Quaestiones in De anima

Prooemium
Liber 1, quaestio 1 Utrum de anima possit nobis acquiri scientia.
Liber 1, quaestio 2 Utrum aliqua scientia sit de anima vel de corpore animato ut de subiecto.
Liber 1, quaestio 3 Utrum scientia sit quid bonum et honorabile.
Liber 1, quaestio 4 Utrum scientia de anima sit dignior aliis secundum certitudinem et subiecti dignitatem.
Liber 1, quaestio 5 Utrum universale nihil sit aut per posterius.
Liber 1, quaestio 6 Utrum accidentia magnam partem conferant ad cognoscendum quod quid est.
Liber 1, quaestio 7 Utrum aliqua sit propria operatio animae in qua non communicet cum corpore.
Liber 1, quaestio 8 Utrum naturalis differat ab aliis artificibus in definiendo.
Liber 2, quaestio 1 Utrum anima sit forma simplex vel compositum.
Liber 2, quaestio 2 Utrum omni animae conveniat esse actum corporis.
Liber 2, quaestio 3 Utrum corpus cuius actus est anima sit in actu per aliam formam quam per animam.
Liber 2, quaestio 4 Utrum anima debeat uniri corpori organico.
Liber 2, quaestio 5 Utrum ex anima et corpore fiat unum.
Liber 2, quaestio 6 Utrum in homine sensitivum, vegetativum et intellectivum sint tres animae aut tres potentiae animae.
Liber 2, quaestio 7 Utrum in parte animalis vel plantae decisae sit anima.
Liber 2, quaestio 8 Utrum anima sit sua potentia.
Liber 2, quaestio 9 Utrum potentiae distinguantur per actus et obiecta.
Liber 2, quaestio 10 Utrum in potentiis animae sit ordo secundum prius et posterius.
Liber 2, quaestio 11 Utrum potentiae distinguntur per actus et obiecta.
Liber 2, quaestio 12 Utrum potentiae animae sint quinque.
Liber 2, quaestio 13 Utrum tres sint potentiae vegetativae, scilicet nutritiva, generativa et augmentativa.
Liber 2, quaestio 14 Utrum alimentum sit obiectum vegetativae in qualibet operatione.
Liber 2, quaestio 15 Utrum alimentum convertatur in veram naturam rei.
Liber 2, quaestio 16 Utrum semen sit de substantia generantis vel de superfluentia.
Liber 2, quaestio 17 Utrum virtus in semine sit productiva sensitivae.
Liber 2, quaestio 18 Utrum virtus in semine sit productiva intellectivae.
Liber 2, quaestio 19 Utrum sensus sit virtus passiva.
Liber 2, quaestio 20 Utrum sit ponere sensum agentem.
Liber 2, quaestio 21 Utrum sensus decipiatur circa proprium sensibile.
Liber 2, quaestio 22 Utrum sensibilia communia sint sensibilia per se.
Liber 2, quaestio 23 Utrum Diarii filius et huiusmodi sint sensibilia per accidens.
Liber 2, quaestio 24 Utrum color sit visibile per se sive secundum se. Utrum color sit visibile secundum se et hoc est quaerere utrum lumen requiratur propter neccesitatem coloris vel medii.
Liber 2, quaestio 25 Utrum lux sit de essentia coloris.
Liber 2, quaestio 26 Utrum multiplicatio lucis in medio sit successiva vel in instanti.
Liber 2, quaestio 27 Posito quod medium sit infinitum, utrum corpus luminosum possit totum medium illuminare.
Liber 2, quaestio 28 Utrum lux sit substantia vel accidens.
Liber 2, quaestio 29 Utrum aliqua de nocte visa habeant videri tantum de nocte, ut lucerna, et de die, ut colorata.
Liber 2, quaestio 30 Utrum visibile supra organum positum videatur.
Liber 2, quaestio 31 Utrum sonus causetur ex percussione corporum ad invicem.
Liber 2, quaestio 32 Utrum sonus sit in aere vel in percutiente aut percusso.
Liber 2, quaestio 33 Utrum sonus multiplicetur ad auditum cum motu aeris.
Liber 2, quaestio 34 Utrum sonus sit in medio secundum esse intentionale vel rationale.
Liber 2, quaestio 35 Utrum sonus directus et refluxus ut ecco sit unus.
Liber 2, quaestio 36 Utrum vox generetur a virtute imaginativa.
Liber 2, quaestio 37 Utrum homo habeat peiorem olfactum aliis.
Liber 2, quaestio 38 Utrum odor multiplicetur in medio tantum intentionaliter vel cum fumili evaporatione.
Liber 2, quaestio 39 Utrum gustus sit quidam tactus.
Liber 2, quaestio 40 Utrum sapor multiplicet se per se.
Liber 2, quaestio 41 Utrum sapor multiplicet se intentionaliter vel materialiter.
Liber 2, quaestio 42 Utrum tactus sit unus sensus.
Liber 2, quaestio 43 Utrum caro sit organum an aliud.
Liber 2, quaestio 44 Utrum in tactu requiritur medium extrinsecum.
Liber 2, quaestio 45 Utrum sensus sit susceptivus specierum sensibilium sine materia.
Liber 2, quaestio 46 Utrum excellens sensibile corrumpat sensum.
Liber 2, quaestio 47 Utrum sint tantum quinque sensus.
Liber 2, quaestio 48 Utrum sensu particulariter percipimus nos sentire ut visu videre aut sensu aliquo aut sensu communi.
Liber 2, quaestio 49 Utrum oporteat ponere sensum communem propter distinctionem vel participationem inter sensibilia diversa animae.
Liber 2, quaestio 50 Utrum sensus communis sit unicus an plures.
Liber 2, quaestio 51 Utrum organum sensus communis sit internis iuxta cor vel non.
Liber 2, quaestio 52 Utrum sensus communis simul apprehendat sensibilia diversi generis.
Liber 2, quaestio 53 Utrum phantasia differat a sensu.
Liber 2, quaestio 54 Utrum phantasia sit motus factus a sensu secundum actum.
Liber 2, quaestio 55 Utrum fantasia insit omni animali.
Liber 2, quaestio 56 Utrum opinio pertineat ad sensum vel ad intellectum.
Liber 2, quaestio 57 Utrum convenienter distinguantur istae quatuor, scilicet sensus communis, imaginativa, aestimativa et memorativa.
Liber 3, quaestio 1 Utrum intellectus sit essentia animae vel potentia.
Liber 3, quaestio 2 Utrum intellectus sit potentia passiva.
Liber 3, quaestio 3 Utrum oporteat intellectu esse immixtum ita quod nullam naturam corpoream habeat ad hoc ut omnia cognoscit.
Liber 3, quaestio 4 Utrum oporteat intellectum privari organo ut omnia cognoscit.
Liber 3, quaestio 5 Utrum intellectus humanus sit unus numero in omnibus hominibus.
Liber 3, quaestio 6 Utrum intellectus sit incorruptibilis.
Liber 3, quaestio 7 Utrum anima intellectiva in qualibet parte corporis sit tota.
Liber 3, quaestio 8 Utrum intellectus intelligat rem corpoream et sensibilem.
Liber 3, quaestio 9 Utrum intellectus intelligat per species a sensibilibus acceptas an per species innatas aliunde adquisitas vel per essentiam vel qualitercumque.
Liber 3, quaestio 10 Utrum species possint manere in intellectu cum actu non intelligit.
Liber 3, quaestio 11 Utrum intellectus per species quas praesens se habet, possit intelligere absque hoc quod convertat se ad phantasmata.
Liber 3, quaestio 12 Utrum intellectus intelligat res corporales et materiales abstrahendo a phantasmatibus.
Liber 3, quaestio 13 Utrum species abstracta sit illud quod intelligitur primo et per se aut res cuius est species.
Liber 3, quaestio 14 Utrum intellectus intelligat singulare per se.
Liber 3, quaestio 15 Utrum intellectus intelligat se per suam essentiam an per aliud sicut intelligit alia.
Liber 3, quaestio 16 Utrum intellectus possibilis sit actu aliquid eorum quae sunt antequam intelligat.
Liber 3, quaestio 17 Utrum neccesse sit ponere intellectum agentem.
Liber 3, quaestio 18 Utrum intellectus agens sit pars animae nostrae.
Liber 3, quaestio 19 Utrum intellectus agens abstrahendo intelligat.
Liber 3, quaestio 20 Utrum omnia a nobis intellecta fiant intellecta per intellectum agentem.
Liber 3, quaestio 21 Utrum substantia quae est huius intellectus obiectum faciat ex re speciem per quam cognoscat sicut et a materia.
Liber 3, quaestio 22 Utrum intellectus noster intelligat componendo et dividendo.
Liber 3, quaestio 23 Utrum intellectus per prius intelligat divisibile quam indivisibile.
Liber 3, quaestio 24 Utrum intellectus possit esse falsus.
Liber 3, quaestio 25 Utrum verum et falsum primo et principaliter sit in intellectu componente et dividente.
Liber 3, quaestio 26 Utrum intellectus practicus et speculativus sint diversae potentiae.
Liber 3, quaestio 27 Utrum sit ponere plures potentias in parte intellectiva quam possibilem et agentem.
Liber 3, quaestio 28 Utrum intellectus noster magnitudine coniunctus possit cognoscere vel intelligere.
Liber 3, quaestio 29 Utrum appetivum sit distinctum ab aliis potentiis animae.
Liber 3, quaestio 30 Utrum appetitus dividatur in rationalem et sensitivum.
Liber 3, quaestio 31 Utrum appetitus sensitivus dividatur in irascibilem et concupibilem.
Liber 3, quaestio 32 Utrum appetitus rationalis dividitur in irascibilem et concupibilem.
Liber 3, quaestio 33 Utrum voluntas quae est appetitus rationalis sit nobilior potentia quam intellectus.
Liber 3, quaestio 34 Utrum appetitus rationalis quae est voluntas moveat intellectum.
Liber 3, quaestio 35 Utrum appetitus sensitivus oboediat intellectu et rationi.
Liber 3, quaestio 36 Utrum intellectus et appetitus et appetibile moveant.
Liber 3, quaestio 37 Utrum potentia motiva ab aliis sit distincta.
Liber 3, quaestio 38 Utrum animalis moti ex se neccesse est a materia partem quiescere et immobilem esse.

About

No Description Available
Is Part Of De anima commentaries
Question Listed edited by Michael Stenskjær Christensen
Question Listed encoded by Michael Stenskjær Christensen