Ordinatio

Quaestio 1 Utrum homini pro statu isto sit necessarium aliquam doctrinam supernaturaliter inspirari
Quaestio 1 Utrum cognitio supernaturalis necessaria viatori sit sufficienter tradita in sacra Scriptura
Quaestio 1 Utrum theologia sit de Deo tamquam de primo obiecto
Quaestio 2 Utrum theologia sit de Deo sub aliqua speciali ratione
Quaestio 3 Utrum theologia sit de omnibus ipsorum ad primum eius subiectum
Quaestio 1 Utrum theologia in se sit scientia, et utrum subalternans vel subalternata
Quaestio 1 Utrum theologia sit scientia practica vel speculativa
Quaestio 2 Utrum ex ordine ad praxim ut ad finem dicatur per se scientia practica
Quaestio 1 Utrum obiectum fruitionis per se sit finis ultimus
Quaestio 2 Utrum finis ultimus habeat tantum unam rationem fruibilis
Quaestio 1 Utrum frui sit aliquis actus elicitus a voluntate, vel passio recepta in voluntate
Quaestio 2 Utrum fine apprehenso per intellectum necesse sit voluntatem frui eo
Quaestio 1 Utrum Deo conveniat frui
Quaestio 2 Utrum viator fruatur
Quaestio 3 Utrum peccator fruatur
Quaestio 4 Utrum bruta fruantur
Quaestio 5 Utrum omnia fruantur
Quaestio 1 Utrum in entibus sit aliquid exsistens actu infinitum
Quaestio 2 Utrum aliquod infinitum esse sit per se notum
Quaestio 3 Utrum sit tantum unus Deus
Quaestio 1 Utrum possibile sit cum unitate essentiae divinae esse pluralitatem personarum
Quaestio 2 Utrum sint tantum tres personae in essentia divina
Quaestio 3 Utrum cum essentia divina possit stare in aliquo ipsum esse productum
Quaestio 4 Utrum in essentia divina sint tantum duae productiones intrinsecae
Quaestio 1 Utrum Deus sit naturaliter cognoscibilis ab intellectu viatoris
Quaestio 2 Utrum Deus sit primum cognitum a nobis naturaliter pro statu isto
Quaestio 3 Utrum Deus sit primum obiectum naturale adaequatum respectu intellectus viatoris
Quaestio 4 Utrum aliqua veritas certa et sincera possit naturaliter cognosci ab intellectu viatoris absque lucis increatae speciali illustratione
Quaestio 1 Utrum in qualibet creatura sit vestigium Trinitatis
Quaestio 1 Utrum in parte intellectiva proprie sumpta sit memoria habens speciem intelligibilem priorem naturaliter actu intelligendi
Quaestio 2 Utrum pars intellectiva proprie sumpta vel aliquid eius sit causa totalis gignens actualem notitiam vel ratio gignendi
Quaestio 3 Utrum principalior causa notitiae genitae sit obiectum in se vel in specie praesens vel ipsa pars intellectiva animae
Quaestio 4 Utrum in mente sit distincte imago Trinitatis
Quaestio 1 Utrum ista sit vera 'Deus generat alium Deum'
Quaestio 1 Utrum ista sit vera 'Deus est Pater et Filius et Spiritus Sanctus'
Quaestio 1 Utrum essentia divina generet vel generatur
Quaestio 1 Utrum Filius generetur de substantia Patris
Quaestio 1 Utrum Deus Pater genuit Deum Filium voluntate
Quaestio 1 Utrum potentia generandi in Patre sit aliquid absolutum vel proprietas Patris
Quaestio 2 Utrum possint esse plures Filii in divinis
Quaestio 1 Utrum Deus sit summe simplex
Quaestio 2 Utrum aliqua creatura sit simplex
Quaestio 3 Utrum cum simplicitate divina stet quod Deus vel aliquid formaliter dictum de Deo sit in genere
Quaestio 4 Utrum cum simplicitate divina possit stare distinctio perfectionum essentialium praecedens actum intellectus
Quaestio 1 Utrum solus Deus sit immutabilis
Quaestio 1 Utrum generatio Filii in divinis sit aeterna
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus producitur per actum et modum voluntatis
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat a Patre et Filio
Quaestio 2 Utrum si Spiritus Sanctus non procederet a Filio, posset stare distinctio realis ipsius a Filio
Quaestio 1 Utrum Pater et Filius spirent Spiritum Sanctum in quantum sunt omnino unum vel in quantum distincti
Quaestio 2 Utrum Pater et Filius spirent uniformiter Spiritum Sanctum
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus sit genitus, sive utrum productio Spiritus Sancti sit generatio vel distinguatur ab ea
Quaestio 1 Utrum quaelibet persona mittat quamlibet
Quaestio 1 Utrum necesse sit ponere caritatem creatam, formaliter inhaerentem naturae beatificabili
Quaestio 2 Utrum necesse sit ponere in habitu rationem principii activi respectu actus
Quaestio 1 Utrum tota caritas praeexsistens corrumpatur ita quod nulla realitas eadem numero maneat in caritate maiore et minore
Quaestio 2 Utrum illud positivum caritatis praeexsistentis quod manet in augmento, sit tota essentia caritatis intensae
Quaestio 1 Utrum personae divinae sint aequales secundum magnitudinem
Quaestio 2 Utrum quaelibet persona sit in alia
Quaestio 1 Utrum tres personae sint aequales in potentia
Quaestio 1 Utrum haec sit veta 'solus Pater est Deus'
Quaestio 1 Utrum Deus sit nominabilis a nobis aliquo nomine significante essentiam divinam in se, ut est 'haec'
Quaestio 1 Utrum persona secundum quod dicit aliquid commune Patri et Filio et Spiritui Sancto, dicat praecise aliquid secundae intentionis
Quaestio 1 Utrum in divinis sit proprie numerus
Quaestio 1 Utrum persona in divinis dicat substantiam vel relationem
Quaestio 1 Utrum personae constituantur in esse personali per relationes originis
Quaestio 1 Utrum verbum creatum sit actualis intellectio
Quaestio 2 Utrum verbum in divinis dicat proprium personae genitae
Quaestio 3 Utrum verbum divinum dicat respectum ad creaturam
Quaestio 1 Utrum 'ingenitum' sit proprietas ipsius Patris
Quaestio 2 Utrum innascibilitas sit proprietas constitutiva primae personae in divinis
Quaestio 3 Utrum personae prima divina constituatur in esse personali aliqua relatione positiva ad secundam personam
Quaestio 1 Utrum principium dicatur univoce de principiis ad intra et ad extra in Deo
Quaestio 1 Utrum de Deo dicatur aliqua relatio ex tempore
Quaestio 2 Utrum Dei ad creaturam possit esse aliqua relatio realis
Quaestio 1 Utrum identitas, similitudo et aequalitas sint relationes reales in Deo
Quaestio 1 Utrum Pater et Filius diligant se Spiritu Sancto
Quaestio 2 Utrum Pater sit sapiens sapientia genita
Quaestiones 1-3 Utrum proprietas sit idem cum persona, utrum sit idem cum essentia, et utrum persona sit idem cum essentia
Quaestio 1 Utrum in Deo sint relationes aeternae ad omnia scibilia ut quiditative cognita
Quaestio 1 Utrum fundamentum relationis aeternae ad Deum ut cognoscentem habeat vere esse essentiae ex hoc quod est sub tali respectu
Liber I, Distinctio Trigesima Septima, Quaestio 1 Utrum Dei omnipotentia necessaria inferat eius immensitatem
Quaestio 1 Utrum scientia Dei respectu factibilium sit practica
Quaestio 1 Utrum praedestinatus possit damnari
Quaestio 1 Utrum sit aliquod meritum praedestinationis vel reprobationis
Quaestio 1 Utrum Deum esse omnipotentem possit probari naturali ratione
Quaestio 1 Utrum prima ratio impossibilitatis rei fiendae sit ex parte Dei vel rei factibilis
Quaestio 1 Utrum Deus possit aliter facere res quam ab ipso ordinatum est eas fieri
Quaestio 1 Utrum Deus ab aeterno voluit alia a se
Quaestio 1 Utrum voluntas beneplaciti Dei semper impleatur
Quaestio 1 Utrum permissio divina sit aliquis actus voluntatis divinae
Quaestio 1 Utrum voluntas creata sit bona moraliter quandocumque conformatur voluntati increatae
Liber II, Distinctio Prima, Quaestio 1 Utrum primaria causalitas respectu causabilium de necessitate sit in tribus personis
Liber II, Distinctio Prima, Quaestio 2 Utrum Deus possit aliquid creare
Liber II, Distinctio Prima, Quaestio 3 Utrum sit possibile Deum producere aliquid 'aliud a se' sine principia
Liber II, Distinctio Prima, Quaestio 4 Utrum creatio angeli sit idem angelo
Liber II, Distinctio Prima, Quaestio 5 Utrum relatio creaturae ad Deum sit eadem fundamento
Liber II, Distinctio Prima, Quaestio 6 Utrum angelus et anima differant specie
Liber II, Distinctio Secunda, Pars Prima, Quaestio 1 Utrum in exsistentia actuali angeli sit aliqua successio formaliter
Liber II, Distinctio Secunda, Pars Prima, Quaestio 2 Utrum in angelo actualiter exsistente necesse sit ponere aliquid mensurans exsistentiam eius aliud ab ipsa exsistentia
Liber II, Distinctio Secunda, Pars Prima, Quaestio 3 Utrum omnium aeviternorum sit unum aevum
Liber II, Distinctio Secunda, Pars Prima, Quaestio 4 Utrum operatio angeli mensuretur aevo
Liber II, Distinctio Secunda, Pars Secunda, Quaestio 1 Utrum angelus sit in loco
Liber II, Distinctio Secunda, Pars Secunda, Quaestio 2 Utrum angelus requirat determinatum locum
Liber II, Distinctio Secunda, Pars Secunda, Quaestio 3 Utrum angelus posset simul esse in duobus locis
Liber II, Distinctio Secunda, Pars Secunda, Quaestio 4 Utrum duo angeli possunt simul esse in eodem loco
Liber II, Distinctio Secunda, Pars Secunda, Quaestio 5 Utrum angelus possit moveri de loco ad locum motu continuo
Liber II, Distinctio Secunda, Pars Secunda, Quaestio 6 Utrum angelus possit movere se
Liber II, Distinctio Secunda, Pars Secunda, Quaestio 7 Utrum angelus possit moveri in instanti
Liber II, Distinctio Secunda, Pars Secunda, Quaestio 8 Utrum angelus possit moveri ab extrema in extremum non pertranseundo medium
Liber II, Distinctio Tertia, Pars Prima, Quaestio 1 Utrum substantia materialis ex se sive ex natura sua sit individua vel singularis
Liber II, Distinctio Tertia, Pars Prima, Quaestio 2 Utrum substantia materialis per aliquid positivum intrinsecum sit de se individua
Liber II, Distinctio Tertia, Pars Prima, Quaestio 3 Utrum substantia materialis per actualem exsistentiam sit individua vel ratio individuandi aliud
Liber II, Distinctio Tertia, Pars Prima, Quaestio 4 Utrum substantia materialis per quantitatem sit individua vel singularis
Liber II, Distinctio Tertia, Pars Prima, Quaestio 5 Utrum substantia materialis sit haec et individua per materiam
Liber II, Distinctio Tertia, Pars Prima, Quaestio 6 Utrum substantia materialis sit individua per aliquam entitatem per se determinantem naturam ad singularitatem
Liber II, Distinctio Tertia, Pars Prima, Quaestio 7 Utrum sit possibile plures angelos esse in eadem specie
Liber II, Distinctio Tertia, Pars Secunda, Quaestio 1 Utrum angelus posset se cognoscere per essentiam suam
Liber II, Distinctio Tertia, Pars Secunda, Quaestio 2 Utrum angelus habeat notitiam naturalem distinctam essentiae divinae
Liber II, Distinctio Tertia, Pars Secunda, Quaestio 3 Utrum ad hoc quod angelus distincte cognoscat quiditates creatas requiratur quod habeat distinctas rationes cognoscendi eas
Liber II, Distinctiones Quarta et Quinta, Quaestio 1 Utrum inter creationem et beatitudinem angeli boni fuerit aliqua mora
Liber II, Distinctiones Quarta et Quinta, Quaestio 2 Utrum angelus prius meruerit beatitudinem quam eam acceperit
Liber II, Distinctio Sexta, Quaestio 1 Utrum angelus malus potuerit appetere aequalitatem Dei
Liber II, Distinctio Sexta, Quaestio 2 Utrum primum peccatum angeli fuerit formaliter superbia
Liber II, Distinctio Septima, Quaestio 1 Utrum malus angelus neccessario velit male
Liber II, Distinctio Octava, Quaestio 1 Utrum angelus possit assumere corpus in quo exerceat opera vitae
Liber II, Distinctio Nona, Quaestio 1 Utrum angelus superior possit illuminare inferiorem
Liber II, Distinctio Nona, Quaestio 2 Utrum unus angelus possit intellectualiter loqui alteri
Liber II, Distinctio Decima, Quaestio 1 Utrum omnes angeli mittantur
Liber II, Distinctio Undecima, Quaestio 1 Utrum angelus custodiens possit effective aliquid causare in intellectu hominis custoditi
Liber II, Distinctio Decima Tertia, Quaestio 1 Utrum lux gignat lumen tamquam propriam speciem sensibilem sui
Liber II, Distinctio Decima Quarta, Quaestio 1 Utrum corpus caeleste sit essentia simplex
Liber II, Distinctio Decima Quarta, Quaestio 2 Utrum aliquod sit caelum mobile, aliud a caelo stellato
Liber II, Distinctio Vigesima Sexta, Quaestio 1 Utrum gratia sit in essentia animae vel in potentia
Liber II, Distinctio Vigesima Septima, Quaestio 1 Utrum gratia sit virtus
Liber II, Distinctio Vigesima Octava, Quaestio 1 Utrum liberum arbitrium hominis sine gratia possit cavere omne peccatum mortale
Liber II, Distinctio Vigesima Nona, Quaestio 1 Utrum iustitiam originalem in Adam necesse sit ponere aliquod donum supernaturale
Liber II, Distinctiones Trigesima, Trigesima Prima et Trigesima Secunda, Quaestio 1 Utrum quilibet, secundum legem communem propagatus ab Adam, contrahat peccatum originale
Liber II, Distinctiones Trigesima, Trigesima Prima et Trigesima Secunda, Quaestio 2 Utrum peccatum originale sit carentia originalis iustitiae
Liber II, Distinctiones Trigesima, Trigesima Prima et Trigesima Secunda, Quaestio 3 Utrum anima contrahat peccatum originale a carne infecta, concupiscibiliter seminata
Liber II, Distinctiones Trigesima, Trigesima Prima et Trigesima Secunda, Quaestio 4 Utrum in baptismo remittatur peccatum originale
Liber II, Distinctio Trigesima Tertia, Quaestio 1 Utrum peccato originali debeatur sola carentia visionis divinae pro poena
Liber II, Distinctiones Trigesima Quarta, Trigesima Quinta, Trigesima Sexta et Trigesima Septima, Quaestio 1 Utrum peccatum sit a nobis sicut a causa
Liber II, Distinctiones Trigesima Quarta, Trigesima Quinta, Trigesima Sexta et Trigesima Septima, Quaestio 2 Utrum peccatum sit per se corruptio boni
Liber II, Distinctiones Trigesima Quarta, Trigesima Quinta, Trigesima Sexta et Trigesima Septima, Quaestio 3 Utrum peccatum sit poena peccati
Liber II, Distinctiones Trigesima Quarta, Trigesima Quinta, Trigesima Sexta et Trigesima Septima, Quaestio 4 Utrum peccatum possit esse a Deo
Liber II, Distinctiones Trigesima Quarta, Trigesima Quinta, Trigesima Sexta et Trigesima Septima, Quaestio 5 Utrum voluntas creata sit totalis causa et immediata respectu sui velle, ita quod Deus respectu illius velle non habeat aliquam efficientiam immediatam, sed tantum mediatam
Liber II, Distinctio Trigesima Octava, Quaestio 1 Utrum intentio sit solus actus voluntatis
Liber II, Distinctio Trigesima Nona, Quaestio 1 Utrum synderesis sit in voluntate
Liber II, Distinctio Trigesima Nona, Quaestio 2 Utrum conscientia sit in voluntate
Liber II, Distinctio Quadragesima, Quaestio 1 Utrum omnis actus sit bonus ex fine
Liber II, Distinctio Quadragesima Prima, Quaestio 1 Utrum aliquis actus noster possit esse indifferens
Liber II, Distinctio Quadragesima Secunda, Quaestio 1 Utrum peccata capitalia distinguantur
Liber II, Distinctio Quadragesima Tertia, Quaestio 1 Utrum voluntas creata possit peccare ex malitia
Liber II, Distinctio Quadragesima Quarta, Quaestio 1 Utrum potentia peccandi sit a Deo
Liber III, Distinctio Prima, Pars Prima, Quaestio 1 Utrum possibile fuerit humanam naturam uniri Verbo in unitate suppositi
Liber III, Distinctio Prima, Pars Prima, Quaestio 2 Utrum tres personae possent assumere eandem naturam numero
Liber III, Distinctio Prima, Pars Prima, Quaestio 3 Utrum una persona possit assumere plures naturas
Liber III, Distinctio Prima, Pars Prima, Quaestio 4 Utrum suppositum creatum possit substantificare hypostatice aliam naturam creatam quam illam quam habet
Liber III, Distinctio Prima, Pars Secunda, Quaestio 1 Utrum formalis ratio terminandi unionem naturae humanae ad Verbum sit proprietas eius relativa
Liber III, Distinctio Secunda, Quaestio 1 Utrum naturam aliquam immediate uniri Verbo hypostatice et non frui eo includat contradictionem
Liber III, Distinctio Secunda, Quaestio 2 Utrum Verbum primo et immediate assumpsit totam naturam humanam
Liber III, Distinctio Secunda, Quaestio 3 Utrum incarnationem praecessit corporis organizatio et animatio
Liber III, Distinctio Tertia, Quaestio 1 Utrum beata Virgo fuerit concepta in peccato originali
Liber III, Distinctio Tertia, Quaestio 2 Quare et quomodo corpus Christi non contraxit sicut alia corpora peccatum originale
Liber III, Distinctio Quarta, Quaestio 1 Utrum beata Virgo fuerit vere Mater Dei et hominis
Liber III, Distinctio Quinta, Quaestio 1 Utrum natura divina assumpsit naturam humanam vel assumere potuit
Liber III, Distinctio Quinta, Quaestio 2 Utrum persona creata fuerit assumpta vel potuit assumi
Liber III, Distinctio Sexta, Quaestio 1 Utrum in Christo sit aliquod esse aliud ab esse increato
Liber III, Distinctio Sexta, Quaestio 2 Utrum Christus sit aliqua duo
Liber III, Distinctio Sexta, Quaestio 3 Quae illarum trium opinionum, quas recitat Magister, sit tenenda
Liber III, Distinctio Septima, Quaestio 1 Utrum ista sit vera 'Deus est homo'
Liber III, Distinctio Septima, Quaestio 2 Utrum Deus factus sit homo
Liber III, Distinctio Septima, Quaestio 3 Utrum Christus praedestinatus sit esse Filius Dei
Liber III, Distinctio Octava, Quaestio 1 Utrum in Christo sint duae filiationes reales
Liber III, Distinctio Nona, Quaestio 1 Utrum Christo debeatur latria vel honor latriae solummodo secundum naturam divinam
Liber III, Distinctio Decima, Quaestio 1 Utrum Christus sit filius Dei adoptivus
Liber III, Distinctio Undecima, Quaestio 1 Utrum Christus sit creatura
Liber III, Distinctio Undecima, Quaestio 2 Utrum Christus, secundum quod homo, sit creatura
Liber III, Distinctio Undecima, Quaestio 3 Utrum Christus incepit esse
Liber III, Distinctio Duodecima, Quaestio 1 Utrum natura humana in Christo potuit peccare
Liber III, Distinctio Decima Tertia, Quaestio 1 Utrum animae Christi potuit conferri summa gratia quae potuit conferri creaturae
Liber III, Distinctio Decima Tertia, Quaestio 2 Utrum animae Christi fuerit collata summa gratia quae potuit creaturae conferri
Liber III, Distinctio Decima Tertia, Quaestio 3 Utrum possibile fuit voluntatem animae Christi habere summam fruitionem possibilem naturae creatae
Liber III, Distinctio Decima Tertia, Quaestio 4 Utrum anima Christi potuit summe frui Deo sine summa gratia
Liber III, Distinctio Decima Quarta, Quaestio 1 Utrum possibile fuit intellectum animae Christi primo et immediate perfici visione Verbi perfectissima possibili creaturae
Liber III, Distinctio Decima Quarta, Quaestio 2 Utrum possibile sit intellectum animae Christi videre omnia in Verbo quae videt Verbum
Liber III, Distinctio Decima Quarta, Quaestio 3 Utrum anima Christi novit omnia in genere proprio
Liber III, Distinctio Decima Quarta, Quaestio 4 Utrum Christus perfectissime novit omnia in genere proprio
Liber III, Distinctio Decima Quinta, Quaestio 1 Utrum in anima Christi secundum portionem superiorem fuerit verus dolor
Liber III, Distinctio Decima Sexta, Quaestio 1 Utrum Christus habuit necessitatem moriendi
Liber III, Distinctio Decima Sexta, Quaestio 2 Utrum in potestate animae Christi fuerit non mori ex violentia passionis
Liber III, Distinctio Decima Septima, Quaestio 1 Utrum in Christo fuerunt duae voluntates
Liber III, Distinctio Vigesima Sexta, Quaestio 1 Utrum spes sit virtus theologica distincta a fide et caritate
Liber III, Distinctio Vigesima Septima, Quaestio 1 Utrum sit aliqua virtus theologica inclinans ad diligendum Deum super omnia
Liber III, Distinctio Vigesima Octava, Quaestio 1 Utrum eodem habitu sit diligendus proximus quo diligitur Deus
Liber III, Distinctio Vigesima Nona, Quaestio 1 Utrum quilibet teneatur maxime diligere se post Deum
Liber III, Distinctio Trigesima, Quaestio 1 Utrum necesse sit diligere inimicum ex caritate
Liber III, Distinctio Trigesima Prima, Quaestio 1 Utrum caritas remaneat in patria ita quod non evacuetur
Liber III, Distinctio Trigesima Secunda, Quaestio 1 Utrum Deus diligat omnia ex caritate aequaliter
Liber III, Distinctio Trigesima Tertia, Quaestio 1 Utrum virtutes morales sint in voluntate sicut in subiecto
Liber III, Distinctio Trigesima Quarta, Quaestio 1 Utrum virtutes, dona, beatitudines et fructus sint idem habitus inter se
Liber III, Distinctio Trigesima Quinta, Quaestio 1 Utrum sapientia, scientia, intellectus et consilium sint habitus intellectuales
Liber III, Distinctio Trigesima Sexta, Quaestio 1 Utrum virtutes morales sint connexae
Liber III, Distinctio Trigesima Septima, Quaestio 1 Utrum omnia praecepta decalogi sint de lege naturae
Liber III, Distinctio Trigesima Octava, Quaestio 1 Utrum omne mendacium sit peccatum
Liber III, Distinctio Trigesima Nona, Quaestio 1 Utrum omne periurium sit peccatum mortale
Liber III, Distinctio Quadragesima, Quaestio 1 Utrum Lex Nova sit gravior Lege Vetere
Liber IV, Distinctio Prima, Pars Prima, Quaestio 1 Utrum creatura possit habere aliquam actionem respectu termini creationis
Liber IV, Distinctio Prima, Pars Secunda, Quaestio 1 Utrum haec sit ratio definitiva sacramenti quam ponit Magister: «Sacramentum est invisibilis gratiae visibilis forma»
Liber IV, Distinctio Prima, Pars Secunda, Quaestio 2 Utrum tempore cuiuscumque Legis a Deo datae debuerit institui aliquod sacramentum
Liber IV, Distinctio Prima, Pars Tertia, Quaestio 1 Utrum sit possibile aliquod sacramentum quantumcumque perfectum habere causalitatem activam respectu gratiae conferendae
Liber IV, Distinctio Prima, Pars Tertia, Quaestio 2 Utrum possibile sit in aliquo sacramento esse aliquam virtutem supernaturalem
Liber IV, Distinctio Prima, Pars Quarta Incidentalis, Quaestio 1 Utrum in circumcisione ex vi eius conferatur gratia
Liber IV, Distinctio Prima, Pars Quarta Incidentalis, Quaestio 2 Utrum tempore legis naturae fuerit aliquod sacramentum correspondens circumcisioni
Liber IV, Distinctio Secunda, Quaestio 1 Utrum sacramentum Novae Legis habeat efficaciam a Christi passione
Liber IV, Distinctio Secunda, Quaestio 2 Utrum baptizatus baptismo Ioannis necessaria tenebatur baptizari baptismo Christi
Liber IV, Distinctio Tertia, Quaestio 1 Utrum ilia sit propria definitio baptismi quam ponit Magister: «Baptismus est tinctio, id est ablutio, corporis exterior, facta sub forma verborum praescripta»
Liber IV, Distinctio Tertia, Quaestio 2 Utrum haec sit praecisa forma baptismi: «Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti»
Liber IV, Distinctio Tertia, Quaestio 3 Utrum sola aqua naturalis pura sit materia conveniens baptismi
Liber IV, Distinctio Tertia, Quaestio 4 Utrum institutio baptismi evacuet circumcisionem
Liber IV, Distinctio Quarta, Pars Prima, Quaestio 1 Utrum parvuli sint baptizandi
Liber IV, Distinctio Quarta, Pars Prima, Quaestio 2 Utrum parvuli baptizati recipiant effectum baptismi
Liber IV, Distinctio Quarta, Pars Prima, Quaestio 3 Utrum parvulus exsistens in utero possit baptizari
Liber IV, Distinctio Quarta, Pars Secunda, Quaestio 1 Utrum adultus consentiens potest recipere effectum baptismi
Liber IV, Distinctio Quarta, Pars Secunda, Quaestio 2 Utrum adultus fictus recipiat effectum baptismi
Liber IV, Distinctio Quarta, Pars Tertia, Quaestio 1 Utrum iam iustificati teneantur ad susceptionem baptismi
Liber IV, Distinctio Quarta, Pars Quarta, Quaestio 1 Utrum omnes baptizati recipiant aequaliter effectum baptismi
Liber IV, Distinctio Quarta, Pars Quarta, Quaestio 2 Quid faciendum est de parvulo exposito
Liber IV, Distinctio Quarta, Pars Quarta, Quaestio 3 Utrum parvuli Iudaeorum et infidelium sint invitis parentibus baptizandi
Liber IV, Distinctio Quinta, Quaestio 1 Utrum malitia ministri impediat conferri baptismum
Liber IV, Distinctio Quinta, Quaestio 2 Utrum recipiens baptismum scienter a malo ministro mortaliter peccet
Liber IV, Distinctio Quinta, Quaestio 3 Utrum aliquis debeat ministrare sacramentum baptismale quando praesumitur baptizationem vergere in periculum vitae corporalis eius qui suscipit
Liber IV, Distinctio Sexta, Pars Prima, Quaestio 1 Utrum solus sacerdos possit baptizare
Liber IV, Distinctio Sexta, Pars Secunda, Quaestio 1 Utrum unitas baptismi necessario requirat ut ab uno ministro conferatur
Liber IV, Distinctio Sexta, Pars Secunda, Quaestio 2 Utrum unitas baptismi requirat simul esse ablutionem et prolationem verborum
Liber IV, Distinctio Sexta, Pars Secunda, Quaestio 3 Utrum unitas baptismi requirat baptizantem esse distinctum personaliter a baptizato
Liber IV, Distinctio Sexta, Pars Tertia, Quaestio 1 Utrum in ministro baptizante requiratur intentio debita ad baptizandum
Liber IV, Distinctio Sexta, Pars Tertia, Quaestio 2 Qualis intentio requiratur in ministro baptizante
Liber IV, Distinctio Sexta, Pars Quarta, Articulus Primus, Quaestio 1 Utrum baptismus possit iterari
Liber IV, Distinctio Sexta, Pars Quarta, Articulus Primus, Quaestio 2 Quae sit poena iterantium baptisma
Liber IV, Distinctio Sexta, Pars Quarta, Articulus Secundus, Quaestio 1 Utrum in baptismo imprimatur character
Liber IV, Distinctio Sexta, Pars Quarta, Articulus Secundus, Quaestio 2 Utrum character sit aliqua forma absoluta
Liber IV, Distinctio Sexta, Pars Quarta, Articulus Secundus, Quaestio 3 Utrum character sit in essentia animae an in aliqua eius potentia
Liber IV, Distinctio Septima, Quaestio 1 Utrum sacramentum confirmationis sit necessarium ad salutem
Liber IV, Distinctio Septima, Quaestio 2 Utrum sacramentum confirmationis sit dignius baptimo
Liber IV, Distinctio Septima, Quaestio 3 Utrum sacramentum confirmationis possit iterari
Liber IV, Distinctio Septima, Quaestio 4 Utrum sit aliqua poena iterantium sacramentum confirmationis
Liber IV, Distinctio Octava, Quaestio 1 Utrum eucharistia sit sacramentum Novae Legis
Liber IV, Distinctio Octava, Quaestio 2 Utrum ilia sit forma eucharistiae quae ponitur in canone missae
Liber IV, Distinctio Octava, Quaestio 3 Utrum sacramentum eucharistiae convenienter fuit institutum post cenam eu utrum possit recipi a nonieiunis
Liber IV, Distinctio Nona, Quaestio 1 Utrum exsistens in mortali peccato peccet mortaliter percipiendo sacramentum eucharistiae
Liber IV, Distinctio Decima, Pars Prima, Quaestio 1 Utrum possibile sit corpus Christi sub specie panis et vini realiter contineri
Liber IV, Distinctio Decima, Pars Prima, Quaestio 2 Utrum idem corpus possit esse localiter simul in diversis locis
Liber IV, Distinctio Decima, Pars Prima, Quaestio 3 Utrum corpus Christi possit simul esse localiter in caelo et in eucharistia
Liber IV, Distinctio Decima, Pars Secunda, Quaestio 1 Utrum corpori Christi naturaliter exsistenti et eidem sacramentaliter exsistenti necessario insint eaedem partes et proprietates
Liber IV, Distinctio Decima, Pars Secunda, Quaestio 2 Utrum quaelibet actio immanens quae est in Christo naturaliter exsistente, eadem insit sibi ut in eucharistia sacramentaliter exsistenti
Liber IV, Distinctio Decima, Pars Secunda, Quaestio 3 Utrum corpori Christi ut in eucharistia exsistenti possit inesse aliquis motus corporalis
Liber IV, Distinctio Decima, Pars Tertia, Quaestio 1 Utrum Christus in eucharistia exsistens possit per aliquam virtutem naturalem transmutare aliquid aliud a se
Liber IV, Distinctio Decima, Pars Tertia, Quaestio 2 Utrum aliquis intellectus creatus possit naturaliter videre exsistentiam corporis Christi in eucharistia
Liber IV, Distinctio Decima, Pars Tertia, Quaestio 3 Utrum aliquis sensus possit corpus Christi sentire ut est in eucharistia
Liber IV, Distinctio Undecima, Pars Prima, Articulus Primus, Quaestio 1 Utrum sit possibilis transubstantiatio
Liber IV, Distinctio Undecima, Pars Prima, Articulus Primus, Quaestio 2 Utrum sit possibile quodlibet ens converti in quodcumque
Liber IV, Distinctio Undecima, Pars Prima, Articulus Secundus, Quaestio 1 Utrum panis convertatur in corpus Christi
Liber IV, Distinctio Undecima, Pars Prima, Articulus Secundus, Quaestio 2 Utrum panis in conversione in corpus Christi annihiletur
Liber IV, Distinctio Undecima, Pars Prima, Articulus Secundus, Quaestio 3 Quibus propositionibus conversio panis in corpus Christi possit vere exprimi
Liber IV, Distinctio Undecima, Pars Secunda, Quaestio 1 Utrum panis triticeus cum aqua elementari coagulatus sit materia conveniens conversionis in corpus Christi
Liber IV, Distinctio Undecima, Pars Secunda, Quaestio 2 Utrum solum vinum expressum de uva sit conveniens materia conversionis in sanguinem
Liber IV, Distinctio Duodecima, Pars Prima, Quaestio 1 Utrum in eucharistia sit aliquod accidens sme subiecto
Liber IV, Distinctio Duodecima, Pars Prima, Quaestio 2 Utrum in eucharistia quodcumque accidens remanens sit sine subiecto
Liber IV, Distinctio Duodecima, Pars Secunda, Quaestio 1 Utrum accidentia in eucharistia possint habere quamcumque actionem quam poterant habere in subiecto
Liber IV, Distinctio Duodecima, Pars Tertia, Articulus Primus, Quaestio 1 Utrum omnis transmutatio, quae potest causari ab agente creato circa accidentia in eucharistia manente, necessario requirat eandem quantitatem manere
Liber IV, Distinctio Duodecima, Pars Tertia, Articulus Primus, Quaestio 2 Utrum possibile sit circa eucharistiam fieri transmutationem corruptivam accidentium
Liber IV, Distinctio Duodecima, Pars Tertia, Articulus Secundus, Quaestio 1 Utrum in aliqua transmutatione, facta circa eucharistiam, necesse sit aliquam substantiam actione divina redire
Liber IV, Distinctio Decima Tertia, Quaestio 1 Utrum sola actione divina possit confici corpus Christi
Liber IV, Distinctio Decima Tertia, Quaestio 2 Utrum quilibet sacerdos, proferens verba consecrationis cum intentione debita et circa materiam convenientem, possit conficere eucharistiam
Liber IV, Distinctio Decima Quarta, Quaestio 1 Utrum poenitentia necessario requiratur ad deletionem peccati mortalis post baptismum commissi
Liber IV, Distinctio Decima Quarta, Quaestio 2 Utrum actus poenitendi requisitus ad deletionem peccati mortalis sit actus alicuius virtutis
Liber IV, Distinctio Decima Quarta, Quaestio 3 Utrum poenitentia-virtus sit tantum unius poenae inflictiva
Liber IV, Distinctio Decima Quarta, Quaestio 4 Utrum per sacramentum poenitentiae deleatur culpa
Liber IV, Distinctio Decima Quinta, Quaestio 1 Utrum cuilibet peccato actuali mortali correspondeat satisfactio propria
Liber IV, Distinctio Decima Quinta, Quaestio 2 Utrum quicumque iniuste abstulerit vel detinet rem alienam teneatur illam restituere ita quod non possit vere poenitere absque tali restitutione
Liber IV, Distinctio Decima Quinta, Quaestio 3 Utrum damnificans alium in bonis personae, puta corporis vel animae, teneatur restituere ad hoc quod possit vere poenitere
Liber IV, Distinctio Decima Quinta, Quaestio 4 Utrum damnificans aliquem in bono famae teneatur ad restitutionem ita quod poenitere vere non possit nisi farnam restituat
Liber IV, Distinctio Decima Sexta, Quaestio 1 Utrum ista tria 'contritio, confessio et satisfactio' sint partes poenitentiae
Liber IV, Distinctio Decima Sexta, Quaestio 2 Utrum remissio vel expulsio culpae et infusio gratiae sint una simplex mutatio
Liber IV, Distinctio Decima Septima, Quaestio 1 Utrum necessarium sit ad salutem peccatori confiteri omnia peccata sua sacerdoti
Liber IV, Distinctiones Decima Octava et Decima Nona, Quaestio 1 Utrum potestas clavium tantummodo se extendat ad poenam temporalem
Liber IV, Distinctiones Decima Octava et Decima Nona, Quaestio 2 Utrum cuilibet sacerdoti in susceptione Ordinis conferantur claves regni caelorum
Liber IV, Distinctio Vigesima, Quaestio 1 Utrum poenitentia in extremis valeat ad salutem
Liber IV, Distinctio Vigesima Prima, Quaestio 1 utrum post hanc vitam possit aliquod peccatum dimitti
Liber IV, Distinctio Vigesima Prima, Quaestio 2 Utrum confessor in quocumque casu teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum
Liber IV, Distinctio Vigesima Secunda, Quaestio 1 Utrum peccata per poenitentiam dimissa in recidivante redeant eadem numero
Liber IV, Distinctio Vigesima Tertia, Quaestio 1 Utrum extrema unctio sit sacramentum Novae Legis
Liber IV, Distinctio Vigesima Quarta, Quaestio 1 Utrum in Ecclesia sint septem Ordines eo modo quo Ordo vel Ordinatio ponitur sacramentum
Liber IV, Distinctio Vigesima Quinta, Quaestio 1 Utrum poena canonica impediat a susceptione et collatione Ordinum
Liber IV, Distinctio Vigesima Quinta, Quaestio 2 Utrum sexus muliebris aut aetas puerilis impediat susceptionem Ordinum
Liber IV, Distinctio Vigesima Sexta, Quaestio 1 Utrum matrimonium fuerit immediate a Deo institutum
Liber IV, Distinctio Vigesima Septima, Quaestio 1 Utrum convenienter definiatur matrimonium «viri mulierisque coniunctio maritalis inter legitimas personas vitam indissolubilem retinens»
Liber IV, Distinctio Vigesima Septima, Quaestio 2 Utrum consensus expressus verbis sit causa efficiens matrimonii
Liber IV, Distinctio Vigesima Octava, Quaestio 1 Utrum solus consensus de praesenti expressus verbis causet matrimonium
Liber IV, Distinctio Vigesima Nona, Quaestio 1 Utrum consensus in altero vel utroque contrahentium coactus sufficiat ad contrahendum verum matrimonium
Liber IV, Distinctio Trigesima, Quaestio 1 Utrum ad contractum matrimonii requiratur consensus sequens apprehensionem non erroneam
Liber IV, Distinctio Trigesima, Quaestio 2 Utrum inter Mariam et Ioseph fuit verum matrimonium
Liber IV, Distinctio Trigesima Prima, Quaestio 1 Utrum sint tria bona matrimonii, quae Magister ponit in littera, scilicet fides, proles et sacramentum
Liber IV, Distinctio Trigesima Secunda, Quaestio 1 Utrum in matrimonio sit simpliciter necessarium reddere debitum coniugale alteri petenti
Liber IV, Distinctio Trigesima Tertia, Quaestio 1 Utrum fuerit licita aliquando bigamia
Liber IV, Distinctio Trigesima Tertia, Quaestio 2 Utrum 'bigamus ante baptismum' possit post baptismum ad sacros Ordines promoveri
Liber IV, Distinctio Trigesima Tertia, Quaestio 3 Utrum in Lege Mosaica fuerit licitum repudiare uxorem
Liber IV, Distinctio Trigesima Quarta, Quaestio 1 Utrum impotentia ad actum carnalem impediat matrimonium simpliciter
Liber IV, Distinctio Trigesima Quinta, Quaestio 1 Utrum adulterium cum aliquo, vivente viro primo, impediat matrimonium cum eadem post mortem illius viri
Liber IV, Distinctio Trigesima Sexta, Quaestio 1 Utrum servitus impediat matrimonium
Liber IV, Distinctio Trigesima Sexta, Quaestio 2 Utrum aetas puerilis possit impedire matrimonium
Liber IV, Distinctio Trigesima Septima, Quaestio 1 Utrum sacramentum Ordinis impediat matrimonium
Liber IV, Distinctio Trigesima Octava, Quaestio 1 Utrum votum continentiae impediat matrimonium
Liber IV, Distinctio Trigesima Nona, Quaestio 1 Utrum disparitas cultus impediat matrimonium
Liber IV, Distinctio Quadragesima, Quaestio 1 Utrum cognatio carnalis impediat matrimonium
Liber IV, Distinctio Quadragesima Prima, Quaestio 1 Utrum affinitas impediat matrimonium
Liber IV, Distinctio Quadragesima Secunda, Quaestio 1 Utrum cognatio spiritualis impediat matrimonium
Liber IV, Distinctio Quadragesima Tertia, Quaestio 1 Utrum resurrectio generalis hominum sit futura
Liber IV, Distinctio Quadragesima Tertia, Quaestio 2 Utrum possit esse notum per rationem naturalem resurrectionem generalem hominum esse futuram
Liber IV, Distinctio Quadragesima Tertia, Quaestio 3 Utrum natura possit esse causa activa resurrectionis
Liber IV, Distinctio Quadragesima Tertia, Quaestio 4 Utrum resurrectio sit naturalis
Liber IV, Distinctio Quadragesima Tertia, Quaestio 5 Utrum resurrectio futura sit in instanti
Liber IV, Distinctio Quadragesima Quarta, Pars Prima, Quaestio 1 Utrum in quolibet homine resurget totum quod fuit de veritate naturae humanae in eo
Liber IV, Distinctio Quadragesima Quarta, Pars Secunda, Quaestio 1 Utrum ignis infernalis cruciet malignos spiritus
Liber IV, Distinctio Quadragesima Quarta, Pars Secunda, Quaestio 2 Utrum homines damnati post iudicium cruciabuntur igne infernali
Liber IV, Distinctio Quadragesima Qunita, Quaestio 1 Utrum anima separata possit intelligere quiditates sibi ante separationem habitualiter notas
Liber IV, Distinctio Quadragesima Qunita, Quaestio 2 Utrum anima separata possit acquirere cognitionem alicuius prius ignoti
Liber IV, Distinctio Quadragesima Qunita, Quaestio 3 Utrum anima separata possit recordari praeteritorum quae ipsa novit coniuncta
Liber IV, Distinctio Quadragesima Qunita, Quaestio 4 Utrum beati cognoscant orationes quas eis offerimus
Liber IV, Distinctio Quadragesima Sexta, Quaestio 1 Utrum in Deo sit iustitia
Liber IV, Distinctio Quadragesima Sexta, Quaestio 2 Utrum in Deo sit misericordia
Liber IV, Distinctio Quadragesima Sexta, Quaestio 3 Utrum in Deo distinguatur iustitia a misericordia
Liber IV, Distinctio Quadragesima Sexta, Quaestio 4 Utrum in punitione malorum concurrat ex parte Dei punientis iustitia cum misericordia
Liber IV, Distinctio Quadragesima Septima, Quaestio 1 Utrum universale iudicium sit futurum
Liber IV, Distinctio Quadragesima Septima, Quaestio 2 Utrum mundus sit purgandus per ignem
Liber IV, Distinctio Quadragesima Octava, Quaestio 1 Utrum Christus in forma humana iudicabit
Liber IV, Distinctio Quadragesima Octava, Quaestio 2 Utrum in iudicio vel post cessabit motus corporum caelestium
Liber IV, Distinctio Quadragesima Nona, Pars Prima, Quaestio 1 Utrum beatitudo consistit per se in operatione
Liber IV, Distinctio Quadragesima Nona, Pars Prima, Quaestio 2 Utrum beatitudo immediatius perficiat essentiam quam potentiam ipsius beati
Liber IV, Distinctio Quadragesima Nona, Pars Prima, Quaestio 3 Utrum beatitudo per se consistit in pluribus operationibus simul
Liber IV, Distinctio Quadragesima Nona, Pars Prima, Quaestio 4 Utrum beatitudo per se consistit in actu intellectus vel voluntatis
Liber IV, Distinctio Quadragesima Nona, Pars Prima, Quaestio 5 Utrum beatitudo simpliciter consistit in actu voluntatis qui est fruitio
Liber IV, Distinctio Quadragesima Nona, Pars Prima, Quaestio 6 Utrum ad essentiam beatitudinis pertineat securitas perpetua
Liber IV, Distinctio Quadragesima Nona, Pars Secunda, Quaestio 1 Utrum corpus hominis beati post resurrectionem erit impassibile

About

No Description Available
Is Part Of Sentences commentaries
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Natalie Tsottles, Jeffrey C. Witt