Defensiones theologiae divi Thomae Aquinatis in libros Sententiarum

Quaestio 1 Utrum theologia sit scientia
Prologus, Quaestio 2 Utrum habitus theologicus sit practicus
Quaestio 3 Utrum theologia sit una scientia
Quaestio 4 Utrum Deus sit subiectum theologiae
Quaestio 1 Utrum fruitio sit actus voluntatis
Quaestio 2 Utrum uti sit actus voluntatis
Quaestio 3 Utrum ultimo fine per intellectum apprehenso necessario fruatur creata voluntas
Quaestio 1 Utrum Deus sit a nobis pro statu viae intelligibilis
Quaestio 2 Utrum Deum esse sit per se notum nobis
Quaestio 3 Utrum unus Deus in divinis sit tres personae
Quaestio 1 Utrum unitas Dei ex creaturis demonstrative concludi possit
Quaestio 2 Utrum imago et trinitatis vestigium in creaturis reperiatur
Quaestio 3 Utrum illa penes quae vestigium attenditur distinguantur ab eo in quo sunt
Quaestio 1 Utrum haec concedenda sit 'Deum genuit Deum'
Quaestio 2 Utrum in divinis abstractum praedicetur de concreto
Quaestio 1 Utrum divina essentia sit formalis terminus divinae generationis
Quaestio 1 Utrum pater genuerit filium natura
Quaestio 1 Utrum respectu actus generationis divinae in patre sit aliqua potentia
Quaestio 2 Utrum in divinis possint esse plures filii
Quaestio 1 Utrum creatura subsistens sit suum esse exsistentiae
Quaestio 2 Utrum Deus sit in genere
Quaestio 3 Utrum aliqua creatura sit immutabilis
Quaestio 4 Utrum pluralitas attributorum divinae simplicitati repugnet
Quaestio 1 Utrum generatio divina aeternitate mensuretur
Quaestio 1 Utrum spiritus sanctus procedat ut amor
Quaestio 1 Utrum spiritus sanctus a patre et filio procedat
Quaestio 1 Utrum pater et filius sint unum principium spiritus sancti
Quaestio 1 Utrum generatio et processio spiritus sancti sint processiones alterius rationis
Quaestio 1 Utrum temporalis processio sit spiritus sancti proprietas
Quaestio 1 Utrum cuilibet personae mitti conveniat
Quaestio 1 Utrum charitas sit aliquis habitus in anima creatus
Quaestio 2 Utrum charitas augeri possit
Quaestio 1 Utrum donum sit proprium nomen spiritus sancti
Quaestio 1 Utrum una persona sit in alia
Quaestio 2 Utrum tres personae sint penitus aequales
Quaestio 3 Utrum veritas secundum rationem formalem sit in intellectu aut in rebus
Quaestio 1 Utrum generandi potentia sub omnipotentia claudatur
Quaestio 1 Utrum Deus possit aliquo nomine proprie designari
Quaestio 1 Utrum nomen personae sit nomen secundae intentionis
Quaestio 1 Utrum numerus sit formaliter et proprie in divinis
Quaestio 1 Utrum persona dicat in divinis quid commune tribus personis quod plurificetur in eis
Quaestio 1 Utrum divinae personae constituantur suppositaliter et distinguantur proprietatibus relationis
Quaestio 1 Utrum generare et paternitas sint idem realiter in divinis
Quaestio 2 Utrum verbum increatum emanet ut intellectio actualiter
Quaestio 1 Utrum innascibilitas sit proprietas patris constitutiva
Quaestio 1 Utrum nomen principii notionem distinctam designet
Quaestio 1 Utrum inter Deum et creaturam sit aliqua realis relatio
Quaestio 1 Utrum similitudo et aequalitas sint relationes reales in Deo
Quaestio 1 Utrum pater et filius diligant se spiritu sancto
Quaestio 1 Utrum proprietates personales sint divina essentia
Quaestio 1 Utrum Deus vere et formaliter aliquid intelligat
Quaestio 2 Utrum essentia divina sit obiectum adaequatum sui intellectus
Quaestio 1 Utrum omnia sint aeternaliter in Dei presentia
Quaestio 1 Utrum Deus sit ubique
Quaestio 1 Utrum futura contingentia Deus ipse cognoscat
Quaestio 1 Utrum praedestinati de necessitate salventur
Quaestio 1 Utrum meritorum praescientia sit causa praedestinationis vel reprobationis
Quaestio 1 Utrum in Deo sit omnipotentia
Quaestio 1 Utrum Deus sua infinitate possit omnem creaturam in infinitum meliorem facere
Quaestio 1 Utrum quodlibet velle intrinsecum divinae voluntati semper impleatur
Quaestio 1 Utrum mundum incepisse sit conclusio demonstrabilis
Quaestio 2 Utrum creatio sit aliquid
Quaestio 3 Utrum potentia creandi possit communicari alicui creaturae ita quod possit creare
Quaestio 1 Utrum angelus sit in loco
Quaestio 2 Utrum angelus tempore mensuretur
Quaestio 1 Utrum angeli individuentur per materiam
Quaestio 2 Utrum intelligere angeli sit sua substantia
Quaestio 1 Utrum angelus potuerit appetere aequalitatem Dei in primo instanti sui esse vel suae creationis
Quaestio 1 Utrum angeli in primo instanti suae creationis fuerint beati
Quaestio 1 Utrum angelus possit moveri localiter
Quaestio 1 Utrum voluntas daemonum sit obstinata in malo
Quaestio 2 Utrum angelus moveat coelum vel quodcumque corpus per intellectum et voluntatem, vel per aliquam aliam potentiam
Quaestio 1 Utrum daemones naturali virtute possint cogitationes humani cordis cognoscere et vires sensitivas immutare
Quaestio 1 Utrum angeli habeant corpora naturaliter eis unita potissime coelestia
Quaestio 1 Utrum angeli proficiant in cognitione per mutuam locutionem
Quaestio 2 Utrum angeli ex mutua illuminatione proficiant
Quaestio 1 Utrum omnium corporalium sit una materia
Quaestio 1 Utrum materiae informitas praecesserit duratione eius formationem
Quaestio 1 Utrum coelum agat in ista inferiora per motum suum
Quaestio 1 Utrum in homine praeter animam intellectivam sit alia forma substantialis
Quaestio 1 Utrum anima humana vel aliqua alia forma substantialis sit aliqua entitas realiter a materia distincta
Quaestio 1 Utrum ante generationem compositi substantialis praecedat aliquid formae per generationem inducendae
Quaestio 1 Utrum quantitas interminata sit ponenda
Quaestio 1 Utrum ex minima parte costae vel ex minima carne Adae potuerit formari corpus Evae sine additione materiae exterioris
Quaestio 1 Utrum in statu innocentiae virgines peperissent dumtaxat praedestinatos
Quaestio 1 Utrum homo in statu innocentiae potuerit peccare venialiter
Quaestio 1 Utrum alicui creaturae potuerit vel possit conferri quod sit impeccabilis per naturam
Quaestio 1 Utrum in statu innocentiae Adam viderit Deum per essentiam
Quaestio 1 Utrum liberum arbitrium sit potentia pure passiva
Quaestio 1 Utrum voluntas seu liberum arbitrium ab aliquo exteriori moveatur ad suum actum
Quaestio 1 Utrum gratia sit virtus
Quaestio 1 Utrum habens gratiam possit de condigno mereri gloriam
Quaestio 1 Utrum homo sine gratia possit praecepta legis implere
Quaestio 1 Utrum homo ante peccatum per liberum arbitrium et suae naturae vires praecise absque alio auxilio Dei speciali fuerit sufficiens ad agendum aliquem actum moraliter bonum seu vere rectum et virtuosum
Quaestio 1 Utrum defectus quos sentimus in nobis sint poena pro peccato Adae
Quaestio 1 Utrum peccatum originale sit subiective in carne
Quaestio 1 Utrum omnes animae humanae ab origine sint aequales
Quaestio 1 Utrum peccato originali debeatur poena sensibilis
Quaestio 1 Utrum ratio boni sit proprie absoluta
Quaestio 2 Utrum malum sit aliqua natura positiva
Quaestio 1 Utrum in quolibet peccato sit aliquis actus
Quaestio 1 Utrum malum sufficienter dividatur per culpam et poenam
Quaestio 1 Utrum actus peccati sit a Deo
Quaestio 1 Utrum bonitas actus voluntatis sit ex fine
Quaestio 1 Utrum in actibus intellectus possit esse peccatum
Quaestio 1 Utrum aliqua actio humana possit esse indifferens ad bonum et malum morale
Quaestio 1 Utrum quaelibet actio hominis infidelis sit peccatum
Quaestio 1 Utrum actus exterior et interior sint duo peccata vel tantum unum
Quaestio 1 Utrum omne peccatum sit mortale
Quaestio 1 Utrum potentia peccandi sit a Deo
Quaestio 1 Utrum natura humana a filio Dei assumpta a tribus personis suppositis divinae naturae potuerit assumi
Quaestio 1 Utrum persona divina possit assumere entitatem totius resultantem ex materia et forma lapidis ad invicem coniunctis
Quaestio 1 Utrum beata Maria in peccato originali fuerit concepta
Quaestio 1 Utrum beata virgo active in Christi conceptione aliquid egerit propter quod mater Dei proprie dici posset
Quaestio 1 Utrum unio naturae divinae et humanae in Christo sit maxima unio
Quaestio 2 Utrum divina essentia vel personalis proprietas possit uniri alicui naturae creatae per modum formae
Quaestio 3 Utrum filius Dei assumpserit naturam humanam in universali simul cum suo proprio creato supposito
Quaestio 1 Utrum in Christo sint plura esse
Quaestio 1 Utrum in Christo sint duae filiationes
Quaestio 1 Utrum humanitas Christi sit adoranda adoratione latriae
Quaestio 1 Utrum Christus secundum quod homo sit persona divina
Quaestio 1 Utrum haec copulativa 'Christus incepit esse et Christus est creatura' sit concedenda
Quaestio 1 Utrum Christus potuerit peccare
Quaestio 1 Utrum anima Christi habuerit gratiam creatam formaliter et actu infinitam
Quaestio 1 Utrum anima Christi sit sciens formaliter scientia creata
Quaestio 2 Utrum anima Christi in verbo videat omnia alia a verbo
Quaestio 1 Utrum anima Christi ex sua omnipotentia respectu proprii corporis appetitum sensitivum a dolore sensibili praeservare potuerit
Quaestio 1 Utrum dolor in anima Christi tempore passionis pervenerit usque ad rationem superiorem
Quaestio 1 Utrum aliqua pura creatura potuerit satisfacere pro tota natura humana collapsa in primis parentibus
Quaestio 1 Utrum Christus desierit esse homo in suo descensu ad inferos
Quaestio 1 Utrum virtutes habituales sint homini necessariae
Quaestio 1 Utrum fides sit virtus infusa a Deo
Quaestio 1 Utrum fides sit de visis
Quaestio 1 Utrum spes sit virtus theologica distincta realiter a fide et charitate
Quaestio 1 Utrum homo debeat ex charitate diligere Deum plus quam se ipsum
Quaestio 1 Utrum fides remaneat in patria
Quaestio 1 Utrum ex actibus humanis acquirantur habitus virtutum in appetitu sensitivo subiective exsistentes puta in concupiscibili vel irascibili
Quaestio 1 Utrum dona spiritus sancti sint habitus distincti a virtutibus
Quaestio 1 Utrum virtutes cardinales sint inter se connexae ita quod qui habet unam habet omnes
Quaestio 1 Utrum in sacramentis novae legis sit aliqua virtus gratiae causativa
Quaestio 2 Utrum sacramenta veteris legis causent gratiam
Quaestio 3 Utrum sacramenta veteris legis possint post passionem Christi sine peccato mortali observari
Quaestio 1 Utrum baptismus characterem aliquem imprimat in anima
Quaestio 1 Utrum parvuli infidelium sint invitis parentibus baptizandi
Quaestio 1 Utrum baptismus aut confirmatio a ficto suscepta, recedente fictione, sortiatur suum effectum
Quaestio 2 Utrum sacerdos simplex, etiamsi non sit episcopus, possit confirmare
Quaestio 1 Utrum forma sacramenti eucharistiae sit conveniens, scilicet 'hoc est corpus meum' et 'hic est calix sanguinis mei'
Quaestio 1 Utrum corpus Christi sit in altari vel eucharistiae sacramento realiter
Quaestio 2 Utrum corpus Christi sit in eucharistiae sacramento vel Christus totaliter
Quaestio 3 Utrum corpus Christi sit in eucharistia mobiliter, hoc est, utrum ibi moveatur localiter
Quaestio 4 Utrum corpus Christi sit in eucharistia visibiliter, hoc est, utrum possit videri oculo creato
Quaestio 1 Utrum post consecrationem eucharistiae remaneat ibi substantia panis
Quaestio 1 Utrum accidentia separata a substantia panis conversi in corpus Christi possint immutare substantialiter aliquid extrinsecum
Quaestio 1 Utrum hostiae vel sanguini a duobus consecrato possit aliquid admisceri
Quaestio 1 Utrum sacramentum poenitentiae possit tollere culpam remanente reatu
Quaestio 2 Utrum post poenitentiam resurgat homo in aequali virtute
Quaestio 1 Utrum homo possit Deum satisfacere pro peccato
Quaestio 1 Utrum peccatum veniale possit remitti sine mortali
Quaestio 2 Utrum poenitentia habet partes
Quaestio 1 Utrum vere contritus et poenitens plus debeat eligere poenam inferni vel omnino non esse quam peccare
Quaestio 2 Utrum confessio facta ab illo qui non est contritus nec poenitens aliquid valeat
Quaestio 1 Utrum confessio non integra possit aliquid valere ad salutem
Quaestio 1 Utrum quilibet sacerdos possit uti clave quam habet in quemlibet hominem
Quaestio 1 Utrum per indulgentias possit aliquid remitti de poena satisfactoria
Quaestio 1 Utrum peccatum veniale possit expiari quoad culpam per poenam purgatorii
Quaestio 2 Utrum in quolibet casu teneatur sacerdos celare peccata quae sub sigillo confessionis novit
Quaestio 1 Utrum poenitentia interior sit res sacramenti poenitentiae
Quaestio 2 Utrum peccata per poenitentiam dimissa in aliquo casu redeant in eo qui recidivat
Quaestio 1 Utrum extrema unctio sit sacramentum
Quaestio 1 Utrum ordo sit sacramentum
Quaestio 1 Utrum episcopatus sit ordo
Quaestio 1 Utrum matrimonium sit sacramentum
Quaestio 1 Utrum matrimonium beatae Mariae virginis habuerit aliqua bona excusantia illud
Liber 4, distinctio 33 et novem sequentes, quaestio 1 Utrum votum continentiae annexum ordinibus sacris impediat ne ordinatus possit habere simul duas uxores
Quaestio 1 Utrum corruptum vel annihilatum per Dei potentiam possit idem numero reparari
Quaestio 2 Utrum resurrectio omnium mortuorum erit in eodem instanti
Quaestio 1 Utrum in resurrectione anima resumat idem corpus numero quod prius habuit
Quaestio 2 Utrum corpora sanctorum post resurrectionem erunt impassibilia
Quaestio 3 Utrum corpus gloriosum per dotem subtilitatis possit esse in eodem loco simul cum alio corpore
Quaestio 4 Utrum anima separata possit pati ab igne corporeo
Quaestio 1 Utrum sancti qui sunt in patria cognoscant orationes nostras
Quaestio 1 Utrum Christus in generali et ultimo iudicio iudicans secundum formam humanam sit ostensurus reprobis formam divinam
Quaestio 1 Utrum ultima beatitudo vel felicitas humana sit aliquis actus aeternus
Quaestio 2 Utrum beatitudo ultima hominis consistat essentialiter in actu intellectus
Quaestio 3 Utrum omnes homines appetant beatitudinem
Quaestio 4 Utrum intellectus creatus ex solis naturalibus possit pertingere ad videndum Deum per essentiam
Quaestio 5 Utrum essentia divina ab intellectu creato per aliquam similitudinem videatur
Quaestio 6 Utrum videntes Deum videant in eo omnia quae Deus videt vel quae possunt in ipso videri
Quaestio 1 Utrum anima a corpore separata aliquid cognoscat vel intelligat
Quaestio 2 Utrum anima hominis separata possit corpora movere localiter

About

The commentary is edited by C. Paban and T. Pegues, tomes I-VII, Tours, 1900-1908. The question list is extracted from there.
Is Part Of Sentences commentaries
Question Listed edited by C. Paban, T. Pegues
Question Listed encoded by Luciana Cioca