Quodlibet 1

Quaestio 1 Utrum in Deo sit ponere aliquas potentias passivas
Quaestio 2 Supposito quod relatio filiationis immediate fundatur in essentia divina, nullo presupposito secundum ordinem intelligendi, utrum origo secundum veram et perfectam rationem originalis possit salvari in divinis secundum modum intelligendi nobis possibilem
Quaestio 3 Supposito quod supra quamcumque creaturam datam Deus posset facere in gradu essentiali altiorem in infinitum, utrum pretermissis mediis prout hic de mediis loqui possumus, possit illam creare que in infinitum distat a quacumque creatura nunc data
Quaestio 4 Utrum divina essentia sit ratio formalis seu principium formale emanationis persone a persona, ut Filii a Patre, sub ratione absoluta
Quaestio 5 Utrum in divinis essentiae et relationi competat unitas distincta sicut distinguimus duplicem unitatem scilicet essentialem et personalem
Quaestio 6 Utrum possibile sit aliquam quidditatem creatam esse primo ens, non per alterum sed per se ens
Quaestio 7 Utrum aliquid quod non est suum esse, vel non potest esse suum esse, possit recipere esse sine initio
Quaestio 8 Utrum cuilibet nature specifice respondeat propria et determinata operatio
Quaestio 9 Utrum aliquod agens possit agere non secundum quod est actu
Quaestio 10 Utrum dispositiones accidentales quae manent in composito post generationem praecedant naturaliter in materia formam substantialem in via generationis
Quaestio 11 Utrum in omni actione agens et id in quod agit supposito distinguantur
Quaestio 12 Utrum anima intellectiva educatur de potentia materiae
Quaestio 13 Utrum virtutes apprehensive sive intrinsece sive extrinsece ducantur de potentia ad actum per aliquod principium extrinsecum
Quaestio 14 Utrum intellectus humanus habeat ex se per essentiam suam, antequam speciem alicuius rei receperit, unde sit intelligibile, vel unde intelligatur
Quaestio 15 Utrum species recepta in intellectu possit effective agere in ipsum intellectum in quo est
Quaestio 16 Utrum ad actum cognoscitivae virtutis requiratur alia praesentia obiecti quam praesentia principii formalis
Quaestio 17 Utrum verbum mentis sit ipse actus intelligendi vel aliquid per actum intelligendi formatum
Quaestio 18 Utrum in praedestinato singulari quocumque, sit ratio sive causa praedestinationis
Quaestio 19 Utrum virtutes morales quae perficiunt hominem secundum statum eminentem, ut magnificentia et magnanimitas, necessario sint connexe secundum suas essentias formales aliis virtutibus
Quaestio 20 Utrum gaudium accidentale beatorum possit intendi et remitti
Quaestio 21 Utrum principium individuationis substantiee sit proprietas substantialis quae praecedat naturaliter omne accidens

About

Is Part Of Quodlibetal questions