Codex

Titulus 1 De summa trinitate et de fide catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat.
Titulus 2 De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum.
Titulus 3 De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et asceteriis (..)
Titulus 4 De episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam (..)
Titulus 5 De haereticis et manichaeis et samaritis.
Titulus 6 Ne sanctum baptisma iteretur.
Titulus 7 De apostatis.
Titulus 8 Nemini licere signum salvatoris christi vel in silice vel in marmore aut sculpere aut pingere.
Titulus 9 De iudaeis et caelicolis.
Titulus 10 Ne christianum mancipium haereticus vel paganus vel iudaeus habeat vel possideat (..)
Titulus 11 De paganis sacrificiis et templis.
Titulus 12 De his qui ad ecclesias confugiunt vel ibi exclamant.
Titulus 13 De his qui in ecclesiis manumittuntur.
Titulus 14 De legibus et constitutionibus principum et edictis.
Titulus 15 De mandatis principum.
Titulus 16 De senatus consultis.
Titulus 17 De veteri iure enucleando et auctoritate iuris prudentium qui in digestis referuntur.
Titulus 18 De iuris et facti ignorantia.
Titulus 19 De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non.
Titulus 20 Quando libellus principi datus litis contestationem facit.
Titulus 21 Ut lite pendente vel post provocationem aut definitivam sententiam nulli liceat imperatori (..)
Titulus 22 Si contra ius utilitatemve publicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum (..)
Titulus 23 De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus.
Titulus 24 De statuis et imaginibus.
Titulus 25 De his qui ad statuas confugiunt.
Titulus 26 De officio praefectorum praetorio Orientis et Illyrici.
Titulus 27 De officio praefecti praetorio Africae et de omni eiusdem dioeceseos statu.
Titulus 28 De officio praefecti urbis.
Titulus 29 De officio magistri militum.
Titulus 30 De officio quaestoris.
Titulus 31 De officio magistri officiorum.
Titulus 32 De officio comitis sacrarum largitionum.
Titulus 33 De officio comitis rerum privatarum.
Titulus 34 De officio comitis sacri patrimonii.
Titulus 35 De officio proconsulis et legati.
Titulus 36 De officio comitis Orientis.
Titulus 37 De officio praefecti Augustalis.
Titulus 38 De officio vicarii.
Titulus 39 De officio praetorum.
Titulus 40 De officio rectoris provinciae.
Titulus 41 Ut nulli patriae suae administratio sine speciali permissu principis permittatur.
Titulus 42 De quadrimenstruis tam civilibus quam militaribus brevibus.
Titulus 43 De officio praefecti vigilum.
Titulus 44 De officio praefecti annonae.
Titulus 45 De officio civilium iudicum.
Titulus 46 De officio iudicum militarium.
Titulus 47 Ne comitibus rei militaris vel tribunis lavacra praestentur.
Titulus 48 De officio diversorum iudicum.
Titulus 49 Ut omnes tam civiles quam militares iudices post administrationem depositam (..)
Titulus 50 De officio eius qui vicem alicuius iudicis obtinet.
Titulus 51 De adsessoribus et domesticis et cancellariis iudicum.
Titulus 52 De annonis et capitu administrantium vel adsessorum aliorumve publicas sollicitudines (..)
Titulus 53 De contractibus iudicum vel eorum qui sunt circa eos et inhibendis donationibus (..)
Titulus 54 De modo multarum, quae ab iudicibus infliguntur.
Titulus 55 De defensoribus civitatum.
Titulus 56 De magistratibus municipalibus.
Titulus 57 De officio iuridici Alexandriae.
Titulus 1 De edendo.
Titulus 2 De in ius vocando.
Titulus 3 De pactis.
Titulus 4 De transactionibus.
Titulus 5 De calculi errore.
Titulus 6 De postulando.
Titulus 7 De advocatis diversorum iudiciorum.
Titulus 8 De advocatis fisci.
Titulus 9 De errore advocatorum vel libellos seu preces concipientium.
Titulus 10 Ut quae desunt advocationi partium iudex suppleat.
Titulus 11 De causis, ex quibus infamia alicui inrogatur.
Titulus 12 De procuratoribus.
Titulus 13 Ne liceat potentioribus patrocinium litigantibus praestare vel actiones in se transferre.
Titulus 14 De his, qui potentiorum nomine titulos praediis adfigunt vel eorum nomina in lite praetendunt
Titulus 15 Ut nemo privatus titulos praediis suis vel alienis imponat vel vela regalia suspendat.
Titulus 16 Ut nemini liceat sine iudicis auctoritate signa imprimere rebus, quas alius tenet.
Titulus 17 Ne fiscus vel res publica procurationem alicui patrocinii causa in lite praestet.
Titulus 18 De negotiis gestis.
Titulus 19 De his quae vi metusve causa gesta sunt.
Titulus 20 De dolo malo.
Titulus 21 De in integrum restitutione minorum viginti quinque annis.
Titulus 22 De filio familias minore.
Titulus 23 De fideiussoribus minorum.
Titulus 24 Si tutor vel curator intervenerit.
Titulus 25 Si in communi eademque causa in integrum restitutio postuletur.
Titulus 26 Si adversus rem iudicatam.
Titulus 27 Si adversus venditionem.
Titulus 28 Si adversus venditionem pignoris.
Titulus 29 Si adversus donationem.
Titulus 30 Si adversus libertatem.
Titulus 31 Si adversus transactionem vel divisionem minor restitui velit.
Titulus 32 Si adversus solutionem a debitore vel a se factam.
Titulus 33 Si adversus dotem.
Titulus 34 Si adversus delictum suum.
Titulus 35 Si adversus usucapionem.
Titulus 36 Si adversus fiscum
Titulus 37 Si adversus creditorem.
Titulus 38 Si ut se hereditate abstineat.
Titulus 39 Si ut omissam hereditatem vel bonorum possessionem vel quid aliud adquirat.
Titulus 40 In quibus causis in integrum restitutio necessaria non est.
Titulus 41 Qui et adversus quos in integrum restitui non possunt.
Titulus 42 Si minor se maiorem dixerit vel probatus fuerit.
Titulus 43 Si saepius in integrum restitutio postuletur.
Titulus 44 De his qui veniam aetatis impetraverunt.
Titulus 45 Si maior factus ratum habuerit.
Titulus 46 Ubi et apud quem cognitio restitutionis agitanda sit.
Titulus 47 De reputationibus, quae fiunt in iudicio in integrum restitutionis.
Titulus 48 Etiam per procuratorem causam in integrum restitutionis agi posse.
Titulus 49 In integrum restitutione postulata ne quid novi fiat.
Titulus 50 De restitutione militum et eorum qui rei publicae causa afuerunt.
Titulus 51 De uxoribus militum vel eorum qui rei publicae causa absunt.
Titulus 52 De temporibus in integrum restitutionis tam minorum aliarumque personarum (..)
Titulus 53 Quibus ex causis maiores in integrum restituuntur.
Titulus 54 De alienatione iudicii mutandi causa facta.
Titulus 55 De receptis.
Titulus 56 De satisdando.
Titulus 57 De formulis et impetratione actionum sublatis.
Titulus 58 De iureiurando propter calumniam dando.
Titulus 1 De iudiciis.
Titulus 2 De sportulis et sumptibus in diversis iudiciis faciendis et de exsecutoribus litium.
Titulus 3 De pedaneis iudicibus.
Titulus 4 Qui pro sua iurisdictione iudices dare darive possunt.
Titulus 5 Ne quis in sua causa iudicet vel sibi ius dicat.
Titulus 6 Qui legitimam personam in iudiciis habent vel non.
Titulus 7 Ut nemo invitus agere vel accusare cogatur.
Titulus 8 De ordine iudiciorum.
Titulus 9 De litis contestatione.
Titulus 10 De plus petitionibus.
Titulus 11 De dilationibus.
Titulus 12 De feriis.
Titulus 13 De iurisdictione omnium iudicum et de foro competenti.
Titulus 14 Quando imperator inter pupillos vel viduas vel miserabiles personas cognoscat (..)
Titulus 15 Ubi de criminibus agi oportet.
Titulus 16 Ubi de possessione agi oportet.
Titulus 17 Ubi fideicommissum peti oportet.
Titulus 18 Ubi conveniatur qui certo loco dare promisit.
Titulus 19 Ubi in rem actio exerceri debet.
Titulus 20 Ubi de hereditate agatur et ubi scripti heredes in possessionem mitti postulare debent.
Titulus 21 Ubi agi oportet de ratiociniis tam privatis quam publicis.
Titulus 22 Ubi causa status agi debeat.
Titulus 23 Ubi quis de curiali vel cohortali aliave condicione conveniatur.
Titulus 24 Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur.
Titulus 25 In quibus causis militantes fori praescriptione uti non possunt.
Titulus 26 Ubi causae fiscales vel divinae domus hominumque eius agantur.
Titulus 27 Quando liceat sine iudice unicuique vindicare se vel publicam devotionem.
Titulus 28 De inofficioso testamento.
Titulus 29 De inofficiosis donationibus.
Titulus 30 De inofficiosis dotibus.
Titulus 31 De petitione hereditatis.
Titulus 32 De rei vindicatione.
Titulus 33 De usu fructu et habitatione et ministerio servorum.
Titulus 34 De servitutibus et de aqua.
Titulus 35 De lege Aquilia.
Titulus 36 Familiae erciscundae.
Titulus 37 Communi dividundo.
Titulus 38 Communia utriusque iudicii tam familiae erciscundae quam communi dividundo.
Titulus 39 Finium regundorum.
Titulus 40 De consortibus eiusdem litis.
Titulus 41 De noxalibus actionibus.
Titulus 42 Ad exhibendum.
Titulus 43 De aleae lusu et aleatoribus.
Titulus 44 De religiosis et sumptibus funerum.
Titulus 1 De rebus creditis et de iureiurando.
Titulus 2 Si certum petatur.
Titulus 3 De suffragio.
Titulus 4 De prohibita sequestratione pecuniae.
Titulus 5 De condictione indebiti.
Titulus 6 De condictione ob causam datorum.
Titulus 7 De condictione ob turpem causam.
Titulus 8 De condictione furtiva.
Titulus 9 De condictione ex lege et sine causa vel iniusta causa.
Titulus 10 De obligationibus et actionibus.
Titulus 11 Ut actiones et ab herede et contra heredem incipiant.
Titulus 12 Ne uxor pro marito vel maritus pro uxore vel mater pro filio conveniatur.
Titulus 13 Ne filius pro patre vel pater pro filio emancipato vel libertus pro patrono conveniatur.
Titulus 14 An servus ex suo facto post manumissionem teneatur.
Titulus 15 Quando fiscus vel privatus debitoris sui debitores exigere potest.
Titulus 16 De actionibus hereditariis.
Titulus 17 Ex delictis defunctorum in quantum heredes conveniantur.
Titulus 18 De constituta pecunia.
Titulus 19 De probationibus.
Titulus 20 De testibus.
Titulus 21 De fide instrumentorum et amissione eorum et antapochis faciendis (..)
Titulus 22 Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur.
Titulus 23 De commodato.
Titulus 24 De actione pigneraticia.
Titulus 25 De exercitoria et institoria actione.
Titulus 26 Quod cum eo qui in aliena est potestate negotium gestum esse dicitur, vel de peculio (..)
Titulus 27 Per quas personas nobis adquiritur.
Titulus 28 Ad senatus consultum Macedonianum.
Titulus 29 Ad senatus consultum Velleianum.
Titulus 30 De non numerata pecunia.
Titulus 31 De compensationibus.
Titulus 32 De usuris.
Titulus 33 De nautico fenore.
Titulus 34 Depositi.
Titulus 35 Mandati.
Titulus 36 Si servus se emi mandaverit.
Titulus 37 Pro socio.
Titulus 38 De contrahenda emptione.
Titulus 39 De hereditate vel actione vendita.
Titulus 40 Quae res venire non possunt et qui vendere vel emere vetantur.
Titulus 41 Quae res exportari non debeant.
Titulus 42 De eunuchis.
Titulus 43 De patribus qui filios distraxerunt.
Titulus 44 De rescindenda venditione.
Titulus 45 Quando liceat ab emptione discedere .
Titulus 46 Si propter publicas pensitationes venditio fuerit celebrata.
Titulus 47 Sine censu vel reliquis fundum comparari non posse.
Titulus 48 De periculo et commodo rei venditae.
Titulus 49 De actionibus empti et venditi.
Titulus 50 Si quis alteri vel sibi sub alterius nomine vel aliena pecunia emerit.
Titulus 51 De rebus alienis non alienandis et de prohibita rerum alienatione vel hypotheca.
Titulus 52 De communium rerum alienatione.
Titulus 53 Rem alienam gerentibus non interdici rerum suarum alienatione.
Titulus 54 De pactis inter emptorem et venditorem compositis.
Titulus 55 Si servus exportandus veneat.
Titulus 56 Si mancipium ita venierit, ne prostituatur.
Titulus 57 Si mancipium ita fuerit alienatum, ut manumittatur vel contra.
Titulus 58 De aediliciis actionibus.
Titulus 59 De monopoliis et de conventu negotiatorum illicito vel artificum ergolaborumque (..)
Titulus 60 De nundinis.
Titulus 61 De vectigalibus et commissis.
Titulus 62 Vectigalia nova instituti non posse.
Titulus 63 De commerciis et mercatoribus.
Titulus 64 De rerum permutatione et de praescriptis verbis actione.
Titulus 65 De locato et conducto.
Titulus 66 De emphyteutico iure.
Titulus 1 De sponsalibus et arris sponsaliciis et proxeneticis.
Titulus 2 Si rector provinciae vel ad eum pertinentes sponsalia dederint.
Titulus 3 De donationibus ante nuptias vel propter nuptias et sponsaliciis.
Titulus 4 De nuptiis.
Titulus 5 De incestis et inutilibus nuptiis.
Titulus 6 De interdicto matrimonio inter pupillam et tutorem seu curatorem liberosque eorum.
Titulus 7 Si quacumque praeditus potestate vel ad eum pertinentes ad suppositarum iurisdictioni (..)
Titulus 8 Si nuptiae ex rescripto petantur.
Titulus 9 De secundis nuptiis.
Titulus 10 Si secundo nupserit mulier, cui maritus usum fructum reliquerit.
Titulus 11 De dotis promissione vel nuda pollicitatione.
Titulus 12 De iure dotium.
Titulus 13 De rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita.
Titulus 14 De pactis conventis tam super dote quam super donatione ante nuptias et paraphernis.
Titulus 15 De dote cauta et non numerata.
Titulus 16 De donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis et de ratihabitione.
Titulus 17 De repudiis et iudicio de moribus sublato.
Titulus 18 Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur.
Titulus 19 Si dos constante matrimonio soluta fuerit.
Titulus 20 Ne fideiussores vel mandatores dotium dentur.
Titulus 21 Rerum amotarum.
Titulus 22 Ne pro dote mulieri bona mariti addicantur.
Titulus 23 De fundo dotali.
Titulus 24 Divortio facto apud quem liberi morari vel educari debent.
Titulus 25 De alendis liberis ac parentibus.
Titulus 26 De concubinis.
Titulus 27 De naturalibus liberis et matribus eorum et ex quibus casibus iusti efficiuntur.
Titulus 28 De tutela testamentaria.
Titulus 29 De confirmando tutore.
Titulus 30 De legitima tutela.
Titulus 31 Qui petant tutores vel curatores.
Titulus 32 Ubi petantur tutores vel curatores.
Titulus 33 De tutoribus et curatoribus illustrium vel clarissimarum personarum.
Titulus 34 Qui dare tutores vel curatores et qui dari possunt.
Titulus 35 Quando mulier tutelae officio fungi potest.
Titulus 36 In quibus causis tutorem habenti tutor vel curator dari potest.
Titulus 37 De administratione tutorum et curatorum et de pecunia pupillari feneranda vel deponenda.
Titulus 38 De periculo tutorum et curatorum.
Titulus 39 Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt.
Titulus 40 Si ex pluribus tutoribus vel curatoribus omnes vel unus agere pro minore (..)
Titulus 41 Ne tutor vel curator vectigal conducat.
Titulus 42 De tutore vel curatore qui satis non dedit.
Titulus 43 De suspectis.
Titulus 44 De in litem dando tutore vel curatore.
Titulus 45 De eo qui pro tutore negotia gessit.
Titulus 46 Si mater indemnitatem promiserit.
Titulus 47 Si contra matris voluntatem tutor datus sit.
Titulus 48 Ut causae post pubertatem adsit tutor.
Titulus 49 Ubi pupilli educentur.
Titulus 50 De alimentis pupillo praestandis.
Titulus 51 Arbitrium tutelae.
Titulus 52 De dividenda tutela et pro qua parte quisque tutorum conveniatur.
Titulus 53 De in litem iurando.
Titulus 54 De heredibus tutorum.
Titulus 55 Si tutor non gesserit.
Titulus 56 De usuris pupillaribus.
Titulus 57 De fideiussoribus tutorum seu curatorum.
Titulus 58 De contrario iudicio.
Titulus 59 De auctoritate praestanda.
Titulus 60 Quando curatores vel tutores esse desinant.
Titulus 61 De actore a tutore seu curatore dando.
Titulus 62 De excusationibus et temporibus earum.
Titulus 63 Si falsis adlegationibus excusatus sit.
Titulus 64 Si tutor rei publicae causa aberit.
Titulus 65 De excusatione veteranorum.
Titulus 66 Qui numero liberorum se excusant.
Titulus 67 Qui aetate.
Titulus 68 Qui morbo.
Titulus 69 Qui numero tutelarum.
Titulus 70 De curatore furiosi vel prodigi.
Titulus 71 De praediis vel aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obligandis.
Titulus 72 Quando decreto opus non est.
Titulus 73 Si quis ignorans rem minoris esse sine decreto comparavit.
Titulus 74 Si maior factus sine decreto factam alienationem ratam habuerit.
Titulus 75 De magistratibus conveniendis.
Titulus 1 De fugitivis servis et libertis mancipiisque civitatum artificibus et ad diversa opera (..)
Titulus 2 De furtis et de servo corrupto.
Titulus 3 De operis libertorum.
Titulus 4 De bonis libertorum et de iure patronatus.
Titulus 5 Si in fraudem patroni alienatio facta est.
Titulus 6 De obsequiis patronis praestandis.
Titulus 7 De libertis et eorum liberis.
Titulus 8 De iure aureorum anulorum et de natalibus restituendis.
Titulus 9 Qui admitti ad bonorum possessionem possunt et intra quod tempus.
Titulus 10 Quando non petentium partes petentibus adcrescunt.
Titulus 11 De bonorum possessione secundum tabulas.
Titulus 12 De bonorum possessione contra tabulas quam praetor liberis pollicetur.
Titulus 13 De bonorum possessione contra tabulas liberti, quae patronis vel liberis eorum datur.
Titulus 14 Unde liberi.
Titulus 15 Unde legitimi et unde cognati.
Titulus 16 De edicto successorio
Titulus 17 De Carboniano edicto.
Titulus 18 Unde vir et uxor.
Titulus 19 De repudianda bonorum possessione.
Titulus 20 De collationibus.
Titulus 21 De testamento militis.
Titulus 22 Qui facere testamentum possunt vel non possunt.
Titulus 23 De testamentis: quemadmodum testamenta ordinantur.
Titulus 24 De heredibus instituendis et quae personae heredes institui non possunt.
Titulus 25 De institutionibus seu substitutionibus sub condicione factis.
Titulus 26 De impuberum et de aliis substitutionibus.
Titulus 27 De necessariis et servis heredibus instituendis vel substituendis.
Titulus 28 De liberis praeteritis vel exheredatis.
Titulus 29 De postumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praeteritis.
Titulus 30 De iure deliberandi et de adeunda vel adquirenda hereditate.
Titulus 31 De repudianda vel abstinenda hereditate.
Titulus 32 Quemadmodum aperiantur testamenta et inspiciantur et describantur.
Titulus 33 De edicto divi Hadriani tollendo et quemadmodum scriptus heres in possessionem mittatur.
Titulus 34 Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit.
Titulus 35 De his quibus ut indignis auferuntur et ad senatus consultum Silanianum.
Titulus 36 De codicillis.
Titulus 37 De legatis.
Titulus 38 De verborum et rerum significatione.
Titulus 39 Si omissa sit causa testamenti.
Titulus 40 De indicta viduitate et de lege Iulia miscella tollenda.
Titulus 41 De his quae poenae nomine in testamento vel codicillis relinquuntur.
Titulus 42 De fideicommissis.
Titulus 43 Communia de legatis et fideicommissis et de in rem missione tollenda.
Titulus 44 De falsa causa adiecta legato vel fideicommisso.
Titulus 45 De his quae sub modo legata vel fideicommissa relinquuntur.
Titulus 46 De condicionibus insertis tam legatis quam fideicommissis et libertatibus.
Titulus 47 De usuris et fructibus legatorum vel fideicommissorum.
Titulus 49 Ad senatus consultum Trebellianum.
Titulus 50 Ad legem Falcidiam.
Titulus 51 De caducis tollendis.
Titulus 52 De his qui ante apertas tabulas hereditates transmittunt.
Titulus 53 Quando dies legati vel fideicommissi cedit.
Titulus 54 Ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum servandorum causa mittatur (..)
Titulus 55 De suis et legitimis liberis et ex filia nepotibus ab intestato venientibus.
Titulus 56 Ad senatus consultum Tertullianum.
Titulus 57 Ad senatus consultum Orfitianum.
Titulus 58 De legitimis heredibus.
Titulus 59 Communia de successionibus.
Titulus 60 De bonis maternis et materni generis.
Titulus 61 De bonis, quae liberis in potestate constitutis ex matrimonio vel aliter adquiruntur (..)
Titulus 62 De hereditatibus decurionum naviculariorum cohortalium militum et fabricensium.
Titulus 1 De vindicta libertate et apud consilium manumissione.
Titulus 2 De testamentaria manumissione.
Titulus 3 De lege Fufia Caninia tollenda.
Titulus 4 De fideicommissariis libertatibus.
Titulus 5 De dediticia libertate tollenda.
Titulus 6 De latina libertate tollenda et per certos modos in civitatem Romanam transfusa.
Titulus 7 De servo communi manumisso.
Titulus 8 De servo pignori dato manumisso.
Titulus 9 De servis rei publicae manumittendis.
Titulus 10 De his qui a non domino manumissi sunt.
Titulus 11 Qui manumittere non possunt et ne in fraudem creditorum manumittatur.
Titulus 12 Qui non possunt ad libertatem pervenire.
Titulus 13 Pro quibus causis servi praemium accipiunt libertatem.
Titulus 14 De ingenuis manumissis.
Titulus 15 Communia de manumissionibus.
Titulus 16 De liberali causa.
Titulus 17 De adsertione tollenda.
Titulus 18 Quibus ad libertatem proclamare non licet et de rebus eorum, qui ad libertatem (..)
Titulus 19 De ordine cognitionum.
Titulus 20 De collusione detegenda.
Titulus 21 Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur.
Titulus 22 De longi temporis praescriptione, quae pro libertate et non adversus libertatem opponitur.
Titulus 23 De peculio eius qui libertatem meruit.
Titulus 24 De senatus consulto Claudiano tollendo.
Titulus 25 De nudo ex iure Quiritium tollendo.
Titulus 26 De usucapione pro emptore vel transactione.
Titulus 27 De usucapione pro donato.
Titulus 28 De usucapione pro dote.
Titulus 29 De usucapione pro herede.
Titulus 30 Communia de usucapionibus.
Titulus 31 De usucapione transformanda et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi.
Titulus 32 De adquirenda et retinenda possessione.
Titulus 33 De praescriptione longi temporis decem vel viginti annorum.
Titulus 34 In quibus causis cessat longi temporis praescriptio.
Titulus 35 Quibus non obiciatur longi temporis praescriptio.
Titulus 36 Adversus creditorem.
Titulus 37 De quadriennii praescriptione.
Titulus 38 Ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporis exceptione submoveatur.
Titulus 39 De praescriptione xxx vel xl annorum.
Titulus 40 De annali exceptione italici contractus tollenda et de diversis temporibus et exceptionibus (..)
Titulus 41 De adluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium statum translatis.
Titulus 42 De sententiis praefectorum praetorio.
Titulus 43 Quomodo et quando iudex sententiam proferre debet praesentibus partibus vel una absente.
Titulus 44 De sententiis ex periculo recitandis.
Titulus 45 De sententiis et interlocutionibus omnium iudicum.
Titulus 46 De sententia, quae sine certa quantitate prolata est.
Titulus 47 De sententiis, quae pro eo quod interest proferuntur.
Titulus 48 Si non a competenti iudice iudicatum esse dicatur.
Titulus 49 De poena iudicis, qui male iudicavit, vel eius, qui iudicem vel adversarium corrumpere (..)
Titulus 50 Sententiam rescindi non posse.
Titulus 51 De fructibus et litis expensis.
Titulus 52 De re iudicata.
Titulus 53 De exsecutione rei iudicatae.
Titulus 54 De usuris rei iudicatae.
Titulus 55 Si plures una sententia condemnati sunt.
Titulus 56 Quibus res iudicata non nocet.
Titulus 57 Comminationes epistulas programmata subscriptiones auctoritatem rei iudicatae non habere.
Titulus 58 Si ex falsis instrumentis vel testimoniis iudicatum erit.
Titulus 59 De confessis.
Titulus 60 Inter alios acta vel iudicata aliis non nocere.
Titulus 61 De relationibus.
Titulus 62 De appellationibus et consultationibus.
Titulus 63 De temporibus et reparationibus appellationum seu consultationum.
Titulus 64 Quando provocare necesse non est.
Titulus 65 Quorum appellationes non recipiantur.
Titulus 66 Si pendente appellatione mors intervenerit.
Titulus 67 De his qui per metum iudicis non appellaverunt.
Titulus 68 Si unus ex pluribus appellaverit.
Titulus 69 Si de momentaria possessione fuerit appellatum.
Titulus 70 Ne liceat in una eademque causa tertio provocare vel post duas sententias iudicum (..)
Titulus 71 Qui bonis cedere possunt.
Titulus 72 De bonis auctoritate iudicis possidendis seu venumdandis et de separationibus.
Titulus 73 De privilegio fisci.
Titulus 74 De privilegio dotis.
Titulus 75 De revocandis his quae per fraudem alienata sunt.
Titulus 1 De interdictis.
Titulus 2 Quorum bonorum.
Titulus 3 Quod legatorum.
Titulus 4 Unde vi.
Titulus 5 Si per vim vel alio modo absentis perturbata sit possessio.
Titulus 6 Uti possidetis.
Titulus 7 De tabulis exhibendis.
Titulus 8 De liberis exhibendis seu de ducendis et de homine libero exhibendo.
Titulus 9 De precario et de Salviano interdicto.
Titulus 10 De aedificiis privatis.
Titulus 11 De operibus publicis.
Titulus 12 De ratiociniis operum publicorum et de patribus civitatum.
Titulus 13 De pignoribus.
Titulus 14 In quibus causis pignus tacite contrahitur.
Titulus 15 Si aliena res pignori data sit.
Titulus 16 Quae res pignori obligari possunt vel non et qualiter pignus contrahatur.
Titulus 17 Qui potiores in pignore habeantur.
Titulus 18 De his qui in priorum creditorum locum succedunt.
Titulus 19 Si antiquior creditor pignus vendiderit.
Titulus 20 Si communis res pignorata sit.
Titulus 21 De praetorio pignore et ut in actionibus etiam debitorum missio praetorii pignoris procedat.
Titulus 22 Si in in causa iudicati pignus captum sit.
Titulus 23 Si pignus pignori datum sit.
Titulus 24 De partu pignoris et omni causa.
Titulus 25 De remissione pignoris.
Titulus 26 Etiam ob chirographariam pecuniam pignus teneri.
Titulus 27 De distractione pignorum.
Titulus 28 Debitorem venditionem pignorum impedire non posse.
Titulus 29 Si vendito pignore agatur.
Titulus 30 De luitione pignoris.
Titulus 31 Si unus ex pluribus heredibus creditoris vel debitoris partem suam debiti solverit (..)
Titulus 32 Si pignoris conventionem numeratio secuta non sit.
Titulus 33 De iure dominii impetrando.
Titulus 34 De pactis pignorum et de commissoria lege in pignoribus rescindenda.
Titulus 35 De exceptionibus sive praescriptionibus.
Titulus 36 De litigiosis.
Titulus 37 De contrahenda et committenda stipulatione.
Titulus 38 De inutilibus stipulationibus.
Titulus 39 De duobus reis stipulandi et duobus reis promittendi.
Titulus 40 De fideiussoribus et mandatoribus.
Titulus 41 De novationibus et delegationibus.
Titulus 42 De solutionibus et liberationibus.
Titulus 43 De acceptilationibus.
Titulus 44 De evictionibus.
Titulus 45 Creditorem evictionem non debere.
Titulus 46 De patria potestate.
Titulus 47 De adoptionibus.
Titulus 48 De emancipationibus liberorum.
Titulus 49 De ingratis liberis.
Titulus 50 De postliminio et de redemptis ab hostibus.
Titulus 51 De infantibus expositis liberis et servis et de his qui sanguinolentos emptos (..)
Titulus 52 Quae sit longa consuetudo.
Titulus 53 De donationibus.
Titulus 54 De donationibus quae sub modo vel condicione vel ex certo tempore conficiuntur.
Titulus 55 De revocandis donationibus.
Titulus 56 De mortis causa donationibus.
Titulus 57 De infirmandis poenis caelibatus et orbitatis et decimariis sublatis.
Titulus 58 De iure liberorum.
Titulus 1 Qui accusare non possunt.
Titulus 2 De accusationibus et inscriptionibus.
Titulus 3 De exhibendis vel transmittendis reis.
Titulus 4 De custodia reorum.
Titulus 5 De privatis carceribus inhibendis.
Titulus 6 Si reus vel accusator mortuus fuerit.
Titulus 7 Si quis imperatori maledixerit.
Titulus 8 Ad legem Iuliam maiestatis.
Titulus 9 Ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro.
Titulus 10 Si quis eam cuius tutor fuerit corruperit.
Titulus 11 De mulieribus quae servis propriis se iunxerunt.
Titulus 12 Ad legem Iuliam de vi publica seu privata.
Titulus 13 De raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialium.
Titulus 14 De emendatione servorum.
Titulus 15 De emendatione propinquorum.
Titulus 16 Ad legem Corneliam de sicariis.
Titulus 17 De his qui parentes vel liberos occiderunt.
Titulus 18 De maleficiis et mathematicis et ceteris similibus.
Titulus 19 De sepulchro violato.
Titulus 20 Ad legem Fabiam.
Titulus 21 Ad legem Viselliam.
Titulus 22 Ad legem Corneliam de falsis.
Titulus 23 De his qui sibi adscribunt in testamento.
Titulus 24 De falsa moneta.
Titulus 25 De mutatione nominis.
Titulus 26 Ad legem Iuliam de ambitu.
Titulus 27 Ad legem Iuliam repetundarum.
Titulus 28 De crimine peculatus.
Titulus 29 De crimine sacrilegii.
Titulus 30 De seditiosis et his qui plebem audent contra publicam quietem colligere.
Titulus 31 Quando civilis actio criminali praeiudicet et an utraque ab eodem exerceri potest.
Titulus 32 De crimine expilatae hereditatis.
Titulus 33 Vi bonorum raptorum.
Titulus 34 De crimine stellionatus.
Titulus 35 De iniuriis.
Titulus 36 De famosis libellis.
Titulus 37 De abigeis.
Titulus 38 De nili aggeribus non rumpendis.
Titulus 39 De his qui latrones vel in aliis criminibus reos occultaverint.
Titulus 40 De requirendis.
Titulus 41 De quaestionibus.
Titulus 42 De abolitionibus.
Titulus 43 De generali abolitione.
Titulus 44 Ut intra certum tempus criminalis quaestio terminetur.
Titulus 45 Ad senatus consultum Turpillianum.
Titulus 46 De calumniatoribus.
Titulus 47 De poenis.
Titulus 48 Ne sine iussu principis certis iudicibus liceat confiscare.
Titulus 49 De bonis conscriptorum seu damnatorum.
Titulus 50 De bonis mortem sibi consciscentium.
Titulus 51 De sententiam passis et restitutis.
Titulus 1 De iure fisci.
Titulus 2 De conveniendis fisci debitoribus.
Titulus 3 De fide et iure hastae fiscalis et de adiectionibus.
Titulus 4 De venditione rerum fiscalium cum privatis communium.
Titulus 5 Ne fiscus rem quam vendidit evincat.
Titulus 6 De his qui ex publicis rationibus mutuam pecuniam acceperunt.
Titulus 7 Poenis fiscalibus creditores praeferri.
Titulus 8 De fiscalibus usuris.
Titulus 9 De sententiis adversus fiscum latis retractandis.
Titulus 10 De bonis vacantibus et de incorporatione.
Titulus 11 De delatoribus.
Titulus 12 De petitionibus bonorum sublatis.
Titulus 13 De his qui se deferunt.
Titulus 14 Si liberalitatis imperialis socius sine herede defecerit.
Titulus 15 De thesauris.
Titulus 16 De annona et tributis.
Titulus 17 De indictionibus.
Titulus 18 De superindicto.
Titulus 19 De exactionibus tributorum.
Titulus 20 De superexactionibus.
Titulus 21 De capiendis et distrahendis pignoribus tributorum causa.
Titulus 22 De apochis publicis et descriptionibus curialium.
Titulus 23 De canone largitionalium titulorum.
Titulus 24 Ne operae a collatoribus exigantur.
Titulus 25 De immunitate nemini concedenda.
Titulus 26 De conditis in publicis horreis.
Titulus 27 Ut nemini liceat in coemptione specierum se excusare et de munere sitoniae.
Titulus 28 De collatione donatorum vel relevatorum aut translatorum seu adaeratorum.
Titulus 29 De collatione aeris.
Titulus 30 De discussoribus.
Titulus 32 De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae (..)
Titulus 33 Si libertus aut servus ad decurionatum adspiraverit.
Titulus 34 De praediis curialium sine decreto non alienandis.
Titulus 35 Quando et quibus debetur quarta pars ex bonis decurionum et de modo distributionis eorum.
Titulus 36 De imponenda lucrativis descriptione.
Titulus 37 De praebendo salario.
Titulus 38 Si curialis relicta civitate rus habitare maluerit.
Titulus 39 De municipibus et originariis.
Titulus 40 De incolis et ubi quis domicilium habere videtur et de his qui studiorum causa (..)
Titulus 41 De honoribus et muneribus non continuandis inter patrem et filium et de intervallis.
Titulus 42 De muneribus patrimoniorum.
Titulus 43 Quemadmodum civilia munera indicuntur.
Titulus 44 De his qui sponte munera susceperunt.
Titulus 45 De his qui a principe vacationem acceperunt.
Titulus 46 De vacatione muneris.
Titulus 47 De decretis decurionum super immunitate quibusdam concedenda.
Titulus 48 De excusationibus munerum.
Titulus 49 De quibus muneribus vel praestationibus nemini liceat se excusare.
Titulus 50 Qui aetate se excusant.
Titulus 51 Qui morbo.
Titulus 52 De his qui numero liberorum vel paupertate excusationem meruerunt.
Titulus 53 De professoribus et medicis.
Titulus 54 De athletis.
Titulus 55 De his qui non impletis stipendiis sacramento soluti sunt.
Titulus 56 Quibus muneribus excusantur ii, qui post impletam militiam vel advocationem (..)
Titulus 57 De conductoribus vectigalium fisci.
Titulus 58 De libertinis.
Titulus 59 De infamibus.
Titulus 60 De reis postulatis.
Titulus 61 De his qui in exsilium dati vel ordine moti sunt.
Titulus 62 De filiis familias et quemadmodum pater pro his teneatur.
Titulus 63 De peculo successorum parentis.
Titulus 64 De mulieribus in quo loco munera sexui congruentia et honores agnoscant.
Titulus 65 De legationibus.
Titulus 66 De excusationibus artificum.
Titulus 67 De potioribus ad munera nominandis.
Titulus 68 Si propter inimicitias creatio facta sit.
Titulus 69 De sumptuum recuperatione.
Titulus 70 Si post creationem quis decesserit.
Titulus 71 De tabulariis scribis logographis et censualibus.
Titulus 72 De susceptoribus praepositis et arcariis.
Titulus 73 De ponderatoribus et auri illatione.
Titulus 74 De auri publici prosecutoribus.
Titulus 75 De his quae ex publica collatione illata sunt non usurpandis.
Titulus 76 De auro coronario.
Titulus 77 De irenarchis.
Titulus 78 De argenti pretio quod thesauris infertur.
Titulus 1 De tollenda lustralis auri collatione.
Titulus 2 De naviculariis seu naucleris publicas species transportantibus.
Titulus 3 De praediis naviculariorum.
Titulus 4 De navibus non excusandis.
Titulus 5 Ne quid oneri publico imponatur.
Titulus 6 De naufragiis.
Titulus 7 De metallariis et metallis et procuratoribus metallorum.
Titulus 8 De murilegulis et gynaeciariis et procuratoribus gynaecii et de monetariis et bastagariis.
Titulus 9 De vestibus holoveris et auratis et de intinctione sacri muricis.
Titulus 10 De fabricensibus.
Titulus 11 De veteris numismatis potestate.
Titulus 12 Nulli licere in frenis et equestribus sellis et in balteis margaritas et smaragdos (..)
Titulus 13 De classicis.
Titulus 14 De decuriis urbis Romae.
Titulus 15 De privilegiis corporatorum urbis Romae.
Titulus 16 De pistoribus.
Titulus 17 De suariis et susceptoribus vini et ceteris corporatis.
Titulus 18 De collegiatis et chartopratis et nummulariis.
Titulus 19 De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae.
Titulus 20 De honoratorum vehiculis.
Titulus 21 De privilegiis urbus Constantinopolitanae.
Titulus 22 De metropoli Beryto.
Titulus 23 De canone frumentario urbis Romae.
Titulus 24 De frumento urbis Constantinopolitanae.
Titulus 25 De annonis civilibus.
Titulus 26 De mendicantibus validis.
Titulus 27 De nautis Tiberinis.
Titulus 28 De frumento Alexandrino.
Titulus 29 De Alexandriae primatibus.
Titulus 30 De iure rei publicae.
Titulus 31 De administratione rerum publicarum.
Titulus 32 De vendendis rebus civitatis.
Titulus 33 De debitoribus civitatum.
Titulus 34 De periculo nominatorum.
Titulus 35 De periculo eorum qui pro magistratibus intervenerunt.
Titulus 36 Quo quisque ordine conveniatur.
Titulus 37 Ne quis liber invitus actum rei publicae gerere cogatur.
Titulus 38 Iniuncti muneris sumptus ad omnes collegas pertinere.
Titulus 39 De his qui ex officio quod administraverunt conveniuntur.
Titulus 40 De solutionibus et liberationibus debitorum civitatis.
Titulus 41 De spectaculis et scaenicis et lenonibus.
Titulus 42 De expensis publicorum ludorum.
Titulus 43 De aquaeductu.
Titulus 44 De gladiatoribus penitus tollendis.
Titulus 45 De venatione ferarum.
Titulus 46 De maiuma.
Titulus 47 Ut armorum usus inscio principe interdictus sit.
Titulus 48 De agricolis censitis vel colonis.
Titulus 49 De capitatione civium censibus eximenda.
Titulus 50 In quibus causis coloni censiti dominos accusare possunt.
Titulus 51 De colonis Palaestinis.
Titulus 52 De colonis Thracensibus.
Titulus 53 De colonis Illyricianis.
Titulus 54 Ut nemo ad suum patrocinium suscipiat vicos vel rusticanos eorum.
Titulus 55 Ut rusticani ad nullum obsequium devocentur.
Titulus 56 Non licere metrocomiae habitatoribus loca sua ad extraneum transferre.
Titulus 57 Ut nullus ex vicanis pro alienis debitis vicanorum teneatur.
Titulus 58 De censibus et censitoribus et peraequatoribus et inspectoribus.
Titulus 59 De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur.
Titulus 60 De fundis limitotrophis et terris et paludibus et pascuis limitaneis vel castellorum.
Titulus 61 De pascuis publicis vel privatis.
Titulus 62 De fundis patrimonialibus et saltuensibus et emphyteuticis et eorum conductoribus.
Titulus 63 De mancipiis et colonis patrimonialium et saltuensium et emphyteuticariorum fundorum.
Titulus 64 De fugitivis colonis patrimonialibus et emphyteuticis et saltuensibus.
Titulus 65 De collatione fundorum patrimonialium et emphyteuticorum.
Titulus 66 De fundis rei privatae et saltibus divinae domus.
Titulus 67 De fundis et saltibus rei dominicae.
Titulus 68 De agricolis et mancipiis dominicis vel fiscalibus sive rei privatae.
Titulus 69 De praediis tamiacis et de his qui ex colonis dominicis aliisque liberare condicionis (..)
Titulus 70 De diversis praediis urbanis et rusticis templorum et civitatum et omni reditu civili.
Titulus 71 De locatione praediorum civilium vel fiscalium sive templorum sive rei privatae (..)
Titulus 72 De conductoribus et procuratoribus sive actoribus praediorum fiscalium et domus Augustae.
Titulus 73 Quibus ad conductionem praediorum fiscalium accedere non licet.
Titulus 74 De collatione fundorum fiscalium vel rei privatae vel dominicae vel civitatum (..)
Titulus 75 De privilegiis domus augustae vel rei privatae et quarum collationum excusationem habent.
Titulus 76 De grege dominico.
Titulus 77 De palatiis et domibus dominicis.
Titulus 78 De cupressis ex luco Daphnensi vel Perseis per Aegyptum non excidendis vel vendendis.
Titulus 1 De dignitatibus.
Titulus 2 De praetoribus et honore praeturae et gleba et folli et septem solidorum functione sublata.
Titulus 3 De consulibus et non spargendis ab his pecuniis et de praefectis et magistris militum (..)
Titulus 4 De praefectis praetorio sive urbis et magistris militum in dignitatibus exaequandis.
Titulus 5 De praepositis sacri cubiculi et de omnibus cubiculariis et privilegiis eorum.
Titulus 6 De quaestoribus magistris officiorum comitibus sacrarum largitionum et rei privatae.
Titulus 7 De primicerio et secundocerio et notariis.
Titulus 8 Ut dignitatum ordo servetur.
Titulus 9 De magistris scriniorum.
Titulus 10 De comitibus consistorianis.
Titulus 11 De comitibus et tribunis scholarum.
Titulus 12 De comitibus rei militaris.
Titulus 13 De comitibus et archiatris sacri palatii.
Titulus 14 De comitibus qui provincias regunt.
Titulus 15 De professoribus qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam.
Titulus 16 De decurionibus et silentiariis.
Titulus 17 De domesticis protectoribus.
Titulus 18 De praepositis labarum.
Titulus 19 De proximis sacrorum scriniorum ceterisque qui in sacris scriniis militant.
Titulus 20 De agentibus in rebus.
Titulus 21 De principibus agentum in rebus.
Titulus 22 De curiosis.
Titulus 23 De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum.
Titulus 24 De stratoribus.
Titulus 25 De castrensianis et ministerianis.
Titulus 26 De decanis.
Titulus 27 De mensoribus.
Titulus 28 De privilegiis eorum qui in sacro palatio militant.
Titulus 29 De privilegiis scholarum.
Titulus 30 De castrensi omnium palatinorum peculio.
Titulus 31 De equestri dignitate.
Titulus 32 De perfectissimatus dignitate.
Titulus 33 Qui militare possunt vel non et de servis ad militiam vel dignitatem adspirantibus (..)
Titulus 34 Negotiatores ne militent.
Titulus 35 De re militari.
Titulus 36 De castrensi peculio militum et praefectianorum.
Titulus 37 De erogatione militaris annonae.
Titulus 38 De excoctione et translatione militarium annonarum.
Titulus 39 De militari veste.
Titulus 40 De metatis et epidemeticis.
Titulus 41 De salgamo hospitibus non praebendo.
Titulus 42 De commeatu.
Titulus 43 De tironibus.
Titulus 44 De litorum et itinerum custodia.
Titulus 45 De desertoribus et occultatoribus eorum.
Titulus 46 De veteranis.
Titulus 47 De filiis officialium militarium qui in bello moriuntur.
Titulus 48 De oblatione votorum.
Titulus 49 De numerariis actuariis et chartulariis et adiutoribus scriniariis et exceptoribus sedis (..)
Titulus 50 De cursu publico angariis et parangariis.
Titulus 51 De tractoriis et stativis.
Titulus 52 De apparitoribus praefectorum praetorio et privilegiis eorum.
Titulus 53 De apparitoribus praefecti urbis.
Titulus 54 De apparitoribus magistrorum militum et privilegiis eorum.
Titulus 55 De apparitoribus proconsulis et legati.
Titulus 56 De apparitoribus comitis Orientis.
Titulus 57 De cohortalibus principibus corniculariis et primipilaribus.
Titulus 58 De apparitoribus praefecti annonae.
Titulus 59 De diversis officiis et apparitoribus iudicum et probatoriis eorum.
Titulus 60 De exsecutoribus et exactoribus.
Titulus 61 De lucris advocatorum et concussionibus officiorum sive apparitorum.
Titulus 62 De primipilo.
Titulus 63 Publicae laetitiae vel consulum nuntiatores vel insinuatores constitutionum (..)

About

No Description Available
Is Part Of Civil law
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt