam
Quaestio 2 Utrum primus homo viderit Deum per essentiam
Quaestio 3 Utrum homo in statu innocentiae potuerit decipi
Quaestio 1 Utrum liberum arbitrium sit potentia habitus, an actus.
Quaestio 2 Utrum potentia pure passiva possit liberari libertate arbitrii
Quaestio 3 Utrum actus intellectus sit liberior quam actus voluntatis, an econverso
Quaestio 4 Utrum ratio superior et inferior sint una potentia, an duae.
Quaestio 5 Utrum aliquod peccatum mortale possit esse in sensualitate
Quaestio 6 Utrum morosa delectatio quam quis habet de peccato mortali sit peccatum mortale
Quaestio 1 Utrum liberum arbitrium sit solum respectu eorum quae sunt ad finem
Quaestio 2 Utrum liberum arbitrium sit solum in habentibus intellectum
Quaestio 3 Utrum inveniatur aequaliter in omnibus in quibus est
Quaestio 4 Utrum liberum arbitrium possit cogi
Quaestio 1 Utrum gratia et virtus sint idem
Quaestio 2 Utrum gratia sit in essentia animae sicut in subiecto
Quaestio 3 Utrum divisio gratiae per operantem et cooperantem sit bona
Quaestio 1 Utrum virtus sit habitus
Quaestio 2 Utrum habens gratiam possit mereri gloriam de condigno
Quaestio 1 Utrum sine gratia possit homo cognoscere aliquam veritatem
Quaestio 2 Utrum sine gratia possit homo aliquod bonum facere
Quaestio 3 Utrum sine gratia possit homo vitare quadcunque peccatum mortale
Quaestio 4 Utrum sine gratia possit aliquis implere divina praecepta
Quaestio 5 Utrum sine speciali motione spiritus sancti potest homo se ad gratiam praepare
Quaestio 1 Utrum homo in statu innocentiae indiguerit gratia
Quaestio 2 Utrum habuisset omnes virtutes
Quaestio 3 Utrum opera hominis fuissent tunc magis meritoria quam nunc
Quaestio 1 Utrum defectus quos sentimus in nobis scilicet mors et fames aegritudines et huiusmodi insint nobis a natura, an sint poena alicuius culpae
Quaestio 2 Utrum aliquis defectus in nos per originem transiens possit habere proprie rationem culpae
Quaestio 3 Utrum originale peccatum sit carentia iustitiae, an aliquid aliud
Quaestio 4 Utrum alimentum convertatur in veritatem humanae naturae
Quaestio 5 Utrum semen sit de superfluo alimenti
Quaestio 1 Utrum peccatum originale traducatur per originem carnis
Quaestio 2 Utrum formatus miraculose ex humana carne puta digito vel pede contraheret peccatum originale
Quaestio 3 Utrum peccatum originale sit in essentia animae, an in eius potentia tanquam in subiecto
Quaestio 1 Utrum peccatum originale tollatur in baptismo
Quaestio 2 Utrum sit in anima a Deo
Quaestio 3 Utrum omnes animae ab origine sint aequales
Quaestio 1 Utrum peccata proximorum parentum sint vel redundent in filios
Quaestio 2 Utrum peccatum originale in unoquoque sit unum, an plura
Quaestio 3 Utrum pueri decedentes in peccato originali doleant de carentia visionis divinae
Quaestio 1 Utrum ratio boni sit absoluta
Quaestio 2 Utrum malum sit aliqua natura positiva
Quaestio 3 Utrum bonum sit causa mali
Quaestio 4 Utrum per malum culpae corrumpatur tota habilitas animae ad bonum
Quaestio 1 Utrum malum sufficienter dividatur per poenam et culpam
Quaestio 2 Utrum omne peccatum consistat in aliquo actu
Quaestio 3 Utrum peccatum consistat in actu exteriori
Quaestio 1 Utrum peccatum sit causa mali seu peccati
Quaestio 2 Utrum peccatum sit poena peccati
Quaestio 3 Utrum omnis poena insit nobis propter aliquam culpam
Quaestio 1 Utrum actio peccati sit a Deo
Quaestio 2 Utrum Deus sit actor mali poenae vel econverso
Quaestio 3 Utrum culpa plus habeat de ratione mali quam poena
Quaestio 1 Utrum bonitas actus voluntatis sit ex fine
Quaestio 2 Utrum intentio sit actus voluntatis
Quaestio 3 Utrum sit idem actus voluntatis respectu finis et eorum qui sunt ad finem
Quaestio 4 Utrum omnium voluntatum bonarum sit unus finis

About

No Description Available
Is Part Of Sentences commentaries
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt