Quaestiones De anima I--III

Prooemium
Liber 1, quaestio 1 Utrum cognitio de anima sit nobis possibilis.
Liber 1, quaestio 2 Utrum ista scientia sit de anima ut de subiecto vel de corpore animato.
Liber 1, quaestio 3 Utrum omnis scientia sit bona.
Liber 1, quaestio 4 Utrum scientia de anima excedat alias nobilitate subiecti.
Liber 1, quaestio 5 Utrum universale sit nihil aut per posterius.
Liber 1, quaestio 6 Utrum accidens sit principium cognoscendi substantiam.
Liber 1, quaestio 7 Utrum intelligere sit propria operatio animae.
Liber 2, quaestio 1 Utrum anima sit actus simplex aut sit quid compositum.
Liber 2, quaestio 2 An sit actus, supposito quod forma.
Liber 2, quaestio 3 Utrum sit actus primus alicuius corporis.
Liber 2, Quaestio 4 Utrum in animatis sit ponere plures formas.
Liber 2, Quaestio 5 Utrum principium intellectivum convenienter uniatur corpori organico ut actus eius.
Liber 2, Quaestio 6 Utrum anima intellectiva uniatur corpori humano ut forma substantialis eius.
Liber 2, Quaestio 7 Utrum vegetativa, sensitiva et intellectiva sint tres animae in homine substantialiter distinctae vel tres potentiae eiusdem animae.
Liber 2, Quaestio 8 Utrum virtus quae est in semine hominis possit producere intellectivam.
Liber 2, Quaestio 9 Utrum intellectiva secundum se totam sit in qualibet parte corporis.
Liber 2, Quaestio 10 Utrum intellectiva quae est forma substantialis hominis uniatur corpori humano mediantibus dispositionibus accidentalibus.
Liber 2, Quaestio 11 Utrum in homine sit aliquae alia forma substantialis ab intellectiva.
Liber 2, Quaestio 12 Utrum anima sit sua potentia.
Liber 2, Quaestio 13 Utrum potentiae animae sint in anima ut in subiecto.
Liber 2, Quaestio 14 Utrum potentiae animae fluant ab eius essentia.
Liber 2, Quaestio 15 Utrum inter potentias animae sit ordo.
Liber 2, Quaestio 16 Utrum potentiae distinguantur per actus et obiecta.
Liber 2, Quaestio 17 Utrum sint tantum quinque genera potentiarum animae.
Liber 2, Quaestio 18 Utrum vegetativae sunt tantum tres potentiae, scilicet nutritiva, augmentativa et generativa.
Liber 2, Quaestio 19 Utrum alimentum sit obiectum cuiuslibet partis vegetativae.
Liber 2, Quaestio 20 Utrum inanimata possit augeri et nutriri.
Liber 2, Quaestio 21 Utrum sensitiva potentia sit virtus passiva aut activa.
Liber 2, Quaestio 22 Utrum sensus possit decipi circa proprium sensibile.
Liber 2, Quaestio 23 Utrum sensibilia communia sint per se sensibilia.
Liber 2, Quaestio 24 Utrum Diarii filius et talia sint sensibilia per accidens.
Liber 2, Quaestio 25 Utrum sensus sit per se singularis.
Liber 2, Quaestio 26 Utrum color per se sit visibilis, et hoc est quaerere an lumen requiratur propter necessitatem medii.
Liber 2, Quaestio 27 Utrum lux sit de essentia coloris.
Liber 2, Quaestio 28 Utrum lumen multiplicet se in medio subito vel succesive
Liber 2, Quaestio 29 An corpus luminosum posset se multiplicere per totum medium, posito ipso medio infinito
Liber 2, Quaestio 30 Utrum ipsum lumen sit corpus.
Liber 2, Quaestio 31 Utrum coloratum sicut lucentium lux de die videri possit et color de nocte, et quod lux eorum videatur de die.
Liber 2, Quaestio 32 Utrum visus sit per se cognitivus visiblis et non visibilis.
Liber 2, Quaestio 33 Utrum visibile positum supra visum immediate videatur.
Liber 2, Quaestio 34 Utrum sonus soneretur ex percussione corporum adinvicem.
Liber 2, Quaestio 35 Utrum sonus habeat esse in percutiente.
Liber 2, Quaestio 36 An sonus multiplicetur usque ad auditum cum motu aeris.
Liber 2, Quaestio 37 Utrum sonus habeat esse reale in medio.
Liber 2, Quaestio 38 An sonus primo et proprio causatus sit unus numero.
Liber 2, Quaestio 39 An odor in medio existat realiter vel intentionaliter.
Liber 2, Quaestio 40 Utrum distantia rei visibilis impendiat visionem.
Liber 2, Quaestio 41 An visus sit cognoscibilis visibilis et non visibilis.
Liber 2, Quaestio 42 Utrum solius hominis sit odorare cum respiratione aeris.
Liber 2, Quaestio 43 Utrum gustus sit quidam tactus.
Liber 2, Quaestio 44 Utrum gustus prius sentiatur sapor quam humidum.
Liber 2, Quaestio 45 Utrum sensus tactus sit unus.
Liber 2, Quaestio 46 Utrum omnia tangibilia sufficienter reducantur ad has duas contrarietates, calidi et frigidi, humidi et sicci.
Liber 2, Quaestio 47 Utrum caro sit medium in tangendo.
Liber 2, Quaestio 48 Utrum ad tactum necessario requiratur medium extraneum.
Liber 2, Quaestio 49 Utrum aqua possit frigoriferi.
Liber 2, Quaestio 50 Utrum omne recipiens speciem sive materiam sit cognoscens.
Liber 2, Quaestio 51 An possibile sit plures esse sensus quam quinque.
Liber 2, Quaestio 52 Utrum perceptio operationis sensitivae pertineat ad eundem sensum vel ad alium, et hoc est an visus videat se videre.
Liber 2, Quaestio 53 Utrum necessarie sit ponere sensum communem
Liber 2, Quaestio 54 Utrum sensus communis sit unus virtus formaliter.
Liber 2, Quaestio 55 Utrum necessarie sit ponere sensum agentem.
Liber 3, Quaestio 1 Utrum intellectus possibilis sit essentia intellectivae animae an potentia.
Liber 3, Quaestio 2 Utrum intellectus possibilis sit potentia passiva.
Liber 3, Quaestio 3 Utrum ad cognitionem habendam de omnibus naturalibus oporteat intellectum secundum se privari omni re corporea.
Liber 3, Quaestio 4 Utrum oporteat intellectum privari organo corporeo ad hic quod omnia cognoscit.
Liber 3, Quaestio 5 Utrum intellectus noster sit incorporalis.
Liber 3, Quaestio 6 Utrum intellectus habens penes se speciem intelligibilem possit intelligere absque conversione eius ad fantasma.
Liber 3, Quaestio 7 An clausis omnibus sensibus exterioribus ut in dormientibus possit intellectus in suam operationem venire, et hoc est an intellectus dormientis possit actu intelligere.

About

No Description Available
Is Part Of De anima commentaries
Question Listed edited by Michael Stenskjær Christensen
Question Listed encoded by Michael Stenskjær Christensen