Digest

Titulus 1 De iustitia et iure
Titulus 2 De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium
Titulus 3 De legibus senatusque consultis et longa consuetudine
Titulus 4 De constitutionibus principum
Titulus 5 De statu hominum
Titulus 6 De his qui sui vel alieni iuris sunt
Titulus 7 De adoptionibus et emancipationibus et aliis modis quibus potestas solvitur
Titulus 8 De divisione rerum et qualitate
Titulus 9 De senatoribus
Titulus 10 De officio consulis
Titulus 11 De officio praefecti praetorio
Titulus 12 De officio praefecti urbi
Titulus 13 De officio quaestoris
Titulus 14 De officio praetorum
Titulus 15 De officio praefecti vigilum
Titulus 16 De officio proconsulis et legati
Titulus 17 De officio praefecti Augustalis
Titulus 18 De officio praesidis
Titulus 19 De officio procuratoris Caesaris vel rationalis
Titulus 20 De officio iuridici
Titulus 21 De officio eius, cui mandata est iurisdictio
Titulus 22 De officio adsessorum
Titulus 1 De iurisdictione.
Titulus 2 Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur.
Titulus 3 Si quis ius dicenti non obtemperaverit.
Titulus 4 De in ius vocando.
Titulus 5 Si quis in ius vocatus non ierit sive quis eum vocaverit, quem ex edicto non debuerit.
Titulus 6 In ius vocati ut eant aut satis vel cautum dent.
Titulus 7 Ne quis eum qui in ius vocabitur vi eximat.
Titulus 8 Qui satisdare cogantur vel iurato promittant vel suae promissioni committantur.
Titulus 9 Si ex noxali causa agatur, quemadmodum caveatur.
Titulus 10 De eo per quem factum erit quominus quis in iudicio sistat.
Titulus 11 Si quis cautionibus in iudicio sistendi causa factis non obtemperaverit.
Titulus 12 De feriis et dilationibus et diversis temporibus.
Titulus 13 De edendo.
Titulus 14 De pactis.
Titulus 15 De transactionibus.
Titulus 1 De postulando.
Titulus 2 De his qui notantur infamia.
Titulus 3 De procuratoribus et defensoribus.
Titulus 4 Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur.
Titulus 5 De negotiis gestis.
Titulus 6 De calumniatoribus.
Titulus 1 De in integrum restitutionibus.
Titulus 2 Quod metus causa gestum erit.
Titulus 3 De dolo malo.
Titulus 4 De minoribus viginti quinque annis.
Titulus 5 De capite minutis.
Titulus 6 Ex quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum restituuntur.
Titulus 7 De alienatione iudicii mutandi causa facta.
Titulus 8 De receptis: qui arbitrium receperint ut sententiam dicant.
Titulus 9 Nautae caupones stabularii ut recepta restituant.
Titulus 1 De iudiciis: ubi quisque agere vel conveniri debeat.
Titulus 2 De inofficioso testamento.
Titulus 3 De hereditatis petitione.
Titulus 4 Si pars hereditatis petatur.
Titulus 5 De possessoria hereditatis petitione.
Titulus 6 De fideicommissaria hereditatis petitione.
Titulus 1 De rei vindicatione.
Titulus 2 De publiciana in rem actione.
Titulus 3 Si ager vectigalis, id est emphyteuticarius, petatur.
Titulus 1 De usu fructu et quemadmodum quis utatur fruatur.
Titulus 2 De usu fructu adcrescendo.
Titulus 3 Quando dies usus fructus legati cedat.
Titulus 4 Quibus modis usus fructus vel usus amittitur.
Titulus 5 De usu fructu earum rerum, quae usu consumuntur vel minuuntur.
Titulus 6 Si usus fructus petetur vel ad alium pertinere negetur.
Titulus 7 De operis servorum
Titulus 8 De usu et habitatione.
Titulus 9 Usufructuarius quemadmodum caveat.
Titulus 1 De servitutibus.
Titulus 2 De servitutibus praediorum urbanorum.
Titulus 3 De servitutibus praediorum rusticorum.
Titulus 4 Communia praediorum tam urbanorum quam rusticorum.
Titulus 5 Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur.
Titulus 6 Quemadmodum servitutes amittuntur.
Titulus 1 Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.
Titulus 2 Ad legem Aquiliam.
Titulus 3 De his, qui effuderint vel deiecerint.
Titulus 4 De noxalibus actionibus.
Titulus 1 Finium regundorum.
Titulus 2 Familiae erciscundae.
Titulus 3 Communi dividundo.
Titulus 4 Ad exhibendum.
Titulus 1 De interrogationibus in iure faciendis et interrogatoriis actionibus.
Titulus 2 De quibus rebus ad eundem iudicem eatur.
Titulus 3 De servo corrupto.
Titulus 4 De fugitivis.
Titulus 5 De aleatoribus.
Titulus 6 Si mensor falsum modum dixerit.
Titulus 7 De religiosis et sumptibus funerum et ut funus ducere liceat.
Titulus 8 De mortuo inferendo et sepulchro aedificando.
Titulus 1 De rebus creditis si certum petetur et de condictione.
Titulus 2 De iureiurando sive voluntario sive necessario sive iudiciali.
Titulus 3 De in litem iurando.
Titulus 4 De condictione causa data causa non secuta.
Titulus 5 De condictione ob turpem vel iniustam causam.
Titulus 6 De condictione indebiti.
Titulus 7 De condictione sine causa.
Titulus 1 De condictione furtiva.
Titulus 2 De condictione ex lege.
Titulus 3 De condictione triticiaria.
Titulus 4 De eo quod certo loco dari oportet.
Titulus 5 De pecunia constituta.
Titulus 6 Commodati vel contra.
Titulus 7 De pigneraticia actione vel contra.
Titulus 1 De exercitoria actione.
Titulus 2 De lege Rodia [Rhodia] de iactu.
Titulus 3 De institoria actione.
Titulus 4 De tributoria actione.
Titulus 5 Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicetur.
Titulus 6 De senatus consulto Macedoniano.
Titulus 1 De peculio.
Titulus 2 Quando de peculio actio annalis est.
Titulus 3 De in rem verso.
Titulus 4 Quod iussu.
Titulus 1 Ad senatus consultum Velleianum.
Titulus 2 De compensationibus.
Titulus 3 Depositi vel contra.
Titulus 1 Mandati vel contra.
Titulus 2 Pro socio.
Titulus 1 De contrahenda emptione et de pactis inter emptorem et venditorem compositis (..)
Titulus 2 De in diem addictione.
Titulus 3 De lege commissoria.
Titulus 4 De hereditate vel actione vendita.
Titulus 5 De rescindenda venditione et quando licet ab emptione discedere.
Titulus 6 De periculo et commodo rei venditae.
Titulus 7 De servis exportandis: vel si ita mancipium venierit ut manumittatur vel contra.
Titulus 1 De actionibus empti venditi.
Titulus 2 Locati conducti.
Titulus 3 De aestimatoria.
Titulus 4 De rerum permutatione.
Titulus 5 De praescriptis verbis et in factum actionibus.
Titulus 1 De pignoribus et hypothecis et qualiter ea contrahantur et de pactis eorum.
Titulus 2 In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur.
Titulus 3 Quae res pignori vel hypothecae datae olbigari non possunt.
Titulus 4 Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur et de his qui in priorum creditorum locum (..)
Titulus 5 De distractione pignorum et hypothecarum.
Titulus 6 Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.
Titulus 1 De aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris.
Titulus 2 De evictionibus et duplae stipulatione.
Titulus 3 De exceptione rei venditae et traditae.
Titulus 1 De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora.
Titulus 2 De nautico faenore.
Titulus 3 De probationibus et praesumptionibus.
Titulus 4 De fide instrumentorum et amissione eorum.
Titulus 5 De testibus.
Titulus 6 De iuris et facti ignorantia.
Titulus 1 De sponsalibus.
Titulus 2 De ritu nuptiarum.
Titulus 3 De iure dotium.
Titulus 4 De pactis dotalibus.
Titulus 5 De fundo dotali.
Titulus 1 De donationibus inter virum et uxorem.
Titulus 2 De divortiis et repudiis.
Titulus 3 Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur.
Titulus 1 De impensis in res dotales factis.
Titulus 2 De actione rerum amotarum.
Titulus 3 De agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis.
Titulus 4 De inspiciendo ventre custodiendoque partu.
Titulus 5 Si ventris nomine muliere in possessionem missa (..)
Titulus 6 Si mulier ventris nomine in possessione calumniae causa esse dicetur.
Titulus 7 De concubinis.
Titulus 1 De tutelis.
Titulus 2 De testamentaria tutela.
Titulus 3 De confirmando tutore vel curatore.
Titulus 4 De legitimis tutoribus.
Titulus 5 De tutoribus et curatoribus datis ab his qui ius dandi habent (..)
Titulus 6 Qui petant tutores vel curatores et ubi petantur.
Titulus 7 De administratione et periculo tutorum et curatorum qui gesserint vel non (..)
Titulus 8 De auctoritate et consensu tutorum et curatorum.
Titulus 9 Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt.
Titulus 10 De suspectis tutoribus et curatoribus.
Titulus 1 De excusationibus.
Titulus 2 Ubi pupillus educari vel morari debeat et de alimentis ei praestandis.
Titulus 3 De tutelae et rationibus distrahendis et utili curationis causa actione.
Titulus 4 De contraria tutelae et utili actione.
Titulus 5 De eo qui pro tutore prove curatore negotia gessit.
Titulus 6 Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur.
Titulus 7 De fideiussoribus et nominatoribus et heredibus tutorum et curatorum.
Titulus 8 De magistratibus conveniendis.
Titulus 9 De rebus eorum, qui sub tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis.
Titulus 10 De curatoribus furioso et aliis extra minores dandis.
Titulus 1 Qui testamenta facere possunt et quemadmodum tesamenta fiant.
Titulus 2 De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis.
Titulus 3 De iniusto rupto irrito facto testamento.
Titulus 4 De his quae in testamento delentur inducuntur vel inscribuntur.
Titulus 5 De heredibus instituendis.
Titulus 6 De vulgari et pupillari substitutione.
Titulus 7 De condicionibus institutionum.
Titulus 8 De iure deliberandi.
Titulus 1 De testamento militis.
Titulus 2 De adquirenda vel omittenda hereditate.
Titulus 3 Testamenta quemadmodum aperiuntur inspiciantur et describantur.
Titulus 4 Si quis omissa causa testamenti ab intestato vel alio modo possideat hereditatem.
Titulus 5 De senatus consulto Silaniano et Claudiano: quorum testamenta ne aperiantur.
Titulus 6 Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit.
Titulus 7 De iure codicillorum.
Titulus 1 De legatis et fideicommissis.
Titulus 1 De legatis et fideicommissis.
Titulus 1 De legatis et fideicommissis.
Titulus 1 De annuis legatis et fideicommissis.
Titulus 2 De usu et de usu fructu et reditu et habitatione et operis per legatum (..)
Titulus 3 De servitute legata.
Titulus 4 De dote praelegata.
Titulus 5 De optione vel electione legata.
Titulus 6 De tritico vino vel oleo legato.
Titulus 7 De instructo vel instrumento legato.
Titulus 8 De peculio legato.
Titulus 9 De penu legata
Titulus 10 De suppellectile legata.
Titulus 1 De alimentis vel cibariis legatis.
Titulus 2 De auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et statuis legatis.
Titulus 3 De liberatione legata.
Titulus 4 De adimendis vel transferendis legatis vel fideicommissis.
Titulus 5 De rebus dubiis.
Titulus 6 De his quae poenae causa relinquuntur.
Titulus 7 De regula Catoniana.
Titulus 8 De his quae pro non scriptis habentur.
Titulus 9 De his quae ut indignis auferuntur.
Titulus 1 De condicionibus et demonstrationibus et causis et modis eorum (...)
Titulus 2 Ad legem Falcidiam.
Titulus 3 Si cui plus, quam per legem Falcidiam licuerit, legatum esse dicetur.
Titulus 1 Ad senatus consultum Trebellianum.
Titulus 2 Quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat.
Titulus 3 Ut legatorum seu fideicommissorum servandorum causa caveatur.
Titulus 4 Ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum servandorum causa esse liceat.
Titulus 1 De bonorum possessionibus.
Titulus 2 Si tabulae testamenti extabunt.
Titulus 3 De bonorum possessione furioso infanti muto surdo caeco competente.
Titulus 4 De bonorum possessione contra tabulas.
Titulus 5 De legatis praestandis contra tabulas bonorum possessione petita.
Titulus 6 De collatione bonorum.
Titulus 7 De dotis collatione.
Titulus 8 De coniungendis cum emancipato liberis eius.
Titulus 9 De ventre in possessionem mittendo et curatore eius.
Titulus 10 De Carboniano edicto.
Titulus 11 De bonorum possessione secundum tabulas.
Titulus 12 Si a parente quis manumissus sit.
Titulus 13 De bonorum possessione ex testamento militis.
Titulus 14 De iure patronatus.
Titulus 15 De obsequiis parentibus et patronis praestandis.
Titulus 1 De operis libertorum.
Titulus 2 De bonis libertorum.
Titulus 3 De libertis universitatium.
Titulus 4 De adsignandis libertis.
Titulus 5 Si quid in fraudem patroni factum sit.
Titulus 6 Si tabulae testamenti nullae extabunt, unde liberi.
Titulus 7 Unde legitimi.
Titulus 8 Unde cognati.
Titulus 9 De successorio edicto.
Titulus 10 De gradibus et adfinibus et nominibus eorum.
Titulus 11 Unde vir et uxor.
Titulus 12 De veteranorum et militum successione.
Titulus 13 Quibus non competit bonorum possessio.
Titulus 14 Ut ex legibus senatusve consultis bonorum possessio detur.
Titulus 15 Quis ordo in possessionibus servetur.
Titulus 16 De suis et legitimis heredibus.
Titulus 17 Ad senatus consultum Tertullianum et Orphitianum.
Titulus 1 De operis novi nuntiatione.
Titulus 2 De damno infecto et de suggrundis et proiectionibus.
Titulus 3 De aqua et aquae pluviae arcendae.
Titulus 4 De publicanis et vectigalibus et commissis.
Titulus 5 De donationibus.
Titulus 6 De mortis causa donationibus et capionibus.
Titulus 1 De manumissionibus.
Titulus 2 De manumissis vindicta.
Titulus 3 De manumissionibus quae servis ad universitatem pertinentibus imponuntur.
Titulus 4 De manumissis testamento.
Titulus 5 De fideicommissariis libertatibus.
Titulus 6 De ademptione libertatis.
Titulus 7 De statuliberis.
Titulus 8 Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt.
Titulus 9 Qui et a quibus manumissi liberi non fiunt et ad legem Aeliam Sentiam.
Titulus 10 De iure aureorum anulorum.
Titulus 11 De natalibus restituendis.
Titulus 12 De liberali causa.
Titulus 13 Quibus ad libertatem proclamare non licet.
Titulus 14 Si ingenuus esse dicetur.
Titulus 15 Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur.
Titulus 16 De collusione detegenda.
Titulus 1 De adquirendo rerum dominio.
Titulus 2 De adquirenda vel amittenda possessione.
Titulus 3 De usurpationibus et usucapionibus.
Titulus 4 Pro emptore.
Titulus 5 Pro herede vel pro possessore.
Titulus 6 Pro donato.
Titulus 7 Pro derelicto.
Titulus 8 Pro legato.
Titulus 9 Pro dote.
Titulus 10 Pro suo.
Titulus 1 De re iudicata et de effectu sententiarum et de interlocutionibus.
Titulus 2 De confessis.
Titulus 3 De cessione bonorum.
Titulus 4 Quibus ex causis in possessionem eatur.
Titulus 5 De rebus auctoritate iudicis possidendis seu vendundis.
Titulus 6 De separationibus.
Titulus 7 De curatore bonis dando.
Titulus 8 Quae in fraudem creditorum facta sunt ut restituantur.
Titulus 1 De interdictis sive extraordinariis actionibus, quae pro his competunt.
Titulus 2 Quorum bonorum.
Titulus 3 Quod legatorum.
Titulus 4 Ne vis fiat ei, qui in possessionem missus erit.
Titulus 5 De tabulis exhibendis.
Titulus 6 Ne quid in loco sacro fiat.
Titulus 7 De locis et itineribus publicis.
Titulus 8 Ne quid in loco publico vel itinere fiat.
Titulus 9 De loco publico fruendo.
Titulus 10 De via publica et si quid in ea factum esse dicatur.
Titulus 11 De via publica et itinere publico reficiendo.
Titulus 12 De fluminibus. Ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur.
Titulus 13 Ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore aestate fluxit.
Titulus 14 Ut in flumine publico navigare liceat.
Titulus 15 De ripa munienda.
Titulus 16 De vi et de vi armata.
Titulus 17 Uti possidetis.
Titulus 18 De superficiebus.
Titulus 19 De itinere actuque privato.
Titulus 20 De aqua cottidiana et aestiva.
Titulus 21 De rivis.
Titulus 22 De fonte.
Titulus 23 De cloacis.
Titulus 24 Quod vi aut clam.
Titulus 25 De remissionibus.
Titulus 26 De precario.
Titulus 27 De arboribus caedendis.
Titulus 28 De glande legenda.
Titulus 29 De homine libero exhibendo.
Titulus 30 De liberis exhibendis, item ducendis.
Titulus 31 Utrubi.
Titulus 32 De migrando.
Titulus 33 De Salviano interdicto.
Titulus 1 De exceptionibus praescriptionibus et praeiudiciis.
Titulus 2 De exceptione rei iudicatae.
Titulus 3 De diversis temporalibus praescriptionibus et de accessionibus possessionum.
Titulus 4 De doli mali et metus exceptione.
Titulus 5 Quarum rerum actio non datur.
Titulus 6 De litigiosis.
Titulus 7 De obligationibus et actionibus.
Titulus 1 De verborum obligationibus.
Titulus 2 De duobus reis constituendis.
Titulus 3 De stipulatione servorum.
Titulus 1 De fideiussoribus et mandatoribus.
Titulus 2 De novationibus et delegationibus.
Titulus 3 De solutionibus et liberationibus.
Titulus 4 De acceptilatione.
Titulus 5 De stipulationibus praetoriis.
Titulus 6 Rem pupilli vel adulescentis salvam fore.
Titulus 7 Iudicatum solvi.
Titulus 8 Ratam rem haberi et de ratihabitione.
Titulus 1 De privatis delictis.
Titulus 2 De furtis.
Titulus 3 De tigno iuncto.
Titulus 4 Si is, qui testamento liber esse iussus erit (..)
Titulus 5 Furti adversus nautas caupones stabularios.
Titulus 6 Si familia furtum fecisse dicetur.
Titulus 7 Arborum furtim caesarum.
Titulus 8 Vi bonorum raptorum et de turba.
Titulus 9 De incendio ruina naufragio rate nave expugnata.
Titulus 10 De iniuriis et famosis libellis.
Titulus 11 De extraordinariis criminibus.
Titulus 12 De sepulchro violato.
Titulus 13 De concussione.
Titulus 14 De abigeis.
Titulus 15 De praevaricatione.
Titulus 16 De receptatoribus.
Titulus 17 De furibus balneariis.
Titulus 18 De effractoribus et expilatoribus.
Titulus 19 Expilatae hereditatis.
Titulus 20 Stellionatus.
Titulus 21 De termino moto.
Titulus 22 De collegiis et corporibus.
Titulus 23 De popularibus actionibus.
Titulus 1 De publicis iudiciis.
Titulus 2 De accusationibus et inscriptionibus.
Titulus 3 De custodia et exhibitione reorum.
Titulus 4 Ad legem Iuliam maiestatis.
Titulus 5 Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis.
Titulus 6 Ad legem Iuliam de vi publica.
Titulus 7 Ad legem Iuliam de vi privata.
Titulus 8 Ad legem Corneliam de siccariis et veneficis.
Titulus 9 De lege Pompeia de parricidiis.
Titulus 10 De lege Cornelia de falsis et de senatus consulto liboniano.
Titulus 11 De lege Iulia repetundarum.
Titulus 12 De lege Iulia de annona.
Titulus 13 Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis.
Titulus 14 De lege Iulia ambitus.
Titulus 15 De lege Fabia de plagiariis.
Titulus 16 Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum.
Titulus 17 De requirendis vel absentibus damnandis.
Titulus 18 De quaestionibus.
Titulus 19 De poenis.
Titulus 20 De bonis damnatorum.
Titulus 21 De bonis eorum, qui ante sententiam vel mortem (..)
Titulus 22 De interdictis et relegatis et deportatis.
Titulus 23 De sententiam passis et restitutis.
Titulus 24 De cadaveribus punitorum.
Titulus 1 De appellationibus et relegationibus.
Titulus 2 A quibus appellari non licet.
Titulus 3 Quis a quo appelletur.
Titulus 4 Quando appellandum sit et intra quae tempora.
Titulus 5 De appellationibus recipiendis vel non.
Titulus 6 De libellis dimissoriis, qui apostoli dicuntur.
Titulus 7 Nihil innovari appellatione interposita.
Titulus 8 Quae sententiae sine appellatione rescindantur.
Titulus 9 An per alium causae appellationum reddi possunt.
Titulus 10 Si tutor vel curator magistratusve creatus appellaverit.
Titulus 11 Eum qui appellaverit in provincia defendi.
Titulus 12 Apud eum, a quo appellatur, aliam causam agere compellendum.
Titulus 13 Si pendente appellatione mors intervenerit.
Titulus 14 De iure fisci.
Titulus 15 De captivis et de postliminio et redemptis ab hostibus.
Titulus 16 De re militari.
Titulus 17 De castrensi peculio.
Titulus 18 De veteranis.
Titulus 1 Ad municipalem et de incolis.
Titulus 2 De decurionibus et filiis eorum.
Titulus 3 De albo scribendo.
Titulus 4 De muneribus et honoribus.
Titulus 5 De vacatione et excusatione munerum.
Titulus 6 De iure immunitatis.
Titulus 7 De legationibus.
Titulus 8 De administratione rerum ad civitates pertinentium.
Titulus 9 De decretis ab ordine faciendis.
Titulus 10 De operibus publicis.
Titulus 11 De nundinis.
Titulus 12 De pollicitationibus.
Titulus 13 De variis et extraordinariis cognitionibus et si iudex litem suam fecisse dicetur.
Titulus 14 De proxeneticis.
Titulus 15 De censibus.
Titulus 16 De verborum significatione.
Titulus 17 De diversis regulis iuris antiqui.

About

No Description Available
Is Part Of Civil law
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt