De loci theologicis

Prooemium
Caput 1 De totius operis partitione
Caput 2 De duobus generibus argumentorum quibus omnis disputatio transgitur
Caput 3 De locorum theologicorum numero atque ordine
Prooemium
Caput 1 De sacrarum literarum solidissimo firmamento et quatuor machinis quibus illud impetitur
Caput 2 Ubi argumenta referuntur suadere volentium quod Deus fallere aliquando potest
Caput 3 Ostendit Deum nec per se nec per alium fallere unquam posse
Caput 4 Ubi argumenta capitis secundi diluuntur
Caput 5 Ubi quatuordecim libri e sacris biblis numerantur quos quidam vel ambigunt esse canonicos vel certo a canone reiiciunt
Caput 6 Continet argumenta eorum qui suadere conantur scripturam sacram non egere ecclesiae approbatione
Caput 7 Docet ad cuius auctoritatem spectat de libris canonicis iudicare
Caput 8 Ubi confutantur argumenta capitis sexti
Caput 9 Ostendit illos libros de quibus erat controversia habendos esse sine dubio pro canonicis
Caput 10 Continet argumentationes adversariorum contra ea quae capite superiori definita sunt
Caput 11 Ubi confutantur argumenta capite nunc proximo posita
Caput 12 Ubi eorum argumenta ponuntur qui suadere volunt in sacrarum intelligentia scripturarum ad fontes Hebraicum et Graecum recurrendum
Caput 13 In quo veteris vulgatae editionis auctoritas demonstratur et quod non est nunc ad Hebraeos Graecosve recurrendum
Caput 14 In quo argumenta capitis duodecimi refutantur
Caput 15 De linguarum hebraicae et Graecae utilitate
Caput 16 Ubi ponuntur argumenta eorum qui sunt opinati sacros auctores in libris canonicis non semper divino spiritu fuisse locutos
Caput 17 Ubi ostenditur singulas particulas librorum canonicorum spiritu sancto assistente scriptas fuisse
Caput 18 Ubi refelluntur argumenta capitis decimi sexti
Caput 1 Ubi eorum argumenta referuntur qui apostolicas traditiones impugnarunt
Caput 2 Supervacaneam videri cum Lutheranis non de hoc solum loco sed de quibusque aliis disputationem
Caput 3 In quo quatuor fundamenta ponuntur ad traditiones Christi et Apostolorum Constituendas
Caput 4 Ubi sternuntur viae ad traditiones Christi et Apostolorum investigandas
Caput 5 De variis generibus traditionum apostolicarum
Caput 6 De firmitate et certitudine traditionum apostolicarum
Caput 7 In quo refelluntur argumenta capitis primi
Caput 1 Quibus argumentis ecclesiae auctoritas impugnetur
Caput 2 Quid ecclesiae voce significetur
Caput 3 Quinam sint fideles illi, e quibus vere et proprie ecclesia confletur
Caput 4 Quaenam sit ecclesiae catholicae in fidei dogmatae auctoritas
Caput 5 Adversus hanc postremam conclusionem obiectiones quaedam
Caput 6 In quo argumenta primi capitis confutantur
Caput 1 Argumenta continet quibus haeretici utuntur ad huius loci auctoritatem labefactandam
Caput 2 Docet quidnam nomen aut synodi aut concilii hoc sane loco significet
Caput 3 In quo synodorum varia genera ponuntur
Caput 4 Ubi conclusiones ponuntur quibus loci huius auctoritas continetur
Caput 5 Ubi nodi quidam solvuntur quibus interdum homines etiam docti illigari solent
Caput 6 In quo refelluntur argumenta capitis primi
Caput 1 Ubi ponuntur argumenta quibus huius loci auctoritas
Caput 2 In quo redditur causa cur sedes apostolica quintum locum obtineat
Caput 3 Tria pronunciata continet quibus efficitur Petri in fide firmitatem ad successores quoque derivari
Caput 4 In quo ostenditur quod romanus episcopus ille sit qui Petro et in fidei firmitate et in componendis religionis controversiis divino iure succedat
Caput 5 Ubi conclusio eadem ostenditur sanctorum veterum testimoniis manifestis
Caput 6 Ubi conciliorum clarissima testimonia referuntur quibus ecclesiae romanae vis et auctoritas comprobatur
Caput 7 Rationibus theologiae probat romanum pontificemin fidei controversiis finiendis errare non posse
Caput 8 Ubi argumenta capitis primi refutantur
Caput 1
Caput 2
Caput 3
Caput 4
Caput 1
Caput 2
Caput 3
Caput 4
Caput 5
Caput 6 De auctoritate iuris pontifici prudentium
Caput 7
Caput 1
Caput 2
Caput 3
Caput 4
Caput 5
Caput 6
Caput 7
Caput 8
Caput 9
Caput 1
Caput 2
Caput 3
Caput 4
Caput 5
Caput 6
Caput 7
Caput 8
Caput 9
Caput 10
Caput 1
Caput 2 De historiae humanae in theologiam utilitate
Caput 3 Argumenta continet quibus auctoritas humanae historiae impugantur
Caput 4 Quod auctoritas humanae historiae aliquando probabilis quandoque etiam certa est
Caput 5 Ubi respondetur argumentis capitis tertii
Caput 6 Qui sint probatae fidei auctores, qui contra non sint
Caput 7 In quo 15, 16, 17 et 18 argumenta refelluntur
Prooemium
Caput 1 Quid theologia sit, quae ei obiecta res, quis finis
Caput 2 Quae sint theologiae principia
Caput 3 Capitis superioris argumentarefellit
Caput 4 Quae sint quaestiones seu conclusiones theologia
Caput 5 Quibus notis quaestiones fidei diiudicari possint
Caput 6 De variis errorum gradibus primumque de haeresi et haeretica propositione
Caput 7 Contra haeresis finitionem argumenta quaedam
Caput 8 Regulae tres ad quas fidei externa iudicia dirigenda sunt
Caput 9 De propositione erronea, sapiente haeresim, piarum aurium offensiva temeraria scandalosa
Caput 10 Quemadmodum argumenta theologiae invenienda atque e locis ducenda sint
Caput 11 Exemplum primum ubi principium theologiae in quaestionem vertitur
Caput 12 Exemplum secundum ubi theologiae conclusio in quaestionem vertitur
Caput 13 In quo ea quaestio vocatur in dubium, quae cum naturalis sit tum etiam ad fidem pertinet

About

No Description Available
Is Part Of Loci communes
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt