Alexander de Hales Commentary

Liber 1, Prologus
Liber 1, Distinctio 1 De frui et uti
Liber 1, Distinctio 2 De cognitione Dei per auctoritatem
Liber 1, Distinctio 3 De cognitione Dei per creaturas
Liber 1, Distinctio 4 De generatione Filii
Liber 1, Distinctio 5 De eadem, an essentia sit gignens vel genita
Liber 1, Distinctio 6 De eadem, an necessitate, voluntate vel consilio
Liber 1, Distinctio 7 De potentia generandi, an sit in Filio
Liber 1, Distinctio 8 De aequalitate Filii ad Patrem in simplicitate
Liber 1, Distinctio 9 De aequalitate Filii ad Patrem in aeternitate
Liber 1, Distinctio 10 De processione Spiritus Sanctus (amor Patris et Filii)
Liber 1, Distinctio 11 De processione ab utroque
Liber 1, Distinctio 12 De eadem, an aeque ab utroque
Liber 1, Distinctio 13 De differentia generationis et processionis
Liber 1, Distinctio 14 De missione Spiritus Sancti (a quo vel quibus)
Liber 1, Distinctio 15 De missione Filii (a quo et quot modis)
Liber 1, Distinctio 16 De missione visibili Spiritus Sancti
Liber 1, Distinctio 17 De missione invisibili (caritas increata)
Liber 1, Distinctio 18 De Spiritu Sancto, quomodo 'donum' et 'noster'
Liber 1, Distinctio 19 De aequalitate personarum in magnitudine
Liber 1, Distinctio 20 De aequalitate personarum in potentia
Liber 1, Distinctio 21 De nominibus communibus seu substantialibus
Liber 1, Distinctio 22 De nominibus communibus seu substantialibus
Liber 1, Distinctio 23 De nomine 'persona', an excipiendum a praedictis
Liber 1, Distinctio 24 De dictionibus 'unus', tres', etc.
Liber 1, Distinctio 25 De communitate et significatione nominis 'persona'
Liber 1, Distinctio 26 De hypostasibus et proprietatibus
Liber 1, Distinctio 27 De proprietatibus personalibus
Liber 1, Distinctio 28 De proprietatibus notionalibus
Liber 1, Distinctio 29 De notione communi 'principium'
Liber 1, Distinctio 30 De relativis communibus 'Dominius', creator
Liber 1, Distinctio 31 De appropriatis singulis personis
Liber 1, Distinctio 32 De dilectione et sapientia
Liber 1, Distinctio 33 De proprietatibus relate ad personas et essentiam
Liber 1, Distinctio 34 De adiectivis essentialibus et notionalibus
Liber 1, Distinctio 35 De scientia Dei
Liber 1, Distinctio 36 De esse rerum in Deo
Liber 1, Distinctio 37 De esse Dei in rebus
Liber 1, Distinctio 38 De proprietatibus relate a personas et essentiam
Liber 1, Distinctio 39 De eadem, an augeri vel minui possit
Liber 1, Distinctio 40 De praedestinatione et reprobatione
Liber 1, Distinctio 41 De eisdem relate ad meritum et demeritum
Liber 1, Distinctio 42 De omnipotentia Dei
Liber 1, Distinctio 43 De possibilibus et impossibilibus
Liber 1, Distinctio 44 An melius fieri potuissent ea quae facta sunt
Liber 1, Distinctio 45 De Dei voluntate beneplaciti et signi
Liber 1, Distinctio 46 De eadem respectu boni et mali
Liber 1, Distinctio 47 De efficacitate voluntatis beneplaciti
Liber 1, Distinctio 48 De voluntate nostra conformanda voluntati divinae
Liber 2, Distinctio 1 De principio et ratione creationis
Liber 2, Distinctio 2 De angelorum creatione, lapsu et loco
Liber 2, Distinctio 3 De angelorum natura et quales facti sunt
Liber 2, Distinctio 4 De angelis, an praescii suae beatitudinis vel casus
Liber 2, Distinctio 5 De confirmatione bonorum et lapsu malorum
Liber 2, Distinctio 6 De peccato Luciferi et sociorum, unde et quo lapsi sunt
Liber 2, Distinctio 7 De potestate daemonum ad bonum et ad miracula, et utrum angeli aliquid velint quod non habent
Liber 2, Distinctio 8 De apparitionibus Dei et angelorum in corporibus assumptis, et de possessione diabolica
Liber 2, Distinctio 9 De hierarchia et ordinibus angelorum, et de restauratione angelicae ruinae per homines
Liber 2, Distinctio 10 De missione angelorum
Liber 2, Distinctio 11 De custodia angelorum
Liber 2, Distinctio 12 De opere creationis, an omnia simul
Liber 2, Distinctio 13 De opere primi diei (lux, dies)
Liber 2, Distinctio 14 De opere dierum 2-4 (firmamentum, aquae, luminaria)
Liber 2, Distinctio 15 De opere dierum 5-6 (pisces, aves, animalia), et de requie septimi diei
Liber 2, Distinctio 16 De homine facto ad imaginem Dei
Liber 2, Distinctio 17 De origine animae, et quando et ubi factus homo.
Liber 2, Distinctio 18 De formatione mulieris, de animalibus coram Adam adductis et de miraculis
Liber 2, Distinctio 19 De Immortalitate Adae in statu innocentiae
Liber 2, Distinctio 20 De dotibus et generatione in statu innocentiae
Liber 2, Distinctio 21 De tentatione primorum parentum et de invidia diaboli
Liber 2, Distinctio 22 De peccato primorum parentum et de peccato ignorantiae
Liber 2, Distinctio 23 Cur factus est homo peccabilis et de cognitione Adae
Liber 2, Distinctio 24 De gratia Adae, libero arbitrio et primis motibus
Liber 2, Distinctio 25 De libero arbitrio et de potestate peccandi
Liber 2, Distinctio 26 De gratiae definitione, divisionibus et necessitate
Liber 2, Distinctio 27 De merito, de gratuitate gratiae et de virtutibus
Liber 2, Distinctio 28 De haeresi pelagiana et de necessitate gratiae
Liber 2, Distinctio 29 De merito et gratia in statu innocentiae, et de raptu
Liber 2, Distinctio 30 De peccato originali et de veritate humanae naturae
Liber 2, Distinctio 31 De contractione peccatae originalis ex carne et de concupiscentia
Liber 2, Distinctio 32 De remissione peccatae originalis
Liber 2, Distinctio 33 De gravitate peccati Adae, et quod ab eo solum trahitur originale et omnes eius poenae
Liber 2, Distinctio 34 De malo, an sit, quid sit et quomodo corrumpit
Liber 2, Distinctio 35 De peccato, quid sit, quid corrumpit et an sit a Deo.
Liber 2, Distinctio 36 De concatenatione peccatorum et poenarum, de poenis peccati actualis et de bono in genere
Liber 2, Distinctio 37 An Deus sit causa mali et peccati, et an eadem actio possit esse bona et mala
Liber 2, Distinctio 38 De intentione et an omnia ad Deum referenda
Liber 2, Distinctio 39 An peccatum sit in sola voluntate
Liber 2, Distinctio 40 De synderesi et an omnes actiones ex solo fine sint bonae vel malae
Liber 2, Distinctio 41 De actu externo, quid addat bonitati vel malitiae, et de voluntario et involuntario.
Liber 2, Distinctio 42 De radicibus et divisionibus peccatorum
Liber 2, Distinctio 43 De peccato irremissibili in Spiritum Sanctum.
Liber 2, Distinctio 44 De potestate peccandi, an sit a Deo, et de potestate saeculari
Liber 3, Distinctio 1 De plenitudine temporis; quare Filius incarnatus et an factus sub Lege
Liber 3, Distinctio 2 De natura assumpta et quare non assumptibilis angelica natura
Liber 3, Distinctio 3 Qualem naturam assumpsit et de purgatione B. Mariae Virginis
Liber 3, Distinctio 4 De conceptione ex Spiritu Sancto
Liber 3, Distinctio 5 An assumpsit natura naturam vel persona personam
Liber 3, Distinctio 6 An Christus sit unus vel duo, et an aliquid sec. quod homo, et an Deus factus homo et homo Deus
Liber 3, Distinctio 7 Qua unitate sit unus, an in eo rationes partis et totius, et an dici possit homo praedestinatus, homo dominicus
Liber 3, Distinctio 8 De duplici nativitate Christi
Liber 3, Distinctio 9 De cultu Christo exhibendo, et de latria, dulia et hyperdulia
Liber 3, Distinctio 10 An sec. quod homo sit persona, et an unus filius sit vel duo
Liber 3, Distinctio 11 An possit dici creatura
Liber 3, Distinctio 12 An alius homo potuisset assumi et an ab alia persona, et an potuerit peccare
Liber 3, Distinctio 13 De gratia et scientia Christi
Liber 3, Distinctio 14 De scientia iterum
Liber 3, Distinctio 15 De defectibus seu passionibus assumptis
Liber 3, Distinctio 16 An assumpta necessitas moriendi, et quid assumpsit de quadruplici statu hominis
Liber 3, Distinctio 17 De multiplici voluntate in Christo et de oratione
Liber 3, Distinctio 18 De merito Christi
Liber 3, Distinctio 19 De redemptione a peccato, poena et diabolo et de Christo mediatore et capite
Liber 3, Distinctio 20 De necessitate passionibus et de tanto eius pretio; item de traditione Christi a Deo, Iuda et Iudaeis
Liber 3, Distinctio 21 De Christo in triduo
Liber 3, Distinctio 22 De eodem (De Christo in triduo)
Liber 3, Distinctio 23 De fide; item de caritate forma virtutum
Liber 3, Distinctio 24 De credibilibus et credendis
Liber 3, Distinctio 25 De symbolis fidei, de fide antiquorum, Cornelii et Apostolorum; item quod fidei non subsit nisi verum et necessarium
Liber 3, Distinctio 26 De spe
Liber 3, Distinctio 27 De caritate Dei et proximi
Liber 3, Distinctio 28 De quatuor diligendis ex caritate
Liber 3, Distinctio 29 De ordine caritatis, et an ipsa intendi vel remitti possit
Liber 3, Distinctio 30 De dilectione inimicorum
Liber 3, Distinctio 31 An caritas amitti et recuperari possit, et an evacuabitur in patria; item de ordine caritatis in Christo
Liber 3, Distinctio 32 De dilectione Dei erga creaturas
Liber 3, Distinctio 33 De virtutibus cardinalibus
Liber 3, Distinctio 34 De donis in genere et specialiter de timore.
Liber 3, Distinctio 35 De donis sapientiae, scientiae et intellectus, et an uno habito habeantur omnia
Liber 3, Distinctio 36 De connexione virtutum et vitiorum necnon caritatis et meriti
Liber 3, Distinctio 37 De praeceptis Decalogi
Liber 3, Distinctio 38 De mendacio
Liber 3, Distinctio 39 De iuramento et periurio
Liber 3, Distinctio 40 De differentiis Veteris Legis et Novae
Prologus
Distinctio 1 De sacramentis in genere et de sacramentis legis veteris et naturae
Distinctio 2 De sacramentis novae legis in genere et de baptismo Ioannis et in nomine Christi

About

No Description Available
Is Part Of Sentences commentaries
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt