Quodlibeta

Quaestio 1 Utrum possit probari per rationem naturalem quod tantum est unus Deus
Quaestio 2 Utrum essentia divina et relatio distinguantur ex natura rei
Quaestio 3 Utrum paternitas distinguatur a Patre
Quaestio 4 Utrum angelus sit in loco per suam substantiam
Quaestio 5 Utrum angelus potest moveri localiter
Quaestio 6 Utrum unus angelus loquitur alteri
Quaestio 7 Utrum unus angelus possit causare notitiam actualem in alio angelo illius obiecti quod habitualiter cognoscit, sine actuali cognitione causata in se eiusdem obiecti
Quaestio 8 Utrum angelus possit moveri per vacuum
Quaestio 9 Utrum linea componatur ex punctis
Quaestio 10 Utrum potest demonstrari quod anima intellectiva sit forma corporis
Quaestio 11 Utrum possit probari evidenter quod non est unus intellectus numero in omnibus
Quaestio 12 Utrum anima intellectiva sit tota in toto et tota in qualibet parte
Quaestio 13 Utrum primum cognitum ab intellectu sit singulare
Quaestio 14 Utrum intellectus noster pro statu isto cognoscat actus suos intuitive
Quaestio 15 Utrum intellectus noster pro statu isto cognoscat intuitive sensibilia
Quaestio 16 Utrum possit probari sufficienter quod voluntas libere causet actus suos effective
Quaestio 17 Utrum ad salvandum casum et fortunam in rebus oporteat ponere voluntatem esse liberam
Quaestio 18 Utrum virtus et scientia sint qualitates absolute
Quaestio 19 Utrum spiritus patiatur ab igne purgatorio
Quaestio 20 Utrum actus exterior habeat propriam bonitatem moralem vel malitiam
Quaestio 1 Utrum possit probari naturali ratione quod Deus sit prima causa efficiens omnium
Quaestio 2 Utrum potest probari sufficienter naturali ratione quod Deus sit infinite virtutis in vigore
Quaestio 3 Utrum articuli fidei possint demonstrari
Quaestio 4 Utrum attributa concreta cuiusmodi sunt sapiens, iustus et huiusmodi predicentur de Deo et creatura univoce
Quaestio 5 Utrum Deus potuit fecisse mundum ab eterno
Quaestio 6 Utrum angelus potuit mereri et demereri in primo instanti
Quaestio 7 Utrum existentia angeli distinguatur ab essentia eius
Quaestio 8 Utrum quilibet effectus creetur a Deo
Quaestio 9 Utrum creatura potest creare
Quaestio 10 Utrum anima sensitiva et intellectiva in homine distinguantur realiter
Quaestio 11 Utrum anima sensitiva et forma corporeitatis distinguantur realiter tam in brutis quam in hominibus
Quaestio 12 Utrum actus rectus et reflexus sint idem actus numero
Quaestio 13 Utrum perfectioris obiecti sit perfectior actus
Quaestio 14 Utrum de moralibus potest esse scientia demonstrativa
Quaestio 15 Utrum actus appetitus sensitivi differant a passionibus
Quaestio 16 Utrum in alio a voluntate sit habitus virtuosus
Quaestio 17 Utrum passiones sint in voluntate
Quaestio 18 Utrum universaliter tanta sit distinctio actuum quanta habituum
Quaestio 19 Utrum haec propositio hoc est corpus meum prolata a sacerdote in missa sit vera de virtute sermonis
Quaestio 1 Utrum supposito quod Deus intelligat et sit causa efficiens immediata omnium, possit ex hoc demonstrari quod sit infinite virtutis intensive
Quaestio 2 Utrum attributa divina distinguantur ratione
Quaestio 3 Utrum essentia divina sub ratione alicuius attributi sit principium elicitivum generationis divinae
Quaestio 4 Utrum Deus sit causa efficiens omnium aliorum a se
Quaestio 5 Utrum elementa maneant in mixto
Quaestio 6 Utrum formae partium organicarum animalis distinguantur specie, puta carnis et ossis
Quaestio 7 Utrum in intellectu unius fidelis sit tantum una fides numero
Quaestio 8 Utrum quilibet actus assentiendi habeat pro obiecto complexum
Quaestio 9 Utrum spes sit virtus distincta a fide et caritate
Quaestio 10 Utrum Beata Virgo posuit stetisse in peccato originali tantum per instans
Quaestio 11 Utrum in Beata Virgine fuit fomes peccati
Quaestio 12 Utrum propositio mentalis componatur ex rebus vel conceptibus
Quaestio 13 Utrum aliqua propositio vocalis sit vera
Quaestio 14 Utrum solus actus voluntatis sit necessario virtuosus
Quaestio 15 Utrum rectitudo actus et deformitas differant a substantia actus
Quaestio 16 Utrum circumstantiae finis recte rationis et huiusmodi sint obiecta actus virtuosi
Quaestio 17 Utrum dolor et delectatio appetitus sensitivi causentur immediate a rebus extra
Quaestio 18 Utrum virtutes morales sint circa passiones sicut circa materiam
Quaestio 19 Utrum aliquis homo potest mereri vel demereri
Quaestio 20 Utrum necesse sit ponere aliquem habitum
Quaestio 21 Utrum habitus sit causa effectiva actus
Quaestio 22 Utrum inclinatio forme differat realiter a forma
Quaestio 1 Utrum quilibet effectus habeat causam finalem distinctam ab efficiente
Quaestio 2 Utrum potest probari sufficienter quod Deus sit causa finalis alicuius effectus
Quaestio 3 Utrum Deus repraesentet creaturas
Quaestio 4 Utrum possit revelare alicui notitiam evidentem futurorum contingentium
Quaestio 5 Utrum videns Deum videt omnia quae Deus videt
Quaestio 6 Utrum audiens praedicationem articulorum fidei et videns mirabilia fieri pro illis acquirat aliquem habitum adhesivum distinctum a fide
Quaestio 7 Utrum suppositum humanum possit assumi a Verbo
Quaestio 8 Utrum tres persone possunt assumere eamdem naturam numero
Quaestio 9 Utrum angelus potest videre cogitationes et volitiones nostras
Quaestio 10 Utrum Deus potest facere motum in instanti
Quaestio 11 Utrum filiatio Christi ad Beatam Virginem sit alia res ab omni re absoluta
Quaestio 12 Utrum praedicatio analoga distinguatur a praedicatione univoca, aequivoca et denominativa
Quaestio 13 Utrum Christus existens in Eucharistia possit videre alia et videri ab aliis
Quaestio 14 Utrum anima Christi potest movere corpus Christi in Eucharistia
Quaestio 15 Utrum anima Christi potest movere corpus Christi sub hostia organice et non organice
Quaestio 16 Utrum omnis actus assentiendi presupponat actum apprehendendi respectu eiusdem obiecti
Quaestio 17 Utrum viator habeat aliquem conceptum simplicem proprium de Deo ante compositionem et divisionem vel post
Quaestio 18 Supposito quod quantitas sit res absoluta distincta a substantia et qualitate, utrum quantitas corporis Christi sub hostia possit habere positionem de genere quantitatis sine positione que est predicamentum
Quaestio 19 Utrum substantia materialis extensa corporis Christi componitur ex partibus substantialibus eiusdem rationis situaliter distinctis
Quaestio 20 Utrum substantia materialis extensa per suas partes intrinsecas sit immediate praesens loco
Quaestio 21 Utrum substantia materialis extensa per partes suas intrinsecas sit in loco diffinitive seu circumscriptive
Quaestio 22 Utrum Deus possit conservare substantiam materialem extensam sine motu locali destruendo omne accidens absolutum in ea
Quaestio 23 Utrum substantia materialis per suas partes intrinsecas possit esse quantitas sive quanta
Quaestio 24 Utrum substantia materialis per suas partes intrinsecas possit esse quanta sine quantitate addita sibi
Quaestio 25 Utrum possit evidenter probari quod quantitas sit res absoluta distincta a substantia et qualitate
Quaestio 26 Utrum per principia fidei possit sufficienter probari quod quantitas sit res absoluta distincta a substantia et qualitate
Quaestio 27 Utrum de intentione Philosophi sit ponere quantitatem distinctam a substantia et qualitate
Quaestio 28 Utrum intentio sanctorum sit ponere quantitatem mediam inter substantiam et qualitatem
Quaestio 29 Utrum substantia partis ex vi conversionis transssubstantietur tantum in corpus Christi et non in divinitatem nec animam nec accidentia
Quaestio 30 Utrum substantia panis manet post consecrationem
Quaestio 31 Utrum corpus Christi sit circumscriptive in loco sub hostia consecrata
Quaestio 32 Utrum Deus possit facere omne prius absolutum sine posteriori realiter distincto
Quaestio 33 Utrum quantitas remanens in eucharistia post consecrationem sit subiective in qualitate hostie
Quaestio 34 Utrum qualitates hostiae post consecrationem sint subiective in quantitate
Quaestio 35 Utrum intentiones prime et secunde realiter distinguantur
Quaestio 1 Utrum eadem veritas theologica specie vel numero, possit probari in theologia et in scientia naturali
Quaestio 2 Utrum eadem conclusio numero possit evidenter cognosci per demonstrationem et experientiam
Quaestio 3 Utrum aliqua veritas theologica eadem specie vel numero sit credita a viatore et evidenter scita a comprehensore
Quaestio 4 Utrum Deus possit causare in viatore notitiam evidentem de credibilibus sine visione Dei
Quaestio 5 Utrum cognitio intuitiva et abstractiva differant
Quaestio 6 Utrum actus apprehendendi et iudicandi differant realiter
Quaestio 7 Utrum de Deo possint haberi plures conceptus proprii
Quaestio 8 Utrum omnia accidentia grammaticalia terminorum vocalium competunt terminis mentalibus
Quaestio 9 Utrum nomina mentalia distinguantur per concretum et abstractum sicut nomina vocalia
Quaestio 10 Utrum homo et humanitas sint nomina synonyma secundum veritatem fidei
Quaestio 11 Utrum homo et humanitas sint nomina synonyma secundum intentionem Philosophi
Quaestio 12 Utrum universale sit singulare
Quaestio 13 Utrum omne universale sit qualitas mentis
Quaestio 14 Utrum ens praedicetur univoce de omnibus
Quaestio 15 Utrum diffinitio naturalis et metaphysicalis eiusdem distinguantur realiter
Quaestio 16 Utrum cadente re cadat vox a suo significato
Quaestio 17 Utrum omnis oppositio realis sit inter res
Quaestio 18 Utrum Deus potest separare subiectum a propria passione
Quaestio 19 Utrum diffinitio exprimens quid rei et quid nominis distinguantur
Quaestio 20 Utrum res extra animam definiatur
Quaestio 21 Utrum quodlibet praedicamentum sit prima intentio vel secunda
Quaestio 22 Utrum sint decem praedicamenta
Quaestio 23 Utrum praedicamentum componatur ex rebus extra animam vel ex conceptibus rerum
Quaestio 24 Utrum veritas complexa et falsitas distinguantur ab ipso complexo
Quaestio 25 Utrum conceptus absolutus, connotativus et relativus distinguuntur realiter
Quaestio 1 Utrum homo potest salvari sine caritate creata
Quaestio 2 Utrum Deus de necessitate acceptet actum elicitum ab habente caritatem creatam
Quaestio 3 Utrum corpus Christi incipiens esse sacramentaliter sub specie panis in altari vere mutatur localiter
Quaestio 4 Utrum Deus possit remittere peccatori culpam et poenam sine infusione gratiae create
Quaestio 5 Utrum aliquid praedicatur de Deo affirmative quod non est Deus
Quaestio 6 Utrum cognitio intuitiva potest esse de obiecto non existente
Quaestio 7 Utrum essentia divina ut in Patre sit incompossibilis Filio
Quaestio 8 Utrum similitudo vel dissimilitudo sit aliqua parva res distincta a rebus absolutis
Quaestio 9 Utrum aequalitas vel inaequalitas sit aliqua res distincta a rebus absolutis
Quaestio 10 Utrum dupleitas vel dimidietas sit res distincta a rebus absolutis
Quaestio 11 Utrum diversitas, distinctio vel identitas sit alia res a rebus absolutis
Quaestio 12 Utrum relatio causalitatis effective sit alia res a rebus absolutis
Quaestio 13 Utrum relatio calefactivi ad calefactibile sit res distincta a rebus absolutis
Quaestio 14 Utrum relatio scientiae ad scibile sit res distincta a rebus absolutis
Quaestio 15 Utrum sit consonum naturali rationi quod quelibet res creata sit absoluta ita quod nulla sit relatio extra animam
Quaestio 16 Utrum intentio Philosophi sit ponere relationem extra naturam distinctam a rebus absolutis
Quaestio 17 Utrum Philosophus posuerit relationes primi modi differre realiter a rebus absolutis
Quaestio 18 Utrum Philosophus posuerit relationes secundi modi differre realiter a rebus absolutis
Quaestio 19 Utrum Philosophus posuerit relationis tertii modi differre realiter a rebus absolutis
Quaestio 20 Utrum negans relationem differre a rebus potest salvare proprietates relationis
Quaestio 21 Utrum omnia relativa sunt simul natura et intellectu
Quaestio 22 Utrum secundum intentionem Philosophi relatio quae est genus generalissimum sit prima intentio vel secunda
Quaestio 23 Utrum res extra sint in genere relationis vel nomina tantum secundum intentionem Philosophi
Quaestio 24 Utrum relatio terminetur ad absolutum vel ad relativum
Quaestio 25 Utrum relationes trium modorum sunt reales in creaturis
Quaestio 26 Utrum identitas, similitudo et aequalitas sint relationes reales in divinis
Quaestio 27 Utrum identitas materialis sit relatio realis
Quaestio 28 Utrum creatio actio sit relatio realis
Quaestio 29 Utrum relatio rationis distinguatur a rebus absolutis
Quaestio 30 Utrum relatio realis et relatio rationis distinguuntur
Quaestio 1 Utrum creatio vel conservatio differat realiter a rebus absolutis
Quaestio 2 Utrum qualitas differt realiter a substantia
Quaestio 3 Utrum actio vel passio differt realiter a rebus absolutis
Quaestio 4 Utrum praedicamentum actionis et passionis componatur ex conceptibus
Quaestio 5 Utrum praedicamentum quando importat rem distinctam a rebus absolutis
Quaestio 6 Utrum ubi importet rem distinctam a rebus absolutis
Quaestio 7 Utrum positio vel habitus importent respectus distinctos a rebus absolutis
Quaestio 8 Utrum unitas universi vel approximatio causarum vel distantia rerum importent respectu distinctos a rebus absolutis
Quaestio 9 Utrum aliquis conceptus praedicatur de Deo
Quaestio 10 Utrum persona sit nomen prime impositionis
Quaestio 11 Utrum per viam efficientiae possit probari sufficienter quod Deus sit infinitus intensive
Quaestio 12 Utrum per cognitionem Dei possit sufficienter probari quod Deus sit infinitus intensive
Quaestio 13 Utrum per simplicitatem Dei possit probari quod Deus sit infinitus intensive
Quaestio 14 Utrum per causalitatem finis possit sufficienter probari quod Deus sit infinitus intensive
Quaestio 15 Utrum per viam eminentiae potest evidenter probari quod Deus sit infinitus intensive
Quaestio 16 Utrum intentio Philosophi et Commentatoris sit quod Deus sit infinitus intensive
Quaestio 17 Utrum determinationes Philosophi VIIIo Physicorum et XIIo Metaphysicorum concludant Deum esse infinitum intensive
Quaestio 18 Utrum de facto Deus sit infinite virtutis intensive
Quaestio 19 Utrum quantitas et modus quantitativus differunt realiter

About

No Description Available
Is Part Of Quodlibeta
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt

Author Related Articles

Bibliography