Quaestiones Antonii Andreae Super duodecim libros Metaphysicae

Quaestio 1 Utrum ens simpliciter sumptum quod est commune Deo et creature sit scientiae metaphysicae subiectum primum primitate adequationis
Quaestio 2 Utrum dicta prima propositio sit vera
Quaestio 3 Utrum inter omnes sensus visus faciat nos magis scire
Quaestio 4 Utrum prudentia sit in brutis
Quaestio 5 Utrum ex experimentis generetur ars
Quaestio 6 Utrum verum sit quod expertus non habens artem certius operetur artifice inexperto
Quaestio 7 Utrum hoc sit verum
Quaestio 8 Utrum obiectum per se sensus sit aliquid sub ratione singularitatis ita quod singularitas sit formalis ratio obiectiva sensus
Quaestio 9 Utrum ad metaphysicam inquantum talis per se pertineat cognoscere omnes quiditates rerum in particulari
Quaestio 10 Utrum magis universalia sint difficiliora ad cognoscendum
Quaestio 11 Utrum metaphysica sit scientia practica vel speculativa
Quaestio 12 Utrum speculativa scientia sit nobilior practica
Quaestio 1 Utrum prima principia complexa sicut 'de quolibet affirmatio etc.' et 'omne totum est maius etc.' sint nobis naturaliter cognita
Quaestio 2 Utrum difficultas cognoscendi res sit ex parte intellectus nostri cognoscentis vel ex parte rerum cognoscibilium
Quaestio 3 Utrum substantie immateriales possint cognosci secundum suas quiditates ab intellectu viatoris
Quaestio 4 Utrum sit ponere statum in omni genere causarum
Quaestio 5 Utrum infinitum possit cognosci a nobis
Quaestio 1 Utrum in immobilibus sit causa efficiens et finalis
Quaestio 2 Utrum genus predicetur de differentia per se
Quaestio 3 Utrum idem nunc vel instans sit in toto tempore
Quaestio 1 Utrum ens univoce predicetur de omnibus entibus
Quaestio 2 Utrum negatio habeat distinctam formalitatem ab affirmatione cui opponitur
Quaestio 3 Utrum unum et ens significent eandem naturam
Quaestio 4 Utrum istud principium 'impossibile est idem simul esse et non esse' sit firmissimum et notissimum
Quaestio 5 Utrum hoc principium 'impossibile est idem simul esse et non esse' simpliciter sit primum
Quaestio 6 Utrum inter contradictoria sit dare medium
Quaestio 1 Utrum eiusdem effectus sint plures per se cause
Quaestio 2 Utrum finis sit principium
Quaestio 3 Utrum causa particularis et in actu simul sit et non sit cum effectu particulari
Quaestio 4 Utrum necessaria habeat causam sui esse
Quaestio 5 Utrum materia que este altera pars compositi sit causa individuationis
Quaestio 6 Utrum secunda divisio unius que dicitur logica, que tangitur in littera sit conveniens
Quaestio 7 Utrum ens distinguatur in decem predicamenta secundum diversos modos predicandi
Quaestio 8 Utrum possibile sit duo accidentia differentia tantum numero esse in eodem subiecto
Quaestio 9 Utrum hec sit ratio communis et proprie assignata de priori, silicet prius est quod est principio propinquius
Quaestio 10 Utrum propria ratio quantitatis secundum quod est generalissimum sit divisibilitas
Quaestio 11 Utrum tempus sit idem cum motu realiter sic quod quantitas qua motus est quantus formaliter sit ipsum tempus
Quaestio 12 Utrum Philosophus convenienter assignet et sufficienter tres modos relativorum
Quaestio 13 Utrum primus modus relativorum fuerit bene assignatus
Quaestio 14 Utrum secundus modus relationis sit bene assignatus
Quaestio 15 Utrum tertius modus sit bene assignatus
Quaestio 16 Utrum tertius modus distinguitur a duobus primis
Quaestio 17 Utrum idem referatur ad duo vel ad plura per se
Quaestio 1 Utrum scientia practica sortiatur suum esse practictum ex ordine ad finem que est praxis vel ex obiecto
Quaestio 2 Utrum practicum et speculativum sint differentie essentiales scientie in communi
Quaestio 3 Utrum timembris divisio speculative scientie que est in physicam, mathematicam, et divinam, sit conveniens
Quaestio 4 Utrum de ente per accidens primo modo possit esse scientia
Quaestio 5 Utrum possit esse scientia de ente per accidens secundo modo dicto
Quaestio 6 Utrum ens verum debeat separari a consideratione methaphysica
Quaestio 1 Utrum inherentia sit omne essentia accidens
Quaestio 2 Utrum sit verum quod substantia sit primum omnium accidentium tempore
Quaestio 3 Utrum substantia sit primum omnium accidentium diffusione ita quod substantia cadit in diffusione cuiuscumque alterius
Quaestio 4 Utrum substantia sit primum omnium entium cognitione
Quaestio 5 Utrum forma sit prior materia et composito et magis ens utroque
Quaestio 6 Utrum materia sit ens
Quaestio 7 Utrum quod quid est fit idem cum eo cuius est quod quid est
Quaestio 8 Utrum generata per putrefactionem sine spermate et generata per propagationem cum spermate distinguantur ipse in natura
Quaestio 9 Utrum tantum compositum ex materia et forma generetur per se primo
Quaestio 10 Utrum ratio Philosophi concludat contra Platonem, scilicet quod si ydee vel forme separate sunt cause generantes quod genitum non erit hoc aliquid, namque forma in composito est principium generandi compositum quod est hoc aliquid, ergo si per se esset idem ageret
Quaestio 11 Utrum in materia rerum naturalium fit aliqua pars forme generande coagens ad compositi generationem vel aliquod quod sit transmutabile in formam
Quaestio 12 Utrum in rebus naturalibus materia fit pars quiditatis rei specifice
Quaestio 13 Utrum singulare sit per se a nobis intelligibile
Quaestio 14 Utrum conceptus generis sit alius a conceptu speciei
Quaestio 15 Utrum differentia divisiva generis inferioris includat formaliter differentiam superiorem
Quaestio 16 Utrum universale sit aliquid in rebus
Quaestio 17 Utrum distinctio formalis partium organicarum animalis sit propter plures formas substantiales realiter aut specifice distinctas
Quaestio 18 Utrum compositum per se unum dicat formaliter aliquam entitatem distinctam realiter ab entitate partium
Quaestio 1 Utrum in motu alterationis oportet manere idem subiectum simpliciter sub utroque terminorum
Quaestio 2 Utrum ad formationem corpis prolis mater active aliquid cooperetur
Quaestio 3 Utrum in omni generatione et corruptione simpliciter fiat resolutio usque ad materiam primam
Quaestio 4 Utrum substantia corporis sempiterni puta celi sit vere composita ex materia et forma
Quaestio 5 Utrum accidens sit compositum ex partibus essentialiter distinctis
Quaestio 6 Utrum in quiditate formarum naturalium sucipientium magis et minus sit dare gradus essentiales intrinsecos secundum quos ipsa suscipiat magis et minus
Quaestio 7 Utrum ex materia et forma constituatur per se unum
Quaestio 1 Utrum aliquid possit moveri a se ipso
Quaestio 2 Utrum differentia quam assignat Philosophus inter potentias rationales et irrationales sit conveniens, scilicet quod ille sint oppositorum ille vero unius oppositi tantum
Quaestio 3 Utrum verum sit quod actus sit prior potentia secundum rationem
Quaestio 4 Utrum actio sit in passo sicut in subiecto
Quaestio 1 Dubium: que sit substantia illa una que est prius et mensura omnium substantiarum
Quaestio 2 Utrum unum et multa opponantur ut contraria
Quaestio 3 Utrum pluralitas seu divisibile sit prius indivisibili secundum rationem
Quaestio 4 Utrum si possibilis transmutatio a privatione in habitu
Quaestio 5 Utrum media contrariorum sint vere composita exteris
Quaestio 6 Utrum formalis repugnantia que est inter formas substnatiales sit repugnantia contrarietatis
Quaestio 7 Utrum corruptibile et incorruptibile differant genere
Quaestio 1 Utrum generatio et corruptio fit mutatio successiva
Quaestio 1 Utrum omnis productio vel inductio cuiuscumque forme sit univoca
Quaestio 2 Utrum primum velum moveatur immediate a primo principio
Quaestio 3 Utrum Aristoteles posuerit omnes intelligentias virtutis infinite
Quaestio 4 Utrum intellectus primi moventis intelligat aliud a se
Quaestio 5 Utrum principativi et regno universi presit tantum unus princeps qui est Deus benedictus

About

Is Part Of Metaphysics commentaries
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Luciana Cioca