Commentarius in Libros Sententiarum

Circa textum 1
Quaestio 1 An Deus sub ratione abyssali, vel absoluta subiiciatur in sacra scriptura
Circa textum 2
Quaestio 2 Vtrum Theologia sit scientia
Circa textum 3
Quaestio 3 An euidens notitia credibilium possit viatori communicari
Circa textum 4
Quaestio 4 An theologia viatoris proprie
Circa textum
Quaestio 1 An quippiam aliud a Deo possit esse obiectum ordinatae fruitionis
Circa textum 2
Quaestio 2 An voluntas, de potentia Dei ordinaria, obiecto fruibili ab intellectu apprehenso necessario fruatur.
Circa textum 3
Quaestio 3 An beatus vnica dumtaxat ratione in obiectum beatificum tendat
Circa textum 4
Quaestio 4 An vti proprie voluntati conueniat.
Circa textum
Quaestio 1 An possit demonstratiue concludi unum tantum Deum esse
Circa textum 2
Quaestio 2 An Trinitas diuinarum personarum cum summa unitate sit compossibilis.
Circa textum
Quaestio 1 An notitia Dei, qua ipse esse cognoscitur, sit humano intellectui naturaliter inserta.
Circa textum
Quaestio 1 An Generatio proprie dicta reperiatur in diuinis.
Circa textum
Quaestio 1 An filius in diuinis de substantia patris generetur.
Circa textum
Quaestio 1 An scientia, et voluntas, ac ceterae perfectiones in Deo differant inter se formaliter ex natura rei.
Circa textum 2
Quaestio 2 An Pater necessitate, seu voluntate filium genuerit.
Circa textum
Quaestio 1 An potentia generandi in diuinis notionaliter accipiatur.
Circa textum 1
Quaestio 1 An in Deo sit aliqua composito
Circa textum 2
Quaestio 2 An anima intellectiua sit tota in toto, et tota in qualibet parte.
Circa textum
Quaestio 1 An pater sit prior filio.
Circa textum
Quaestio 1 An spiritus sanctus procedat per modum voluntatis.
Circa textum 1
Quaestio 1 An spiritus sanctus a solo patre procedat.
Circa textum 2
Quaestio 2 An spiritus sanctus distingueretur a filio si non procederet ab eo.
Circa textum
Quaestio 1 An filii generatio sit prior spiratione spiritus sancti.
Circa textum
Quaestio 1 An spiritui sancto conueniat temporalis processio
Circa textum
Quaestio 1 An cuilibet personae diuinae conueniat mitti
Circa textum
Quaestio 1 An species, quibus nobis spiritus sanctus apparuit, fuerint reales.
Circa textum 1
Quaestio 1 An in caritate existens euidenter cognoscere possit se in illa existere.
Circa textum 2
Quaestio 2 An habitus caritatis possit augeri.
Circa textum
Quaestio 1 An donum in diuinis notionaliter dicatur
Circa textum
Quaestio 1 An una divina persona sit in alia.
Circa textum
Quaestio 1 An divina omnipotentia Dei filio perfecte conueniat.
Circa textum
Quaestio 1 An haec proposito vera sit, videlicet, solus Pater est Deus.
Circa textum
Quaestio 1 An aliquod nomen a nobis Deo impositum proprie conueniat Deo.
Circa textum
Quaestio 1 An persona in diuinis pluraliter praedicetur.
Circa textum
Quaestio 1 An in diuinis sit verus numerus
Circa textum
Quaestio 1 An persona de Deo, et creaturis aequiuoce dicatur.
Circa textum
Quaestio 1 An personae diuinae relationibus distinguantur.
Circa textum
Quaestio 1 An tot res poni debeant in diuinis, quot relationes
Circa textum
Quaestio 1 An principium per respectum ad intra in diuinis admittatur
Circa textum
Quaestio 1 An relatio Dei ad creaturam praecedat relationem creaturae ad Deum.
Circa textum
Quaestio 1 An aequalitas in diuinis sit realis relatio.
Circa textum
Quaestio 1 An pater diligat se spiritu sancto.
Circa textum
Quaestio 1 An relativa proprietas in diuinis differat realiter ab essentia.
Circa textum
Quaestio 1 An diuina persona ab essentia diuina realiter differat.
Circa textum
Quaestio 1 An divina essentia sit obiectum divinae cognitionis
Circa textum
Quaestio 1 An mala in Deo ideam habeant.
Circa textum
Quaestio 1 An substantia quaelibet spiritualis loco existat
Circa textum
Quaestio 1 An scientia Dei causet res
Circa textum
Quaestio 1 An possibile sit praedestinatum tandem non saluari.
Circa textum
Quaestio 1 An reprobatio precibus sanctorum impediri possit
Circa textum
Quaestio 1 An in Deo sit potentia.
Circa textum
Quaestio 1 An Deus uniuersum potuit facere melius
Circa textum
Quaestio 1 An diuina voluntas sit causa creaturarum.
Circa textum
Quaestio 1 An Deus velit aliquid de nouo.
Prologus
Circa textum 1
Quaestio 1 An principium primum esse unum possit demonstrari.
Circa textum 2
Quaestio 2 An mundus ab aeterno libere potuerit produci.
Circa textum 1
Quaestio 1 An aeuum a tempore realiter differat.
Circa textum 2
Quaestio 2 An caelum empyreum sit luminosum
Circa textum
Quaestio 1 An angeli sint compositi
Circa textum
Quaestio 1 An angeli fuerunt creati beati.
Circa textum
Quaestio 1 An angelus in primo instanti suae creationis peccare potuit.
Circa textum
Quaestio 1 An daemones occulta cordium hominum cognoscant.
Circa textum
Quaestio 1 An angelus motum causare possit in rem exteriorem.
Circa textum
Quaestio 1 An Angeli superiores illuminent inferiores.
Circa textum
Quaestio 1 An Angeli ad homines in hac militante ecclesia degentes mittantur.
Circa textum
Quaestio 1 An materia duratione antecesserit cuilibet formae.
Circa textum
Quaestio 1 An lumen in medio sit forma realis
Circa textum
Quaestio 1 An caelum sit causa horum inferiorum.
Circa textum
Quaestio 1 An res mixtae sint productae de terra, et aqua
Circa textum
Quaestio 1 An Imago in creatura reperiatur
Circa textum
Quaestio 1 An anima intellectiua sit forma substantialis hominis.
Circa textum
Quaestio 1 An corpus Euae praefuerit in costa Adae.
Circa textum
Quaestio 1 An homo virtute creationis diuinae acceperit immortalitatem.
Circa textum
Quaestio 1 An si homo in Paradiso permansisset, absque peccato filios procreasset.
Circa textum
Circa textum
Quaestio 1 An intellectus agens spectet ad liberum arbitrium
Circa textum
Quaestio 1 An liberum arbitrium cogi possit
Circa textum
Quaestio 1 An gratia sit virtus.
Circa textum
Quaestio 1 An homo mortali culpae obnoxius, satis se ad habitualem gratiam praeparare valeat.
Circa textum
Quaestio 1 An originale crimen rationem culpae retineat.
Circa textum
Quaestio 1 An poenae ex originali culpa inflictae aeque ab omnibus hominibus participentur.
Circa textum
Quaestio 1 An malum causetur a bono
Circa textum
Quaestio 1 An culpa quaelibet in actu consistat.
Circa textum
Quaestio 1 An peccati actio secundum quod huiusmodi sit a Deo effectiue
Circa textum
Quaestio 1 An voluntas sua libertate possit simul plures fines intendere.
Circa textum
Quaestio 1 An peccatum in intellectu potius, quam in voluntate esse dicatur.
Circa textum
Quaestio 1 An actus quispiam indifferens reperiri possit
Circa textum
Quaestio 1 An actus malus interior a voluntate elicitus, et eiusdem exterior ab eadem imperatus sint duo peccata.
Circa textum
Quaestio 1 An peccatum aliquod sit simpliciter irremissibile
Prologus
Circa textum 1
Quaestio 1 An, si homo non peccasset, filius Dei humanam naturam assumpsisset.
Circa textum 2
Quaestio 2 An plures personae divinae possint assumere unam naturam creatam.
Circa textum
Quaestio 1 An persona divina naturam irrationalem assumere possit
Circa textum
Quaestio 1 An Beata virgo fuerit concepta in peccato originali
Circa textum
Quaestio 1 An beata virgo fuerit vera, et naturalis mater Domini nostri Iesu Christi.
Circa textum
Quaestio 1 An humanae naturae vnio cum verbo diuino differat ab assumptione eiusdem verbi.
Circa textum
Quaestio 1 An in Christo sint duo supposita.
Circa textum
Quaestio 1 An in Christo duae filiationes reperiantur.
Circa textum
Quaestio 1 An Christus secundum quod homo adorandus sit adoratione latriae.
Circa textum
Quaestio 1 An Christus sit creatura.
Circa textum
Quaestio 1 An Christus potuerit peccare.
Circa textum
Quaestio 1 An in Christo fuerit plenitudo gratiae.
Circa textum
Quaestio 1 An Christus habuerit creaturarum notitiam in proprio genere praeter earum cognitionem in verbo.
Circa textum
Quaestio 1 An in Christo cum tormentorum dolore steterit gaudium beatae fruitionis.
Circa textum
Quaestio 1 An in Christo plures sint voluntates.
Circa textum
Quaestio 1 An omnes homines beneficio passionis Christi a quocunque malo satis fuerint liberati
Circa textum
Quaestio 1 An anima, et corpus Christi post eorum inter se separationem diuinitati remanserint unita.
Circa textum
Quaestio 1 An fides si virtus.
Circa textum
Quaestio 1 An fidei possit subesse falsum.
Circa textum
Quaestio 1 An spes in superiori animae portione subiective esse possit
Circa textum
Quaestio 1 An habitus caritatis sit virtus
Circa textum
Quaestio 1 An recto caritatis ordine Deum super omnia diligere teneamur.
Circa textum
Quaestio 1 An in caritate constitutus possit eam amittere.
Circa textum
Quaestio 1 An virtutes morales in patria permaneant
Circa textum
Quaestio 1 An Spiritus Sancti dona vitam actiuam magis, quam contemplatiuam respiciant.
Circa textum
Quaestio 1 An morales virtutes sint connexae inter se
Circa textum
Quaestio 1 An mendacium quodlibet diuino praecepto adversetur.
Circa textum
Quaestio 1 An quodlibet iuramentum sit peccatum.
Circa textum
Circa textum 1
Quaestio 1 An sacramenta novae legis creatricem in se virtutem contineant
Circa textum 2
Quaestio 2 An sacramentum possit diffiniri.
Circa textum 3
Quaestio 3 An circumcisio ullam in se contineat efficaciam ad originalem noxam penitus abolendam.
Circa textum 1
Quaestio 1 An sacramenta nouae legis aliquam in se spiritualem virtutem sibi informaliter inhaerentem contineant
Circa textum 2
Quaestio 2 An Ioannis baptismus fuerit sacramentum
Circa textum
Quaestio 1 An expressa verborum prolatio sit de necessitate baptismi
Circa textum
Quaestio 1 An baptismi effectus aeque cunctis conueniat baptizatis.
Circa textum
Quaestio 1 An ministri malitia baptismi effectus in suscipiente huiusmodi sacramentum frustretur.
Circa textum
Quaestio 1 An Puer existens in utero baptizata matre characterem recipiat
Circa textum
Quaestio 1 An confirmatio gratiam conferat.
Circa textum
Quaestio 1 An Eucharistia sit dignissimum sacramentum.
Circa textum
Quaestio 1 An in peccato mortali existens, mortaliter peccet Eucharistiam sumendo.
Circa textum 1
Quaestio 1 An corpus Christi pluribus in locis possit reperiri.
Circa textum 2
Quaestio 2 An Christi corpus, facta consecratione, realiter contineatur sub speciebus panis, ac vini
Circa textum 1
Quaestio 1 An conuersio, qua panis, et vinum conuertuntur in corporis et sanguinem Christi, fiat in instanti.
Circa textum 2
Quaestio 2 An Eucharistia vnum sit sacramentum.
Circa textum 1
Quaestio 1 An accidentia specierum in Eucharistia subsistant absque subiecto.
Circa textum 2
Quaestio 2 An accidentia specierum in Eucharistia manentia sint corruptibilia.
Circa textum 3
Quaestio 3 An expediat homini frequenter accedere ad Eucharistiam.
Circa textum
Quaestio 1 An minister malus recta intentione consecrandi consacret
Circa textum
Quaestio 1 An poenitentia sit moralis virtus.
Circa textum
Quaestio 1 An homo sine caritate pro mortali crimine Deo satisfacere possit
Circa textum
Quaestio 1 An contritio, confessio, et satisfactio sint partes poenitentiae.
Circa textum
Quaestio 1 An contritionis dolor omnium maximus esse debeat.
Circa textum 2
Quaestio 2 An homo de necessitate salutis singula quaeque peccata teneatur confiteri.
Circa textum
Quaestio 1 An clauium potestas usque ad culpae ac poenae remissionem protendatur.
Circa textum
Quaestio 1 An sacerdotes, soli clauium potestate potiantur.
Circa textum
Quaestio 1 An quispiam, peracta poenitentia sibi pro cunctis suis delictis a sacerdote iniuncta, licet non condigna, ab omni purgatorii poena fuerit absolutus.
Circa textum
Quaestio 1 An ea, quae per confessionem audiuntur celanda semper fuerint
Circa textum
Quaestio 1 An peccata per poenitentiam deleta recidivantis ingratitudine rursus redeant
Circa textum
Quaestio 1 An extrema vnctio sit sacramentum.
Circa textum
Quaestio 1 An ordo sit sacramentum.
Circa textum
Quaestio 1 An ordinator pecuniam exigens ab ordinatis sit Simoniacus.
Circa textum
Quaestio 1 An matrimonium sit sacramentum
Circa textum
Quaestio 1 An peracto matrimonio alter coniugum inuito altero religionem ingredi possit
Circa textum
Quaestio 1 An voluntatis coactione matrimonium impediatur.
Circa textum
Quaestio 1 An actus coniugalis concubitus ob tria coniugii bona satis a peccato excusetur
Circa textum
Quaestio 1 An consummato matrimonio, alter coniugum absque alterius licentia iuste vovere possit continentiam.
Circa textum
Quaestio 1 An impedimentum aliquod dissoluat matrimonium iam contractum.
Circa textum
Quaestio 1 An alter coniugum ab altero fornicationis causa separatus, eo adhuc vivente, matrimonium rursus contrahere valeat.
Circa textum
Quaestio 1 An ordo sacer, seu continentiae votum matrimonium impediat.
Circa textum
Quaestio 1 An inter infideles coniunctos ea affinitate Christiana prohibita religione, possit esse uerum matrimonium.
Circa textum
Quaestio 1 An affinitas Matrimonium impediat.
Circa textum
Quaestio 1 An resurrectio mortuorum naturaliliter sit possibilis.
Circa textum
Quaestio 1 An in die nouissimo totum resurget in homine, quod est de veritate eius naturae corporalis.
Circa textum
Quaestio 1 An in hac vita degentium suffragi defunctorum animabus prosint
Circa textum
Quaestio 1 An misericordia et iustitia reperiantur. in Deo.
Circa textum
Quaestio 1 An Christus solus iudicaturus sit in postremo iudicio.
Circa textum
Quaestio 1 An peracto postremo iudicio corpora coelestia realiter alterari poterunt
Circa textum 1
Quaestio 1
Circa textum 2
Quaestio 2 An beati nude videant diuinam essentiam.
Circa textum
Quaestio 3 An animarum beatitudo maior extiterit post earum corporum resumptionem, quam ante.
Quaestio 4 An animae humanae a corporibus exutae, et a culpis emundatae essentiam diuinam beatifice intueantur.
Circa textum 1
Quaestio 1 An animae humanae corporibus exutae, quicquam quam eorum, quae hic sunt, intelligant.
Circa textum 2
Quaestio 2 An Homo simul beatus, et damnatus esse possit
Quaestio 3 An Deus sub ratione entis infiniti sit subiectum in theologia viatoris.

About

No Description Available
Is Part Of Sentences commentaries
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt