Commentarius in libros Sententiarum

Prologus, Quaestio 1 Utrum cognitio divinae veritatis acquisita in Theologia possit haberi per scientias a philosophis adinuentas.
Prologus, Quaestio 2 Utrum veritas Theologiae contineatur sub obiecto adaequato nostrae potentiae intellectivae.
Prologus, Quaestio 3 Utrum cognitio veritatis Theologicae tantam habeat certitudinem, quantam habent scientiae humanitus inventae.
Prologus, Quaestio 4 Utrum cognitio veritatis Theologicae compatiatur secum aenigma fidei, et evidentiam scientiae.
Prologus, Quaestio 5 Utrum cognitio veritatis Theologiae sit finis in hac scientia, vel alium habeat finem.
Quaestio 1 Utrum fruitio sit essentialiter unus actus. Quid importetur per hoc nomen fruitio.
Quaestio 2 Utrum obiectum fruitionis ordinatae, et proprie dictae sit unum tantum.
Quaestio 3 Utrum obiectum fruitionis obiiciat se intellectui sub eadem ratione, qua obiicit se voluntati ad fruendum.
Quaestio 4 Utrum obiectum fruitionis possit movere voluntatem ad actum fruendi, non movendo intellectum ad actum videndi.
Quaestio 5 Utrum uti sit actus necessario distinctus ab ipso frui.
Quaestio 1 Utrum sit tantum unus Deus.
Quaestio 2 Utrum cum unitate divinae essentiae stet pluralitas perfectionum attributalium.
Quaestio 3 Utrum cum unitate essentiae stet pluralitas personarum.
Quaestio 1 Utrum Deus cognoscatur a nobis aliquo communi conceptu cum creaturis.
Quaestio 2 Utrum Deus sit primum cognitum ab intellectu nostro.
Quaestio 3 Utrum primum cognitum ab intellectu nostro sit aliquod universale.
Quaestio 4 Utrum Trinitas personarum repraesentetur in creatura, tam per vestigium, quam per imaginem.
Quaestio 1 Utrum in divinis sit generatio
Quaestio 1 Utrum divina essentia sit generans
Quaestio 2 Utrum divina essentia sit formalis terminus generationis
Quaestio 3 Utrum divina essentia sit subiectum generationis
Quaestio 4 Utrum filius generetur de substantia patris
Quaestio 1 Utrum pater generet filium naturali necessitate
Quaestio 2 Utrum pater generet filium voluntate
Quaestio 1 Utrum potentia generandi in Deo sit aliquid absolutum
Quaestio 1 Utrum in Deo sit aliqua realis compositio
Quaestio 2 Utrum in Deo sit aliqua compositio secundum rationem
Quaestio 3 Utrum anima rationalis sit ita simplex, quod possit esse tota in toto corpore, et in suis partibus absque sui extensione, et divisione
Quaestio 1 Utrum generatio in divinis distinguat filium a patre
Quaestio 2 Utrum sit aliquis ordo in divinis inter patrem, et filium
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat per modum voluntatis
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat a filio
Quaestio 2 Utrum si Spiritus Sanctus non procederet a filio, distingueretur ab eo
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat a patre, et filio per mutuum amorem
Quaestio 1 Utrum generatio filii, et processio Spiritus Sancti sint realiter distincta
Quaestio 1 Utrum detur duplex processio Spiritus Sancti, scilicet aeternae, et temporalis
Quaestio 1 Utrum missio sit communis toti Trinitati
Quaestio 1 Utrum in divinis sit missio visibilis
Quaestio 1 Utrum charitas sit habitus creatus in anima necessarius ad eliciendum actum meritorium, et ad esse gratuitum
Quaestio 2 Utrum charitas possit augeri
Quaestio 1 Utrum id, quod significatur nomine doni, in divinis sit quid essentiale
Quaestio 1 Utrum divinae personae sint aequales
Quaestio 2 Utrum detur aliqua veritas praeter divinam
Quaestio 1 Utrum filius sit aequalis patri in potentia
Quaestio 1 Utrum dictio exclusiva addita patri excludat filium, et e converso, vel Spiritum Sanctum
Quaestio 1 Utrum Deus sit nominabilis a nobis aliquo nomine significante suam essentiam
Quaestio 1 Utrum nomen personae in divinis significet intentionem rei, vel rem intellectam
Quaestio 1 Utrum in Deo sit unitas
Quaestio 2 Utrum in Deo sit aliquis numerus
Quaestio 1 Utrum illud, quod significatur nomine personae, sit quid abstrahibile ab his de quibus dicitur, et quid plurificabile in eis
Quaestio 1 Utrum divinae personae constituantur in esse personali per aliquas proprietates, et abinuicem distinguantur per easdem
Quaestio 1 Utrum verbum mentis nostrae habeat aliquam similitudinem cum verbo increato
Quaestio 1 Utrum innascibilitas in divinis dicat rationem positivam
Quaestio 1 Utrum principium dicatur secundum unam rationem in Deo, et creaturis
Quaestio 1 Utrum relationes dictae de Deo ex tempore sint reales.
Quaestio 1 Utrum aequalitas, et similitudo sint nomina relationum realium.
Quaestio 1 Utrum pater, et filius diligant se Spiritu Sancto.
Quaestio 1 Utrum aliqua relatio in creaturis sit verum ens reale extra animam.
Quaestio 2 Utrum proprietates personales in divinis sint relationes reales distinctae ab essentia.
Quaestio 3 Utrum proprietates relativae sint idem quod origines.
Quaestio 1 Utrum persona sit aeque simplex sicut essentia.
Quaestio 1 Utrum Deus habeat scientiam de aliis a se
Quaestio 1 Utrum in Deo sint Ideae.
Quaestio 1 Utrum Deus sit ubique.
Quaestio 1 Utrum futura contingentia in divina essentia immutabiliter repraesententur.
Quaestio 1 Utrum divina providentia ad omnia se extendat.
Quaestio 1 Utrum Deo conveniat aliquas praedestinare, vel reprobare.
Quaestio 1 Utrum praedestinatio habeat causam.
Quaestio 1 Utrum in Deo sit potentia.
Quaestio 1 Utrum Deus sit omnipotens.
Quaestio 1 Utrum Deus possit facere universum melius quam fecit.
Quaestio 1 Utrum voluntas divina convenienter distinguatur in voluntatem signi, et beneplaciti.
Quaestio 1 Utrum voluntas divina necessario semper impleatur.
Quaestio 1 Utrum illud, quod est contra voluntatem antecedentem, obsequatur voluntati consequenti.
Quaestio 1 Utrum voluntas nostra debeat conformari voluntati divinae.

About

No Description Available
Is Part Of Sentences commentaries
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Kjerstin B. Burdiek