Sententia cum quaestionibus libri De anima I-II

Praeambula, Problema 1, Quaestio 1 Utrum sit scientia de anima et quae sit eius necessitas
Praeambula, Problema 1, Quaestio 2 Utrum sit innata vel acquisita
Praeambula, Problema 1, Quaestio 3 Utrum anima se ipsam cognoscat
Praeambula, Problema 1, Quaestio 4 Utrum talis cognitio sit innata vel acquisita
Praeambula, Problema 1, Quaestio 5 Utrum talis cognitio immediate cadat super se et primo
Praeambula, Problema 1, Quaestio 6 Propter quid hoc est in intelligentia, scilicet quod cognoscit se ipsam, et non in sensibili
Praeambula, Problema 1, Quaestio 7 Propter quid ita est in virtute intellectiva quod eadem virtus intellectiva cognoscit set ipsam
Praeambula, Problema 1, Quaestio 8 Cuius virtutis animae intellectivae sit hoc facere, scilicet se ipsam cognoscere
Praeambula, Problema 1, Quaestio 9 Utrum cognitio animae quam habet sui, sit per praesentiam aut per speciem
Praeambula, Problema 1, Quaestio 10 Utrum de anima separata a corpore aliqua possit esse scientia
Praeambula, Problema 1, Quaestio 11 De cuius scientiae consideratione sit anima separata
Praeambula, Problema 1, Quaestio 12 Ad quam scientiam spectet anima unita corpori
Praeambula, Problema 1, Quaestio 13 Utrum anima sit subiectum in scientia de anima aut corpus animatum
Praeambula, Problema 1, Quaestio 14 Utrum de anima secundum omnem sui differentiam determinatur in hac scientia
Praeambula, Problema 1, Quaestio 15 Propter quid hae forma, cum sit forma corporis, potius facit scientiam separatam quam aliqua alia forma
Praeambula, Problema 2, Quaestio 1 Utrum sit eadem cum scientia animalium et plantarum
Praeambula, Problema 2, Quaestio 2 Utrum debeat determinari de omni differentia animae cum scientia animae determinetur
Praeambula, Problema 2, Quaestio 3 Propter quid in eadem scientia determinatur de corpore animato sensibili, humano et bruto, non autem de vegetali in eadem scientia aliquo istorum
Praeambula, Problema 2, Quaestio 4 De separatione huius scientiae a scientia parvorum librorum
Praeambula, Problema 2, Quaestio 5 Cum in libro de anima determinetur de augmento et in libro de generatione, queritur quomodo differenter
Praeambula, Problema 2, Quaestio 6 Quomodo differenter determinetur de colore in libro de anima et in libro de sensu et sensato et in medicina
Praeambula, Problema 2, Quaestio 7 Quomodo differenter determinatur de voce in libro de anima et in libro de sensu et sensato et in grammatica et in libro de animalibus et in musica
Praeambula, Problema 2, Quaestio 8 Propter quid in libro de sensu et sensato non determinatur complete de voce sicut de aliis obiectis aliorum sensuum
Praeambula, Problema 2, Quaestio 9 Cum de sapore et odore determinetur in libro de sensu et sensato et in libro de anima et medicina et in libro vegetabilium queritur quomodo differenter
Praeambula, Problema 2, Quaestio 10 Quomodo differenter determinatur in hac scientia de quatuor qualitatibus tangibilibus et in aliis scientiis
Praeambula, Problema 2, Quaestio 11 Propter quid Aristoteles in libro de anima determinando de sensibus primo determinat de visu quam de aliis
Praeambula, Problema 2, Quaestio 12 Cum de animalibus determinetur in libro de animalibus et in medicina, queritur quomodo differenter
Praeambula, Problema 2, Quaestio 13 Quomodo differenter determinatur de morte et vita in medicina et in stronomia et in libro mortis et vite et de anima
Praeambula, Problema 2, Quaestio 14 De comparatione huius scientiae ad alias in ordine, sicut ad scientiam de animalibus et det vegetalibus, quae sit prior inter illas
Praeambula, Problema 2, Quaestio 15 Utrum scientia de memoria et reminiscientia sit eadem cum scientia de anima
Praeambula, Problema 2, Quaestio 16 Propter quid quaedam operationes animae faciunt scientiam separatam, quaedam autem non
Praeambula, Problema 2, Quaestio 17 Propter quid operationes animae intellectivae secundum Aristotelem non faciunt scientiam separatam ab anima intellectiva
Praeambula, Problema 2, Quaestio 18 Cum in libro de anima determinetur de virtutibus sensibilibus et in libro de sensu et sensato et in medicina et in libro animalium, quaeritur quomodo differenter
Praeambula, Problema 2, Quaestio 19 Quare in secundo libro huius scientiae determinetur de sensibili et vegetabili et in tertio de intelligibili
Praeambula, Problema 2, Quaestio 20 Quae sit distinctio scientiae a scientia et partis scientiae a parte scientiae
Praeambula, Problema 3, Quaestio 1
Praeambula, Problema 3, Quaestio 2
Praeambula, Problema 3, Quaestio 3
Praeambula, Problema 3, Quaestio 4
Praeambula, Problema 3, Quaestio 5
Praeambula, Problema 3, Quaestio 6
Praeambulum
Quaestio 1
Quaesito 2 De certitudine huius scientie utrum, scilicet modo certissimo procedat
Quaesito 3 De modis nobilitatis quos tangit Aristoteles in scientia De anima
Quaesito 4 Utrum hec scientia de anima influat iuuamentum et certitudinem supra alias scientias.
Quaesito 5
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2
Quaestio 3
Quaestio 4 An proprie competat diffinitio utrum substantie an accidenti aut utrique
Quaestio 5
Quaestio 6
Quaestio 7
Quaestio 8 Quo modo anima sit natura et substantia
Quaestio 9 Utrum anima habeat aliqua propria accidentia et passiones proprias
Quaestio 10 De modo cognoscendi animam in scientia ista et quo modo reguletur ista scientia in cognitione ipsius anime, utrum, scilicet debeat incipere ab operationibus anime uel a substantia anime
Praeambulum
Quaestio 1 De quidditate anime an sit, scilicet substantia aut accidens
Quaestio 2
Quaestio 3 Utrum anima uegetabilis et sensibilis sint forme tantum uel forme et hoc aliquid composite ex quo est et quod est
Quaestio 4 De anima intellectiua utrum ipsa sit forma et hoc aliquid ita quod in ea differat quo est et quod est
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2
Quaestio 3 Utrum iste tres differentie anime que sunt uegetabilis, sensibilis, rationalis sint una substantia in homine et diuerse potentie
Quaestio 4 Utrum iste differente anime que sunt uegetabilis et sensibilis sint eiusdem speciei secundum quod sunt in animali bruto et in homine et in plantis
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2 Utrum sit una potentia anime inmediate influens ab anima que sit ante omnes alias potentias, et ad quam alie reducantur et mediante qua ab ipsa egrediantur
Quaestio 3 Utrum anima sit eadem cum suis potentiis
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2 Utrum operationes anime sensibiles sint proprie an communes
Quaestio 3 Utrum contingat intelligere sine phantasmate
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2 Utrum diffinitio logica dependeat a diffinitione naturali uel phisica
Quaestio 3 De subiecto mathematicarum scientiarum
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2 Utrum animatum et inanimatum differant in sufficientia motus ita quod animato corpori debeatur sufficienter motus, inanimato autem insufficienter
Quaestio 3 Utrum causa propter quam quidam motores mouent sufficienter et quidam non sit hoc aliquid | uel distantia a materia et a mobili et independentia ut dicatur motor sufficienter mouere, quia sit hoc aliquid uel quia sit distans a materia uel a mobili
Quaestio 4 Utrum se ipso moueri conueniat cuilibet animato
Quaestio 5 Utrum necesse sit omne mouens moueri
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum anima habeat naturam ignis
Quaestio 2 De opinione philosophorum ponentium athomos esse naturam rerum et animam ex illis constitui
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum intellectus moueat omnia
Quaestio 2 Utrum ille intellectus sit creatus an increatus
Quaestio 3 Utrum intellectus qui est motor uniuersalis omnium sit impermixtus an permixtus
Quaestio 4 Utrum intellectus qui est motor uniuersalis omnium sit in omnibus secundum essentiam uel secundum uirtutem
Quaestio 5 Utrum intellectus primus, qui est motor uniuersalis, sit forma uel natura
Quaestio 6 Utrum intellectus sit idem cum substantia anime ut dicatur quod intellectus sit ipsa anima, sicut posuit Democritus et Anaxagoras
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum anima gerat in se naturam omnium rerum et habeat conformitatem cum illis
Quaestio 2 Utrum hec conformitas quam habet anima cum rebus sit per similitudines rerum uel per participationem nature et esse rerum ita quod anima sit conformis rebus, quia in ipsa sint secundum ueritatem uel quia in ipsa sint per similitudinem
Quaestio 3 Utrum conformitas ista quam habet anima cum rebus in cognoscendo sit per representationem rerum uel principiorum rerum
Quaestio 4 Que sunt hec principia quorum anima gerit similitudines, utrum, scilicet sint uniuersalia et forme uniuersales an sint alia sicut forme partis
Quaestio 5 Utrum principia uniuersalia que sunt in anima per que anima cognoscit res sint uera principia extra secundum similitudines principiorum et extraria
Quaestio 6 Utrum conformitas anime quam habet cum speciebus rerum uel principiorum rerum sit ei innata uel acquisita
Quaestio 1
Quaestio 2 Utrum numeri sint principia exemplaria rerum uiuente conditoris primi producentis res in esse sicut posuit Plato
Quaestio 3 Utrum substantia possit poni principium exemplare omnium, sicut res habens modum quantitatis, scilicet numerus
Quaestio 4 Cui quantitatem competat hoc, scilicet principium exemplare rerum
Quaestio 5 Utrum anima cognoscat per numeros
Quaestio 6 Utrum anima sit numerus
Quaestio 7 Utrum anima sit numerus se ipsum mouens
Quaestio 8 De opinione Democriti circa quam duo
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum intellectus, qui est motor uniuersalis omnium, sit omnia in omnibus
Quaestio 2 Utrum anima moueat omnia
Quaestio 3 Utrum adamas per uirtutem anime attrahat ferrum
Quaestio 4 Que sit illa uirtus per quam adamas attrahit ferrum, utrum illa sit uirtus alicuius quatuor qualitatum
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum anima habeat conformitatem cum solis rebus corporalibus, sicut cum elementis aut cum rebus omnibus
Quaestio 2 Utrum anima habeat conformitatem cum elementis
Quaestio 3 Utrum elementa sint principia omnium corporum
Quaestio 4 Utrum concordia et discordia sint principia
Quaestio 5 Utrum amor sit principium omnium
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum sint solum quatuor species motus et utrum generatio et corruptio sint species motus
Quaestio 2 Quis est ille motus localis qui est prior aliis motibus, utrum, scilicet sit motus localis rectus aut circularis
Quaestio 3 Utrum omne quod mouetur moueatur uiolentia
Quaestio 4 Quibus motoribus communicat moueri ad motum mobilis et quibus non, et que est causa huiusmodi motus, utrum, scilicet motoribus unitis mobili per essentiam conueniat hoc
Quaestio 1 Utrum necesse sit motorem et mobile distare substantia
Quaestio 6 Utrum anima moueatur aliquo modo motu locali
Quaestio 7 Utrum anima moueatur et patiatur a sensibilibus extra
Quaestio 8 Utrum hec passio sit corporalis an spiritualis
Quaestio 9 Utrum anima in patiendo se ipsam moueat
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2 Utrum anima sit substantia an accidens
Quaestio 3
Quaestio 4 Ad quod membrum illius diuisionis anima reducitur
Quaestio 5 Utrum in compositis ex materia et forma proueniat unitas et hoc aliquid ex parte materie uel ex parte forme maxime
Quaestio 6 Quid sit principium organizationis in corporibus
Quaestio 7 Utrum plante habeant organa
Quaestio 8 Utrum anima sit motor corporis celestis ut possit dici quod corpus celeste habeat animam et quod ab anima moueatur.
Quaestio 9 Utrum habeat animam tanquam sui perfectionem sicut habet animata ut possit dici animal uel corpus animatum
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2 Utrum anima sit substantia corporea uel spiritualis ut dicatur quod sit forma corporalis manens naturalis aut forma spiritualis
Quaestio 3 Utrum eadem sit comparatio anime ad corpus que est comparatio figure cere ad ceram et forme ad materiam
Quaestio 4 Quo modo anima appelletur forma secundum rationem
Quaestio 5 De comparatione totius anime ad totum corpus et partium anime ad partes corporis, utrum eadem sit comparatio
Praeambulum
Quaestio 1 De existentia anime uegetabilis et sensibilis in corpore
Quaestio 2 Utrum anima uegetabilis et sensibilis sint distense secundum distensionem corporis et partium eius existentes per distensionem in singulis partibus corporis.
Quaestio 3 Utrum anima intellectiua determinet sibi partem in corpore et appropriet et coartetur ad aliquam partem corporis.
Quaestio 4 Utrum anima intellectiua sit ita in corpore quod in nulla parte illius
Quaestio 5 Utrum anima intellectiua sit forma distensa
Quaestio 6 Utrum anima uegetabilis et sensibilis perficiant corpus per suas substantias aut per suas potentias
Quaestio 7 Utrum corpus abiciat animam per naturam
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum aliqua diffinitio sit demonstrabilis ut illa diffinitio sit conclusio demonstrationis
Quaestio 2 Utrum illa diffinitio que demonstratur sit materialis uel formalis, uel formalis.
Quaestio 3 Que sit illa diffinitio materialis que demonstratur
Quaestio 4 De distinctione diffinitionum et de diuersitate ipsarum.
Quaestio 5
Quaestio 6 Utrum naturalis demonstret per omnem causam
Quaestio 7 Utrum anima possit demonstrari de corpore.
Quaestio 8 Secundum quem modum anima de corpore demonstratur.
Quaestio 9 Quo modo uia diffinitiua que procedit per diffinitionem dicentem propter quid applicatur hinc scientie
Quaestio 10 De modo imaginandi existentiam anime in corpore
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum anima secundum omnem sui differentiam det uitam
Quaestio 2 Utrum intelligere sit uiuere
Quaestio 3 Utrum moueri secundum locum sit uiuere rerum mobilium et loquamur de corporibus celestibus, et queritur utrum motus eorum secundum locum sit uita et esse eorum
Quaestio 4 Utrum sentire sit uiuere
Quaestio 5 Utrum nutrire et augere sunt differentie uite
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum anima uegetabilis et sensibilis et intellectiua in homine sint una substantia uel differant secundum substantias
Quaestio 2 Utrum anima uegetabilis et sensibilis prout sunt in eodem differant secundum substantiam.
Quaestio 3 Utrum anima intellectiua sit actus alicuis partis corporis
Quaestio 4 Utrum anima intellectiua sit separabilis a corpore
Quaestio 5 Utrum anima comparetur ad corpus sicut nauta ad nauem
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2 Cui rei competit dare uitam.
Quaestio 3 Cui substantie competit, utrum materie uel forme
Quaestio 4 Cui forme hoc competat, scilicet utrum forme que est forma tantum uel forme que est forma et substantia et hoc aliquid completum
Quaestio 5 Cui substantie conueniat hoc, utrum, scilicet substantie corporali an spirituali.
Quaestio 6 Utrum, scilicet hoc ei competat per naturam spiritualitatis aut per aliam, scilicet per distantiam a contrarietate
Quaestio 7 Utrum anima uitat
Quaestio 8 Quo modo differenter anima est illud quo uiuimus et similiter uita, et queritur utrum uita sit illud quo uiuimus
Quaestio 9 In quo genere cause comparetur anima ad corpus.
Quaestio 10
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum differentie anime sint plures an una.
Quaestio 2 Utrum potencie anime reducantur ad unam potenciam
Quaestio 3 Utrum potencie anime reducantur ad aliquam primam radicem que sit substantia anime.
Quaestio 4 Utrum substantia anime sit eadem cum suis potenciis
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum anima intellectiua precedat alias naturaliter an sit illis posterior
Quaestio 2 Utrum anima intellectiua possit esse in corpore sine aliis differentiis anime que sunt anima uegetabilis et sensibilis
Quaestio 3
Quaestio 4 Utrum ille tres uirtutes sint una uirtus et differant solum per operationem et organa
Quaestio 5 Utrum uita dicatur uniuoce uel equiuoce in omnibus uiuentibus.
Quaestio 6 Per quam uiam est deuenire in cognitionem potenciarum anime
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum anima uegetabilis sit et a qua necessitate sit utrum a natura
Quaestio 2 Utrum anima uegetabilis sit principium uite in omni uiuente.
Quaestio 3 Utrum anima uegetabilis sit principium uite per suam substantiam aut per suas potencias
Quaestio 4 Utrum uiuere in uiuentibus sit esse
Quaestio 5 Utrum generatio sit ab anima.
Quaestio 6 Utrum generatio sit ab anima secundum quamlibet sui differentiam an ab anima uegetabili solum
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum in se mine deciso a patre sit aliqua natura anime.
Quaestio 2 Utrum illa natura anime que est in semine sit substantia anime uel uirtus anime.
Quaestio 3 De uirtute illa anime quo modo procedat cum semine an per decisionem an per solam sui multiplicationem et influentiam.
Quaestio 4 Utrum substantia anime que est futura perfectio fetus sit in semine deciso a patre.
Quaestio 5 Utrum anima sit in semine actu uel potencia.

About

No Description Available
Is Part Of De anima commentaries
Supported by Projeto FCT 2016-2019
Question Listed edited by Michael Stenskjær Christensen
Question Listed encoded by Michael Stenskjær Christensen